close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Назва розділу
1. Усна народна
творчість
Зміст літературного матеріалу
(письменники, твори)
Предметні уміння та
навички
Загальна характеристика
календарно-обрядових,
суспільно-побутових та
родинно-побутових пісень.
Учасник ЗНО повинен
уміти:
Аналізувати літературний
твір чи його уривок.
Пісні Марусі Чурай. «Віють
вітри», «За світ встали
козаченьки»
Розрізняти види і жанри
усної творчості.
Історичні пісні. «Ой Морозе,
Морозенку», «Чи не той то
Хміль».
Тематика, образи, зміст
народних дум і балад.
«Дума про Марусю
Богуславку». Балада
«Бондарівна»
Розрізняти і називати
різновиди календарнообрядових пісень.
Аналізувати зміст, образи,
настрої суспільнопобутових і родиннопобутових пісень.
Визначати провідні мотиви
історичних пісень,
характеризувати образи
героїв їх – історичних осіб.
Визначати тематику й
художні особливості балад і
дум, пісень Марусі Чурай.
Виділяти у фольклорних
творах анафори, рефрени,
постійні епітети,
персоніфікацію, символи,
гіперболу, визначати їхню
художню роль.
2. Давня
українська
література
«Повість минулих літ» (уривки
про заснування Києва, про
помсту княгині Ольги, про
напад хозарів)
«Слово про похід Ігорів»
Знати основні теоретиколітературні поняття:
- художній образ,
- прототип;
- тема, ідея, мотив
художнього твору;
Назва розділу
Зміст літературного матеріалу
(письменники, твори)
Григорій Сковорода. «De
libertate», «Всякому місту –
звичай і права», «Бджола та
Шершень», афоризми
Предметні уміння та
навички
- проблематика та конфлікт
у художньому творі;
- сюжет і композиція
літературного твору;
- позасюжетні елементи;
Знати та вміти визначати в
літературному творі тропи:
- епітет,
- порівняння;
- метафору,
- алегорію,
- гіперболу;
- метонімію,
- оксиморон.
Знати характерні риси
бароко.
3. Література
кінця XVIII —
початку XX ст.
Іван Котляревський. «Енеїда»,
«Наталка Полтавка»
Г. Квітка-Основ’яненко.
«Маруся»
Тарас Шевченко. «До
Основ’яненка», «Катерина»,
«Гайдамаки», «Кавказ», «Сон»
(«У всякого своя доля), «І
мертвим, і живим, і
ненародженним...», «Заповіт»,
«Мені однаково»
Пантелеймон Куліш. «Чорна
рада»
Марко Вовчок. «Максим
Гримач»
Знати основні теоретиколітературні поняття:
- сентименталізм,
романтизм, реалізм, їхні
ознаки;
- епос, новела, оповідання,
повість, роман, різновиди
повісті та роману;
- лірика, сонет, гімн,
послання, поема, тематичні
різновиди лірики;
- драма, комедія,
трагікомедія, власне драма,
містерія, драма-феєрія.
Види комічного: гумор,
іронія, сатира, сарказм,
гротеск, бурлеск, травестія.
Визначати дво- і
Назва розділу
Зміст літературного матеріалу
(письменники, твори)
Іван Нечуй-Левицький.
«Кайдашева сім’я»
Предметні уміння та
навички
трискладові віршові
розміри.
Панас Мирний «Хіба ревуть
воли, як ясла повні?»
Іван Карпенко-Карий. «Мартин
Боруля»
Іван Франко. «Гімн», «Чого
являєшся мені у сні», «Мойсей»
4. Література XX Михайло Коцюбинський. «Тіні
ст.
забутих предків», «Intermezzo»
Визначати місце і роль
митця в літературному
процесі.
Ольга Кобилянська. «Земля»
Леся Українка. «Contra spem
spero!», «Лісова пісня»
Василь Стефаник. «Камінний
хрест»
Микола Вороний. «Блакитна
Панна»
Знати основні теоретиколітературні поняття:
- український модернізм і
його особливості;
- модерністські напрями та
течії: імпресіонізм,
неоромантизм,
експресіонізм.
Максим Рильський «Молюсь і
вірю…»
Знати основні теоретиколітературні поняття:
- поетичний синтаксис
(інверсія, тавтологія,
антитеза, анафора,
епіформа, паралелізм);
- риторичні звертання і
запитання,
- алітерація, асонанс;
- різновиди роману (роман у
новелах, роман у віршах);
- кіноповість;
- усмішка.
Микола Хвильовий. «Я
Вміти пояснювати поняття:
Олександр Олесь. «Чари ночі»,
«О слово рідне! Орле скутий!..»
Володимир Винниченко.
«Момент»
Павло Тичина. «О панно Інно»,
«Арфами, арфами...», «Ви
знаєте, як липа шелестить...»
Назва розділу
Зміст літературного матеріалу
(письменники, твори)
(Романтика)»
Юрій Яновський. «Подвійне
коло», «Шаланда в морі»
Володимир Сосюра. «Любіть
Україну»
Валер’ян Підмогильний.
«Місто»
Остап Вишня. «Моя
автобіографія», «Сом»
Микола Куліш. «Мина
Мазайло»
Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»
Олександр Довженко. «Україна
в огні», «Зачарована Десна»
Андрій Малишко «Пісня про
рушник»
Василь Симоненко. «Лебеді
материнства»
Олесь Гончар. «За мить щастя»
Григір Тютюнник. «Три зозулі з
поклоном»
Василь Стус. «Як добре те, що
смерті не боюсь я», «О земле
втрачена, явися!..»
Іван Драч. «Балада про
соняшник»
Предметні уміння та
навички
- «розстріляне
відродження»;
- психологізм;
- асоціативність.
Назва розділу
Зміст літературного матеріалу
(письменники, твори)
Предметні уміння та
навички
Ліна Костенко. «Страшні слова,
коли вони мовчать»,
«Українське альфреско»,
«Маруся Чурай»
5. Твори
українських
письменниківемігрантів
Іван Багряний. «Тигролови»
Євген Маланюк. «Стилет чи
стилос?»
Орієнтуватися в основних
тенденціях функціонування
української літератури за
кордоном і творчості
українських письменниківемігрантів.
Знати особливості
пригодницького роману.
6. Сучасний
літературний
процес
Загальний огляд, основні
тенденції.
Літературні угруповання (Бу-БаБу, "Нова дегенерація",
"Пропала грамота",
"ЛуГоСад").
Творчість Ю. Андруховича, О.
Забужко, І. Римарука.
Утворення АУП (Асоціації
українських письменників).
Література елітарна і масова.
Постмодернізм як один із
художніх напрямів мистецтва
90-х років, його риси.
Сучасні часописи та альманахи.
Орієнтуватися в основних
тенденціях розвитку
сучасної літератури; знати
літературні угруповання 8090-х років, найвизначніших
представників літератури.
Визначати найхарактерніші
ознаки постмодернізму.
У 2015 році ЗНО триватиме з 3 червня по 27 червня.
На відміну від попереднього, у цьому році в дві сесії проводиметься лише
тестування з української мови, а історія України, математика (у минулому
році тест з цих предметів також писали два дні) та інші предмети всі
абітурієнти складатимуть одночасно.
Дати проведення ЗНО з кожного предмету у 2015 році:
Результати зовнішнього незалежного оцінювання основної сесії будуть
оголошені у період з 19 червня до 8 липня 2015 р.
Додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній
сесії тестування з поважних причин, відбудеться з 4 до 11 липня 2015 р.
З 3 січня до 5 березня 2015 року абітурієнти мають можливість
зареєструватися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2015
року.
Для реєстрації на ЗНО буде необхідно надіслати комплект реєстраційних
документів (у паперовому вигляді) на поштову адресу регіонального центру
оцінювання якості освіти. Абітурієнти будуть розподілені між пунктами
тестування при проходженні ЗНО за місцем проживання.
Також до 30 листопада триває реєстрація на пробне ЗНО, в якому можуть
взяти участь ті абітурієнти, які хочуть відчути атмосферу та технологію
проведення тестування. Участь у такому тестуванні є платною (89 грн).
У 2014 році за тест ЗНО з української мови та літератури можна було
набрати максимум 107 балів, які, у свою чергу, переводилися в рейтингову
шкалу від 100 до 200 балів.
Завдання ЗНО з мови складалося з двох частин: власне тести, за які можна
набрати не більше 87 балів, та відкрита частина — твір — оцінюється
максимум у 20 балів.
Після визначення тестового бала визначається оцінка учасника ЗНО за
шкалою від 100 до 200 балів. Бал є рейтинговим, тобто залежить від
результатів усіх абітурієнтів, що складали тестування з даної дисципліни.
Грубо кажучи, якщо жодна людина не отримує за тест 107 з 107 балів і
максимальним результатом є 104 бали, то не лише максимальну оцінку (107
балів) переводять у 200 балів, але й 104 бали також прирівнюються до 200,
адже 104 в даному випадку — найкращий результат. Саме тому таблиці
переведення балів у шкалу 100-200 у різних сесіях дещо відрізняються.
Такі таблиці зявляються вже після перевірки робіт, одночасно з оголошенням
результатів. Кожного року вони різняться, тому опубліковані нижче таблиці
2014 року можуть бути лише орієнтовними для абітурієнтів-2014.
Нагадаємо, що до 5 березня триває реєстрація для участі у ЗНО 2015 року.
Щоб отримати доступ до участі у зовнішньому оцінюванні,
необхідно зібрати наступні документи:

копію паспорта (1-2 сторінки) або свідоцтва про народження (для тих, кому
станом на 1 вересня 2014 р. ще не виповнилося 16 років і які не отримали
паспорт);

довідку з навчального закладу (зразок довідки) або копію документа про
повну загальну середню освіту (для тих, що вже випустився з навчального
закладу)

два фото 3х4 см;

заяву-реєстраційну картку (її можна сформувати самостійно, завантаживши
спеціальну програму (можна звідси), у якій потрібно ввести необхідні дані,
після чого роздрукувати документ, або ж звернутися до найближчого
пункту реєстрації)
Також на копіях документів варто написати «Згідно з оригіналом» (без
лапок), поставити особистий підпис і зазначити власне прізвище, ініціали та
дату засвідчення копії.
Підготовлені документи надсилаються звичайною поштою (бажано
рекомендованим листом) на адресу вашого регіонального центру. Не пізніше
трьох тижнів після цього має прийти лист, у якому буде сертифікат
ЗНО, реєстраційна картка абітурієнта та інформаційний бюлетень «ЗНО.
2015 рік». Якщо цей лист-відповідь через 3 тижні не надійде, необхідно
звернутися до центру оцінювання якості освіти.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа