close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНСЬКА МОВА
10 КЛАС (УКРАЇНОМОВНИЙ)
ЧИСЛІВНИКИ КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ. ПРАВИЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ
ПРИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКАХ; ПРАВИЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДАТ, ЧАСУ
Алгоритм виконання
1. Опрацюйте підручник (Бондаренко Н.В. Українська мова: Підручн. для 10 кл. ЗНЗ з рос.
мовою навчання. – К.: Грамота, 2010. – 288 с.), стор. 138, 140.
2. Посилання на підручник
3. Розгляньте схему «Числівник»
за будовою
І
І
І
прості
складні
складені
за значенням
І
порядкові
І
кількісні : дробові, збірні, неозначено-кількісні, власне кількісні
4.
Усно виконайте вправу 276
5. Письмово виконайте вправи 280, 284
6. Виправте помилки, пов’язані з позначенням часу
На годиннику було без п’яти хвилин на дванадцяту.
Уроки в школі починаються у вісім годин.
Після десяти годин наступає третій урок
У тридцять хвилин шостої ранку вже надворі світало.
У чотири години пробив дзвін у настінному годиннику.
7. Відповіді надсилайте на адресу: [email protected]
УКРАЇНСЬКА МОВА
10 КЛАС (УКРАЇНОМОВНИЙ)
КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ
Алгоритм виконання
1. Перечитайте уважно текст
2. Розподіліть його на смислові уривки, визначте типи речень за метою висловлювання
3. Запишіть текст
ЖИЛИ ОСІНЬ, ЖИЛИ ЗИМУ…
Жили осінь жили й зиму. Мов краї (не)відомі у своїй школі як у ковчезі
п(е,и)р(е,и)пл(е,и)вали. Під вікнами мінялися б(е,и)р(е,и)ги. Були вони ясні й смутні із
золотими л(и,е)стопа дами із заходами огняно(червоними) узорами з листу
осі(н,нн)ього пом(е,и)режа(н,нн)і. Далі пл(и, е)вли темними краями в туманах та
дощах… Пл(и,е)вли пл(е,и)вли й одного ранку випл(и,е)вали (не)сподіва(н,нн)о на білі
кА(з,с)кові б(е,и)р(е,и)ги. Посвітліло від них і тихою радістю засяяло в сумних шкільних
стінах. Випав перший сніг. Попл(и,е)вли діамантовими зорями білими інеями ппри
місяці під морози співучі. Аж ось усе рушило (на)(в)круги й загуло. У маленькі дзвіноки
вдарили струмки застугоніли потоки разом як по змові р(е,и)внули прова(л,лл)я греблі
ро(з,с)лилися дунаями води. Де що було пр(и,е)битого де що снігами та морозами
задавлю(н,нн)ого все оживало ч(е,и)пурилося раділо. Л(е,и)вади сади з(е,и)л(е,и)ними
пожарами спалахнули пирскнули скрізь іскрами першого синьо(цвіту). День другий і
засвітилися 9по)між гі(л,лл)ям сніго(рожеві) бутони яблуневві та груш(е,о)ві. Буйними
гриватими кіньмив(е,и)сільними поїздами посунули в небі закові(тч,чч)ані хмари. І на
золотій зорі в(е,и)чірній мов на шлюб (с,з)поряджаючись у стрічках вийшла із сіней у
гості (до)ночі дівчина з очима зі(л,лл)ям(чаром) заправле(н,нн)ими.
(За С. Васильченком)
4. Роботи надсилайте на адресу: [email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа