close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Зміст
1.
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….…..
2.
2.1.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ, ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У
2015 РІК…………………………………………………………….………………………………………………
23
Організація роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації та графік прийому громадян……………
28
2.2.
Циклограма щомісячної діяльності департаменту освіти і науки облдержадміністрації
29
3.
3.1.
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ…………………………………………………………………………………..…………..
Засідання колегії департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації…………………………………
30
30
3.2.
Наради з керівниками районних (міських) відділів (управлінь) освіти…………………………………………………... 33
3.3.
Наради з керівниками установ освіти обласного підпорядкування.………………………………….…………………... 36
3.4.
Наради директорів ПТЗН…………………………………………………………………………………………………... 40
4.
УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЮ,ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ
4.1.
Інформаційно-аналітичне забезпечення департаменту з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної 41
освіти області……………………………………………………………………………………………………
Організаційно – масові заходи…………………………………………………………………………………………...… 65
4.2.
4
41
Контрольно-аналітична діяльність департаменту з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
області……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4.4.
Організаційно-методична робота з керівниками та методистами районних (міських) методичних кабінетів, 74
спеціалістами районних (міських) відділів (управлінь) освіти
4.4.1. Проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з питань дошкільної та 74
загальної середньої освіти на 2015 рік.
4.3.
4.4.2. Заходи проведення моніторингу якості освіти на 2015 рік.
102
4.4.3. Проведення заходів щодо ліцензування та атестації закладів освіти області.
106
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ СВІТОЮ……………………………………………………………..…. 122
5.
5.1.
Інформаційно-аналітичне забезпечення департаменту з питань професійно-технічної освіти області……
5.2.
Організаційно – масова робота…………………………………………………………………………………………..… 125
5.3.
Контрольно-аналітична діяльність департаменту з питань професійно-технічної освіти………………
5.4
Організаційно-методична робота з керівниками, викладачами та майстрами закладів професійно-технічної освіти 128
області
6.
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ…………………………………….………….. 130
6.1.
Інформаційно-аналітичне забезпечення департаменту з питань вищої освіти області………………………………
130
6.2.
Координаційно-аналітична діяльність департаменту з питань вищої освіти…………………………………
133
7.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА ДЕПАРТАМЕНТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ………
134
8.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………...… 141
9.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВО - ЕКНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………….…. 144
10.
ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ ОДА 157
11.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ………....…………………………………………………… 166
12.
МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО…………………………………………………...…... 174
13.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ В ОБЛАСТІ………………………………………………………………..…... 177
14.
ПЕРЕЛІК КОМІСІЙ (РАД) ПРИ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ…………………………………... 179
122
126
1. ВСТУП
Про роботу департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації у 2014 році.
Освіта — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь і навичок, тому головним завданням
системи галузі освіти є забезпечення високої якості освіти та надання якісних освітніх послуг, впроваджувати реформи
освітньої галузі нашої держави, мета якої - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітні
потенціали.
Галузь освіти області працює за програмно-цільовим методом, координує і виконує 11 обласних цільових програм на
період до 2015-2021р., 9 з яких лише розроблені і прийняті протягом 2010-2013р.р.
На утримання галузі «Освіта» у 2014 році (з урахуванням внесених змін) передбачено 1 млрд. 678 млн. 400,1 тис.грн.,
що на 1,6% менше затверджених видатків на 2013 рік.
Видатки на заробітну плату (з нарахуваннями) у 2014 році складають 1,26 млрд. грн., що складає 75,1% від загальних
видатків. У порівнянні з 2013 роком фонд заробітної плати підвищився на 1%. Касові видатки за І півріччя 2014 року склали
721,2 млн.грн., або 57,3% від річних призначень.
Середня заробітна плата працівників закладів і установ освіти області за І півріччя 2014 року по галузі «Освіта» склала
2427 грн., або на 4,6% більше ніж у 2013 році. Середня заробітна плата педагогічних працівників – 2832 грн.
Високий процент видатків на заробітну плату свідчить про те, що на інші видатки коштів спрямовувалося дуже мало.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг у 2014 році спрямовано 159,7 млн.грн., що складає 9,5% від загальних
видатків. У порівнянні з 2013 роком видатки зменшилися на 35,6 млн.грн., або 22,3%. Касові видатки заІ півріччя 2014 року
склали 84,8 млн.грн., або 53,1% від річних призначень.
На придбання продуктів харчування у 2014 році передбачено видатки у сумі 86,0 млн.грн., що складає 5,1% від
загальних видатків. У порівнянні з 2013 роком видатки на придбання продуктів харчування збільшилися на 1,8%. Касові
видатки за звітний період склали 40,1 млн.грн., або 46,6% від річних призначень.
Враховуючи проблемні питання щодо матеріально-технічної бази закладів освіти області, які потребують оновлення та
реконструкції у місцевих бюджетах області у 2014 році капітальні видатки складають 36,3 млн.грн., або 2,1% від річних
призначень. У порівнянні з 2013 роком капітальні видатки зменшилися на 13,7%.
У розрізі типів закладів найбільший показник займають витрати на утримання загальноосвітніх навчальних закладів
(школи, гімназії, ліцеї і т.п.) – 54,4%. Витрати на утримання дошкільних навчальних закладів займають 18,9%, закладів та
установ освіти, які фінансуються з обласного бюджету – 17,3%, всі інші заклади та заходи по освіті – 9,4%.
Середня вартість утримання 1 вихованця дошкільних навчальних закладів у 2014 році склала 9,9 тис. грн.
Середня вартість утримання 1 вихованця загальноосвітніх навчальних закладів у 2014 році склала 10,6 тис. грн.
Середня вартість утримання 1 вихованця позашкільних навчальних закладів у І півріччі 2014 року склала 1,1 тис. грн.
Інформація щодо витрат на утримання 1-го учня та
наповнюваність класів у загальноосвітніх навчальних закладах
області на 2014 рік
№
п/п
Назва району,міста
Вартість утримання
1 учня на
2014 рік (грн.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Бобринецький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам'янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новгородківський
12801,9
11918,1
11411,8
14015,8
12089,5
10861,6
12841,1
16000,9
13629,4
10101,9
14132,6
Наповнюваність
класів
всього місто село
11,9
17,9
9,2
11,0
21,6
8,3
12,7
16,6
9,4
10,3
22,0
7,3
13,0
18,1
9,8
14,4
19,8
9,6
14,2
14,2
9,7
9,7
9,3
17,0
7,7
15,4
20,9
12,1
10,0
14,6
8,1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
Онуфріївський
Петрівський
Світловодський
Ульяновський
Устинівський
м. Знам'янка
м. Кіровоград
м. Олександрія
м. Світловодськ
Всього по області
13103,0
11984,8
11732,0
12440,4
14906,9
11797,5
11963,0
15469,4
13796,7
13656,0
7135,7
7940,0
7567,3
6486,3
10622,4
12,4
18,3
11,1
12,0
17,6
8,3
13,5
19,0
10,8
12,0
16,8
9,8
11,4
13,5
10,7
11,8
18,5
8,2
14,1
20,5
11,6
9,0
9,0
11,0
20,5
9,0
10,8
14,4
9,8
21,0
21,0
26,1
26,1
21,5
22,2
21,8
21,8
15,2
21,7
9,2
9,8
Дошкільна освіта
Мережа дошкільних навчальних закладів області у 2014 році складала 530 ДНЗ (у 2013 році - 527), з них у сільській
місцевості – 382 (у 2013 році — 385).
В області здійснюється цілеспрямована робота щодо розширення мережі ДНЗ відповідно до освітніх потреб населення.
Протягом 2013 року було відновлено роботу шести дошкільних навчальних закладів у Бобринецькому,
Добровеличківському, Долинському, Новоукраїнському, Світловодському, Устинівському районах. Відкрито один
дошкільний навчальний заклад у Голованівському районі.
Створено 10 навчально-виховних комплексів, у складі яких функціонують дошкільні відділення, у Бобринецькому,
Долинському, Новгородківському, Новоархангельському, Олександрівському, Уль’яновському районах, м. Кіровограді.
Реорганізовано у навчально-виховні комплекси 25 діючих загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів. Відкрито 28
дошкільних груп у діючих дошкільних закладах. Таким чином у 2013 році у дошкільних навчальних закладах додатково
створено 1076 місць. З січня 2014 року відкрито додаткову групу у Роздольському ДНЗ Компаніївського району на 15 місць.
З метою приведення освітньої мережі у ефективно діючий оптимальний стан продовжується робота щодо вилучення з
неї дошкільних закладів, приміщення яких на момент передачі колгоспного майна у комунальну власність сільських рад (у
1992-2000 роках) були зруйновані. Відновлення їх діяльності є неперспективним та нерентабельним.
Завдяки ліквідації непридатних для цільового використання та відновленню діяльності дошкільних закладів кількість
нефункціонуючих закладів зменшено з 38-ми (у 2013 році) до 26-ти (у 2014 році).
Кількість функціонуючих закладів збільшено з 489 закладу (у 2013 році) до 504 (у 2014 році) дошкільних навчальних
закладів. Дошкільні навчальні заклади відвідує 32,6 тис. дітей (у 2013 році - 30,9 тис. дітей), що складає 63% від кількості
дітей відповідного віку, які проживають на території області (у 2013 році - 61%), з них в сільській місцевості дошкільні
заклади відвідує 8,7 тис. дітей - 45 % (у 2013 році — 40% ). В Україні зазначений показник знаходиться на рівні 81,1 %; у
сільській місцевості – 58,2 % .
Незважаючи на проведену роботу щодо розширення мережі ДНЗ, чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах
з розрахунку на 100 місць становить – 111 осіб (у 2013 році - 108 осіб на 100 місць; в Україні – 119) У сільській місцевості
навантаженість на 100 місць складає 81 особу (у 2013 р. - 74). У міській місцевості - 128 осіб (у 2013 році — 128).
Загальна середня освіта
У 2013/2014 навчальному році збереглася тенденція попередніх років щодо зменшення учнівського контингенту
загальноосвітніх навчальних закладів. Мережею 543 загальноосвітніх навчальних закладах було охоплено навчанням 89643
учні, що на 1719 учнів (1,9 %) менше, порівняно з 2012/2013 навчальним роком. В тому числі заклади обласного
підпорядкування їх в області функціонує 15, у тому числі:
2 інтернатні заклади для обдарованих дітей (Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний
комплекс з філією у м. Олександрія та Добровеличківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів) –
808 вихованців;
6 інтернатних закладів для дітей, які потребують корекції розумового розвитку, в яких навчається 727 вихованців;
3 загальноосвітні школи-інтернати, в яких навчаються 403 дитини соціально-незахищених категорій;
1 інтернатний навчальний заклад для дітей з вадами слуху (Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів) – 82 вихованців;
1 інтернатний навчальний заклад для дітей з вадами зору (Світловодська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 1) – 131 вихованець;
1 інтернатний навчальний заклад для дітей з вадами опорно-рухового апарату (Знам’янська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів) – 175 вихованців;
1 інтернатний заклад для дітей з затухаючими формами туберкульозу (Світловодська санаторна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів № 2) – 122 вихованця.
Проектне число місць в інтернатних закладах становить 4390, а фактична кількість вихованців станом на кінець
навчального року - 2448, із них 310 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
192 дитини-інваліда. У порівнянні з минулим 2012/2013 навчальним роком кількість вихованців інтернатних закладів
зменшилась на 55 осіб.
Зменшення загальної кількості учнів відбулося переважно за рахунок учнівського контингенту сільської місцевості, де
кількість учнів зменшилася з 32465 учнів до 31248 учнів (на 1217 учнів, або 3,8 %).
Тоді як у 2014/2015 навчальному році прогнозується незначне, але збільшення учнівського контингенту до 90,2 тис.
учнів.
Кількість учнів 1-х класів у 2013/2014н.р. збільшилася на 360 учнів з 8,9 до 9,2 тис. осіб. У 2014/2015 навчальному році
прогнозується подальше збільшення кількості першокласників до 9,6 тис. осіб.
Разом з тим, кількість учнів 11-х класів зменшилася з 6,4 до 5,7 тис. осіб. Прогнозується подальше зменшення кількості
випускників шкіл до 5,5 тис. осіб.
У 2013/2014 навчальному році середня наповнюваність класів учнями, порівняно з попереднім навчальним роком,
суттєво не змінилася та становила 15,2 учні у класі, у тому числі у міській місцевості наповнюваність класів складала 21,7, а
у сільській місцевості - 9,8.
У містах найвищою є середня наповнюваність класів у м.Кіровограді (26,1), найнижчою - у м.Знам'янка (21,0). При
цьому у школах м.Кіровограда допускаються випадки перевищення граничної чисельності учнів у класі понад 30 осіб. Серед
районів висока наповнюваність класів у Маловисківському (15,4), Долинському (14,4), Знам'янському (14,2), Петрівському
(14,1) районах, низькою є наповнюваність класів у Світловодському (9,0), Компаніївському (9,3) та Кіровоградському (9,7)
районах.
Питання формування мережі класів та їх наповнюваності учнями залежить від попередньої роботи зі створення
оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Найнижчою є наповнюваність класів у
сільській місцевості у Голованівському (7,3), Компаніївському (7,7), Новгородківському (8,1), Онуфріївському (8,2) районах,
керівникам освітньої галузі яких необхідно вжити дієвих заходів зі створення повноцінної мережі освітніх округів та
оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
У зв’язку зі зменшенням учнівського контингенту у малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах сільської
місцевості зменшується кількість класів та зростає кількість учнів, які навчаються на індивідуальній формі з демографічної
причини.
Збільшення кількості учнів, які навчаються на індивідуальній формі з демографічної причини, обумовлює збільшення
кількості учнів, що отримують освітні послуги відносно нижчої якості. Тому, необхідно створити умови для підвезення учнів
малокомплектних навчальних закладів, які навчаються на індивідуальній формі з демографічної причини, на навчання до
опорних шкіл освітніх округів.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів області повною мірою задовольняє потреби місцевих громад в отриманні
громадянами початкової, базової та повної загальної середньої освіти незважаючи на її зменшення.
З метою створення в області більш оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів продовжено практику
створення на базі загальноосвітніх навчальних закладів навчально-виховних комплексів (об'єднань). У 2013/2014
навчальному році кількість навчально-виховних комплексів (об'єднань) зросла з 103 до 142 одиниць.
У тому числі створено 36 навчально-виховних комплексів “загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний
навчальний заклад”. Всього функціонує 109 НВК “ЗНЗ-ДНЗ”, у яких навчається 10593 учні. Таким чином, зросла доступність
дошкільної освіти у сільській місцевості та створені умови для реалізації принципу безперервності дошкільної та загальної
середньої освіти у межах одного навчального комплексу.
Проведено роботу щодо збільшення кількості закладів нового типу, що дозволило розширити доступність загальної
середньої освіти понад обов'язковий рівень для обдарованих дітей. У 2013/2014 навчальному році створено НВО “ЗНЗгімназія-ПНЗ” в смт Смоліно Маловисківського району, НВО “ЗНЗ-ліцей” в смт Павлиш Онуфріївського району та перейменовано
НВО № 18 “ЗНЗ-ДНЗ-ПНЗ” м.Кіровограда в НВО № 18 “ЗНЗ-ліцей-ДНЗ-ПНЗ”. У результаті, кількість закладів нового типу
(гімназій, ліцеїв, НВО та НВК, у складі яких є гімназії та ліцеї) зросла з 39 до 42 одиниць (5 гімназій (1513 учнів), 2 ліцеї (601
учень) та 35 навчально-виховні комплекси, в складі яких функціонують гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи (21,6
тис. учнів).
У сільській місцевості функціонує значна кількість малокомплектних шкіл, які мають суттєві проблеми кадрового та
матеріально-технічного забезпечення, що в свою чергу зумовлює зниження рівня якості надання освітніх послуг. У 2013 році
в області створено 5 нових освітніх округів (всього функціонує 65 округів). До складу освітніх округів включено
409 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких 83 школи діють як опорні школи. Частка учнів 10-11 класів, які навчаються
у профільних класах, групах (окрім універсального профілю) у 2013 році збільшилася з 51,8 до 53 %. Кількість профільних
класів (окрім універсального профілю) зросла з 371 до 378 класів.
Разом з тим, призупинено роботу 5 малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів та ліквідовано 3
загальноосвітні навчальні заклади.
Закриття і реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості проведено за згодою
територіальних громад. Місцевими органами управління освітою райдержадміністрацій забезпечене 100 % підвезення учнів
шкіл, які закриті та робота яких призупинена, до центрів освітніх округів. Усім педагогічним працівникам закритих та
призупинених шкіл запропоновано посади в школах, які функціонують.
У результаті вжитих заходів зросла частка ЗНЗ, які відповідають критеріям наповнюваності, у Бобринецькому,
Вільшанському, Долинському, Новоархангельському, Олександрівському, Олександрійському, Ульяновському районах.
У результаті зміни демографічної ситуації у окремих населених пунктах області зросла частка ЗНЗ, які відповідають
критеріям наповнюваності, у Знам'янському, Компаніївському, Новоукраїнському, Світловодському районах.
Разом з тим, у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та не вжиттям упереджувальних заходів щодо формування
оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, зросла частка ЗНЗ, які не відповідають критеріям наповнюваності
у Гайворонському, Новомиргородському, Онуфріївському, Петрівському районах.
У результаті, кількість малокомплектних шкіл в області зменшилася з 224 до 220 шкіл, що складає 40,3 % від загальної
кількості загальноосвітніх навчальних закладів області.
В усіх містах обласного значення створено оптимальну мережу ЗНЗ. Найбільш наближеною до оптимальної є мережа
шкіл у Світловодському, Знам'янському, Новоукраїнському районах.
Найбільшою залишається кількість шкіл, які не відповідають критеріям наповнюваності, у Онуфріївському (69 %),
Компаніївському (68%), Устинівському (66 %), Голованівському (66 %), Бобринецькому (66 %) районах.
Основним показником результативності надання освітніх послуг є досягнення їх учнів.
Золотими медалями нагороджено 333 випускників 11-х класів 2013/2014 навчального року (у 2012/2013 навчальному
році нагороджено 395 випускників). Кількість золотих медалістів зменшилася на 62 особи (15,7 %).
Срібними медалями нагороджено 138 випускників 11-х класів 2013/2014 навчального (у 2012/2013 навчальному році
нагороджено 144 випускники). Кількість срібних медалістів зменшилася на 6 осіб (4,2 %).
Загалом кількість медалістів в області зменшилася на 68 осіб (12,6 %).
При цьому кількість випускників 11-х класів зменшилася на 750 осіб (11,7 %).
Отже, порівняно з попереднім навчальним роком частка медалістів зменшилася на 0,1 %.
Найвищим є відсоток медалістів у: Компаніївському районі — 14, 1 %, Долинському районі — 11,8 %, м.Знамянка —
11,7 %, Знам'янському районі — 11,6 %, Бобринецькому районі — 10,6 %.
Із них на IV етапі Всеукраїнських олімпіад переможців мають лише Долинський і Знам'янський райони.
Найнижчим є відсоток медалістів у: Ульяновському районі - 3,5 %, Олександрійському районі - 3,6 %,
Кіровоградському районі - 4,5 %.
У зазначених районах необхідно звернути увагу на стан викладання навчальних предметів та стан роботи з
обдарованою молоддю.
У період з 11 січня по 23 лютого було проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 21 навчального
предмета: української мови та літератури, історії, правознавства, іноземних (англійська, іспанська, німецька, французька)
мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, трудового навчання, інформатики, інформаційних технологій,
педагогіки та психології, екології, астрономії, російської мови та літератури, фізичної культури і спорту.
У III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів брали участь 1704 учні загальноосвітніх
навчальних закладів області, що становить 77,53%. Не з’явилися на змагання з різних причин 488 осіб, що становить 22,47 %
школярів (2013 р. – 350).
Найбільша кількість учасників олімпіад була з таких навчальних предметів: англійської мови – 144, географії – 133,
математики – 132, української мови та літератури – 131, історії – 128, біології – 124, хімії – 123.
Найвищі
показники
участі
в
олімпіадах
мають
такі
міста
та
райони:
міста Кіровоград та Олександрія, м. Світловодськ (81 із 98), Бобринецький (66 із 70), Долинський (81 із 88), Петрівський,
Маловисківський, Новоукраїнський, Новомиргородський, Добровеличківський райони.
Викликають занепокоєння Вільшанський (67% не брали участі в олімпіадах), Олександрійський, Олександрівський (по
52%), Новоархангельський (51%), Онуфріївський (48%), Голованівський (46%), Устинівський, Знам’янський (по 45%),
Світловодський (42%), Ульяновський (38%) та ін. райони, з яких від 67 до 38 відсотків учнів до встановленої квоти не брали
участь в олімпіадах з різних причин.
Найбільшу кількість дипломів І – ІІІ ступенів одержали учні міст Кіровограда (188), Олександрії (139), Світловодська
(44). Серед районів найбільшу кількість дипломів одержали учасники з Долинського – 29, Новоукраїнського – 23,
Петрівського – 23. Найменшу – Вільшанський (1), Устинівський (2), Новоархангельський, Олександрійський,
Світловодський (4) райони.
Серед кращих навчальних закладів, учні яких продемонстрували високі показники у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів, такі: ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради (54
дипломи), НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради (34), Кіровоградський
обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради (30), комунальний заклад «Навчальновиховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (26), комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання
природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області» (25), навчально-виховний комплекс «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей»
Знам’янської міської ради (19), НВК «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради (17),
комунальний заклад «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (17), комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (16),
навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів № 3 м. Долинської (15),
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 Олександрійської міської ради (14).
Залишається недостатньою підготовка учнів Вільшанського, Устинівського, Олександрійського, Новоархангельського
районів.
IV етапі Всеукраїнських олімпіад брали участь 74 учні загальноосвітніх навчальних закладів області. З них 13 стали
переможцями
2 дипломи одержали учні м. Олександрії, 8 – Кіровограда, по одному – Долинський, Знам’янський, Новоукраїнський райони.
Команди учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання вибороли 3 дипломи, іспанської мови – 2,
української мови та літератури, біології, географії, хімії, інформаційних технологій, астрономії, англійської, французької мов
– по одному .
Т.ч. у 2014 році в загальному рейтингу результативностів участі у IV етапі Всеукраїнських олімпіад Кіровоградська
область посіла «почесне» 27 місце.
Аналізуючи діяльність Кіровоградської Малої академії наук у Всеукраїнських конкурсах-захисту науководослідницьких робіт, результативність показників їх слухачів за 2009-2013 роки ми з 27 місця піднялисьдо 16 поУкраїні, але
у 2014 році цей показник спустився до «почесного» 25 місця.
Із 53 учасників лише 15 стало переможцями, що складає 28 % їх загальної кількості. Тоді, як в 2012 році цей показник
був 43 % (із 30 учасників – 13 переможців), а в минулому 2013 році цей показник становив 61 відсоток (із 44 учасників – 27
призерів). Тож можна сказати, що ми повернулися до результату 2011 року.
Причиною є вузька географія учасників конкурсу: представники лише з 10 територій області брали участь у ІІІ етапі (28
учнів з облкомплексу; 10 – з м.Кіровограда; 5 – з Олександрії; 4 зі Знам’янки; 2 – з Новомиргородського району та по 1 учню
з Кіровоградського, Компаніївського, Новоархангельського та Петрівського районів).
Низький рівень знань учнів з базових дисциплін (Із
трьох складових компонентів конкурсу найнижчі бали за
контрольні роботи (середній показник – 51 %). Тоді як за
рецензування науково-дослідницьких робіт – 79 %, а за
захист роботи – 80 %) .
Звичайно ж за рівень науково-дослідницьких робіт
відповідають наукові керівники. І тут потрібно сказати, що
вони свою роль виконують стовідсотково. Тоді, як за
рівень контрольних робіт несе відповідальність заклад,
який направляє дитину, вірніше вчитель-предметник. Для
такого вчителя і учня повинні бути створені всі умови для
належної підготовки до конкурсу.
Ще один показник,який дуже яскраво показує
результативність роботи вчителя - ЗНО.
ЗНО у 2014 році складали 5652 особи - 86,7% від
6510 зареєстрованих (у 2013 році було 89%), що на 0,5% в
області більше ніж в Україні.
Найбільше зареєстрованих на ЗНО-2014 у містах обласного значення. Лідер серед міст – м. Олександрія, серед районів
– Гайворонський район.
Максимально високий бал здобули 5 учасників тестування. Один з них – з двох предметів (історії України та
всесвітньої історії). Він є випускником минулих років. Ця категорія під час реєстрації не вказує навчальний заклад, у якому
здобувалася загальна середня освіта.
Таким чином, результатів у 200 балів загалом 6.
№
1
Предмет
тестування
Українська
мова і
література
2
Історія
України
Кількість
результатів
у 200 балів
Навчальний заклад
%
1
Ліцей інформаційних технологій Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради
Кіровоградської області
КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
1
Випускник минулих років
(під час реєстрації назва ЗНЗ не вказується)
1
1
3
Математика
1
4
Всесвітня
історія
1
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс
(гімназія-інтернат-школа мистецтв)
Випускник минулих років
(під час реєстрації назва ЗНЗ не вказується)
5939
0,03%
3508
0,06%
0,03%
3730
0,48%
207
Результати у 200 балів за 5 останніх років
Рік тестування
2010
2011
2012
2013
2014
Зареєстровано учасників
9417
4978
7474
7215
6510
Кількість
учасників
Одержали 200 балів
6
4
7
9
5
Основна тенденція: у 2013 та 2014 роках загальна кількість абітурієнтів Кіровоградщини, що здобули 183-200 балів,
нижча ніж по Україні. Лише показники з німецької мови у поточному році дещо вищі ніж середньоукраїнські – 8,51%
проти 8,43%.
Якщо брати у розрізі навчальних предметів, то найгіршими показниками були результати ЗНО із французької мови,
хімії та всесвітньої історії, а найвищими із іспанської та німецької мов.
Аналіз результативності ЗНО в розрізі основних навчальних предметів по територіях показав:
з української мови найкращі результита показали випускники м. Олександрія, м. Кіровограда та Компаніївського
району (які мали найбільшу кількість випускників, що набрали 183,5-200 балів), а найнижчі показники мали випускники
Вільшанського, Маловисківського, Ульянівського районів;
з історії України найкращі результита показали випускники м. Кіровограда, Новоукраїнського та Бобринецького
районів, а найнижчі показники мали випускники Світловодського, Олександрівського та Олександрійського районів районів;
з математики найкращі результита показали випускники м. Олександрія, м. Кіровограда та Долинського району, а
найнижчі показники мали випускники Новоархангельського, Онуфріївського та Олександрійського районів.
Педагогічна громадськість області має великий якісний потенціал, а саме:
З 11634 педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів області (сільська місцевість – 8054 чол., місто – 3580)
мають повну вищу освіту 10736 чол. (92,3% від загальної кількості;) (сільська місцевість – 7280 чол., місто – 3456), базову
вищу освіту – 249 чол. (2,1% від загальної кількості) (сільська місцевість 212 чол., місто – 37) і неповну вищу освіту – 639
чол. (5,5% від загальної кількості) (сільська місцевість 554 чол., місто – 85).
З яких вищу кваліфікаційну категорію мають 4394 чол. (37,8% від загальної кількості) (сільська місцевість 2641
чол., місто – 1753); І кваліфікаційну категорію - 2775 чол. (23,9% від загальної кількості) (сільська місцевість 2106 чол.,
місто – 669); ІІ кваліфікаційну категорію 1397 чол. (12% від загальної кількості) (сільська місцевість 957 чол., місто – 440);
мають педагогічне звання „старший вчитель” – 2248 педпрацівників (19,3%) (сільська місцевість 1440 чол., місто – 808);
„вчитель-методист” – 589 педпрацівників (5,1%) (сільська місцевість 256 чол., місто – 333).
Удостоєні високого звання „Заслужений працівник освіти України” 6 педпрацівників, „Заслужений вчитель
України” – 26.
Нагороджені нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” – 912
педпрацівників (7,8%).
Загальна чисельність працівників у галузі «Освіта» у 2014 році складає 31,4 тис. осіб, що на 286 осіб менше, ніж у
попередньому 2013 році - 31,7 тис. осіб., у тому числі загальна чисельність працівників загальноосвітніх навчальних закладів
складає 20,0 тис. осіб (зменшення до попереднього року на 165 осіб), з них педагогічних працівників - 11,6 тис. осіб, що на
600 менше ніж у попередньому році.
Так, у 2013-2014 навчальному році шкільними автобусами до загальноосвітніх навчальних закладів області підвозилось
6691 учнів (81,3 %).
Підвезення дітей і педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів та у зворотному напрямку будуть
здійснювати 219 транспортних засобів, із них — 194 шкільних автобуси, 1- спеціальний шкільний автобус з обладнаними
місцями для інвалідних візків, 8 інших транспортних засобів (марки ГАЗ, УАЗ), які стоять на балансі відділів освіти
райдержадміністрацій, сільських рад та 16 автобусів, відповідно до укладених угод з перевізниками.
В області на відстані понад три кілометри від загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості проживає та
потребує підвезення 7938 учнів та 1077 педагогічних працівників.
Організовано підвезення шкільними автобусами та орендованим транспортом для 7938 учнів та 1020 педагогічних
працівників, що становить відповідно 100% та 94,7%. Для поповнення та поновлення парку шкільних автобусів, потреба у їх
придбанні становить 81 одиниця. Виконання обласної цільової соціальної програми “Шкільний автобус” продовжується.
Навчальними комп'ютерними комплексами у 2013-2014 навчальному році оснащено 437 загальноосвітніх навчальних
закладів області із 524, що становить 83,4%. 521 загальноосвітній навчальний заклад області (99,4%) оснащені
персональними комп'ютерами. До мережі Інтернет підключено 509 загальноосвітніх навчальних закладів області, що
становить 97,1% від потреби, у 484 загальноосвітніх навчальних закладах області (92,4%) функціонують власні веб-сайти.
100% педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області володіють основами інформаційнокомунікаційних технологій.
За час дії обласної цільової програми на 2011-2015 роки „Шкільна парта”, яка затверджена рішенням сьомої сесії
шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 22 квітня 2011 року №128 придбано за 2011-2014 роки 6490 комплектів
шкільних меблів (2011 р.-1739, 2012 р. - 2654, 2013 р.-2090, 2014р. - 7), відремонтовано за 2011-2014 роки 12587 (2011 р. 7171, 2012 р. - 2932, 2013 р. - 2200, 2014р. - 284).
Позашкільна освіта
Позашкільна освіта Кіровоградської області спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми області
якісної позашкільної освіти, забезпечення розвитку творчих, фізичних та інтелектуальних здібностей дітей та молоді,
виявлення обдарованих і талановитих та надання їм підтримки у самореалізації.
Мережа позашкільних навчальних закладів області у 2013/2014 навчальному році склала 44 заклади та 22 — у складі
навчально-виховних комплексів, в яких працювало на 280 груп більше ніж у минулому році.
Показник охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою становить 60,6 % дітей, що на 07% більше ніж у
минулому році ( ІІ місце в Україні, загалом в державі цей показник становить 45,2 %).
На рівні та вище обласного цей показник у Світловодському(69,8%), Кіровоградському (68,9), Новомиргородському
(68,8%), Петрівському (65,9%), Знам’янському (65,9%), Голованівському (64,6%),
Вільшанському (60,6%),
Новгородківському (60,6%) районах.
Найнижчим цей показник залишається у містах Світловодську (30,8%), Олександрії (33,8%), Знам'янці(34,3%),
Бобринецькому (36,4%), Устинівському (43,4%) районах
Для розвитку фізичних здібностей, вдосконалення фізичної майстерності в області працюють 40 дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, в яких навчаються 14260 дітей, що становить 16% дітей шкільного віку, у галузі культури працюють 46
початкових мистецьких навчальних закладів, в яких мають змогу розвивати свої здібності 7360 дітей (8,2% ). Загалом усіма
формами позашкільної освіти в області охоплено 84,8% від загальної кількості дітей шкільного віку.
Знаковою подією цього навчального року є те, що за результатами проведення чергової Державної атестації три
заклади отримали Свідоцтва про атестацію закладу з відзнакою - це комунальний заклад “Кіровоградський обласний центр
дитячої та юнацької творчості”, Долинський районний центр дитячої та юнацької творчості та Новгородківський районний
будинок дитячої та юнацької творчості.
За результатами 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка” переможцем став керівник гуртка Ульяновського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Чучаєв Олександр Володимирович, дипломом ІІ ступеню нагороджений керівник
гуртка комунального закладу “Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості” Кизименко Валерій
Олександрович.
Протягом 2013/2014 навчального року проведено 86 обласних очно-заочних масових заходи (на 22% більше у
порівнянні зпопереднім роком), в яких на всіх етапах їх проведення брали участь більше 65 тисяч юнаків і дівчат. Переможці
обласних заходів успішно представляли область на всеукраїнському та міжнародному рівнях. А саме:
На Всеукраїнському конкурсі дослідницько - експерементальних робіт із природознавства і біології «Юний
дослідник» Корж Анна, вихованка екологічного гуртка «Жайворонок» з роботою «Вплив синтетичних миючих засобів на
довкілля» зайняла ІІ місце, в секції «Я і природа».
У зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів Будило Анна, учениця 9-Б класу Глодоської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоукраїнського району та вихованці гуртка «Юні
рослинники» ОЦЕНТУМ, зайняли ІІІ місце у секції «Овочівництво».
У Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку
Максименко Єгор, учень 9 класу Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з роботою «Дослідження впливу
звукових та інфразвукових коливань на рослини і живі організми» зайняв ІІ місце в секції «Фізика та інженерні науки».
Мігуль Вікторія, учениця 8 класу Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з роботою “Дослідження
випромінювання мікрохвильової печі” зайняла ІІ місце в секції Фізика та інженерні науки”;
Агітбригада “Вартові довкілля” Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 - посіли ІІІ місце у
Всеукраїнському конкурсі;
команда Червоно-Нерубаївського учнівського лісництва
Підлісненського навчально-виховного комплексу
Олександрівського району на Всеукраїнському зльоті команд учнівських лісництв отримала ІІІ місце.
Понад 70 вихованців області брали участь у Всеукраїнських змаганнях, конкурсах та виставках, з яких половина стали
призерами та нагороджені дипломами. Це представників Гайворонського, Голованівського, Знам’янського,
Новгородківського, Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського,
Петрівського, Устинівського районів та міст Знам’янки, Олександрії, Кіровограда.
Юні туристи області на Чемпіонаті України зі скелелазіння серед учнівської молоді посіли І-ІІІ місця; на Чемпіонат
України з вело туризму І місце в особистісному та командному заліку; на Чемпіонат України зі спортивних походів
«Стежками героїв» - посіли ІІ місце.
Вперше у вересні 2013 року як на державному так і на місцевому рівнях проведено День позашкілля, в якому на
обласному рівні взяли участь колективи всіх позашкільних навчальних закладів, окрім міста Світловодська.
Підведено підсумки V обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних закладів, переможцями
конкурсу стали колективи:
Новоукраїнського районного центру дитячої та юнацької творчості (директор — Ратушна Наталія Іванівна);
Новгородківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (директор — Квітка Наталія Іванівна);
Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості (директор — Красюк Тетяна Миколаївна);
Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості (директор — Бойко Валентина Олексіївна);
Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (директор — Кравченко Світлана Вікторівна);
Побузького центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району (Лісовенко Костянтин Олексійович).
Переможцями у номінаціях стали:
„Сучасний позашкільний навчальний заклад”
колектив Бобринецького районного Будинку дитячої та юнацької творчості (директор Обод Катерина Василівна);
„Система роботи з обдарованою учнівською молоддю”
колектив - Добровеличківського районного центру дитячої та юнацької творчості (директор Завалко Людмила
Олександрівна);
„Історія позашкільного навчального закладу”
Центру дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» Новенської селищної ради м. Кіровограда (директор Савицький
Віктор Андрійович).
Професійно-технічна освіта
В Кіровоградській області функціонує 26 професійно-технічних навчальних заклади державної форм власності. До їх
числа входять: 2 вищі професійні училища; 9 ліцеїв (в тому числі 1 філія Кіровоградського професійного ліцею побутового
обслуговування); 13 професійно-технічних училищ; 2 навчальні заклади при установах виконання покарань.
Загальний контингент становить 7541 учнів та слухачів (6921 учнів – ПТНЗ, що фінансуються з обласного бюджету;
280 учень - ПТУ № 12; 340 слухачів – НЦ № 6, НЦ № 49), з них 507 мають статус дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Всі навчальних заклади (окрім навчальних центрів при установах виконання покарань) надають повну загальну
середню освіту.
Зазначені заклади поділяються за 8 галузевими напрямками, що є основними у підготовці кваліфікованих робітників, а
саме: 1 - училище зв’язку (ВПУ № 9); 1 - залізничного транспорту (ПТУ № 12); 1 – швейного виробництва (Кіровоградський
професійний ліцей побутового обслуговування); 2 – громадського харчування (Кіровоградський та Олександрійський
професійні ліцеї); 2 – сфери обслуговування (Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг та ПТУ № 33); 3 училища, які
готують робітників для промисловості (ВПУ №4, ПТУ №№ 5, 17); 5 – будівельного профілю (Знам’янський професійний
ліцей,
ПТУ №№ 7, 8, 11, 16); 9 – сільськогосподарського профілю (Капітанівський професійний ліцей переробної
промисловості, Олександрійський, Гайворонський та Піщанобрідський професійні аграрні ліцеї, ПТУ №№ 30, 32, 36, 38, 40).
Разом з тим, 24 ПТНЗ (окрім Олександрійських ПТУ №17 та №33) здійснюють підготовку за кількома видами економічної
діяльності
Навчальний процес забезпечують 1076 педагогічних працівників, з яких: керівників (директори, завідувач філією,
заступники директорів) – 77; викладачі – 399, майстри (старші майстри) виробничого навчання – 491; методисти – 25;
приктичні психологи – 22; соціальні педагоги – 14; керівники фізвиховання - 16; керівники гуртків – 45; вихователі – 16.
У ПТНЗ області здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за 61 професією, із яких Державні стандарти
профтехосвіти затверджені для 56 професій. Станом 1 вересня 2014 року впроваджено 56 Державних стандартів
профтехосвіти, що становить 100% від затверджених для професій, за якими ведеться підготовка в області.
У 2013/14 навчальному році започатковано підготовку з нових професій:
- у ВПУ № 9 м. Кіровограда «Оператор телекомунікаційних послуг», «Касир (в банку)», «Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення»;
- в Олександрійському професійному ліцеї здійснено набір учнів з професії «Продавець непродовольчих товарів».
Разом з тим, у порівнянні з минулим навчальним роком припинено підготовку з 6 професій («Пекар», «Офіціант»,
«Бармен», «Прийомоздавальник вантажу та багажу», «Касир багажнй», «Секретар-друкарка»).
Також ПТУ № 5 м. Світловодськ отримана ліцензія за новими професіями «Озеленювач; Квітникар», «Контролеркасир; Адміністратор», підготовка за якими розпочата з 2014/2015 навчального року.
Середня чисельність учнівського контингенту у ПТНЗ області за останні 4 роки складає 8,2 тис осіб. Зменшення
кількості учнів на 10% (з 8748 учнів у 2011 році до 7997 учнів у 2014 році – дані станом на 01 січня відповідного року)
пов’язане із зменшенням кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Протягом останніх 3-х років випуск учнів зменшився на 18% (з 4035 осіб у 2011 році до 3307 осіб у 2014 році).
Рівень працевлаштування випускників за професією знаходиться в межах 86-88%. Частка випускників, які
продовжують навчання у вищих навчальних закладах знаходиться в межах 4-6 %, а тих, хто призивається на службу до
Збройних Сил України 2,9- 4,2%.
Випускники, які з різних причин не працевлаштовуються по закінченню навчання, становлять 4-6%, при цьому
більшість з них, це випускниці, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.
За результатами випуску учнів ПТНЗ протягом 2013/2014 навчального року: працевлаштовані за професією 2937
випускників, що становить 88,8 % від чисельності випуску; вступили до ВНЗ 212 випускників (6,4%); призвані до Збройних
Сил України 99 випускників (3%).
З метою забезпечення розвитку профтехосвіти рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року № 320
затверджена обласна програма розвитку професійно-технічної освіти на період до 2015 року, яка розроблена на виконання
Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на
період
2011-2015 років,
затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495.
В межах реалізації зазначеної обласної програми для покращення матеріально-технічного забезпечення навчального
процесу було виділено 217,8 тис грн., за рахунок яких придбано тістозмішувальну машину (Кіровоградський професійний
ліцей імені О.С.Єгорова) та 3 комп’ютерних класи (Кіровоградський професійний ліцей імені О.С.Єгорова, Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг, ПТУ № 11 м. Ульяновка).
Придбання комп○ютерної техніки дозволило зменшити середню кількість учнів на один комп’ютер з 13 осіб у 2013
році до 12 осіб у 2014 році.
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 71 «Деякі питання оптимізації державних
цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України» виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на період
2011-2015 років було достроково припинено, тому всі заходи, в тому числі й покращення матеріально-технічної бази ПТНЗ,
здійснювалось в межах видатків обласного бюджету.
Вища освіта
Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 35 вищими навчальними закладами та 2 факультетами, які
розташовані на території області за 54 напрямами підготовки і 58 спеціальністю різних освітніх рівнів: молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст і магістр.
Із загальної кількості вищих навчальних закладів 13 державної, 6 комунальної, інші - приватної форми власності; та
різного підпорядкування: Міністерства освіти і науки України - 8, Міністерства аграрної політики України – 4, та інші.
Мережа вищих навчальних закладів області налічує: 2 університети, 1 академію, 6 інститутів, 16 коледжів, 5 технікумів,
3 училища (підготовка молодших спеціалістів).
Найпотужнішими за кількістю студентів на даний час є: Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка (4,9 тис. студентів); Кіровоградський національний технічний університет (3,9 тис.
Студентів); Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (2,1 тис.студентів).
Серед коледжів: Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна (комунальної форми власності, 1,3 тис. осіб);
Державний вищий навчальний заклад «Олександрійський політехнічний коледж» (близько 1,0 тис. осіб); Кіровоградський
машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету (0,8 тис. осіб);
Серед технікумів: вищий навчальний заклад «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства» (1,04 тис.
осіб).
Вищими навчальними закладами усіх форм власності та підпорядкування у 2014 році було підготовлено 8,5 тис. осіб: 4,0
тис. осіб — університетами, 0,5 тис. осіб — академією, 0,75 тис. осіб — інститутами, 2,1 тис. осіб — коледжами, 0,7 тис. осіб
— технікумами, 0,3 тис. осіб — училищами (рівень молодшого спеціаліста).
У 2014 році до вищих навчальних закладів області на перший курс денної та заочної форми навчання вступили
вступили близько 5,0 тис. осіб: 4,0 тис. осіб та 0,8 тис. осіб відповідно. Найбільше обрали такі напрями підготовки та
спеціальності: медицина (317 осіб), правознавство (290 осіб), початкова освіта 260 осіб, обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів (145 осіб).
Протягом 2014 року в області здійснювалися заходи щодо підтримки кращих представників молоді. Так, 26 студентів,
відмінників навчання з 14 вищих навчальних закладів області отримали стипендію обласної державної адміністрації та
обласної ради: по 14 стипендій за підсумками зимової та літньої сесій 2014 року. Загальний обсяг фінансування склав 58,8
тис. грн.
Згідно з рішеннями обласної ради від 11 листопада 2003 року № 226 “Про підтримку молодих науковців
області”, розпорядженням голови ОДА від 29 жовтня 2014 року № 435-р «Про фінансування заходів у 2014 році щодо
підтримки молодих науковців області» на підставі рекомендацій обласної комісії з питань підтримки молодих науковців
області (протокол від 21 жовтня 2014 року № 01-34/266/4) здійснено виплати на загальну суму 10,3 тис. грн.: призначено
п'ять стипендій ОДА та обласної ради по 600 грн. кожна стипендія, а саме: Кривонос А.В., Кушнєровій Н.І., Стратонову В.М.
- аспірантам Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, Дергачову О.В., - аспіранту
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Марченко Т.К. - аспіранту
кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету.
Також відзначено молодих науковців, здобутки яких спрямовані на розвиток області:
І премію у розмірі 3654 грн. - Казначєєвій М.С. - кандидату біологічних наук, старшому викладачеві кафедри біології
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
ІІ премію у розмірі 2456 грн. - Заярнюку О.В. - кандидату економічних наук, старшому викладачеві кафедри економіки праці
та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету;
ІІІ премію у розмірі 1218 грн. - Бондар Ю.А. - кандидату економічних наук, доценту кафедри менеджменту, економіки
та права Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОЇ, ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
у 2015 РОЦІ
Першочерговими завданнями подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійнотехнічної, вищої та післядипломної освіти області є забезпечення надання повноцінних освітніх послуг, спрямованих на
підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною
системою освіти в нових економічних і соціально-політичних умовах, інтеграцію її в європейський освітній простір,
створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, фізичного, духовного здоров`я дітей, учнів та
студентів, розвиток особистості відповідно до національних і загальнолюдських цінностей.
Основними завданнями стану розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти є:
- забезпечити неухильне дотримання законів України про освіту та нормативно-правових актів відповідно чинного
законодавства;
- створити умови для підвищення якості освіти, щодо забезпечення державних гарантій доступності дошкільної та загальної
середньої освіти;
- забезпечити підтримку дошкільної та загальної середньої освіти в сільській місцевості шляхом розвитку альтернативних
моделей організації здобуття освіти;
- продовжити роботу над питаннями гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, формування її
особистості, організації соціально-педагогічного патронату, запровадження різних форм дошкільної освіти тощо;
- продовжити роботу, щодо формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до українського
народу;
- поєднувати при організації навчально-виховного процесу питань національно-патріотичного, громадянського, морального,
родинно-сімейного, естетичного, правового, екологічного, фізичного, трудового виховання, яке повинно базуватися на
національній історії, знанні і відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов`язків,
відповідальності за власне майбутнє, добробут та волю країни;
- надавати перевагу активним формам роботи, сприяти формуванню національної свідомості;
- забезпечити впровадженням кожним педагогом на кожному уроці та позаурочний час цілеспрямованих методів та форм
роботи патріотичного виховання;
- створити умови щодо охоплення не менше 95 % дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою та залучення їх не
менше 85% до навчання у дошкільних навчальних закладах за рахунок будівництва нових та відновлення діяльності
дошкільних навчальних закладів, які з різних причин не функціонували, розширювати мережу навчально-виховних
комплексів „дитячий садок – школа”, формувати різновікові групи, допомагати організовувати дошкільне навчання в
родинах тощо;
- передбачити при затвердженні місцевих бюджетів у повному обсязі видатки на харчування вихованців дошкільних закладів
відповідно до встановлених натуральних норм харчування;
- продовжувати роботу щодо забезпечення дошкільною освітою дітей, які проживають у населених пунктах де відсутні (не
функціонують) дошкільні заклади, за рахунок відкриття дошкільних груп при загальноосвітніх навчальних закладах,
- розглянути можливості виділення з місцевих бюджетів фінансових ресурсів для створення належних соціально-побутових
умов перебування вихованців у дошкільних навчальних закладах, покращання їх матеріально-технічної бази шляхом
забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем;
- вжити заходів щодо забезпечення 100 % охоплення навчанням дітей шкільного віку;
- забезпечити обов'язкове здобуття усіма дітьми і молоддю повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених
державними стандартами загальної середньої освіти;
- створити у школах належні умови для організації допрофільної підготовки, яку необхідно реалізувати через вивчення
окремих предметів на диференційованій основі, упровадження курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної
роботи та інші;
- забезпечити реалізацію регіональних програм:
- вжити заходи щодо впровадження Державного стандарту початкової і базової загальної середньої освіти та контроль за його
впровадженням в 3-х та 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів;
- продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток
індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів
і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості,
створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;
- впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують удосконалення навчально-виховного
процесу, його доступність та ефективність, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві;
- забезпечити формування, впровадження і застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі
інформаційного освітнього середовища;
- створити інформаційну систему підтримки освітнього процесу, спрямованої на здійснення її основних функцій
(забезпечення навчання, соціалізація, внутрішній контроль за виконанням освітніх стандартів тощо);
- вжити заходів щодо формування здорового способу життя як складової виховання, збереження і зміцнення здоров'я дітей та
молоді, забезпечення їх збалансованого харчування, диспансеризації;
- збільшити руховий режим учнів шкільного віку за рахунок збільшення кількості уроків фізичної культури, проведення
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час, розширення мережі спортивних гуртків, секцій і
клубів з обов'язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності;
- забезпечити впорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб, інтересів учнів з
урахуванням прогнозованих демографічних змін;
- створити оптимальні умови для повноцінного розвитку та навчання осіб з особливими потребами, надання їм широкого
спектру соціально-психологічних та медичних послуг для успішної подальшої соціалізації і інтеграції в суспільство;
- продовжувати координацію роботи методичних служб щодо підвищення рівня викладання навчальних предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах;
- забезпечити підвезення учнів сільської місцевості до навчальних закладів, які визначені опорними для організації
профільного навчання;
- постійно висвітлювати та популяризувати в засобах масової інформації участь учнів закладів освіти у районних, обласних,
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах,
інших творчих конкурсах; пропагувати педагогічний досвід їх наставників;
- сприяти інтеграції ресурсного потенціалу опорних, базових шкіл, освітніх округів, психологічної й методичної служб,
суспільних об’єднань (асоціацій, творчих груп тощо) щодо забезпечення умов для виявлення й розвитку обдарованості
школярів;
- забезпечувати участь обдарованих та здібних дітей в олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах, спартакіадах, заочних і
позашкільних формах навчання та під час організації оздоровлення в літній період передбачити функціонування літніх шкіл
(таборів) для обдарованих дітей;
- вжити заходів щодо підвищення рівня викладання предмета “Захист Вітчизни”;
- продовжити забезпечення обов’язковими безоплатними сніданками у загальноосвітніх навчальних закладах тільки дітей
пільгової категорії: сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- забезпечити обов'язкове проведення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків з фізичної культури не менше
трьох разів на тиждень (обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки);
- активізувати роботу щодо створення спеціалізованих спортивних класів;
- створити умови та забезпечити секційну форму організації фізичної культури в позаурочний час;
- створити умови для підвищення якості та забезпечення державних гарантій доступності позашкільної освіти;
- вжити заходів щодо забезпечення позашкільних закладів комп’ютерною технікою та введення в штатні розклади окремої
штатної одиниці фахівця з інформаційних технологій з метою розвитку дистанційних форм навчання;
Основними завданнями розвитку професійно-технічної освіти визначено:
- проведення моніторингу освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб державного та
регіонального ринків праці;
- формування мережі професійно-технічних навчальних закладів з врахуванням змін в законодавстві в результаті
прийняття Закону України «Про вищу освіту»;
- посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими освітніми галузями,
роботодавцями;
- внесення змін до обласної програми розвитку професійно-технічної освіти в Кіровоградській області на період до
2015 року з врахуванням змін обсягів та джерел фінансування.
- розширення доступу громадян до здобуття професійно-технічної освіти, підвищення робітничої кваліфікації,
перепідготовки на базі професійно-технічних навчальних закладів області;
- оновлення змісту професійно-технічної освіти, забезпечення виконання державних вимог щодо її якості та обсягу на
рівні сучасних досягнень науки, техніки, технологій та передового досвіду;
- підвищення рівня інвестиційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів;
- оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;
- забезпечення соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.
Що дасть змогу:
- створити ефективну систему підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з урахуванням вимог регіонального ринку
праці;
- підвищити рівень професійно-кваліфікаційної мобільності працеспроможного населення;
- інтегрувати професійно-технічну освіту в економіку області;
- сформувати систему взаємовигідного соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами та
роботодавцями;
- забезпечити поетапну оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів.
Основними завданнями у сфері вищої освіти на 2015 рік будуть:
приведення та оптимізація вищої освіти як освітньої галузі відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
продовження підтримки обдарованої молоді шляхом надання стипендій студентам-відмінникам навчання, аспірантам
та докторантам, дисертаційні дослідження яких спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток області;
залучення молодих науковців до вирішення актуальних проблем соціально-економічного та культурного розвитку
області.
- підтримка обдарованої молоді шляхом надання стипендій студентам за високі досягнення в навчанні та оволодінні
професійними навиками, аспірантам та докторантам за дисертаційні дослідження яких спрямовані на соціально-економічний
та культурний розвиток області;
- залучення молодих науковців до вирішення актуальних проблем соціально-економічного та культурного розвитку
області.
- провести оптимізацію переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах області та їх структурних підрозділах.
2.1. Організація роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації та графік прийому громадян.
Режим роботи
департаменту освіти і науки:
початок роботи
перерва на обід
кінець роботи
9.00
13.00-14.00
18.15 (п’ятниця-17.00)
Графік
прийому громадян керівництвом та начальниками відділів, завідуючими секторами департаменту
Посада керівника
ДИРЕКТОР
департаменту освіти і науки
Прізвище, ім’я, по батькові
Лещенко
Ельза Володимирівна
Шатна
Лідія Франсівна
Дні та години прийому
2-й понеділок
4-й вівторок
З 10.00 до 12.00 год.
1-й понеділок
4-а п’ятниця
З 10.00 до 12.00 год.
2-а середа
4-й четвер
З 10.00 до 12.00 год.
3-й понеділок, 1-й вівторок
З 10.00 до 12.00 год.
понеділок
З 10.00 до 12.00 год.
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
департаменту освіти і науки
Олійник
Алла Володимирівна
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
департаменту освіти і наук
Переверзєв
Віктор Володимирович
Гриценко
Світлана Андріївна
Богомолова
Ірина Володимирівна
вівторок
З 10.00 до 12.00 год.
середа
З 10.00 до 12.00 год.
Начальник відділу освіти і наук
Начальник
відділу
дошкільної,
загальної середньої, позашкільної
освіти управління освіти і науки
Начальник
відділу
фінансового
забезпечення управління освіти і науки
Начальник відділу кадрової роботи та
документообігу управління освіти і
науки
* Інші працівники департаменту освіти і науки облдержадміністрації приймають відвідувачів щоденно.
* Начальник департаменту освіти і науки облдержадміністрації приймає за попереднім записом (тел. 0522-24-15-28)
2.2. Циклограма щомісячної діяльності департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Заходи
1. Апаратні наради
2. Колегії департаменту освіти і науки
3. Наради і семінари з керівниками районних (міських) відділів,
управлінь освіти
4. Наради із спеціалістами районних (міських) відділів, управлінь
освіти
5. Наради з керівниками установ освіти обласного підпорядкування
6. Наради з головними бухгалтерами установ освіти обласного
підпорядкування
7. Наради директорів ПТЗН
8. Наради заступників директорів ПТЗН
9. Наради з керівниками позашкільних навчальних закладів
обласного підпорядкування
10. Наради з керівниками міжшкільних навчально-виробничих
комбінатів
11. Засідання ради, семінари керівників дошкільних закладів.
12.Засідання регіональної експертної ради з ліцензування та
атестації навчальних закладів
13.Засідання міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти
Кіровоградської області
14.Засідання обласної комісії з атестації педагогічних працівників
15.Наради із спеціалістами з питань дошкільної освіти
16. Наради спеціалістів, методистів з питань кадрової роботи
районних (міських) відділів, управлінь освіти
17.Наради спеціалістів, методистів з питань виховної роботи
районних (міських) відділів, управлінь освіти
18. Оновлення WEB-сайту департаменту освіти і науки
Висвітлення новин та подій у системі роботи галузі освіти
19.Виїзди спеціалістів у райони
20. Інформування населення про діяльність галузі через засоби
масової інформації
Відповідальні
Лещенко Е.В., Олійник А.В., Переверзєв В.В.,
начальники відділів
Лещенко Е.В., Олійник А.В., Переверзєв В.В.,
начальники відділів
Лещенко Е.В., Олійник А.В., Переверзєв В. В., Шатна
Л.Ф., Гриценко С.А., Богомолова І.В.
Лещенко Е.В., Олійник А.В., Переверзєв В. В., Шатна
Л.Ф., Гриценко С.А., Богомолова І.В.
Лещенко Е.В., Олійник А.В., Переверзєв В. В.,
Гриценко С.А., Богомолова І.В., Шатна Л.Ф
Лещенко Е.В., Переверзєв В.В., Гриценко С.А.,
Ляшенко Т.М.
Лещенко Е.В., Дузь С.Д.,ЛевошкоВ.Б.,Богомолова І.В.
Дузь С.Д., Левошко В.Б., Стаценко О..В.
Олійник А.В.,
Шатна Л.Ф., Гриценко С.А.,
Богомолова І.В.
Олійник А.В., Гриценко С.А., Богомолова І.В. ,
Стаценко О..В.
Олійник А.В., Яковець Н.Б., Гриценко С.А.
Лещенко Е.В., Олійник А.В., Переверзєв В.В..
Циклограма проведення заходів
Щопонеділка
Лещенко Е.В., Переверзєв В.В..
Двічі на рік
Лещенко Е.В.,Олійник А.В.,Дузь С.Д.,Богомолова І.В.
Шатна Л.Ф., Яковець Н.Б.
Переверзєв В.В., Богомолова І.В.
Квітень-травень згідно графіка
Двічі на рік
Двічі на рік
Шатна Л.Ф.
Щоквартально
Олійник А.В., Переверзєв В.В., начальники відділів,
Гевел А.П., Пугаков С.А.
Олійник А.В., Переверзєв В. В.
ЛещенкоЕ.В.
Щомісячно
Щоденно
За окремим графіком
Щотижня
Не менше 4 рази на рік (третя середа
місяця)
Кожна третя середа місяця
1 раз на квартал за окремим планом
Кожна друга середа місяця
Перша середа місяця за звітним
кварталом
Кожна четверта середа місяця
1 раз на квартал за окремим планом
1 раз у два місяці
Двічі на рік
Двічі на рік
1 раз у два місяці
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
3.1. Засідання колегії департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
№ п/п
1.
Зміст
Термін
- Про стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за
Лютий
Олійник А.В.
Подплетня Р.С.
Данилов С.О.
Шевченко О.В.
Богомолова І.В.
Квітень
Олійник А.В
Шатна Л.Ф.
Таборанський В.П.
Дузь С.Д.
Червень
Олійник А.В.
Переверзєв В.В
Корецька Л.В.
Коротков А.Є.
Савченко Л.А.
Богомолова І.В.
Дузь С.Д.
2014 рік та заходи щодо його попереджнення.
-Про стан правопорушень серед учнів професійно-технічних,
загальноосвітніх навчальних закладів за 2014 рік та основні завдання
щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх у 2015 році.
- Про стан фізичного виховання в навчальних закладах області.
- Про стан роботи з кадровим резервом департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
2. - Про підготовку до літнього відпочинку та оздоровлення.
- Про заходи щодо створення оптимальної мережі загальноосвітніх
навчальних закладів
- Про модернізацію змісту ПТО відповідно до вимог сучасного
виробництва: стан, проблеми та перспективи.
3. - Про результати проведення учнівських предметних олімпіад, конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України в області.
- Про підсумки роботи навчальних закладів області в осінньо-зимовий
період 2014/2015 року.
- Про використання інформаційно-комунікативних технологій в
освітньому процесі ПТНЗ.
- Про стан розгляду скарг та звернень громадян, що надійшли до
департаменту освіти і науки облдержадміністрації протягом
І
Відповідальний за
підготовку
півріччя 2014 року
- Про підсумки роботи департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації з питань реалізації освітньої політики у 2014-2015
навчальному році та завдання на 2015-2016 навчальний рік.
- Про проблеми та шляхи вдосконалення якості освіти в навчальних
закладах Кіровоградщини.
- Про стан підготовки навчальних закладів області до нового навчального
року та до опалювального сезону 2015/2016 року
5. - Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2015
року.
- Про стан виконання обласної цільової програми розвитку дошкільної
освіти на 2014-2017 роки
- Про стан реалізації обласної цільової програми на 2011-2015 роки
“Шкільна парта".
- Про стан соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та поліпшення умов утримання і навчання
дітей зазначених категорій і дітей з особливими освітніми потребами
- Про реалізацію заходів щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку
- Про стан дотримання Законів України «Про державну службу» та «Про
засади запобігання та протидії корупції» у департаменті освіти і науки
облдержадміністрації
6. - Про інноваційні підходи до формування та розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти.
- Про стан роботи щодо створення безпечних, нешкідливих умов праці і
навчання у навчальних закладах області.
- Про стан позашкільної освіти в області та перспективи її розвитку.
- Про стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти
області Вільшанського, Устинівського, Світловодського районів,
4.
Серпень
Жовтень
Олійник А.В.
Переверзєв В.В
Корецька Л.В.
Дузь С.Д.
Таборанський В.П.
Гриценко С.А.
Савченко Л.А.
Олійник А.В.,
Яковець Н.Б.
Савченко Л.А.
Янкул С.П.
Таборанський В.П.
Богомолова І.В.
Грудень
Олійник А.В.
Корецька Л.В.
Подплетня Р.
Данилов С.О.
Шевченко О.В.
Богомолова І.В.
м.
Кіровограда,
Олександрійського
професійного
ліцею,
Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг, Кіровоградського
національного технічного університету, ДЮСШ відділу освіти
Новоархангельської районної ради.
- Про стан розгляду скарг та звернень громадян, що надійшли до
департаменту освіти і науки облдержадміністрації протягом
2014 року
Питання, які будуть розглянуті на колегії ОДА
№ з/п
1.
Питання
Про стан готовності навчальних закладів області до нового навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період у 2014/2015 навчальному році
Термін
виконання
Відповідальний
Серпень
Переверзєв В.В.
Савченко Л.А.
Питання, які будуть розглянуті на сесії обласної ради
№ п/п
Питання
1.
Про підсумки роботи навчальних закладів області в осінньо-зимовий
період 2014/2015 року.
2.
Про підготовку навчальних закладів області до нового навчального року
та до опалювального сезону 2015/2016 року.
Термін
Відповідальний
виконання
Травень Переверзєв В.В.
Савченко Л.А.
Серпень
Переверзєв В.В.
Савченко Л.А.
3.2. Наради з керівниками органів управління освіти районних державних адміністрацій
та міськвиконкомів.
№
п/п
1.
2.
3,
Питання наради
- Про профілактику злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.
- Рейтинг участі учнів навчальних закладів районів та міст обласного
значення у очно-заочних обласних позашкільних масових заходах протягом
2014 року.
- Про організацію проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
області заходу на тему: „Спорт і фізичне виховання – утвердження
здорового способу життя та зміцнення миру ” .
- Про забезпечення виконання загальноосвітніми навчальними закладами
варіативної складової навчальних планів.
- Про організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку.
- Про результати комплексного вивчення діяльності органу управління освітою
Кіровоградської міської ради щодо реалізації Законів України «Про освіту»,
«Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну
освіту».
- Про результати проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад і турнірів у 20142015 навчальному році.
- Про підготовку навчальних закладів до організованого відпочинку дітей
влітку, організація роботи профільних таборів, літніх шкіл.
- Про організацію проведення зовнішнього незалежного тестування та
роботи пунктів тестування.
- Про порядок завершення 2014/2015 навчального року та проведення
державної підсумкової атестації
Термін
проведення
Лютий
Відповідальні
Олійник А.В.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Шевченко О.В.
Березень
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
Таборанський В.П.
Квітень
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
Таборанський В.П.
4.
5.
6.
- Про стан готовності навчальних закладів до організації оздоровлення та
відпочинку дітей влітку.
- Про стан забезпечення безпеки життєдіяльності під час організованого
відпочинку на базі навчальних закладів та оздоровлення у дитячих
оздоровчих закладах.
- Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог у навчальних та оздоровчих
закладах.
- Про стан виконання розпорядження голови ОДА від16.11.2012р.
№ 704-р/395-гр „Про підготовку з відзначення в області 70-ої річниці
визволення України від фашистських загарбників та 70-ої річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”
- Про розроблення заходів з підготовки закладів освіти області до початку
нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
- Про результати комплексного вивчення діяльності органу управління освітою
Вільшанської райдержадміністрації щодо реалізації Законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту».
- Стан безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку та
оздоровлення.
- Про хід організованого відпочинку дітей таборах з денним перебуванням.
- Про нагородження випускників золотими і срібними медалями та ведення
класних журналів у старшій школі.
- Про організований початок 2015/2016 навчального року у загальноосвітніх
навчальних
закладах
області
та
проведення
Всеукраїнського
профілактичного заходу „Урок”
- Про стан готовності матеріально-технічної бази навчальних закладів області
до нового навчального року.
- Про результати комплексного вивчення діяльності органу управління освітою
Новоархангельської райдержадміністрації щодо створення умов для рівного
Травень
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
Подплетня Р.С.
Данилов С.О.
Переверзєв В.В.
Савченко Л.А.
Червень
Олійник А.В.
Подплетня Р.С.
Таборанський В.П.
Серпень
Олійник А.В.
Таборанський В.П.
Переверзєв В.В.
Савченко Л.А.
доступу до якісної освіти.
7.
8.
9.
10.
- Про наслідки проведення операції „Урок” та про організацію обліку дітей
та підлітків шкільного віку.
- Про працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів”
- Про результати комплексного вивчення діяльності органу управління освітою
Устинівської райдержадміністрації щодо створення умов для рівного доступу до
якісної освіти.
- Про результати комплексного вивчення діяльності органу управління освітою
Ульянівської райдержадміністрації щодо створення умов для рівного доступу до
якісної освіти.
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Олійник А.В.
Таборанський В.П.
Олійник А.В.
Таборанський В.П.
Олійник А.В.
Таборанський В.П.
Олійник А.В.
Таборанський В.П.
3.3.Наради з керівниками закладів освіти обласного підпорядкування.
Наради з керівниками інтернатних навчальних закладів обласного підпорядкування
№
Питання наради
п/п
1.
- Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчання і виховання
учнів інтернатних закладів.
- Про виконання Закону України «Про закупівлю товарів та послуг за
державні кошти».
- Про профілактику злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.
- Про результати атестації Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів
2.
- Про сучасні підходи до вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.
Термін та місце
Відповідальні
проведення
Січень
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Волошина О.Ф.
Данилов С.О.
Лютий
Олійник А.В.
3.
4.
5.
Атестація педагогічних працівників.
- Про порядок ведення шкільної документації.
- Про роботу служб охорони праці, безпеки життєдіяльності інтернатних
закладів
- Про здійснення обліку дітей шкіл-інтернатів та організації контролю за Березень
відвідуванням навчальних занять.
- Про здійснення контролю за станом викладання предметів навчального
плану та рівнем знань вихованців загальноосвітніх інтернатних закладів.
- Про результати організації виховної та позашкільної роботи з вихованцями Квітень
інтернатних закладів.
- Про організацію індивідуальної форми навчання в інтернатних закладах.
- Про організацію роботи по підготовці до самостійного життя та професійна
орієнтація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –
вихованців інтернатних закладів.
- Про профілактику злочинності та правопорушень серед неповнолітніх
шкіл-інтернатів.
- Про ведення шкільної документації в школах інтернатах.
Травень
- Про стан соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування – вихованців інтернатних закладів.
- Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчання і виховання
учнів з особливими освітніми потребами.
- Про результати виховної роботи з учнями, які мають вади психічного
розвитку.
- Про підготовку до організації літнього відпочинку на базі інтернатних
навчальних закладів.
Янкул С.П.
Богомолова І.В.
Подплетня Р.С.
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Данилов С.О.
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Чебоненко В.Ф.
Павлюх В.В.
Шатна Л.Ф.
6.
7.
8.
- Про виконання основних напрямків організації навчально-виховного Червень
процесу в інтернатних закладах у 2014/2015 навчальному році та завдання на
2015/2016 н. р.
- Про організацію системи планування роботи в інтернатних закладах.
- Про результати проведення атестація педагогічних працівників.
- Про результати стану безпеки життєдіяльності дітей під час літнього
оздоровлення.
- Про роботу служб охорони праці, безпеки життєдіяльності відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, інтернат них,
позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів області.
- Про стан готовності інтернатних закладів до роботи у 2015/2016 Серпень
навчальному році.
- Про основні напрямки організації навчально-виховного процесу в
інтернатних закладах у 2015/2016 навчальному році.
- Підсумки проведення літнього оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів.
Про стан підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до
нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період
- Про організацію навчання за індивідуальною формою в інтернатних Вересень
закладах.
- Про підсумки проведення операції «Урок» та залучення до навчання
вихованців інтернатних закладів.
- Про результати складання навчальних планів на 2014/2015 навчальний рік
та проведення тарифікації педагогічних працівників шкіл-інтернатів
обласного підпорядкування.
- Про дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу та
забезпечення системної роботи щодо порядку проведення атестації
медпрацівників.
- Про поліпшення організаційних та правових аспектів діяльності
адміністрацій інтернатних закладів, документування роботи з персоналом,
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Подплетня Р.С.
Богомолова І.В.
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Гриценко С.А.
Переверзєв В.В.
Савченко Л.А.
Олійник А.В.
Гриценко С.А.
Янкул С.П.
Богомолова І.В.
Таборанський В.П.
9.
10.
технології підготовки розпорядчих документів та статистичних даних з
кадрових питань.
- Про результати організації виховної та позашкільної роботи з вихованцями Жовтень
шкіл - інтернатів закладів.
- Про підсумки перевірки особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, – вихованців шкіл-інтернатів
- Про атестацію Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи- Грудень
інтернату І-ІІІ ступенів
- Про закінчення бюджетного року, аналіз використання коштів та
дотримання фінансової дисципліни протягом 2015 року.
- Про погодження графіку атестації загальноосвітніх шкіл-інтернатів у
2016 році.
- Про погодження плану проведення семінарів-нарад директорів
загальноосвітніх шкіл-інтернатів та їх заступників на 2016 рік.
- Про захист житлових та майнових прав вихованців інтернатних закладів.
Олійник А.В.
Янкул С.П.
Данилов С.О.
Олійник А.В.
Гриценко С.А.
Янкул С.П.
Наради із спеціалістами, методистами відділів, управлінь освіти області з питань
виховної роботи та директорами, методистами позашкільних навчальних закладів.
№
Назва заходу
Термін
п/
проведення
п
супровід
процесу
формування
базових Березень
1. Науково-методичний
компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів
набазіКіровоградського міського БДЮТ(методисти ПНЗ)
2. Розвиток виховного середовища регіону в контексті формування ціннісних Травень
орієнтацій особистості на базівідділу освіти Долинської райдержадміністрації
(спеціалісти, методисти відділів освіти)
Відповідальні
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
Міцай Ю.В.
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
3.
4.
Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді
Семінар-нарада з кадрових питань для спеціалістів відділів (управлінь) освіти Вересекнь
райдержадміністрацій (міськвиконкомів)
Листопад
Формування ціннісних орієнтацій школярів в умовах позашкільного
навчального закладу набазі обласного центрудитячої таюнацької творчості
(директора позашкільних навчальних закладів)
Міцай Ю.В.
Богомолова І.В.
Олійник А.В.
Данилов С.О.
Міцай Ю.В.
Наради директорів професійно-технічних навчальних закладів.
№
п/п
1
2
3
Питання наради
Термін
проведення
- Про підсумки роботи державних закладів профтехосвіти області у 2014 Січень 2015р.
році та завдання на 2015 рік.
- Про порядок реєстрації та проведення пробного зовнішнього незалежного
тестування
- Про аналіз фінансово-господарської діяльності державних професійно- Лютий 2015р.
технічних навчальних закладів за 2014 рік.
- Про підготовку до атестації та матеріалів за підсумками атестаційної
експертизи.
- Про стан забезпечення державних професійно-технічних навчальних Березень 2015р.
закладів комп’ютерною технікою, створення та супроводу власних Webсторінок та Web-сайтів.
- Підсумки роботи служб охорони праці, безпеки життєдіяльності у професійнотехнічних навчальних закладах у 2014 році.
Відповідальні
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Коптєва О.М.
Стаценко О.В.
Дузь С.Д.
Власенко Н.Г.
Переверзєв В.В.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Подплетня Р.С.
4
5
6
7
8
- Про аналіз руху учнівського контингенту у 2014 році.
Квітень 2015 р.
- Про порядок проведення державної підсумкової та державної
кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ у 2015/2016 навчальному році.
- Про стан дотримання вимог типових положень про атестацію Червень 2015р.
педпрацівників за результатами атестації у 2014/2015 роках.
- Про стан впровадження інноваційних виробничих технологій у навчальновиробничий процес.
- Про організацію виховної роботи у навчальних закладах, створення умов для
розвитку громадянської активності, творчих здібностей учнів професійнотехнічних навчальних закладів.
- Підготовка навчальних закладів до нового навчального року.
Серпень 2014р.
- Про організований початок 2015/2016 навчального року.
- Про стан оздоровлення учнів ПТНЗ у 2015 році.
- Про стан організації та аналіз результатів проходження виробничої Жовтень 2015р.
практики учнями ПТНЗ у 2015/2016 навчальному році.
- Про стан виконання контрольних показників державного замовлення.
- Про стан працевлаштування випускників.
- Про стан підготовки закладів професійно-технічної освіти до роботи в
осінньо-зимовий період.
- Про надання пропозицій до контрольних показників з прийому на навчання
за державним замовленням.
- Про стан виконання законодавства щодо соціального та матеріального Листопад 2015р.
забезпечення учнів з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування.
- Про відповідність правил прийому до державних ПТНЗ вимогам наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 6 червня
2006 року № 441.
Дузь С.Д.
Стаценко О.В.
Левошко В.Б.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Стаценко О.В.
Островерха О.О.
Дузь С.Д.
Стаценко О.В.
Левошко В.Б.
Островерха О.О.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Стаценко О.В.
Коптєва О.М.
Дузь С.Д.
Власенко Н.Г.
Левошко В.Б.
Островерха О.О.
42
4. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
4.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення з питань дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти області департаментом освіти і науки облдержадміністрації
Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та розпорядження
голови обласної державної адміністрації, рішення обласної ради хід виконання яких стоять на контролі у відділі
дошкільної загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Назва документу
Відповідальний за
виконання
Закони України
Конституція України
Про освіту
Олійник А.В.
Про дошкільну освіту” № 2628–ІІІ від 11.07.2001 року змінами, внесеними Законом № 2905–ІІІ від Шатна Л.Ф.
20.12.2001 р.
Таборанський В.П.
Про загальну середню освіту
Данилов С.О.
Про позашкільну освіту
Яковець Н.Б.
Про відпочинок і оздоровлення дітей та молоді
Янкул С.П.
Про охорону дитинства
Конвенція про права дитини
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Про державну допомогу сім’ям з дітьми
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Укази та розпорядження Президента України
Указ від 23.08 04. № 987 „Про День Державного Прапора України”, від 09.02.01. №79 „Питання Шатна Л.Ф.,
щодо використання державних символів України”
Данилов С.О.
від 29.10.2014р. № 830 «Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів»
Шатна Л.Ф.
43
Данилов С.О.
Указ від 19.11 2000 р. № 12 16 «Про порядок призначення стипендій імені Т.Г.Шевченка учням Шатна Л.Ф
ЗНЗ»
Данилов С.О.
Указ від 29.10 2014 року № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових Олійник А.В.
соціальних гарантій окремим категоріям громадян»
Указ “Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей”
Яковець Н.Б.
Указ “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”
Яковець Н.Б.
Указ від 17.10.1997 р. № 1157/97 “Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища
Янкул С.П.
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування”
Указ від 5.05.2008 р. № 411 “Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей”
Янкул С.П.
Указ від 18.12.2007 р. № 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих
Янкул С.П.
умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”
Указ від 4.05.2007 р. № 376 “Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”
Янкул С.П.
Указ від 08 квітня 2013 року № 201 «Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство
Таборанський В.П.
ромської національної меншини на період до 2020 року»
Постанови, доручення, розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ від 04 вересня 2013 року № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Таборанський В.П.
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
Постанова КМУ від 13 квітня 2011 року № 629 “Про затвердження Державної цільової соціальної Яковець Н.Б.
програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”
Розпорядження КМУ від 6 червня 2007 року № 382 “Про затвердження плану заходів щодо Яковець Н.Б.
реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”
Розпорядження КМУ від 22 листопада 2010 року № 2140-р “Про затвердження плану заходів щодо Яковець Н.Б.
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 20112015 роки”
Ропорядження КМУ від 12.05.04 № 298 «Про затвердження заходів щодо державної підтримки, Шатна Л.Ф.
розвитку молодіжного та дитячого туризму»
Данилов С.О.
Постанова КМУ від 09.04 2012 року № 335 «Про затвердження порядку проведення оцінки Данидов С.О.
44
результатів діяльності ОДА (% охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою)
Постанова КМУ від 08.08 2012 року № 767 „Про затвердження плану заходів з виконання
Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015р.
Протокольне доручення Віце-премєр-міністра України від 09 серпня 2014 року № 30137/0/1-14 щодо
героїзації осіб, які віддали своє життя за Україну, та вшанування їх пам’яті, з метою національнопатріотичного виховання учнівської молоді
від 17.10.2007 р. № 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
від 19.09.2007 р. № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на
період до 2015 року”
від 8.12.2006 р. № 1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”
Доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16 серпня 2012 року № 11300/802/1-12 (пункт 11)
щодо критеріїв оцінки стану впровадження реформ у регіонах
Окреме доручення Прем’єр – Міністра України від 21.05. 2004 р. № 22403/0/1-04 (національні
меншини)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1058-р „Про затвердження
плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 „Деякі питання
запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 701-р «Про затвердження
плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року»
Накази Міністерства освіти і науки України
Наказ МОНУ від 13.09 2010 року № 868 „Про виконання Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Наказ МОНУ від 01.11.2010 р. № 1033 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та
підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»
Наказ МОНУ від 27 жовтня 2014 року № 1232 “Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді”
Яковець Н.Б.
Данилов С.О.
Данилов С.О.
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Данилов С.О.
45
Наказ МОНУ від 22.01 2010 року № 28 „Про оголошення розпорядження КМУ від 8.12.2009 року
про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням
об’єктів культурної спадщини”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 червня 2012 року № 654 „Про
затвердження плану заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за
кордоном на 2012-2015 роки”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 серпня 2011 року № 930 „Про
затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення
якості шкільної природничо-математичної освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 грудня 2009 року № 1175 „Про
вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку”
Наказ МОНУ від 18 червня 2013 року № 794 “Про виконання плану заходів щодо інтеграції
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020
року”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 квітня 2012 року № 526 „Про
виконання плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”
Наказ МОНУ від 17.06.2013 № 770 “Про координацію заходів щодо здійснення державного
нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів
Розпорядження голови ОДА, рішення сесії обласної ради
Розпорядження голови ОДА від 16.11.2012р. № 704-р/395-гр „Про підготовку з відзначення в
області 70-ої річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ої річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
Розпорядження голови ОДА від 21 жовтня 2014року № 414-р “Про героїзацію осіб, які віддали
життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичне виховання молоді та
консолідацію Українського народу”
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на
2013-2015 роки (розділ ІХ „Екологічна освіта і виховання”)
Рішення обласної ради від 28.12 2011 року № 238 „Про затвердження обласної комплексної
Шатна Л.Ф.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Данилов С.О.
Данилов С.О.
46
програми профілактики злочинності і правопорушень на 2012-2015 роки
Рішення обласної ради від 19 вересня 2014 року № 650 «Про затвердження обласної комплексної
програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблших на 2014-2015
роки»
Розпорядження голови ОДА від 16.02 2012 року № 84-р „Про схвалення обласної програми з
профілактики дитячої та бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх”
від 27 жовтня 2010 року № 972 „Про обласну цільову соціальну програму розвитку позашкільної
освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року”
від 6 грудня 2010 року № 1076 „Про організацію та контроль за виконанням обласної цільової
соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014
року”
від 06 грудня 2013 року № 597-р “Про стан виконання у 2013 році обласної цільової програми
розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року”
Розпорядження голови ОДА від 22 травня 2013 року № 256-р „Про обласну програму
патріотичного виховання населення на період до 2017 року”
Рішення облради від 28.12.2011 р. № 243„Про обласну програму підтримки хореографії та
розвитку масового танцювального руху на Кіровоградщині на період до 2015 року”
Доручення голови ОДА від 17 травня 2012 року № 01-27/143/1 про моніторинг стану
працевлаштування випускників вузів, які навчалися у закладах нового типу
Розпорядження голови ОДА від18.02 2013 року № 254-р “Про удосконалення соціальної роботи з
сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”
Розпорядження голови ОДА від 1 червня 2007 року № 339-р „Про забезпечення виконання
обласної програми правової освіти населення
Розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про посилення контролю за станом
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 23 травня 2005 року № 286-р
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 травня 2008 року № 375-р “Про
затвердження комплексних заходів щодо створення належних умов для здобуття освіти”
Розпорядження голови кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 листопада 2011 року
Данилов С.О.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Таборанський В.П.
Яковець Н.Б.
Данилов С.О.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
47
№ 1015-р “Про обласні заходи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”
Розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 1 листопада 2011 року № 955-р
“Про затвердження обласного плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми
“Національний план дій реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 вересня 2014 року № 342-р “Про проведення
оцінки результатів діяльності облдержадміністрацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 10 березня 2011 року № 207-р “Про затвердження
обласної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки
Розпорядження від 22.01.2008 р. № 39-р “Про стан розвитку сімейних форм виховання”
Розпорядженнявід 15.04.2005 р. № 208-р “Про затвердження обласних заходів щодо реалізації
Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю”
Доручення від 12.03.2008 р. № 27-269/1 відповідно до доручення КМУ від 22 квітня 2007 року №
3990/122/1-05 до службової записки начальника Управління регіональної політики СКМУ від 11
травня 2007 року та з метою забезпечення достовірності і повноти даних паспорта Кіровоградської
області
Обласна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти
на період до 2015 року (рішення обласної ради від 27 липня 2012 року № 321
Розпорядження голови ОДА та голови ОР від 20 березня 2013 року № 149-р/85-гр “Про організацію
виконання та контроль за виконанням Стратегії економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2013-2020 роки”
Розпорядження голови ОДА від 23 квітня 2013 року № 212-р „Про організацію виконання Указу
Президента України від 12 березня 2013 року № 128 (якість та доступність освіти)
Розпорядження голови ОДА від 12 листопада 2013 року № 546-р «Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної
меншини на період до 2020 року»
Розпорядження голови ОДА від 14 листопада 2013 року № 550-р «Про затвердження плану заходів
щодо реалізації в області Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б
Данилов С.О.
Яковець Н.Б.
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
48
Основні інформаційно-аналітичні заходи
№
з/п
Назва документу
Термін
виконання
Відповідальні за
виконання
Січень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16 серпня 2012 року №
11300/802/1-12 (пункт 11) щодо критеріїв оцінки стану впровадження
реформ у регіонах
Лист управління комунікацій з громадськістю від 04.12.2012 № 0135/908/1-41 про задоволення освітніх потреб національних меншин
Розпорядження голови ОДА від 12 листопада 2013 року № 546-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020 року»
Окреме доручення Прем’єр - Міністра України від 21.05. 2004 р. №
22403/0/1-04 (національні меншини)
Доручення голови ОДА від 13 листопада 2013 року № 01-26/622/1
щодо інтерактивної дошки для Виликоандрусівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Світловодського району
Доручення голови ОДА від 17 травня 2012 року № 01-27/143/1 про
моніторинг стану працевлаштування випускників вузів, які навчалися
у закладах нового типу
Рішення Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України
від 15 січня 2014 року № 20 щодо рекомендацій «Освіта представників
національних меншин Уккраїни: проблеми та шляхи їх вирішення»
Про розв`язання проблем соціального захисту інвалідів та
забезпечення захисту їх прав
Про реалізацію в області Указу Президента України від 5 травня 2008
року № 411 “Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних
01 січня
Таборанський В.П.
01 січня
Таборанський В.П.
05 січня
Таборанський В.П.
05 січня
Таборанський В.П.
09 січня
Таборанський В.П.
15 січня
Таборанський В.П.
15 січня
Таборанський В.П.
ОЦССМ
до 10 січня
Янкул С.П
Службу у справах
дітей ОДА
Янкул С.П
49
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
інтересів дітей”
Про виконання розпорядження голови ОДА від 22
2008 року № 39-р “Про стан розвитку сімейних форм виховання”
січня
до 10 січня
Службу у справах
дітей ОДА
до 15 січня
МОНУ до 15січня
Про виконання доручень Премєр-міністра України від 03 лютого 2003
року № 6505 щодо поліпшення утримання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Про виконання постанови КМУ від 17 жовтня 2007 року № 1242 “Про Службу у справах
дітей ОДА
затвердження Державної цільової соціальної програми реформування
до 15 січня
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”
Департамент
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010
охорони
здоров’я
року № 2140-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання
ОДА
Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”
МОНУ,
Указ Президента України “Про від 12 березня 2012 року № 187/2012
Копія АПУ,
“Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження
Мінеконмрозвитку
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 грудня 2011 року № Департамент праці та
1076-р “Про затвердження обласної цільової соціальної програми соціального захисту
населення ОДА
подолання бідності на період до 2015 року”
Служб у справах
Розпорядження голови ОДА від 01.11 2011 року № 955 “Про
дітей ОДА
затвердження
обласного
плану
заходів
про
виконання
Загальнодержавної програми “Національний план дій реалізації
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року”
Доручення голови обласної державної адміністрації від 14 березня Інформувати голову
ОДА
2012 року № 01-27/68/1 щодо поліпшення показника охоплення
Янкул С.П
Янкул С.П.
Янкул С.П
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
50
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
дошкільною освітою
Розпорядження голови ОДА від 01 липня 2010 року № 542-р „Про
проведення обласної акції „Зірка памяті” ( п.2 доручення голови від
24.04. 20-12 року № 01/27/115/2)
Щокварталу
управлінню
комунікацій ОДА
до 05 наст. м-ця
Розпорядження голови ОДА від 24 грудня 2013 року № 781 про
Щороку 10.01
затвердження плану заходів з відзначення в області Дня соціальної
справедливості
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1546, наказ
МОНУ
МОНУ від 14.11.2003 р. № 759 „Про затвердження заходів МОНУ
15.01
щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і
функціонування української мови”
Наказ МОНУ від 13.09 2010 року № 868 „Про виконання Державної
МОНУ
цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період
до 15.01.2015 р.
до 2014 року
Рішення обласної ради від 10.09. 2010 р. № 958 щодо роботи
Головному
Міжвідомчої кординаційної ради з правової освіти населення
управлінню
юстиції
05.01 щороку
На постанову КМУ від 09.04 2012 року № 335 п. 72 Порядку
МОНУ до 20.01
проведення оцінки результатів діяльності ОДА (% охоплення дітей
щороку
позашкільною освітою)
Комплексна
програма
охорони
навколишнього
природного
ДУОПНС
середовища в Кіровоградській області на 2013-2015 роки (розділ ІХ щороку до 15 01
„Екологічна освіта і виховання”)
Інформація ОДА на виконання постанови КМУ від 08.08 2012 року №
ОДА 10.01,
767 „Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації
щороку
державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до
до 2015 року
2015 року”
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
ДаниловС.О.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф
Данилов С.О.
51
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Рішення обласної ради від 28.12 2011 року № 238 „Про затвердження Відділу протидії
корупції ОДА
обласної комплексної програми профілактики злочинності і
20.01
правопорушень на 2012-2015 роки
Розпорядження голови ОДА від 16.02 2012 року № 84-р „Про
Служба дітей
схвалення обласної програми з профілактики дитячої
та ОДА, щокв. до 10
бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх”
числа н.м.
Рішення облради від 27.07.2012 № 326 „Про затвердження обласної
Департаменту
програми розвитку театрального мистецтва в Кіровоградській області
культури та
на період до 2015 року”
культурної
спадщини 20.01
Рішення облради від 28.12.2011 року № 243 „Про обласну програму
Департаменту
підтримки хореографії та розвитку масового танцювального руху на
культури та
Кіровоградщині на період до 2015 року”
культурної
спадщини 20.01
Розпорядження голови ОДА від № 373 „Про затвердження заходів
Департаменту
щодо Державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого
культури та
туризму”
культурної
спадщини до
10.01
Інформаційно-аналітичний звіт про проведену роботу з подолання
МОНУ
правопорушень серед неповнолітніх
01.02
Інформувати управління комунікації про проведення Дня Соборності
24.01
та Свободи
Про відзначення Дня пам’яті героїв Крут
29.01
Постанова КМУ від 15 травня 2013 року № 341 “Про затвердження
Департамент
Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року”
соцзахисту
01.02 щороку
Шатна Л.Ф
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Янкул С.П.
52
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Розпорядження голови ОДА від 18.05 2013 року № 256-р “Про
обласну програму патріотичного виховання”
Лютий
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01
червня 2012 року № 654 „Про затвердження плану заходів
Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва
за кордоном на 2012-2015 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року
№ 1058-р „Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції
державної міграційної політики”
Обласна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на період до 2015 року (рішення
обласної ради від 27 липня 2012 року № 321
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
03 серпня 2011 року № 930 „Про затвердження Плану заходів з
виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти”
Про виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України
та Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту від 28
вересня 2007 року № 3455/853 “Про затвердження порядку взаємодії
центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та управлінь (відділів)
освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та
випускних класів інтернат них закладів і шкіл соціальної реабілітації”
Розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про
посилення контролю за станом організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах” від 23 травня 2005 року № 286-р
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629
Звіт про
виконання 01.02.2014р.
Шатна Л.Ф
Данилов С.О.
01 лютого
Таборанський В.П.
10 лютого
Таборанський В.П.
10 лютого
Таборанський В.П.
15 лютого
Таборанський В.П.
МОН до
20 лютого
Янкул С.П
ОДА
до 20 лютого
Яковець Н.Б.
МОНУ
Яковець Н.Б.
53
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
“Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку
до 10.02
дошкільної освіти на період до 2017 року”
Наказ МОНУ від № 20 «Про виконання Міжгалузевої програми МОНУ, щороку
«Пізнай свою країну»
до 20.02
Розпорядження голови ОДА від 0.12.2010 року № 1076-р № „Про
Голові ОДА
організацію та контроль виконання обласної цільової, соціальної
до 15 лютого
програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої
молоді на період до 2014 року”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2004 року Інформація МОН
№ 473 „Про підтримку та розвиток дитячого та молодіжного туризму”
МСУ до 10.02.
щороку
Розпорядження КМУ від25.05.2011 року № 577-„Про затвердження
Управління
національного плану дій з охорони навколишнього природного
екології
середовища на 2011 - 2015 роки”
до 15.02 щороку
Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості імені
ІІТ МОНУ
Т.Г.Шевченка
10.02 щороку
Інформація департаменту соціального захисту про проведення Дня ДСЗН ОДА
соціальної справедливості
21.02
Інформування на розпорядження голови ОДА від18.02 2013 року № ОЦССБСМ ОДА
254-р “Про удосконалення соціальної роботи з сім’ями, які опинилися до 05 щокварталу
у складних життєвих обставинах”
Березень
Розпорядження голови ОДА та голови ОР від 20 березня 2013 року №
20 березня
149-р/85-гр “Про організацію виконання та контроль за виконанням
Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2013-2020 роки”
Про виконання Державної цільової програми розвитку українського
МОНУ до
села на період до 201
10 березня
Про виконання розпорядження голови ОДА від 15 квітня 2005 р. ДПСЗН ОДАдо
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
МихайлюкА.В.
Шатна Л.Ф.
Поркуян О.В.
Шатна Л.Ф.
Корецька Л.В.
Шатна Л.Ф.
Яковець Н.Б.
Таборанський В.П.
Янкул С.П
Янкул С.П
54
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
№ 208-р “Про затвердження обласних заходів щодо реалізації Концепції
соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю”
Про виконання п. 1 доручення голови ОДА від 12 березня 2008 року
№ 27-269/1 щодо подання інформаційно-аналітичних матеріалів та
показників розвитку галузі
Про виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
№ 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Про виконання постанови КМУ від
8 грудня 2006 року № 1686
“Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”
Про виконання п. 1 доручення КМУ від 26 травня 2007 року № 20742/1/107 до Указу Президента України від 4 травня 2007 року № 376 “Про
додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”
Інформувати службу дітей ОДА про виконання плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх.
Розпорядження від 29.04 2013 року № 224-р „Про затвердження
обласного плану заходів на 2013- 2016 роки щодо реалізації Стратегії
реформування системи надання соціальних послуг” Пункт 13.
Квітень
Про виконання постанови КМУ від 19 вересня 2007 року № 1158 “Про
затвердження Державної цільової програми розвитку українського села
на період до 2015 року”
Про виконання доручень Прем′єр-міністра України від 3 лютого
2003 року № 6505 до доповідної записки Державного секретаря
Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2003 року, Кабінету
15 березня
ДЕРТ ОДА
до 15 березня
Янкул С.П
МОН до
12 березня
Янкул С.П
МОНУ
до 1 березня
МОНУ
до 10 березня
Янкул С.П
Службі дітей
ОДА
01 березня 2013
року
Департаменту
соцзахисту до
20.03
Янкул С.П
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Корецька Л.В.
ДАР ОДА до
1 квітня
Янкул С.П.
МОН до
15 квітня
Янкул С.П.
55
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
Міністрів України від 4 квітня 2003 року № 6505 до доручення
Прем′єр-міністра України від 31 січня 2003 року № 6505, від 29
квітня 2003 року № 6505 до листа Міністерства праці та соціальної
політики від 15 квітня 2003 року № 06-4/16-2002 щодо поліпшення
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Доручення Прем’єр-міністра України від 29.10.2012 № 01-10/837 щодо
розвитку у 2013 році системи сучасних навчальних закладів
Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 серпня 2011 року №
684-р
“Про
проведення
оцінки
результатів
діяльності
облдержадміністрацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 грудня 2011 року №
1076-р “Про затвердження обласної цільової соціальної програми
подолання бідності на період до 2015 року”
Лист прокуратури Кіровоградської області від 31 березня 2011 року №
07/3-21-вих.-4 щодо протидії проявам ксенофобії та етнічної
дискримінації
Розпорядження голови ОДА від 01 липня 2010 року № 542-р „Про
проведення обласної акції „Зірка памяті” ( п.2 доручення голови від
24.04. 20-12 року № 01/27/115/2)
МОНУ
Яковець Н.Б.
ДЕРТ ОДА
Яковець Н.Б.
ДПСЗН ОДА
Яковець Н.Б.
Прокуратура
Кіровоградської
області
Щокв до 05 н.м.
управлінню
комунікацій
Яковець Н.Б.
Розпорядження голови ОДА від 16.02 2012 року № 84-р „Про
Служба дітей
схвалення обласної програми з профілактики дитячої
та ОДА, щокв. до 10
бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх”
н.м.
Указ Президента «Про порядок призначення стипендій імені
МОНУ
Т.Г.Шевченка учням ЗНЗ» від 09.11. 2000 р. № 1216/2000
Всеукраїнська благодійна акція „Серце до серця”
Квітень-травень
Травень
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22
МОНУ
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Шатна Л.Ф.
Таборанський В.П.
56
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
грудня 2009 року № 1175 „Про вдосконалення контролю за
01 травня
охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку”
Про виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року №
МОН до
1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
15 травня
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
Розпорядження голови ОДА від 25 жовтня 2010 року № 935-р „Про ОДА до 03 травня
проведення в області заходів, пов’язаних з
роковинами
Чорнобильської катастрофи”
Розпорядження голови ОДА від16.11.2012р. № 704-р/395-гр „Про Оргвідділ апарату
підготовку з відзначення в області 70-ої річниці визволення України
ОДА до 09.05
від фашистських загарбників та 70-ої річниці Перемоги у Великій
2015 р.
Вітчизняній війні 1941-1945 років”
Про поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з
подолання злочинності серед неповнолітніх (Наказ МОНУ від 03.08
2012 року № 888 „Про виконання Плану заходів щодо профілактики
правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015
року”
Червень
План організації забезпечення виконання Указу Президента України
від 20 березня 2008 року № 244 (абзац 2, пункт 8, стаття 1) Про
додаткові захоли щодо підвищення якості освіти в Україні»
Наказ МОНУ від 18 червня 2013 року № 794 “Про виконання плану
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту, в українське суспільство на період до 2020 року”
Про виконання наказу МОН від 15 січня 2008 року № 11 “Про
додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями”
МОНУ, щороку
до 01.06. до 2015
року
Янкул С.П
Шатна Л.Ф..
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
Шатна Л.Ф.
Данилов С.О.
05 червня
Таборанський В.П.
20 червня
Таборанський В.П.
МОНУ
до 1 червня
Янкул С.П
57
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Про виконання наказу МОН від 13 березня 2008 року № 170 “Про
МОНУ
координування діяльності структурних підрозділів щодо створення
до 1 червня
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
Про виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
МОНУ
№ 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
до 12 червня
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями ”
Про виконання п. 1 доручення КМУ від 26 травня 2007 року № 20742/1/1МОН У
07 до Указу Президента України від 4 травня 2007 року № 376 “Про
до 10 червня
додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 травня
МОНУ
2008 року № 375-р “Про затвердження комплексних заходів щодо
до 20 серпня
створення належних умов для здобуття освіти”
Розпорядження голови ОДА від18.02 2013 року № 254-р “Про
ОЦССДСМ
удосконалення соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних
життєвих обставинах”
Інформування МОНУ на лист секретаріату КМУ від 18.09.2013 року
МОНУ
№ 34184/94/1-11 про профілактику вживання тютюну, алкоголю, щороку до 01.06
наркотиків, правопорушень серед учнівської молоді
Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки МОНУ щороку до
обдарованих і талановитих дітей та молоді (наказ від 1.11.2010 р.
01.06
№ 1033)
Розпорядження голови ОДА від 1 червня 2007 року № 339-р „Про
Головне
забезпечення виконання обласної програми правової освіти
управління
населення”
юстиції до 07.07
Про виконання плану заходів у зв’язку з 70-ми роковинами початку
Оргвідділ що
насильного вивезення мирного населення з території окупованої півроку до 01.07
України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни
Янкул С.П
Янкул С.П
Янкул С.П
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Данилов С.О.
Філянт С.В.
Данилов С.О.
Данилов С.О.
58
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Інформація на наказ МОНУ від 06.08.2013 року № 1106 “Про
МОНУ
затвердження плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної
служби на період до 2017 року.
Липень
Доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16 серапня 2012 року №
01 липня
11300/802/1-12 (пункт 11) щодо критеріїв оцінки стану впровадження
реформ у регіонах
Лист управління комунікацій з громадськістю від 04.12.2012 № 0101 липня
35/908/1-41 про задоволення освітніх потреб національних меншин
Рішення Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України
15 липня
від 15 січня 2014 року № 20 щодо рекомендацій «Освіта представників
національних меншин Уккраїни: проблеми та шляхи їх вирішення»
Розпорядження голови ОДА від 14 листопада 2013 року № 550-р «Про
20 липня
затвердження плану заходів щодо реалізації в області Національної
стратегії розвитку освіти в Уккраїні на період до 2021 року»
Про розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та
ОЦССДСМ
забезпечення захисту їх прав
до 10 липня
Про1. виконання розпорядження голови ОДА від 22 січиня Службі у справах
2008 року № 39-р “Про стан розвитку сімейних форм виховання”
дітей до 15 липня
Про виконання доручень Прем′єр-міністра України від 3 лютого
МОНУ
2003 року № 6505 до доповідної записки Державного секретаря
до 15 липня
Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2003 року, Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2003 року № 6505 до доручення
Прем′єр-міністра України від 31 січня 2003 року № 6505, від 29
квітня 2003 року № 6505 до листа Міністерства праці та соціальної
політики від 15 квітня 2003 року № 06-4/16-2002 щодо поліпшення
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Доручення Прем’єр-міністра України від 29.10.2012 № 01-10/837 щодо
МОНУ
Яковець Н.Б.
Чебоненко В.Ф.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Яковець Н.Б
59
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
розвитку у 2013 році системи сучасних навчальних закладів
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 грудня 2011 року №
1076-р “Про затвердження обласної цільової соціальної програми
подолання бідності на період до 2015 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 серпня 2011 року
№ 684-р “Про проведення оцінки результатів діяльності
облдержадміністрацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів”
Лист МОНмолодьспорт від 22.08.2012 № 1/9-590 щодо критеріїв
оцінки стану впровадження реформ в регіонах
Розпорядження КМУ від 04 вересня 2013 року № 686-р «Про
затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року»
Розпорядження голови ОДА від 01 липня 2010 року № 542-р „Про
проведення обласної акції „Зірка памяті” ( п.2 доручення голови від
24.04. 20-12 року № 01/27/115/2)
Про відзначення Дня Конституції України
ДПСЗН ОДА
Яковець Н.Б.
ДЕРТ ОДА
Яковець Н.Б.
МОНУ
Яковець Н.Б.
До 01 07 щороку
до 2021 року
заст. голови ОДА
ТаборанськийВ.П.
Щокв. До 05н.м. Данилов С.О.
Упр. комунікацій
ОДА
Упр. комунікацій Данилов С.О.
ОДА до 5.07.
Розпорядження голови ОДА від 23 квітня 2013 року № 212-р „Про
МОНУ, копія
Таборанський В.П.
організацію виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 АПУ до 15 липня
року № 128 (якість та доступність освіти)
Розпорядження голови ОДА від 16.02. 2012 року № 84-р „Про
Служба дітей
Данилов С.О.
схвалення обласної програми з профілактики дитячої
та ОДА, щокв. до 10
бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх”
числа наст.м-ця
Рішення обласної ради від 28.12 2011 року № 238 „Про затвердження Сектору протидії Данилов С.О.
обласної комплексної програми профілактики злочинності і корупції апарату
правопорушень на 2012-2015 роки
ОДА 20.07
Ріш. облради від 10 вересня 2010 року № 958 „Про обласну програму Гол.упр. юстиції Данилов С.О.
правової освіти населення на 2011-2015 роки”
до 5 липня
60
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Серпень
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №
1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та
моніторингу якості освіти”
Про виконання розпорядження голови ОДА від 30 жовтня 2007 року №
744-р “Про організацію виконання та контролю за виконанням програми
соціально-економічного
розвитку
Кіровоградської
області
на
середньостроковий період (2007-2015 роки)”
Розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про
посилення контролю за станом організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах” від 23 травня 2005 року № 286-р
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 травня
2008 року № 375-р “Про затвердження комплексних заходів щодо
створення належних умов для здобуття освіти
Розпорядження голови ОДА/ОР від 08 травня 2013 року № 233/162
„Про організацію відзначення в області річниці незалежності України
01 серпня
Таборанський В.П.
ДЕРТ ОДА
до 10 серпня
Янкул С.П.
ОДА
до 20 серпня
Яковець Н.Б.
МОН
до 20 серпня
Яковець Н.Б.
Оргвідділ
апарату ОДА
26.08. щороку
Данилов С.О.
Вересень
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22
15 вересня
грудня 2009 року № 1175 „Про вдосконалення контролю за
охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку”
Доручення голови ОДА від 25 червня 2012 року № 01-27/186/1 щодо
16 вересня
освітніх округів
Інформування на розпорядження голови ОДА від18.02 2013 року № ОЦССДСМ до 05
254-р “Про удосконалення соціальної роботи з сім'ями, які опинилися
щокварталу
у складних життєвих обставинах”
Про виконання Плану організації підготовки проектів актів, Службі у справах
необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 5 березня
дітей ОДА
2009 року № 1065-VІ “Про Загальнодержавну програму “Національний
до 20 вересня
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Яковець Н.Б.
Янкул С.П.
61
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до
2016 року”
Про виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
№ 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями ”
Про виконання Указу Президента України від 4 травня 2007 року № 376
“Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”
Про виконання п. 1 доручення КМУ від 26 травня 2007 року № 20742/1/107 до Указу Президента України від 4 травня 2007 року № 376 “Про
додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 6 грудня 2010 року №
1077-р “Про організацію та контроль за виконанням обласної цільової
програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки”
Про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними
дошкільної освіти подавати (Наказ від 29.05.07 № 240).
Жовтень
Розпорядження голови ОДА та голови ОР від 20 березня 2013 року №
149-р/85-гр “Про організацію виконання та контроль за виконанням
Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2013-2020 роки”
Наказ МОНУ від 17.06.2013 № 770 “Про координацію заходів щодо
здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних
закладів
Розпорядження голови ОДА від 16.02 2012 року № 84-р „Про
схвалення обласної програми з профілактики дитячої
та
бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх”
МОНУ
до 12 вересня
Янкул С.П.
МОНУ
до 01 вересня
Інформувати
МОН до
10 вересня
Янкул С.П.
Янкул С.П.
ОДА
Яковець Н.Б.
МОНУ
Яковець Н.Б
до 30 вересня
05 жовтня
Таборанський В.П.
20 жовтня
Таборанський В.П.,
Яковець Н.Б.,
Якнул С.П.
Данилов С.О.
Служба дітей
ОДА, щокв.
до 10 числа н. м.
62
4.
Розп. ОДА від 25.04.02 № 578 „Про розвиток волонтерського руху”
5.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2010 року
№ 1033 „Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки
обдарованих і талановитих дітей та молоді”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 грудня 2011 року №
1076-р “Про затвердження обласної цільової соціальної програми
подолання бідності на період до 2015 року”
Про виконання доручень Прем′єр-міністра України від 3 лютого
2003 року № 6505 до доповідної записки Державного секретаря
Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2003 року, Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2003 року № 6505 до доручення
Прем′єр-міністра України від 31 січня 2003 року № 6505, від
29 квітня 2003 року № 6505 до листа Міністерства праці та
соціальної політики від 15 квітня 2003 року № 06-4/16-2002 щодо
поліпшення утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Листопад
Ріш. облради від 24.01.03 № 141 „Про обласну програму формування
національної екологічної мережі на території Кіровоградської області
на 2003-2015 роки”
Про поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з
подолання злочинності серед неповнолітніх (Наказ МОНУ від 03.08
2012 року № 888 „Про виконання Плану заходів щодо профілактики
правопорушень серед дітей та учнівської молоді на періодж до 2015
року”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2010 року
№ 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації
6.
7.
1.
2.
3.
Департамент
соціального
захисту до 10.10
МОНУ 01.11
Данилов С.О.
ДСЗН ОДА
Яковець Н.Б
Інформувати
МОН до
15 жовтня
Янкул С.П
Данилов С.О.
Упр. природних
ресурсів, до
20 11. 2015 року
МОНУ, щороку
до 01.12
Данилов С.О.
МОНУ
Яковець Н.Б.
Данилов С.О.
63
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року"
Про виконання наказу МОН від 27 листопада 2007 року № 1041 “Про
МОНУ
забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції
до 1 листопада
фізичного та (або) розумового розвитку”
Про виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
МОНУ
№ 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення до 15 листопада
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями ”
Грудень
План організації забезпечення виконання Указу Президента України
05 грудня
від 20 березня 2008 року № 244 (абзац 2, пункт 8, стаття 1)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22
15 грудня
грудня 2009 року № 1175 „Про вдосконалення контролю за
охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку”
Наказ МОНУ від 18 червня 2013 року № 794 “Про виконання плану
20 грудня
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту, в українське суспільство на період до 2020 року”
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28
25 грудня
квітня 2012 року № 526 „Про виконання плану заходів з реалізації
Концепції державної міграційної політики”
Наказ МОНУ від 22.01 2010 року № 28 „Про оголошення МОНУ щороку до
розпорядження КМУ від 8.12.2009 року про затвердження плану
20.12
заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді шляхом проведення на постійній основі
тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини”
Розпорядження голови ОДА від 23 квітня 2013 року № 212-р „Про
МОНУ, копія
організацію виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 АПУ до 10 грудня
року № 128 (якість та доступність освіти)
Всеукраїнський тиждень права, Всеукраїнський урок «Права людини»
Матеріали з
Янкул С.П.
Янкул С.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
ДаниловС.О.
ТаборанськийВ.П.
Данилов С.О.
64
з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини
досвіду на сайт
9-14 грудня
Головне
Данилов С.О.
управління
юстиції 05 січня
Управлінню
Данилов С.О.
комунікацій з
громадськістю
щороку до 31.12
ОЦСДМ ОДА
Яковець Н.Б.
до 05 щокварталу
8.
Ріш. облради від 10 вересня 2010 року № 958 „Про обласну програму
правової освіти населення на 2011-2015 роки”
9.
Про виконання розпорядження голови ОДА „Про затвердження Плану
заходів щодо формування громадянської культури та підвищення
рівня толерантності
10.
Інформування на розпорядження голови ОДА від18.02 2013 року №
254-р “Про удосконалення соціальної роботи з сімями, які опинилися
у складних життєвих обставинах”
Обласний центр
Розпорядження
голови
кіровоградської
обласної
державної
адміністрації від 23 листопада 2011 року № 1015-р “Про обласні соціальних служб
заходи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на
2011-2015 роки”
ОЦСДМ ОДА
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року
до 20 грудня
№ 382 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії
та 20 січня
демографічного розвитку на період до 2015 року”
Департамент
Розпорядження голови облдержадміністрації від 10 березня 2011 року
охорони
здоров’я
№ 207-р “Про затвердження обласної програми протидії поширенню
ОДА
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 травня ОЦДСМ ОДА
2009 року № 305-р “Про соціальну роботу з сім’ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах”
МОНУ
Лист МОНмолодьспорт від 22.08.2012 № 1/9-590 щодо критеріїв
оцінки стану впровадження реформ в регіонах
11.
12.
13.
14.
15.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
Яковець Н.Б.
65
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 серпня
2012 року № 516-р “Про стан готовності навчальних закладів області до
2012/2013 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період”
Про виконання наказу МОН від 15 січня 2008 року № 11 “Про
додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями”
Про виконання наказу МОН від 13 березня 2008 року № 170 “Про
координування діяльності структурних підрозділів щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
Про виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
№ 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями ”
Про виконання постанови КМУ від 8 грудня 2006 року № 1686 “Про
затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”
Про виконання п. 1 доручення КМУ від 26 травня 2007 року № 20742/1/107 до Указу Президента України від 4 травня 2007 року № 376 “Про
додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”
Інформувати заст.
голови ОДА
Яковець Н.Б.
МОН до
1 грудня
Янкул С.П
МОН до
1 грудня
Янкул С.П
Інформувати
МОН до
12 грудня
Янкул С.П
Інформувати
МОН до
25 грудня
Інформувати
МОН до
10 грудня
Янкул С.П
Янкул С.П
66
4.2. Організаційно – масові заходи
№
н/п
1.
2.
3.
Назва заходу
Новорічні та Різдвяні свята
Конкурс педагогічної майстерності працівників позашкільних закладів „Джерело творчості”
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням (номінації:
“Література”, “Історія України і державотворення”, “Образотворче та декоративно-прикладне
мистецтво”).
4. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Т.Шевченка у 2013/2014 навчальному році.
5.
Обласний конкурс проектів “Крокуємо до Європи” (заочно)
6. IV етап III Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
7. Обласний етап Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт- 2015»
8. Обласний етап Всеукраїнського конкурсуюних зоологів і тваринників
9. Обласний етап Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і
середовище”
10. Трудова акція “Кролик”
11. Півфінал КВН серед школярів
Фінал
12. Обласний чемпіонат інтелектуальних ігор
13.
14.
15.
16.
Термін проведення
Січень 2014
Січень- вересень
Січень - травень
Січень
Січень-лютий
Січень
До 01 січня
До 15 січня
До 15 січня
До 15 лютого
30 січня,
03 квітня
15 лютого
15 березня
III (обласний) та ІV етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад
Січень-лютий
Участь у Всеукраїнському етапі
Березень
Конкурс - захист екологічних проектів (заочний, очний) “Вчимося досліджувати та Подання робіт
охороняти природу”, конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства до 15 лютого, захист
“Юний дослідник” (9-10 років)
робіт у березні
Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»
До 1 лютого
Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт членів КТВ МАН України
ІІ етап –лютий, ІІІ етап –
березень-квітень
67
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”
Міжнародний день рідної мови.
Обласний зліт молодих вчителів
Обласний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції „Історія міст і сіл України”
Ярмарок проектів Єроклубів
ХХVІ Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед школярів та гуртківців
позашкільних закладів освіти
ХІХ Чемпіонат області з пішохідного туризму в закритих приміщеннях серед школярів та
гуртківців позашкільних навчальних закладів
Змагання з авіамодельного спорту (клас мікромоделей літаків) на Кубок ОЦНТТУМ
Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка»
Науково-освітній проект „Біощит”
Обласні змагання з технічного моделювання учнів молодшого шкільного віку
Обласний конкурс на кращого знавця Конституції України серед учнів 11 класів (спільно з
Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області).
Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі.
Обласний етап природоохоронної акції «День довкілля»
Обласний етап природоохоронної акції «День Землі»
Відкриті обласні змагання із спортивних походів серед учнівської та студентської молоді.
Фестиваль юних рятівників-пожежників (районний, міський, зональний, обласний етапи)
Обласний конкурс екологічних бригад «Земля наш спільний дім»
Кубок області з велосипедного туризму
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративноужиткового мистецтва “Знай і люби свій край”
Обласний етап Всеукраїнської акції “День зустрічі птахів”
Заходи присвячені Дню Перемоги та вшануванню пам’яті загиблих у ІІ Світовій війні
Обласний „Єврофест – 2015”
Виставка-конкурс технічної творчості „Наш пошук і творчість тобі, Україно!”
Лютий
21 лютого
Березень
До 15 лютого
Березень
Березень
Березень
Березень
До 15 березня
До 1 квітня
Квітень
Квітень
Квітень
3-я субота квітня
Квітень
Квітень
Квітень-травень
Квітень
Квітень
Квітень
До 05 квітня
До 9 травня
Травень,16
Травень
68
41. Виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного
моделювання.
42. Обласний зліт юних інспекторів руху
43. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я”
44. Обласні змагання із скелелазіння (Кіровоград)
45. Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
46. Обласний зліт юних туристів-краєзнавців, активістів руху учнівської молоді „Моя земля,
земля- моїх батьків”
47. Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх та
позашкільних закладів
48. Обласний етап зборів-змагань Кіровоградського відділення Всеукраїнського дитячого руху
„Школа безпеки”
49. ІI етап Всеукраїнського конкурсу УМАКО “Сузір’я” “Мирний космос””
50. Змагання з ракетомодельного спорту
51. Змагання з авіамодельного спорту у класі вільнолітаючих моделей літаків
52. День Державного прапора України (Участь у заходах)
53. День Незалежності України (Участь у заходах)
54. День знань (Участь у заходах)
55. Обласний зліт-конкурс фотоаматорів.
56. Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції „Ліси для нащадків”
57. Обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста»
58. День позашкілля.
59. Обласні змагання із спортивного туризму серед педагогічних працівників навчальних
закладів області
60. День туризму
61. Реалізація обласного проекту «Європа без кордонів», обласний конкурс до Дня
міжкультурного діалогу(заочно) Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу есе «Я –
Травень
Травень
Травень
Травень
Травень
Червень
Травень
Червень
Червень
Червень
Червень
23 серпня
24 серпня
1 вересня
Вересень
До 10 вересня
До 30 вересня
17 вересня
Вересень
27 вересня
Вересень-Жовтень
69
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
українець» (заочно)
Виставка досягнень юннатів Кіровоградщини «Щедрість рідної землі»
Трудові акції: „Дослідницький марафон”, „Парад квітів біля школи”, „Юннатівський
зеленбуд”
Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції: «До чистих джерел»
Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу „Вчимося заповідувати”
Відбірковий тур обласного чемпіонату КВН.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»(заочно)
Обласний етап акції „Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій” спільно з СНС
Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року»
Конкурс — огляд “Географічний майданчик в дії”
Участь у Міжнародному проекті “Малі річки — життя України”
Обласний етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя
Батьківщина –Україна»
Обласний етап конкурсу на кращу навчально-дослідницьку земельну ділянку, трудова акція
„Плекаємо сад”
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду „Галерея кімнатних рослин”
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик», «Парки – легені
міст і сіл»
Заходи присвячені Дню української писемності та мови
Півфінал обласного чемпіонату інтелектуальних ігор
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних інформатиків, аматорів комп’ютерної
техніки
Обласний заочний конкурс юних фотоаматорів „Моя Україно”
Обласний фотоконкурс «Туризм нас єднає»
Обласний конкурс «Толерантність, як оcнова сучасного світу»(заочно) Творча зустріч
координаційної ради євроклубів - реалізація проекту «Європа без кордонів: Різноманіття
світу» (очно)
Жовтень
До 1 жовтня
До 1 жовтня
До 1жовтня
Жовтень
Жовтень
Жовтень
До 15 жовтня
До 01жовтня
До 01 жовтня
До 20 жовтня
До 1 листопада
До 1 листопада
До 1 листопада
9 листопада
Листопад
Листопад
Жовтень
До 15 листопада
Листопад
70
82. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок
83. Конкурс «Безпечна Україна, Безпечна Європа, Безпечний світ»(очно)
84. Обласний етап Всеукраїнських очно-заочних
конкурсів „Новорічна композиція”,
«Український сувенір».
85. Обласний етап Національного конкурсу «Інтел Еко Україна»
86. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з
активним способом пересування «Мій рідний край»)
87. Обласна конференція переможців заочних туристсько-краєзнавчих експедицій
88. Обласний етап Чемпіонату України з туристсько-спортивних походів серед учнівської та
студентської молоді
89. Зліт юних техніків, призерів обласних та всеукраїнських масових заходів
90. Заходи до Дня Святого Миколая. Тиждень доброчинності. Новорічні свята.
91. Організація навчально-виховного процесу в КТВ МАН
92. Сесії обласного Парламенту дітей
Листопад
Листопад
До 15 грудня
До 1 грудня
До 1 грудня
Грудень
До 01 грудня
Грудень
Грудень. Січень.
За окремим планом
Лютий,
квітень, жовтень
71
4.3.Контрольно-аналітична діяльність з питань дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти області департаменту освіти і науки облдержадміністрації
№
з/п
1
Назва заходу, документу, питання
2
Контроль щодо реалізації права на освіту дітей з особливими потребами в
загальноосвітніх навчальних закладах області.
Контроль охоплення навчанням учнів ЗНЗ області
3
Контроль за підготовкою та проведенням ЗНО
4
Контроль за процесом оптимізації мережі ЗНЗ
5
Контроль за дотриманням ЗНЗ структури навчального року
6
Координація проведення державної підсумкової атестації загальноосвітніх
навчальних закладів
Контроль нагородження учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Золотими та Срібними медалями
Контроль щодо організованого завершення навчального року
Контроль щодо організованого початку 2015/2016 навчального року
Аналіз результатів проведення державної підсумкової атестації у
2014/2015 навчальному році
Контроль за проведенням Всеукраїнського профілактичного заходу „Урок”
в загальноосвітніх навчальних закладах області
Аналіз контингенту учнів та класів загальноосвітніх навчальних закладів
області
7
8
9
10
12
13
Термін
виконання
Січень,
лютий
Протягом
навчального
року
Січень червень
Червень вересень
Протягом
навчального
року
Протягом року
Відповідальні за
виконання
Янкул С.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Таборанський В.П.
Квітень-травень Таборанський В.П.
Травень-червен Таборанський В.П.
Липень-серпень Таборанський В.П.
Червень-липень Корецька Л.В.,
Таборанський В.П.
ВересеньТаборанський В.П.
жовтень
Вересень
Таборанський В.П.
72
14
15
16
17
18
Аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів
Вересень
Таборанський В.П.
Контроль організації оздоровлення вихованців інтернатних закладів
Червень-липень Янкул С.П.
Перевірка підготовки інтернатних закладів до нового навчального року та
СерпеньЯнкул С.П.
роботи в осінньо-зимовий період
вересень
Перевірка особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
Вересень
Янкул С.П.
піклування – вихованців шкіл-інтернатів обласного підпорядкування
Контроль за виконанням освітніх програм. Щоквартальний аналіз.
Протягом року Олійник А.В.
Переверзєв В.В.
Працівники
депертементу
Комплексне вивчення діяльності відділів освіти
№
п/п
Перелік відділів освіти
1.
Комплексне вивчення діяльності органу управління освітою
Вільшанської райдержадміністрації щодо реалізації Законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту».
Комплексне вивчення діяльності органу управління освітою Устинівської
райдержадміністрації щодо створення умов для рівного доступу до
якісної освіти.
2.
3.
Комплексне вивчення діяльності органу управління освітою
Кіровоградської міської ради щодо реалізації Законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту».
Термін
Квітень
Відповідальні
Олійник А.В.
Таборанський В.П.
Жовтень
Олійник А.В.
Яковець Н.Б.
І квартал 2015
року
(Лютий)
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
73
4.
Комплексне вивчення діяльності органу управління освітою
Новоархангельської райдержадміністрації щодо створення умов для
рівного доступу до якісної освіти.
ІІ квартал 2015
року
(Травень)
Олійник А.В.
Шатна Л.Ф.
5.
Комплексне вивчення діяльності органу управління освітою Ульянівської ІV квартал 2015 Олійник А.В.
райдержадміністрації щодо створення умов для рівного доступу до
року
Шатна Л.Ф.
якісної освіти.
(Листопад)
Тематичні перевірки
Термін
виконання
Зміст роботи
Лютий
Вивчення стану фізичного виховання в навчальних закладах Вільшанського району
Виконавець
Шевченко
О.В.
Квітень
Вивчення питання відповідності ЗНЗ області критеріям наповнюваності учнями у Таборанський
2014/2015 навчальному році, порівняно з 2013/2014 навчальним роком
В.П.
Травень
Перевірка стану підготовки щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення Шатна Л.Ф.
дітей.
Перевірка стану ведення класних журналів учнів 10-11 класів.
Вивчення стану фізичного виховання в навчальних закладах Устинівського району.
Таборанський
В.П.
Шевченко
О.В.
Узагаль- Відмітка
нення
про
виконан
ня
Довідка
на
колегію
Довідка
на
колегію
Довідка
на
колегію
Довідка
Довідка
на
74
колегію
Червень
Перевірка вивчення стану організації відпочинку дітей на базі навчальних закладів Данилов С.О. Довідка на
області.
засідання
колегії
Перевірка
щодо
дотримання
порядку
закінчення
навчального
року Таборанський Довідки
загальноосвітніми закладами області.
В.П.
спеціалісти
відділу
Перевірка готовності навчальних закладів області до початку нового навчального
Савченко
Довідка на
року.
Л.А.
засідання
колегії
Липень
Перевірка готовності навчальних закладів області до початку нового навчального
Савченко
Довідка на
року.
Л.А.
засідання
колегії
Серпень
Перевірка готовності навчальних закладів області до початку нового навчального Таборанський Довідка на
року.
В.П.,
колегію
спеціалісти
відділу
Вересень
Перевірка підготовки та початоку навчання в системі позашкільної освіти області.
Данилов С.О. Довідка
Жовтень
Вивчення
стану
фізичного
виховання
в
навчальних
закладах Шевченко
Довідка
Світловодського району.
О.В.
на
колегію
Перевірка стану охоплення навчанням дітей шкільного віку.
Таборанський Довідка
В.П.
на
75
колегію
Листопад
Вивчення стану фізичного виховання в навчальних закладах м. Кіровограда
Шевченко
О.В.
Довідка
на
колегію
4.4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З КЕРІВНИКАМИ ТА МЕТОДИСТАМИ РАЙОННИХ
(МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ, СПЕЦІАЛІСТАМИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ВІДДІЛІВ
(УПРАВЛІНЬ) ОСВІТИ.
4.4.1.Проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів
з питань дошкільної та загальної середньої освіти на 2015 рік.
проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів,
засідань творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, майстер-класів, тренінгів у 2015 році
№
Категорія педпрацівників
з/п та організаційна форма заходу
1. Учителі, які займаються
апробацією навчальної
літератури.
Науково-практичний семінар
2. Практичні психологи та
соціальні педагоги професійнотехнічних навчальних закладів.
Проблема
Зміст, методи і форми
апробації навчальної
літератури
Соціально-педагогічна та
психологічна робота з
підлітками у конфліктний
Кількість
Науковий
або
Дата Місце проведення прізвища керівник,
вчителів
керівник
регіону
список
Жосан О.Е.
13.01
КЗ «КОІППО
Чипиленко Н.В.
імені Василя
Яковова Г.Я.
Сухомлинського»
14.01
ДЗ «Навчальнометодичний
кабінет
Гельбак А.М.
Чебоненко
В.Ф.
Семінар
3. Учителі інформатики.
Методичний коучинг (перше
заняття)
76
та постконфліктний періоди
Підвищення ефективності
уроку інформатики в у
мовах модернізації
навчально-виховного
процесу
«Учитель року – 2015»
(обласний тур
всеукраїнського конкурсу)
4. Переможці районного
(міського) туру конкурсу
«Учитель року – 2015».
Всеукраїнський конкурс
5. Переможці обласного туру
Підготовка до участі у
всеукраїнського конкурсу
заключному турі
«Учитель року – 2015».
всеукраїнського конкурсу
Семінар
«Учитель року – 2015»
6. Керівники навчальних закладів. Кваліметричний
Постійно
діючий
семінар- менеджмент у роботі
практикум
директора школи
7. Заступники директорів опорних Управління інноваційною
загальноосвітніх навчальних
діяльністю у
закладів з інноваційної
загальноосвітніх
діяльності.
навчальних закладах
Науково-практичний семінар
8. Педагогічні працівники закладів Безпека дітей в Інтернеті:
освіти області.
попередження, освіта,
Інтернет-конференція
взаємодія
професійнотехнічної освіти у
Кіровоградській
області»
15.01
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Шелудько А.П.
список
Скрипка Г.В.
Литвиненко
О.В.
20.0121.01 КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Корецька Л.В.
Голодюк Л.С.
26.0130.01 КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Корецька Л.В.
Голодюк Л.С.
03.02 КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
04.02
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
10.02
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
список
Бик А.С.
Трубіна В.Г.
Половенко О.В.
по
Жосан О.Е.
1 особі Чипиленко Н.В.
від
Марченко І.А.
району Яковова Г.Я.
(міста)
Буртовий С.В.
Чала М.С.
Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.
77
9. Практичні психологи
загальноосвітніх навчальних
закладів Миколаївської,
Херсонської та Кіровоградської
областей.
Тренінг
10. Учителі математики.
Творча група (перше засідання)
Формування навичок
відповідального ставлення
підлітків до
репродуктивного здоров’я.
Програма «Дорослішай на
здоров’я»
Науково-методичні засади
організації навчальнопізнавальної діяльності
учнів у процесі навчання
математики
11. Спеціалісти відділів, управлінь Методичний супровід
освіти, методисти методичних діяльності районного
кабінетів (центрів) відділів,
(міського) та шкільного
управлінь освіти
наукового товариства
райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за
діяльність наукових товариств
учнів та відділень МАН.
Науково-практичний семінар
12. Учителі світової літератури та Науковий та шкільний
російської мови.
аналіз в аналітикоПостійно діючий семінар
інтерпретаційній діяльності
(перше заняття)
вчителя
13. Учителі предметів «Фізична
Розвиток професійної
культура» та «Захист Вітчизни». майстерності вчителів
Школа педагогічної
фізичної культури в
майстерності
контексті роботи з
обдарованими учнями на
основі інноваційних
10.0214.02
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
17.02 КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»,
експериментальні
заклади
18.02
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
19.02
Гельбак А.М.
Чебоненко
В.Ф.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
24.02
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
список
Голодюк Л.С.
по
1 особі
від
району
(міста)
Жосан О.Е.
Гельбак А.М.
список
Ревнивцева
О.В.
по
1 особі
від
району
(міста)
Войтко В.В.
Коробов М.Г.
78
технологій навчання
14. Методисти методичних
Основні орієнтири
по
Павлюх В.В.
24.02кабінетів (центрів) відділів,
виховання учнів 1-11 класів 26.02
2 особи
Міцай Ю.В.
управлінь освіти
– важлива складова
від
Пляка С.М.
райдержадміністрацій, міських формування ціннісних
району
рад, директори загальноосвітніх орієнтацій особистості та
(міста)
навчальних закладів,
розвитку виховної системи
КЗ «КОІППО імені
заступники директорів шкіл з закладу
Василя
виховної роботи, педагогиСухомлинського»
організатори, класні керівники,
працівники позашкільних
навчальних закладів.
Науково-практична інтернетконференція
15. Завідувачі (директори)
Модернізація управлінської 03.03
по
Голодюк Л.С.
районних (міських) методичних діяльності керівника
1 особі Половенко О.В.
кабінетів (центрів) відділів,
освітньої установи в умовах
від
Кірішко Л.М.
КЗ «КОІППО імені
управлінь освіти
розвитку освіти
району
Василя
райдержадміністрацій, міських
(міста)
Сухомлинського»
рад.
Постійно діючий семінар
(перше заняття)
16. Учителі біології.
список Литвин С.М.
04.03
Формування життєвих
Школа педагогічної
компетентностей учнів
Бережинська ЗШ
майстерності
засобами шкільного
І-ІІІ ступенів
предмета «Біологія»:
Кіровоградської
районної
мотивація пізнавальної
державної
діяльності учнів у процесі
адміністрації
вивчення шкільного курсу
біології (з досвіду роботи
79
17.
18.
19.
20.
21.
22.
С.В.Заніздри, учителя
Бережинської ЗШ І-ІІІ
ступенів Кіровоградської
районної державної
адміністрації)
Шкільні бібліотекарі.
Професійність та творчість
Творча лабораторія
як запорука успіху
бібліотечної справи: досвід
роботи переможців та
лауреатів Всеукраїнського
конкурсу «Шкільна
бібліотека»
Фасилітатори програми «Intel ® Особливості моніторингу
Шлях до успіху».
діяльності фасилітаторів у
Майстер-клас
програмі «Intel ® Шлях до
успіху»
Учителі початкових класів
Організація навчальношкіл-інтернатів.
виховного процесу шкілСемінар
інтернатів у контексті
реалізації Державного
стандарту початкової
загальної освіти
Учителі початкових класів.
Виховання у молодших
Творча лабораторія
школярів ціннісного
ставлення до людини
Практичні психологи та
Соціально-психологічний
соціальні педагоги шкілсупровід та організація
інтернатів.
захисту прав і інтересів
Семінар
дитини в освітньому закладі
Учителі основ здоров’я,
Реалізація Концепцій,
05.03
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
(міста)
Дяченко Н.І.
список
Чала М.С.
12.03
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
16.03
по
1 особі
КЗ «КОІППО імені
від
Василя
закладу
Сухомлинського»
18.03 КЗ «КОІППО імені список
Василя
Сухомлинського»
по
19.03
КЗ «КОІППО імені 1 особі
Василя
від
Сухомлинського» закладу
30.03- КЗ «КОІППО імені список
Тарапака Н.В.
Тіхонова Н.Г.
Третяк О.П.
Павлюх В.В.
Чебоненко
В.Ф.
Гельбак А.М.
80
педагоги-тренери
загальноосвітніх навчальних
закладів, які впроваджують
превентивні проекти «Шкільна
програма з профілактики
вживання тютюну, алкоголю і
наркотиків (ХОУП)» та
«Захисти себе від ВІЛ».
Постійно діючий семінар (звіт)
23. Директори гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих
шкіл, навчально-виховних
комплексів (об’єднань) та
експериментальних закладів.
Науково-практичний семінар
24. Директори опорних шкіл, які
працюють над створенням
Василя
01.04
інноваційних підходів до
Сухомлинського»,
формування життєвих
ЗШ І-ІІІ ступенів
компетентностей школярів
с.Мечиславка,
у навчально-виховному
ЗШ І-ІІІ ступенів
процесі під час
с.Грушка
упровадження
Ульяновської
превентивних проектів
районної ради
«Шкільна програма з
профілактики вживання
тютюну, алкоголю і
наркотиків (ХОУП)» та
«Захисти себе від ВІЛ»
Інноваційний аспект
31.03 КЗ «Навчальноорганізаційно-методичного
виховне
забезпечення роботи з
об’єднання
обдарованими учнями в
«Спеціалізований
загальноосвітніх
загальноосвітній
навчальних закладах
навчальний заклад
І ступеня
«Гармонія» гімназія імені
Тараса Шевченка –
центр
позашкільного
виховання
«Контакт»
Кіровоградської
міської ради
Педагогічні умови розвитку 01.04 КЗ «КОІППО імені
здоров’язбережувального
Василя
Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.
по
1 особі
від
району
(міста)
Жосан О.Е.
Марченко І.А.
по
1 особі
Павлюх В.В.
Міцай Ю.В.
сучасної моделі навчального
закладу – Школи сприяння
здоров’ю.
Постійно діючий семінар
25. Вихователі дошкільних
навчальних закладів.
Творча група
26. Учителі української мови і
літератури.
Творча група
81
освітнього середовища
Психолого-педагогічний
супровід переддошкільної
освіти
Сухомлинського»,
від
Новоандріївський району
навчально(міста)
виховний комплекс
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний
заклад»
Новгородківської
районної ради
по
Скуренко С.Л.
02.04
КЗ «КОІППО імені 1 особі
Василя
від
Сухомлинського» району
(міста)
список Вікторіна О.М.
07.04
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Використання
фразеологізмів у творах
письменників
Кіровоградщини
27. Керівники навчальних закладів Онлайнові технології у
08.04
КЗ «КОІППО імені
з досвідом роботи до 5 років.
роботі керівника
Василя
Школа молодого керівника
загальноосвітнього
Сухомлинського»
(перше заняття)
навчального закладу
28. Практичні психологи
Психологічні аспекти
09.04
дошкільних навчальних
впровадження в практику
КЗ «КОІППО імені
закладів.
Базової програми розвитку
Василя
Семінар
дитини дошкільного віку «Я
Сухомлинського»
у Світі»
29. Учителі української та світової Використання потенціалу
14.04 КЗ «КОІППО імені
список
Скрипка Г.В.
Трубіна В.Г.
по
1 особі
від
району
(міста)
по
Чебоненко
В.Ф.
Тарапака Н.В.
Небеленчук
літератури, української та
російської мови, музичного
мистецтва та художньої
культури.
Обласна науково-методична
конференція
30. Учителі математики.
Постійно діючий семінарпрактикум
31. Учителі-краєзнавці, керівники
краєзнавчих гуртків та музеїв.
ІІІ обласні пам’яткознавчі
студії імені Євгенії Чабаненко
32. Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, відповідальні за
проведення моніторингових
досліджень.
Семінар
33. Науково-педагогічні,
педагогічні працівники,
методисти.
Всеукраїнська науковометодична інтернет-
82
методичних формувань
учителів предметів
гуманітарно-естетичного
циклу в системі неперервної
освіти
Василя
Сухомлинського»
3 особи
від
району
(міста)
І.О.
Ревнивцева
О.В.
15.04
Методичні особливості
КДПУ імені
роботи вчителя математики
Володимира
зі здібними та
Винниченка
обдарованими учнями
Пам’ятки монументального 16.04
мистецтва Кіровоградщини:
КЗ «КОІППО імені
дослідження та
Василя
використання у навчальноСухомлинського»
виховному процесі
список
Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.
по
1 особі
від
району
(міста)
список
по
1 особі
від
району
(міста)
Гайда Л.А.
17.04
Науково-методична
підготовка методистів з
питань організації та
проведення моніторингових
КЗ «КОІППО імені
Василя
досліджень якості освіти
Сухомлинського»
Андрагогічні засади
післядипломної освіти
по
20.0428.04 КЗ «КОІППО імені 2 особи
Василя
від
Сухомлинського» району
(міста)
Голодюк Л.С.
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
Корецька Л.В.
Жосан О.Е.
83
конференція
34. Учителі української мови та
літератури.
Творча група
35. Керівники районних (міських)
методичних об’єднань учителів
географії.
Міжвузівська науковопрактична конференція
21.04 КЗ «КОІППО імені список
Василя
Сухомлинського»
Еколого-географічні та
КДПУ імені
по
21.04еколого-просвітницькі
Володимира
1 особі
23.04
аспекти діяльності суб’єктів
Винниченка,
від
навчально-виховного
КЗ «КОІППО імені району
процесу в закладах освіти
Василя
(міста)
області
Сухомлинського»
36. Керівники районних (міських) Хімія сьогодення: актуальні 21.04КДПУ імені
по
методичних об’єднань учителів питання освіти, науки та
Володимира
1 особі
23.04
хімії.
виробництва
Винниченка,
від
Міжвузівська науковоКЗ «КОІППО імені району
практична конференція
Василя
(міста)
Сухомлинського»
37. Педагогічні працівники
Формування освітнього
по
22.04дошкільних, загальноосвітніх середовища навчально3 особи
23.04
КЗ «КОІППО імені
навчальних закладів.
дослідницької діяльності
від
Василя
Всеукраїнська науководітей у контексті
району
Сухомлинського»
практична конференція
наступності та
(міста) +
перспективності
список
38. Педагоги-тренери опорних шкіл Партнерство громади,
список
23.04КЗ
«КОІППО
імені
24.04
із упровадження європейських школи та батьківської
Василя
стандартів превентивної освіти громадськості як запорука
Сухомлинського»,
(«Школа,дружня до дитини»). успішного становлення і
заклади освіти
Науково-практичний семінар
розвитку
Петрівського
здоров’язбережувального
району
освітнього середовища
39. Директори позашкільних
по
23.04
Комунальний
Формування ціннісних
Компаративний аналіз
художнього твору
Маранська І.А.
Скрипка Г.В.
Хлань Л.М.
Скрипка Г.В.
Ціперко Т.В.
Голодюк Л.С.
Буртовий С.В.
Гельбак А.М.
Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.
Кендюхова А.А.
84
позашкільний
1 особі
Міцай Ю,В.
навчальний заклад
від
«Кіровоградський закладу
обласний центр
дитячої та
юнацької
творчості»
40. Учителі української мови і
Шляхи аналізу
список
Мінич Г.В.
28.04
літератури.
літературного твору в
КЗ «КОІППО імені
Творча група
шкільній практиці. Сучасні
Василя
технології роботи з текстом
Сухомлинського»
художнього твору
41. Учителі музичного та
Формування та розвиток
список
Кондратова
28.04
образотворчого мистецтва,
ключових і предметних
В.В.
художньої культури.
компетентностей учнів у
Черненко С.В.
Творча група
ході реалізації освітньої
КЗ «КОІППО імені
галузі «Мистецтво»
Василя
Державного стандарту
Сухомлинського»
початкової загальної освіти
та Державного стандарту
базової і повної загальної
середньої освіти
42. Спеціалісти відділів, управлінь Інноваційна спрямованість 28.04
по
Гельбак А.М.
освіти, методисти методичних методичного супроводу
1 особі Желєзнова Т.П.
кабінетів (центрів) відділів,
організації роботи з
від
Ткаченко С.В.
управлінь освіти
охорони праці та безпеки
КЗ «КОІППО імені району Барсукова С.Л.
райдержадміністрацій, міських життєдіяльності в
Василя
(міста)
рад, які відповідають за охорону загальноосвітніх
Сухомлинського»
праці та безпеку
навчальних закладах
життєдіяльності.
області
Семінар-практикум
навчальних закладів.
Постійно діючий семінар
орієнтацій школярів в
умовах позашкільного
навчального закладу
43.
44.
45.
46.
85
Спеціалісти відділів, управлінь Формування предметних і 28.04
по
освіти, методисти методичних ключових компетентностей
2 особи
кабінетів (центрів) відділів,
учнів у процесі викладання
від
управлінь освіти
навчальних предметів
КЗ «КОІППО імені району
райдержадміністрацій, міських «Фізична культура» та
Василя
(міста)
рад, які відповідають за
«Захист Вітчизни»
Сухомлинського»
викладання предметів «Фізична
культура» та «Захист Вітчизни».
Семінар
Спеціалісти відділів, управлінь Особливості вивчення
по
28.04освіти, методисти методичних світової літератури та
29.04 КЗ «КОІППО імені 1 особі
кабінетів (центрів) відділів,
російської мови на
Василя
від
управлінь освіти
сучасному етапі розвитку
Сухомлинського», району
райдержадміністрацій, міських гуманітарної освіти
методичний
(міста)
рад, які відповідають за
кабінет відділу
викладання світової літератури
освіти Петрівської
та російської мови.
райдержадміністра
Інструктивно-методичний
ції
семінар
Учителі світової літератури.
Аналітико-інтерпретаційна 29.04
список
КЗ «КОІППО імені
Творча група
діяльність суб’єктів
Василя
навчання у процесі роботи
Сухомлинського»
над художнім твором
29.04 КЗ «КОІППО імені список
Учителі хімії.
Інноваційні підходи до
Василя
Школа педагогічної
формування предметних
Сухомлинського»,
майстерності
компетентностей школярів
КЗ «Навчальноу процесі реалізації
виховне
Державного стандарту
об’єднання №25
базової і повної загальної
«Загальноосвітня
середньої освіти (хімічний
школа
Войтко В.В.
Коробов М.Г.
Ревнивцева
О.В.
Небеленчук
І.О.
Ціперко Т.В.
86
компонент освітньої галузі
«Природознавство»)
47. Вихователі дошкільних
навчальних закладів.
Творча група
І-ІІІ ступенів
природничоматематичний
ліцей, центр
позашкільного
виховання «Ліра»
Кіровоградської
міської ради»
Формування творчих
по
Гагаріна Н.П.
29.04
здібностей дошкільників у
КЗ «КОІППО імені 1 особі
процесі організації їхньої
Василя
від
художньо-естетичної
Сухомлинського» району
діяльності
(міста)
48. Спеціалісти відділів, управлінь Підготовка учителів фізики 29.04
по
Бик А.С.
1 особі Побережний
освіти, методисти методичних до реалізації Державного
від
П.В.
кабінетів (центрів) відділів,
стандарту базової і повної
КЗ «КОІППО імені району
управлінь освіти
загальної середньої освіти в
Василя
(міста)
райдержадміністрацій, міських основній школі
Сухомлинського»
рад, які відповідають за
викладання фізики.
Семінар
49. Керівники районних (міських) Розвиток ключових і
по
Тарапака Н.В.
05.05
методичних об’єднань учителів предметних
1 особі Тіхонова Н.Г.
початкових класів.
компетентностей молодших
КЗ «КОІППО імені
від
Семінар
школярів у процесі
Василя
району
реалізації Державного
Сухомлинського» (міста)
стандарту початкової
загальної освіти
50. Спеціалісти відділів, управлінь Сучасні тенденції розвитку 06.05- КЗ «КОІППО імені
по
Тарапака Н.В.
особі від
07.05
Василя
освіти, методисти методичних та виховання дітей
87
51.
52.
53.
54.
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за
дошкільне виховання.
Семінар
Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Регіональна школа
новаторства
Учителі географії, біології, хімії
Маловисківського,
Новоукраїнського,
Новомиргородського районів.
Регіональний науковопрактичний семінар
Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад з бібліотечних фондів.
Постійно діючий семінар
Учителі історії Вільшанського,
Новоархангельського,
Сухомлинського»
району
(міста)
Науково-методичне
12.05
забезпечення інноваційного
розвитку сучасного
навчального закладу
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
(міста)
Жосан О.Е.
Кірішко Л.М.
Трубіна В.Г.
Використання сучасних
технологій навчання у
процесі викладання
природничих дисциплін
по
15 осіб
від
району
(міста)
Хлань Л.М.
Ціперко Т.В.
Литвин С.М.
дошкільного віку в умовах
реалізації Базового
компонента дошкільної
освіти
13.05
Заклади освіти
Новомиргородсько
го району
Науково-методичний
по
14.05
супровід діяльності
1 особі
бібліотекарів навчальних
КЗ «КОІППО імені
від
закладів у контексті
Василя
району
розширення інформаційноСухомлинського» (міста)
освітнього простору
користувача
по 5 осіб
14.05 Заклади освіти
Актуальні проблеми
від
Новоархангельсько
формування предметних
Жосан О.Е.
Дяченко Н.І.
Кравченко
Ю.В.
88
55.
56.
57.
58.
Гайворонського,
Голованівського та
Ульяновського районів.
Регіональний науковопрактичний семінар
Керівники районних (міських)
методичних об’єднань
педагогічних працівників
дошкільних навчальних
закладів.
Семінар
Методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад які відповідають за
психологічну службу.
Семінар
Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за
викладання української мови і
літератури.
Семінар
Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
го району
компетентностей на уроках
суспільствознавчих
дисциплін
Міні-музей як важлива
складова реалізації
принципів музейної
педагогіки
15.05
Роль, місце та основні
функції працівників
психологічної служби в
організації навчальновиховного процесу
19.05
Упровадження елементів
сучасних педагогічних
технологій навчання як
умова досягнення нової
якості мовно-літературної
освіти
20.05
Розвиток виховного
середовища регіону в
контексті формування
21.05
району
(міста)
Черткова Н.С.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
(міста)
Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
(міста)
Гельбак А.М.
Чебоненко
В.Ф.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Заклади освіти
Долинського
району
список Вікторіна О.М.
Мінич Г.В.
Маранська І.А.
по
Кендюхова А.А.
1 особі
Міцай Ю.В.
від
89
59.
60.
61.
62.
управлінь освіти
ціннісних орієнтацій
райдержадміністрацій, міських особистості
рад з питань виховної роботи та
позашкільної освіти.
Постійно діючий семінар
Педагогічні працівники закладів Шляхи ефективного
освіти області.
впровадження освітніх
Інтернет-конференція
технологій у навчальних
закладах Кіровоградської
області
Практичні психологи та
Виявлення психологічних
соціальні педагоги закладів
причин соціальної
освіти.
дезадаптації дітей та
Школа молодого спеціаліста
підлітків, вибір форм і
змісту корекційної та
профілактичної роботи
Заступники директорів із
Формування ціннісних
навчально-виховної роботи
орієнтацій у вихованців
загальноосвітніх та спеціальних шкіл-інтернатів та
шкіл-інтернатів, спеціальних
спеціальних шкіл
шкіл.
Семінар
Учителі світової літератури та Організація ІКТ-супроводу
російської мови.
сучасного уроку світової
Авторська творча майстерня літератури та російської
О.О.Гузь, учителя світової
мови
літератури та російської мови
КЗ «НВК «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний
заклад
району
(міста)
04.06
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
09.06
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
(міста)
Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.
Гельбак А.М.
Чебоненко
В.Ф.
10.06
по
1 особі
КЗ «КОІППО імені
від
Василя
закладу
Сухомлинського»
Войтко В.В.
Павлюх В.В.
11.0612.06
список
Ревнивцева
О.В.
Гузь О.О.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
90
І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний
навчальний заклад – дитячий
юнацький центр «Зорецвіт»
Кіровоградської міської ради»
(перше заняття)
63. Учителі суспільствознавчих
дисциплін, фізичної культури,
захисту Вітчизни, іноземних
мов шкіл-інтернатів обласного
підпорядкування.
Семінар
по
Войтко В.В.
17.06
Актуальні проблеми
3 особи Коробов М.Г.
формування предметних
від
Кравченко
компетентностей на уроках
КЗ «КОІППО імені
закладу
Ю.В.
Василя
суспільствознавчих
Коса
І.Т.
Сухомлинського»
дисциплін, фізичної
культури, захисту Вітчизни,
іноземних мов
64. Завідувачі (директори)
по
Голодюк Л.С.
серпе
Упровадження системи
терміни
буде
1 особі Половенко О.В.
нь
районних (міських) методичних мережевої взаємодії
повідомлено
від
Кірішко Л.М.
кабінетів (центрів) відділів,
методичних служб як
додатково
району
управлінь освіти
основа їхнього розвитку
(міста)
райдержадміністрацій, міських
КЗ «КОІППО імені
рад.
Василя
Постійно діючий семінар (друге
Сухомлинського»
заняття)
65. Спеціалісти відділів, управлінь Науково-методичне
по
Кравченко
серпе
терміни
буде
1 особі
Ю.В.
нь
освіти, методисти методичних забезпечення викладання
повідомлено
від
кабінетів (центрів) відділів,
суспільствознавчих
додатково
району
управлінь освіти
дисциплін: досвід,
(міста)
райдержадміністрацій, міських проблеми, перспективи
КЗ «КОІППО імені
рад, керівники районних,
Василя
міських методичних об’єднань
Сухомлинського»
учителів історії.
Семінар
91
66. Спеціалісти відділів, управлінь Шляхи оптимізації
по
серпе
1-3 особи
нь
освіти, методисти методичних навчально-виховного
терміни буде
від
кабінетів (центрів) відділів,
процесу викладання
повідомлено
району
управлінь освіти
предметів освітньої галузі
додатково
(міста)
райдержадміністрацій, міських «Природознавство» у
КЗ «КОІППО імені
рад, які здійснюють контроль за процесі реалізації
Василя
викладанням предметів
Державного стандарту
Сухомлинського»
природничого циклу (географія, базової і повної загальної
біологія,хімія).
середньої освіти
Семінар
67. Спеціалісти відділів, управлінь Компетентнісний підхід до серпе
по
освіти, методисти методичних викладання предметів
1 особі
нь
терміни буде
кабінетів (центрів) відділів,
художньо-естетичного
від
повідомлено
управлінь освіти
циклу
району
додатково
райдержадміністрацій, міських
(міста))
рад, керівники районних
КЗ «КОІППО імені
(міських) методичних об’єднань
Василя
учителів образотворчого,
Сухомлинського»
музичного мистецтва та
художньої культури.
Семінар
68. Спеціалісти відділів, управлінь Нормативно-правове,
по
серпе
терміни
буде
1 особі
нь
освіти, методисти методичних програмне та методичне
повідомлено
від
кабінетів (центрів) відділів,
забезпечення викладання
додатково
району
управлінь освіти
трудового навчання й
(міста)
райдержадміністрацій, міських економіки
КЗ «КОІППО імені
рад, керівники районних
Василя
(міських) методичних об’єднань
Сухомлинського»
учителів трудового навчання та
економіки.
Хлань Л.М.
Ціперко Т.В.
Литвин С.М.
Кондратова
В.В.
Черненко С.В.
Буртовий С.В.
Богданова О.П.
92
69.
70.
71.
72.
Семінар-нарада
Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад з питань упровадження
інклюзивного а інтегрованого
навчання.
Науково-методичний семінар
Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, керівники районних,
міських методичних об’єднань
учителів іноземних мов.
Семінар
Учителі української та світової
літератури, української та
російської мови, музичного
мистецтва та художньої
культури закладів інтернатного
типу.
Науково-практичний семінар
Учителі початкових класів, які
викладатимуть у 4 класах.
Обласна школа педагогічної
майстерності
Науково-методичне
серпе
терміни буде
забезпечення реалізації
нь
повідомлено
Державного стандарту
додатково
початкової загальної освіти
для дітей з особливими
КЗ «КОІППО імені
освітніми потребами
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
(міста)
02.09
Навчально-методичне та
нормативне забезпечення
викладання іноземної мови
у загальноосвітніх
КЗ «КОІППО імені
Василя
навчальних закладах
Сухомлинського»
по
Кендюхова А.А.
1 особі
Коса І.Т.
від
району
(міста)
Навчально-методичне
забезпечення та
інформаційнотехнологічний супровід
викладання предметів
гуманітарно-естетичного
циклу
Особливості організації
навчально-виховного
процесу в 4-х класах
загальноосвітніх
Войтко В.В.
Червонець І.В.
02.09
по
3 особи
КЗ «КОІППО імені
від
Василя
закладу
Сухомлинського»
Ревнивцева
О.В.
02.09
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
1 особі
від
району
Кондратова
В.В.
73.
74.
75.
76.
93
навчальних закладів у
процесі реалізації
Державного стандарту
початкової загальної освіти
Учителі
економіки,
які Науково-методичні засади
викладають курс «Фінансова впровадження фінансової
грамотність».
грамотності в навчальноСемінар-практикум
виховний процес
загальноосвітніх
навчальних закладів
Керівники краєзнавчих гуртків Науково-методичні аспекти
та музеїв.
запровадження навчальної
Науково-практичний семінар
програми і використання
посібника
«Кіровоградщина. Історія
рідного краю»
Районні (міські) координатори Особливості організації
Міжнародного інтерактивного роботи вчителя з підготовки
природничого конкурсу
учнів до участі у
«Колосок».
Міжнародному
Семінар-практикум
інтерактивному
природничому конкурсі
«Колосок – 2015»
Завідувачі (директори),
Методичний супровід
методисти районних (міських) науково-дослідної,
методичних кабінетів (центрів) експериментальної
відділів, управлінь освіти
діяльності педагогів
райдержадміністрацій, міських
рад.
Школа молодого методиста
(міста)
03.09
список
Бик А.С.
Богданова О.П.
по
1 особі
від
району
(міста)
Митрофаненко
Ю.С.
Гайда Л.А.
по
1 особі
від
району
(міста)
Тарапака Н.В.
Тіхонова Н.Г.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
03.09
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
07.09
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
08.09- КЗ «КОІППО імені список Голодюк Л.С.
Половенко О.В.
09.09
Василя
Вареха А.Г.
Сухомлинського»,
навчальновиховний комплекс
«Долинська
гімназія –
94
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів №3», ДНЗ
№5 «Ружечка»
м. Долинської
77. Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за
початкову освіту.
Семінар
78. Науково-педагогічні
працівники, педагогічні
працівники дошкільних,
загальноосвітніх навчальних
закладів.
Всеукраїнські науковопедагогічні діалоги
79. Районні координатори
міжнародного конкурсу з
інформатики «Бобер».
Семінар-практикум
15.09
Особливості організації
навчально-виховного
процесу в 1-4 класах у
КЗ «КОІППО імені
процесі реалізації
Василя
Державного стандарту
Сухомлинського»
початкової загальної освіти
по
1 особі
від
району
(міста)
Тарапака Н.В.
Кондратова
В.В.
Створення науково16.09методичних засад
17.09
формування у дітей
м. Київ,
навчально-дослідницьких
м. Кіровоград,
умінь (на виконання завдань
м. Черкаси
інноваційного освітнього
проекту «Розквіт»)
Особливості організації та 17.09
проведення міжнародного
КЗ «КОІППО імені
конкурсу з інформатики
Василя
«Бобер – 2015»
Сухомлинського»
список
Голодюк Л.С.
по
1 особі
від
району
(міста)
по
1 особі
від
району
(міста)
Чала М.С.
80. Спеціалісти відділів, управлінь Зовнішнє незалежне
освіти, методисти методичних оцінювання: підсумки,
кабінетів (центрів) відділів,
проблеми, перспективи
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
22.09
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Голодюк Л.С.
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
95
рад, відповідальні за
проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Нарада-семінар
81. Районні (міські) координатори
Всеукраїнського фізичного
конкурсу «Левеня»,
Міжнародної природознавчої
гри «Геліантус» та
Міжнародного математичного
конкурсу «Кенгуру».
Семінар
по
Бик А.С.
24.09
Підготовка до участі у
1 особі від Побережний
Всеукраїнському фізичному
району
П.В.
конкурсі «Левеня»,
Міжнародній
КЗ «КОІППО імені (міста) Ткаченко Л.А.
Василя
природознавчій грі
Сухомлинського»
«Геліантус», Міжнародному
математичному конкурсі
«Кенгуру»: організаційнометодичні аспекти
82. Спеціалісти відділів, управлінь Роль методичної роботи у 28.09- КЗ «КОІППО імені
Гельбак А.М.
по
Василя
29.09
освіти, методисти методичних підготовці педагогічних
2 особи Желєзнова Т.П.
Сухомлинського»,
Ткаченко С.В.
кабінетів (центрів) відділів,
кадрів до реалізації
від
Озерський
управлінь освіти
здоров’язбережувальних
району Барсукова С.Л.
навчальнорайдержадміністрацій, міських технологій: навчання та
(міста),
виховний
комплекс
рад, відповідальні за предмет
звітність
список
«Загальноосвітня
«Основи здоров’я» та
школа
впровадження превентивних
І-ІІІ ступенів –
здоров’язберігаючих проектів,
дошкільний
керівники методичних
навчальний
об’єднань.
заклад»
Постійно діючий семінар
Світловодської
райдержадміністра
ції
83. Науково-педагогічні,
Ідеї гуманної педагогіки та 29.09- КЗ «КОІППО імені
по
Корецька Л.В.
педагогічні працівники.
сучасна система
Василя
2 особи
Жосан О.Е.
30.09
Всеукраїнська науковометодична інтернетконференція, присвячена
97-річчю від дня народження
Василя Сухомлинського
84. Учителі економіки.
Творча група
85. Учителі української мови і
літератури.
Творча група (друге засідання)
86. Учителі світової літератури та
російської мови.
Постійно діючий семінар (друге
заняття)
87. Вихователі дошкільних
навчальних закладів, учителі
початкових класів,
образотворчого мистецтва.
Творча майстерня
88. Учителі української мови і
літератури.
Творча група (друге засідання)
96
інклюзивного навчання
Науково-методичне
забезпечення викладання
шкільного курсу
«Економіка»
Компаративний аналіз
художнього твору
Сухомлинського»
30.09
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
від
району
(міста)
список Богданова О.П.
01.10 КЗ «КОІППО імені список Маранська І.А.
Василя
Сухомлинського»
Науковий та шкільний
список Небеленчук І.О.
06.10
КЗ «КОІППО імені
аналіз в аналітикоРевнивцева
Василя
інтерпретаційній діяльності
О.В.
Сухомлинського»
вчителя
Педагогічні умови розвитку 07.10
список
Кондратова
творчих здібностей дітей
КЗ «КОІППО імені
В.В.
дошкільного та молодшого
Василя
шкільного віку
Сухомлинського»
08.10
Шляхи аналізу
літературного твору в
КЗ «КОІППО імені
Василя
шкільній практиці. Сучасні
Сухомлинського»
технології роботи з текстом
художнього твору
89. Керівники міжшкільних
Розвиток ключових
Войнівський
13.10
навчально-виробничих
компетентностей школярів
міжшкільний
комбінатів, учителі профільного у процесі профільного
навчальнонавчання (технологічний
навчання в умовах
виробничий
список
Мінич Г.В.
список
Буртовий С.В.
Богданова О.П.
профіль).
Семінар
90. Практичні психологи та
соціальні педагоги професійнотехнічних навчальних закладів.
Семінар
91. Керівники навчальних закладів
з досвідом роботи до 5 років.
Школа молодого керівника
(друге заняття)
97
міжшкільного навчальнокомбінат
виробничого комбінату та
загальноосвітньої школи
Психопрофілактична робота 13.10Професійнопрактичного психолога
14.10 технічне училище
щодо суїцидальних
№30
тенденцій підлітків:
м. Новоархангельс
практичний досвід роботи
ька
Навчально14.10
Маркетинговий підхід в
виховний
комплекс
управлінні загальноосвітнім
«Олександрійський
навчальним закладом
колегіум –
спеціалізована
школа»
Олександрійської
міської ради
14.10Впровадження
15.10
інформаційнокомунікаційних технологій
Заклади освіти
навчання: проблеми та
Голованівського
досвід
району
92. Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за
викладання математики.
Семінар
93. Учителі інформатики.
Підвищення ефективності 15.10
Методичний коучинг (друге
уроку інформатики в
Заклади освіти
заняття)
умовах модернізації
Долинського
навчально-виховного
району
процесу
94. Школа педагогічної
Удосконалення професійної 19.10- КЗ «КОІППО імені
Гельбак А.М.
Чебоненко
В.Ф.
Шелудько А.П.
список
Трубіна В.Г.
по
1 особі
від
району
(міста)
Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.
список
Скрипка Г.В.
Литвиненко
О.В.
список
Гельбак А.М.
98
Василя
майстерності педагогічних 20.10
Сухомлинського»,
кадрів, підвищення
Іванівська
результативності і якості
загальноосвітня
навчального процесу
школи І-ІІІ
шляхом упровадження
ступенів
навчання на засадах
Новоукраїнської
розвитку життєвих навичок
районної ради
95. Спеціалісти відділів, управлінь Розвиток інформаційного 21.1023.10
освіти, методисти методичних простору: концептуальні
кабінетів (центрів) відділів,
засади, проблеми,
КЗ «КОІППО імені
управлінь освіти
перспективи
Василя
райдержадміністрацій, міських
Сухомлинського»
рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Методична сесія
96. Учителі світової літератури.
Аналітико-інтерпретаційна 27.10
КЗ «КОІППО імені
Творча група (друге заняття) діяльність суб’єктів
Василя
навчання у процесі роботи
Сухомлинського»
над художнім твором
97. Учителі природничоКомунальний
Створення рівного доступу 28.10
заклад
математичного циклу
до якісної природничо«Навчальноінтернатних закладів освіти.
математичної освіти в
виховне
Семінар
інтернатних закладах
об’єднання
«Загальноосвітня
школа-інтернат ІІІІ ступенів, ліцей
«Сокіл», центр
позашкільного
Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.
майстерності вчителів основ
здоров’я та педагогів-тренерів,
які впроваджують превентивні
проекти.
Майстер-клас
по
Половенко О.В.
1 особі
Трубіна В.Г.
від
району
(міста)
список
Небеленчук
І.О.
по
1 особі
від
району
(міста)
Скрипка Г.В.
Хлань Л.М.
99
виховання
Кіровоградської
міської ради»
98. Педагогічні працівники
загальноосвітніх навчальних
закладів.
Інтернет-конференція
Технологія фахової
майстерності: електронні
ресурси та технології
(ХІ Хмурівські методичні
читання)
99. Учителі початкових класів
Застосування інноваційних
шкіл-інтернатів.
технологій у вихованні
Творча лабораторія
ціннісного ставлення до
людини у молодших
школярів
100. Учителі математики.
Науково-методичні засади
Творча група (друге заняття) організації навчальнопізнавальної діяльності
учнів у процесі навчання
математики
101. Спеціалісти відділів, управлінь Науково-методичний
освіти, методисти методичних супровід організації
кабінетів (центрів) відділів,
інноваційної діяльності в
управлінь освіти
загальноосвітньому
райдержадміністрацій, міських навчальному закладі
рад з питань інноваційної
діяльності.
Науково-практичний семінар
102. Соціальні педагоги
Профілактика девіантної та
загальноосвітніх навчальних
делінквентної поведінки
закладів.
дітей та підлітків. Програма
по
Буртовий С.В.
КЗ «КОІППО імені 3 особи
від
Василя
Сухомлинського» району
(міста)
по
Третяк О.П.
29.10
1
особі
КЗ «КОІППО імені
від
Василя
Сухомлинського» закладу
28.10
список
03.11
Голодюк Л.С.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
04.11
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
05.11 КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
по
Жосан О.Е.
1 особі Чипиленко Н.В.
від
Марченко І.А.
району Яковова Г.Я.
(міста)
по
1 особі
від
Гельбак А.М.
Чебоненко
В.Ф.
100
Тренінг
103. Методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад.
Авторська творча майстерня
З.С.Ошеги, методиста відділу
освіти Петрівської
райдержадміністрації
104. Методисти позашкільних
навчальних закладів.
Постійно діючий семінар
«Сімейна розмова»
Інформаційна
компетентність суб’єктів
освітнього простору
загальноосвітнього
навчального закладу:
проблеми та шляхи їх
вирішення
05.11
Науково-методичний
супровід процесу
формування базових
компетентностей у
вихованців позашкільних
навчальних закладів
105. Учителі історії, які мають стаж Сучасний урок історії:
роботи за фахом до 7 років.
компетентнісний аспект
Постійно діючий семінар
11.11
106. Учителі початкових класів.
Творча лабораторія
Методичний
кабінет відділу
освіти Петрівської
райдержадміністра
ції
12.11
району
(міста)
список Половенко О.В.
Литвиненко
О.В.
по
1 особі
Будинок дитячої та
від
юнацької творчості закладу
м. Кіровограда
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Розвиток предметних та
16.11ключових компетентностей 17.11 КЗ «КОІППО імені
молодших школярів у
Василя
засвоєнні змісту початкової
Сухомлинського»
загальної освіти
107. Спеціалісти відділів, управлінь Трансформація
18.11 КЗ «КОІППО імені
Василя
освіти, методисти методичних новаторських підходів у
Сухомлинського»
кабінетів (центрів) відділів,
сучасній школі: реалії,
по
1 особі
від
району
(міста)
список
Павлюх В.В.
Міцай Ю.В.
Митрофаненко
Ю.С.
Черткова Н.С.
Тіхонова Н.Г.
Жосан О.Е.
Кірішко Л.М.
Трубіна В.Г.
101
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Регіональна школа
новаторства (друге заняття)
108. Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, відповідальні за
проведення моніторингових
досліджень.
Семінар
109. Учителі світової літератури та
російської мови.
Авторська творча майстерня
О.О.Гузь, учителя світової
літератури та російської мови
КЗ «НВК «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний
заклад
І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний
навчальний заклад – дитячий
юнацький центр «Зорецвіт»
Кіровоградської міської ради»
(друге заняття)
110. Учителі української мови і
перспективи
Голодюк Л.С.
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
19.11
Науково-методична
підготовка методистів з
питань організації та
проведення моніторингових
КЗ «КОІППО імені
Василя
досліджень якості освіти
Сухомлинського»
список
Організація ІКТ-супроводу 24.11
сучасного уроку світової
літератури та російської
мови
Ревнивцева
О.В.
Гузь О.О.
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Використання
25.11 КЗ «КОІППО імені
список Вікторіна О.М.
102
літератури.
фразеологізмів у творах
Творча група (друге засідання) письменників
Кіровоградщини
111. Переможці першого районного, Підготовка до участі в
міського туру всеукраїнського обласному турі
конкурсу
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016».
«Учитель року – 2016»
Семінар
112. Спеціалісти відділів, управлінь
освіти, методисти методичних
кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за
психологічну службу.
Вебінар (онлайн-нарада)
113. Педагогічні працівники
загальноосвітніх навчальних
закладів.
Семінар-практикум
Організаційно-правові
аспекти діяльності
психологічної служби
закладів освіти
Курс «Intel ® ТЕО.
Навчання для
майбутнього»»
114. За списками реєстрації на сайті Курс «Intel ® Навчання для
Семінар-практикум
майбутнього версія 10.0»
115. За списками реєстрації на сайті
Семінар-практикум
Особливості викладання курсу
«Скретч: програмування для
всіх»
Василя
Сухомлинського»
груде
нь
терміни буде
повідомлено
додатково
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
оста
ння
п’ят
ниця КЗ «КОІППО імені
Василя
кожн
Сухомлинського»
ого
місяц
я
Корецька Л.В.
Голодюк Л.С.
Чебоненко
В.Ф.
у міру формування
груп
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
у міру формування
груп
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Скрипка Г.В.
Литвиненко
О.В.
у міру формування
груп
КЗ «КОІППО імені
Василя
Буртовий С.В.
Чала М.С.
Литвиненко О.В.
Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Литвиненко
О.В.
103
116. За списками реєстрації на сайті
Семінар-практикум
Комп’ютерний супровід курсу
математики
Сухомлинського»
у міру формування
груп
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Литвиненко О.В.
4.4.2. Заходи проведення моніторингу якості освіти на 2015 рік
Участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях
№
1
Зміст
Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах,
ІV етап (на виконання наказу МОН України від 14.12.2011 № 1431).
Термін
січень-лютий
Відповідаль
ні
Корж Л.Ф.
ЗлепкоД.Б.
2
Моніторингове дослідження стану позашкільної освіти та
позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, ІІІ жовтеньлистопад
етап (на виконання наказу МОН України від 28.05.2013 № 620)
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
3
Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та
учнівської молоді, ІІІ етап (на виконання наказу МОН України від
02.10.2012 № 1064).
у терміни
визначені МОН
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
4
Моніторингове дослідження стану навчально-методичного та
матеріально-технічного забезпечення предметів природничоматематичного циклу, ІІІ етап (на виконання наказу МОН України
від 02.10.2012 № 1065).
листопадгрудень
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
Прим.
104
Моніторингове дослідження якості новостворених підручників для
початкової школи (на виконання п.2.2. наказу МОН України від
20.08.2012 № 935 «Про проведення апробації та моніторингових
досліджень якості навчальної літератури"
квітень- травень
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
6
Моніторингове дослідження стану розвитку інклюзивної освіти в
Україні. І етап
у терміни
визначені МОН
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
1
Моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
Моніторингове дослідження стану позашкільної освіти та
листопад позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (ІІІ етап)
грудень
5
1
2
Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
Підготовка методичних рекомендацій до проведення моніторингових
досліджень:
- навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення
предметів природничо-математичного циклу (ІІІ етап);
- превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних
закладах (ІІІ етап);
протягом року
- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах області;
- позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах (ІІІ етап);
- якості навчальної літеретури;
- стану інклюзивної освіти;
Підбір та апробація інструментарію для дослідження (регіональний
рівень) стану позашкільної освіти та позакласної роботи в
протягом року
загальноосвітніх навчальних закладах (ІІ етап)
Корж Л.Ф.
Гулка О.М.
Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.
Корж Л.Ф.
Гулка О.М.
105
3
4
5
Нормативно-правове забезпечення здійснення моніторингових
досліджень: опрацювання наказів , листів, методичних рекомендацій
Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
Проведення інструктивно-методичних нарад з регіональними
координаторами моніторингових досліджень
Підготовка інструктивних матеріалів до проведення моніторингових
досліджень
6
Обробка та узагальнення матеріалів моніторингових досліджень
7
Підготовка інформаційних листів до Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти, департаменту освіти і науки, молоді та
спорту облдержадміністрації
1
2
3
по потребі
Корж Л.Ф.
ГоловановаТ.
В.
Гулка О.М.
по потребі
Корж Л.Ф.
у визначені
терміни
у визначені
терміни
у визначені
терміни
Корж Л.Ф.
ГоловановаТ.
В.
Гулка О.М.
Голованова
Т.В.
Гулка О.М.
Корж Л.Ф.
Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
Організація та проведення навчально-методичної роботи з питань
підготовки до ЗНО (відповідальні за пункти пробного тестування,
Корж Л.Ф.
методисти РМК (НМЦ) відділів/управлінь освіти, відповідальні за
січень квітень
БутенкоЛ.М.
проведення ЗНО, відповідальні за пункти тестування основної та
додаткової сесії ЗНО)
Інформаційно- роз'яснювальна робота серед педагогічних
жовтеньКорж Л.Ф.
працівників, громадськості та випускників щодо особливостей
листопад
БутенкоЛ.М.
проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Формування бази даних педагогічних працівників, залучених до лютий,
Корж Л.Ф.
проведення: апробації тестових завдань,
жовтень,
БутенкоЛ.М.
пробного тестування
квітень
106
4
основної та додаткової сесій тестування.
Організація та проведення :
- апробації тестових завдань
- пробного тестування
основної та додаткової сесії тестування
Реєстрація та навчання осіб, які забезпечують проведення
зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування
6 Підготовка пропозицій до формування мережі пунктів перевірки
тестових завдань з розгорнутою відповіддю
7 Навчання екзаменаторів для перевірки тестових завдань з
розгорнутою відповіддю з української мови, математики
8 Підготовка пропозицій до формування мережі пунктів системи ЗНО:
- зональних зустрічей
- апробації тестових завдань
- пробного тестування
- основної та додаткової сесії ЗНО
перевірки відкритої частини
9 Організація та проведення інструктажу персоналу пунктів
тестування
10 Реєстрація громадських спостерігачів
5
вересень липень
лютийквітень
до 30.04
квітень, червень
жовтень,
листопад
вересень,
Корж Л.Ф.
БутенкоЛ.М.
Курілін ОМ
Ліснічук
К.М.
Корж Л.Ф.
БутенкоЛ.М.
Корж Л.Ф.
БутенкоЛ.М.
Корж Л.Ф.
БутенкоЛМ
Корж.Л.Ф.
БутенкоЛ.М.
лютий
квітень
Квітень- травень
травень
Корж Л.М.
БутенкоЛ.М.
БутенкоЛ.М
107
4.4.3. Проведення заходів щодо ліцензування та атестації закладів освіти області
№
з/п
1.
Зміст роботи
Підготовка та проведення засідань секцій регіональної
експертної ради, на яких розглянути питання ліцензування та
атестації закладів освіти області:
- секція загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
- секція професійно-технічної освіти
Терміни
виконання
січень 2015 р.
березень 2015 р.
травень 2015 р.
вересень 2015 р.
листопад 2015 р.
Виконавці
Дорошенко О.В.
2.
Підготовка та проведення засідань регіональної експертної ради, лютий 2015 р.
на яких розглянути питання ліцензування та атестації закладів квітень 2015 р.
освіти області
червень2015р
жовтень 2015р.
грудень 2014 р.
Дорошенко О.В.
3.
Проведення експертизи атестаційних документів дошкільних, протягом року
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, поданих
на розгляд регіональної експертної ради
4.
Працівники
навчальнометодичного
відділу закладів
освіти області КЗ
«КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Дорошенко О.В.
Підготовка ліцензійних документів закладів освіти області, які протягом року
надають професійну підготовку
Участь у засіданнях АК з питань ліцензування професійно- згідно з планом Дорошенко О.В.
технічної освіти
Міністерства
освіти і науки
України
5.
108
6.
Ліцензування шляхом експертного підтвердження спроможності протягом року
суб’єктів господарювання, які надають заявлені освітні послуги
7.
Формування реєстру закладів освіти області, що проходять
ліцензування (в електронному варіанті)
Підготовка звіту про використання бланків ліцензій єдиного
зразка
Перевірка питань дотримання ліцензійних умов на місцях згідно
з поданими документами
Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов у
Приватному підприємстві «Навчальний центр будинок науки
і техніки»
Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов
Кіровоградському
коледжі
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю Вищого навчального закладу «Університет
сучасних знань»
Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов в
обласному
комунальному
навчально-курсовому
комбінаті
«Аграрник»
Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов у
Олександрійському коледжі Товариства з обмеженою
відповідальністю Вищого навчального закладу «Університет
сучасних знань»
Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов у 32-й
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
щомісяця
(до 5 числа)
щомісяця
(до 5 числа)
протягом року
Працівники
навчальнометодичного
відділу закладів
освіти області КЗ
«КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
Дорошенко О.В.
Самойлов С.П.
Дорошенко О.В.
лютий 2015 р.
Дорошенко О.В.
березень 2015 р.
Дорошенко О.В.
квітень 2015 р.
Дорошенко О.В.
травень 2015 р.
Дорошенко О.В.
жовтень 2015 р.
Дорошенко О.В.
109
15.
16.
17.
18.
19.
Державній пожежно-рятувальній частині ТУ МНС України
у Кіровоградській області
Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов у листопад 2015 р.
Кіровоградському
інституті
Приватного
акціонерного
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»
Надання методичної консультаційної допомоги з питань протягом року
державної атестації закладів освіти області
Обробка баз даних на випускників 2015 року загальноосвітніх, протягом року
професійно-технічних навчальних закладів області та закладів
освіти обласного підпорядкування. Замовлення та отримання
документів про освіту державного зразка, дублікатів документів
у Державному підприємстві «Інфоресурс» Міністерства освіти
і науки України
Замовлення та отримання учнівських квитків для учнів протягом року
професійно-технічних навчальних закладів у ПрАТ «Науководослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
Обробка
та
узгодження
інформації
про
дошкільні, жовтень 2015 р.
Дорошенко О.В.
Працівники
навчальнометодичного
відділу
закладів
освіти області КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Дорошенко О.В.,
Самойлов С.П.
Працівники
навчальнометодичного
відділу
закладів
освіти області КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Працівники
110
загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, віднесені до
відповідних ступенів ризику згідно з встановленими
законодавством критеріям
20.
21.
Отримання документів про освіту в Державному підприємстві
«Інфоресурс» Міністерства освіти і науки України та видача їх
відповідальним особам професійно-технічних навчальних
закладів, органів управління освітою райдержадміністрацій,
міських рад
Замовлення документів про освіту з відзнакою (уточнення
відомостей про випускників)
травеньчервень
2015 р.
травень 2015 р.
навчальнометодичного
відділу
закладів
освіти області КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Дорошенко О.В.
Самойлов С.П.
Самойлов С.П.
111
План проведення атестаційної експертизи навчальних закладів області на 2015/2016 н. р.
Бобринецький район
№
з/п
1.
2.
3.
Назва закладу
Термін атестації
Верхньоінгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради Кіровоградської області
Новоградівський ясла-садок
Витязівський ясла-садок
початок
11.04.2016
Термін подання
документів на
закінчення
розгляд РЕР
22.04.2016 12.05.2016
05.10.2015
14.03.2016
16.10.2015
25.03.2016
05.11.2015
14.04.2016
Вільшанський район
№
з/п
1.
2.
3.
Назва закладу
Термін атестації
Йосипівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Вільшанської районної ради Кіровоградської області
Добрянський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
Дорожинський дошкільний навчальний заклад «Берізка»
початок
14.03.2016
Термін подання
документів на
закінчення
розгляд РЕР
25.03.2016 21.04.2016
09.11.2015
14.03.2016
20.11.2015
25.03.2016
20.12.2015
21.04.2016
Гайворонський район
№
з/п
1.
2.
Назва закладу
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Таужне
Гайворонського району Кіровоградської області
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітінй
навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» с. Тополі Гайворонського району Кіровоградської
області
Термін атестації
початок
11.11.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
закінчення
22.11.2015 21.12.2015
13.02.2016
24.02.2016 22.03.2016
112
3.
4.
5.
Заваллівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
Долинівський дошкільний навчальний заклад
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат
10.10.2015
08.04.2016
15.09.2015
21.10.2015 20.11.2015
14.04.2016 13.05.2016
26.09.2015 25.10.2015
Голованівський район
№
з/п
1.
2.
3.
4.
Назва закладу
Термін атестації
початок
Навчально-виховний комплекс «Новосільська
05.10.2015
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Голованівської районної ради
Кіровоградської області
Клинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
15.02.2016
Клинівської сільської ради Голованівського району
Кіровоградської області
Наливайківський дошкільний навчальний заклад «Малятко» 19.10.2015
Красногірський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
13.03.2016
Термін подання
документів на
закінчення
розгляд РЕР
16.10.2015 18.11.2015
27.02.2016
30.03.2016
30.10.2015
25.03.2016
02.12.2015
29.04.2016
Добровеличківський район
№
з/п
1.
Назва закладу
Марківська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів
Добровеличківської
районної державної адміністрації Кіровоградської області
2. Юр’ївська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Добровеличківської районної державної
Термін атестації
початок
05.10.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
закінчення
15.10.2015 05.11.2015
07.12.2015
17.12.2015
07.01.2016
113
адміністрації Кіровоградської області
3. Помічнянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
4. Юр’ївський дошкільний навчальний заклад
01.02.2016
11.02.2016
01.03.2016
17.08.2015
27.08.2015
17.09.2016
5. Помічнянський дошкільний навчальний заклад № 2
«Ялиночка»
6. Помічнянський центр дитячої та юнацької творчості
01.02.2016
11.02.2016
01.03.2016
18.04.2016
28.04.2016
18.05.2016
Долинський район
№
з/п
1.
2.
3.
Назва закладу
Термін атестації
Кіровська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Варварівський дошкільний навчальний заклад
Суходільський дошкільний навчальний заклад
початок
08.02.2016
18.04.2016
13.06.2016
закінчення
19.02.2016
29.04.2016
26.06.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
10.03.2016
20.05.2016
16.07.2016
Знам’янський район
№
Назва закладу
Термін атестації
з/п
початок
1.
Суботцівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Знам’янської районної ради Кіровоградської області
09.11.2015
закінчення
Термін
подання
документів на
розгляд РЕР
23.11.2015 24.12.2015
114
2.
3.
4.
Петрівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янської районної ради Кіровоградської області
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) «Світлячок»
Богданівської сільської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) «Сонечко»
Богданівської сільської ради
29.02.2016
14.03.2016 14.04.2016
26.10.2015
09.11.2015 09.12.2015
08.02.2016
22.02.2016 23.03.2016
Кіровоградський район
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
Назва закладу
Миколаївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
Грузьківський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
Назарівський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
Миколаївський дошкільний навчальний заклад загального
типу «Ромашка»
Великосеверинівський дошкільний
навчальний заклад загального типу «Сонечко»
Термін атестації
початок
05.10.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
закінчення
18.10.2015 09.11.2015
07.12.2015
20.12.2015
01.02.2016
14.02.2016
11.01.2016
09.03.2016
02.11.2015
15.11.2015
08.12.2015
15.03.2016
28.03.2016
19.04.2016
115
Компаніївський район
№
з/п
1.
2.
3.
Назва закладу
Термін атестації
Мар’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Компаніївський дошкільний навчальний заклад № 2
«Колосок»
Полтавський дошкільний навчальний заклад «Капітошка»
початок
07.03.2016
01.02.2016
закінчення
20.03.2016
13.02.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
08.04.2016
02.03.2016
06.06.2016
18.06.2016
07.07.2016
Маловисківський район
№
з/п
1.
2.
3.
4.
№
з/п
1.
Назва закладу
Розсохуватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області
Смолінське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний навчальний
заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської
області
Новопавлівський дошкільний навчальний заклад «Колобок»
Олександрівський дошкільний навчальний заклад «Колосок»
Термін атестації
початок
08.02.2016
закінчення
19.02.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
21.03.2016
04.04.2016
15.04.2016
16.05.2016
14.09.2015
14.03.2016
25.09.2015
25.03.2016
26.10.2015
25.04.2016
Новоархангельський район
Назва закладу
Термін атестації
початок
Свердликівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області
27.09.2015
Термін подання
документів
закінчення на розгляд
РЕР
10.11.2015
09.11.2015
116
2.
3.
4.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
№
з/п
1.
2.
Новоархангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 04.11.2015
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області
Свердликівський дошкільний навчальний заклад
14.09.2015
Скалівсько-Хутірський дошкільний навчальний заклад
11.03.2016
Назва закладів
18.12.2015
25.09.2015
22.03.2016
30.10.2015
30.04.2016
Новомиргородський район
Термін атестації
Туріянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області
Йосипівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області
Туріянський дошкільний навчальний заклад
Центр дитячої та юнацької творчості
Назва закладу
17.11.2015
початок
13.10.2015
закінчення
27.10.2015
15.03.2016
29.03.2016
26.04.2016
19.10.2015
24.11.2015
31.10.2015
08.12.2015
27.11.2015
25.12.2015
Новоукраїнський район
Термін атестації
Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Іванівської
сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської
області
Дошкільний навчальний заклад Приютівської сільради
Новоукраїнського району Кіровоградської області
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
27.11.2015
початок
закінчення
11.04.2016
25.04.2016
23.05.2016
07.06.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
16.05.2016
27.06.2016
117
Олександрівський район
Термін атестації
№
з/п
Назва закладу
1.
Розумівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Олександрівської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
Лісівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Олександрівської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
Несватківський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Олександрівської районної
державної адміністрації Кіровоградської області
Розумівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
2.
3.
4.
№
з/п
1.
2.
Назва закладу
початок
закінчення
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
12.10.2015
23.10.2015
20.11.2015
07.12.2015
18.12.2015
15.01.2016
15.02.2016
26.02.2016
25.03.2016
19.10.2015
23.10.2015
20.11.2015
Олександрійський район
Термін атестації
Протопопівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Олександрійської районної ради Кіровоградської області
Користівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
А.П. Гайдара Олександрійської районної ради
Кіровоградської області
початок
закінчення
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
14.03.2016
25.03.2016
22.04.2016
05.10.2015
16.10.2015
06.11.2015
118
3.
4.
Протопопівський дошкільний навчальний заклад «Колобок»
Олександрійського району Кіровоградської області
Щасливський дошкільний навчальний заклад «Тополька»
Олександрійського району Кіровоградської області
14.03.2016
25.03.2016
22.04.2016
09.11.2015
20.11.2015
11.12.2015
Онуфріївський район
№
з/п
1.
2.
Назва закладу
Термін атестації
Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області
Млинківський дошкільний навчальний заклад «Веселка»
загального розвитку, що знаходиться в комунальній
власності Млинківської сільської ради
початок
02.11.2015
закінчення
13.11.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
07.12.2015
01.02.2016
12.02.2016
07.03.2016
Петрівський район
№
з/п
1.
2.
3.
4.
Термін атестації
початок
закінчення
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
05.10.2015
16.10.2015
18.11.2015
01.10.2015
07.10.2015
19.11.2015
11.11.2015
18.11.2015
18.12.2015
10.03.2016
16.03.2016
18.04.2016
Назва закладу
Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Петрівської районної ради Кіровоградської області
Іванівський дошкільний навчальний заклад «Мрія»
Іванівської сільської ради
Баштинський дошкільний навчальний заклад «Вербиченька»
Червонокостянтинівської сільської ради
Чечеліївський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
Чечеліївської сільської ради
119
Світловодський район
№
з/п
Назва закладу
Термін атестації
1. Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Світловодської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
2. Захарівський дошкільний навчальний заклад
3. Миронівський дошкільний навчальний заклад
початок
09.11.2015
закінчення
20.11.2015
09.02.2015
20.02.2015
22.02.2016 04.03.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
21.12.2015
23.03.2015
04.04.2016
Ульяновський район
№
з/п
1.
2.
3.
Назва закладу
Термін атестації
Синицівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Ульяновської районної ради
Кіровоградської області
Кам’янобрідський дошкільний навчальний заклад «Зірочка»
загального розвитку
Йосипівський дошкільний навчальний заклад «Україночка»
загального розвитку
початок
07.03.2016
закінчення
18.03.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
15.04.2016
19.10.2015
30.10.2015
23.11.2015
28.03.2016
08.04.2016
29.04.2016
Устинівський район
№
з/п
1.
Назва закладу
Устинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Устинівської районної державної адміністрації
Термін атестації
початок
01.02.2016
закінчення
15.02.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
14.03.2016
120
2.
3.
4.
5.
6.
Інгульська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Устинівської районної державної адміністрації
Тирловобалківський дошкільний навчальний заклад
Сонцівський дошкільний навчальний заклад
Ганно-Требинівський дошкільний навчальний заклад
Криниченський дошкільний навчальний заклад
04.04.2016
18.04.2016
16.05.2016
28.09.2015
19.10.2015
09.11.2015
07.03.2016
12.10.2015
02.11.2015
23.11.2015
21.03.2016
12.11.2015
02.12.2015
23.12.2015
21.04.2016
м. Знам’янка
№
з/п
1.
2.
Назва закладу
Термін атестації
Знам’янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6
Знам’янської міської ради Кіровоградської області
Знам’янська комплексна
дитячо-юнацька
спортивна школа
початок
16.11.2015
закінчення
27.11.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
25.12.2015
14.03.2016
25.03.2016
25.04.2016
м. Олександрія
№
з/п
1.
2.
3.
Назва закладу
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 7
Олександрійської міської ради Кіровоградської області
Дошкільний навчальний заклад № 23
Дошкільний навчальний заклад № 43
Термін атестації
початок
08.02.2016
закінчення
19.02.2016
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
14.03.2016
14.09.2015
05.04.2016
25.09.2015
19.04.2016
19.10.2015
10.05.2016
121
м. Світловодськ
№
з/п
1.
Назва закладу
Термін атестації
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 23
комбінованого типу комунальної власності
початок
17.11.2015
закінчення
24.11.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
22.12.2015
м. Кіровоград
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Назва закладу
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Загальноосвітня школа І ступеня № 37 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 68
«Золота рибка» комплектуючого типу
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21
«Струмочок»
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 52
«Казковий»
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)
комплектуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового
апарату «Оленка» № 22
Термін атестації
початок
02.11.2015
закінчення
16.11.2015
Термін подання
документів на
розгляд РЕР
14.12.2015
08.02.2016
22.02.2016
22.03.2-16
04.04.2016
18.04.2016
16.05.2016
01.10.2015
15.10.2015
13.11.2015
01.12.2015
15.12.2015
13.01.2016
01.02.2016
15.02.2016
21.03.2016
01.04.2016
14.04.2016
13.05.2016
122
8.
9.
Міський центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Каскад»
Комунальний заклад «Школа естетичного виховання «В
гостях у казки» Новенської селищної ради
05.10.2015
20.10.2015
16.11.2015
30.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
План проведення атестаційної експертизи закладів освіти обласного підпорядкування
Назва закладу
Термін атестації
№
з/п
1. Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді
2. Атестація Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів
Квітень 2015 року
Жовтень 2015року
Атестація закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних закладів освіти області
(загальноосвітня підготовка):
Назва закладу
Термін атестації
№
з/п
1. Державний вищий навчальний заклад «Кіровоградський будівельний
коледж»
2. Кіровоградське музичне училище
3. Державний навчальний заклад «Кіровоградський професійний ліцей сфери
послуг»
Листопад 2015 року
Січень 2016 року
Лютий 2016 року
123
5. УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ.
5.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління з питань професійно-технічної
освіти області.
Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та розпорядження
голови обласної державної адміністрації, рішення обласної ради, хід виконання яких стоїть на контролі у відділі
професійно-технічної освіти управлінні освіти і науки облдержадміністрації
Назва документу
Закони України
„Про освіту”
«Про загальну середню освіту»,
“Про професійно-технічну освіту”
"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування"
«Про попередження насильства в сім’ї»
“Про занятість населення”
„Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам”
„Про відпочинок і оздоровлення дітей та молоді”
"Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів"
Укази та розпорядження Президента України
Від 15.08.2001 №637/2001 “Щодо виконання стратегії подолання бідності на 20012015 роки”
Указ Президента від 29.12.2009 р. № 1124 "Про рішення Ради національної безпеки і
Відповідальний
виконання
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Островерха О.О.
Левошко В.Б.
за
124
оборони України від 29.12.2009 р. "Про стан соціально-регіонального розвитку,
охорони здоров'я і ринку праці в Україні"
Указ Президента від 18.09.2004 №1102/2004 “Про додаткові заходи щодо
вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”
Постанови, доручення, розпорядження Кбінету Міністрів України
Постанова Кабінет Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 "Про затвердження
Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійнотехнічних навчальних закладів виробничої практики та виробничого навчання"
Постанова Кабінет Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 "Про затвердження
Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів"
Постанова КМУ від 22 листопада 2004 року № 1591“Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах”
Постанова Кабінет Міністрів України від 09.04.2012 р. № 335 "Про внесення змін у
додатки 1 і 2 Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради Міністрів
Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій"
Розпорядження КМУ від 21.01.2009 р. № 42-р “Питання управління окремими
державними професійно-технічними закладами, підпорядкованими МОН”
Постанова КМУ від 17.09.2008 р. №842 “Про затвердження Концепції державної
системи професійної орієнтації населення”
Розпорядження КМУ від 1 липня 2009 року № 740-р “ Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у
вигляді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року”
Розпорядження голови ОДА, рішення сесії обласної ради
Розпорядження голови ОДА Від 29 березня 2012 р. " Про затвердження обласного
плану щодо розвитку системи надання соціальних послуг"
Левошко В.Б.
Левошко В.Б.
Левошко В.Б.
Островерха О.О.
Островерха О.О.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Левошко В.Б.
Левошко В.Б.
125
Розпорядження голови ОДА від 5.12.2012 р. № 737-р “Про порядок надання робочих
місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів
виробничого навчання та виробничої практики”
Розпорядження голови ОДА від 16.02.2012 р. № 84-р " Про схвалення обласної
програми з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності серед
неповнолітніх"
Розпорядження голови ОДА від 29 .03.2012 р. № 167 "Про затвердження обласного
плану щодо розвитку системи надання соціальних послуг"
Розпорядження голови ОДА від 12 липня 2013 року № 354-р «Про організацію
виконання та контроль програми зайнятості населення Кіровоградської області на
період до 2017 року»
Левошко В.Б.
Островерха О.О.
Левошко В.Б.
Левошко В.Б.
Левошко В.Б.
Рішення сесії обласної ради від 27.07.2012 р. № 320 "Про затвердження обласної Дузь С.Д.
програми розвитку професійно-технічної освіти на період до 2015 року"
Левошко В.Б.
126
5.2. Організаційно – масова робота.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
Назва заходу
Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів
ПТНЗ з професії «Кухар»
Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів
ПТНЗ з професії «Слюсар з ремонту рухомого
складу»
Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів
ПТНЗ з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»
Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів
ПТНЗ з професії «Маляр»
Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів
ПТНЗ з професії «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва»
«Класний керівник року»
Термін
проведення
Місце проведення
Відповідальні
лютий
ПТУ № 32
Стаценко О.В.
лютий
ПТУ № 12
Стаценко О.В.
березень
ВПУ № 4
Стаценко О.В.
квітень
ПТУ № 8
Стаценко О.В.
квітень
ПТУ № 36
Стаценко О.В.
квітень
ПТУ № 12
Стаценко О.В.
127
5.3 Контрольно-аналітична діяльність управління з питань професійно-технічної
освіти.
Комплексні вивчення, атестація закладів обласного підпорядкування
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Перелік закладів (районів), що атестуються
Термін атестації
Атестація професійно-технічного училища №33 м. Знам'янка
січень-квітень
Атестація Петрівського навчального центру № 49
червень
Атестація Навчального центру №6 м.Кіровоград
червень
Перевірка стану дотримання умов ліцензування ПП «Навчальний червень
центр будинок науки і техніки»
Перевірка стану дотримання умов ліцензування Комунальним квітень
навчально-курсовим комбінатом «Аграрник»
Перевірка стану дотримання умов ліцензування у 32-ій Державній жовтень
пожежно-рятувальній
частині
ТУ
МНС
України
у
Кіровоградській області
Відповідальні
Переверзєв В.В.
Переверзєв В.В.
Переверзєв В.В.
Переверзєв В.В.
Переверзєв В.В.
Переверзєв В.В.
128
Тематичні перевірки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Зміст
Виконавець
Перевірка
стану
дотримання
законодавства про соціальний захист
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, та житлових
умов учнів у ПТУ № 8 м Кіровограда
Перевірка стану організації навчальновиробничого процесу у Знам’янському
професійному ліцеї
Перевірка стану організації навчальновиробничого процесу у Кіровоградському
вищому професійному училищі № 4
Перевірка
стану
дотримання
законодавства про соціальний захист
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування у професійнотехнічних навчальних закладах області
Перевірка стану оздоровлення учнів
ПТНЗ
Перевірка стану працевлаштуванням
випускників ПТНЗ, які навчались за
державним замовленням.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Стаценко О.В.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Стаценко О.В.
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Перевірка стану виконання контрольних Левошко В.Б.
показників з прийому на навчання за
державним замовленням до ПТНЗ
Термін
виконання
лютий
Відмітка
виконання
Довідка
березень
Довідка
квітень
Довідка
жовтеньлистопад
Довідка
вересеньжовтень
серпеньжовтень
серпеньжовтень
про
Довідка на нараду
директорів ПТНЗ
Довідка на нараду
директорів
та
колегію
департаменту
Довідка на нараду
директорів
та
колегію
129
8
9
10
області
Перевірка стану організації навчальновиробничого процесу у ПТУ №38 смт
Голованівськ
Перевірка відповідністі правил прийому
до державних ПТНЗ вимогам Типових,
затверджених
наказом
Міністерства
освіти і науки України від 15 травня 2013
року № 499
Перевірка стану організації навчальновиробничого процесу у професійнотехнічному училищі № 8 м.Кіровограда
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Стаценко О.В.
Левошко В.Б.
жовтень
департаменту
Довідка
листопад
Довідка
Дузь С.Д.
Левошко В.Б.
Стаценко О.В.
листопад
Довідка
5.4.Організаційно-методична робота з керівниками, викладачами та майстрами закладів
професійно-технічної освіти області
№
Назва заходу (назва документа, назва питання)
з/п
1
2
1 Масові заходи:
Батишевські педагогічні читання «Трудове виховання
1 як фактор формування особистості в науковій
спадщині А.С.Макаренка і С.Я.Батишева»
Круглий стіл «Від інноваційної ідеї до позитивного
2
досвіду роботи»
Конференція «Підготовка професійно-мобільного
3
кваліфікованого робітника в умовах модернізації
Термін
проведення
3
Місце
проведення
4
Відповідальний
за виконання
5
21 січня
ВПУ № 9
Стаценко О.В.
25 лютого
ПТУ № 8
Стаценко О.В.
18 березня
КПЛСП
Стаценко О.В.
130
ПТО»
4
2
1
2
Ярмарок робітничих професій «Професійно-технічна
освіта - це продуктивна освіта задля продуктивної
праці»
Семінари директорів ПТНЗ:
Управлінська діяльність керівника ПТНЗ як важливий
чинник ефективної діяльності навчального закладу
Інноваційні підходи до управління навчальним
закладом
3 декада
квітня
За окремим
графіком
травень
ОПЛ
вересень
ПТУ № 16
Стаценко О.В.
Стаценко О.В.
Стаценко О.В.
131
6.КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
6.1.Інформаційно-аналітичне забезпечення з питань вищої освіти області
ПЕРЕЛІК
Законів України, указів Президента,
постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голови облдержадміністрації,
рішень колегії, наказів Міністерства освіти і науки України,
які знаходяться на виконанні
№
1
2
3
4
1
2
3
Нормативний документ
Закон України “Про освіту”
Закон України “Про вищу освіту”
Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки”
Указ Президента України від 25 вересня 2008 р. № 857 «Про
забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року № 801
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в
частині акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1019
„Про ліцензування освітніх послуг”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1291
"Про забезпечення реалізації Закону України "Про генеральну схему
Відповідальний
Виконавець
Дузь С.Д.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
132
4
5
1
1
2
1
2
1
планування території України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916
“Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року № 1088
про затвердження Державної програми розвитку транскордонного
співробітництва на 2011-2015 роки
Розпорядження КМУ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року №
653-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції мігрантів в
Українське суспільство на 2011-2015 роки»
Розпорядження голови ОДА
Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року
№ 797-р «Про план першочергових заходів з виконання Державної
програми розвитку внутрішнього виробництва”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 21 жовтня 2012 року
№ 921-р «Про обласні заходи щодо стимулювання міжрегіональної
співпраці, кооперації та інтеграції”
Накази МОН України
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту13 червня 2012
року № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації
напряму підготовки, спеціальності вищого навчального закладу»
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Дузь С.Д.
Побережна Т.В.
Рішення
Рішення обласної ради від 18 лютого 2012 року № 87 «Про обласну Дузь С.Д.
цільову соціальну програму «Молодь Кіровоградщини» на 2011-2015
Побережна Т.В.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №
1172“Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів
України у 2015 році”
133
роки»
Рішення обласної ради від 11 листопада 2003 року № 226 “Про Дузь С.Д.
підтримку молодих науковців області”
Рішення обласної ради від 20 квітня 2001 року № 244 “Про стипендії Дузь С.Д.
обласної державної адміністрації, обласної ради, районних державних
адміністрацій, міськвиконкомів та районних і міських рад”
Рішення обласної ради від 21 березня 2008 року № 404 “Про Дузь С.Д.
затвердження обласної програми захисту прав споживачів”
2
3
4
Побережна Т.В.
Побережна Т.В.
Побережна Т.В.
Перелік проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань вищої школи
Про підтримку молодих науковців області
ІІ квартал
Побережна Т.В.
1.
Перелік рад та комісій
які здійснюють координацію роботи вищих навчальних закладів області (за окремим планом)
3.
3.1
3.2
4
Ректорів, директорів вищих навчальних закладів
Рада ректорів вищих навчальних закладів
Згідно
роботи
регіональної
ректорів
Рада директорів вищих навчальних закладів
Згідно
роботи
регіональної
директорів
Засідання комісії з питань призначення стипендії обласної І квартал,
державної адміністрації і обласної ради
ІІІ квартал
плану Побережна Т.В.
ради
плану Побережна Т.В.
ради
Побережна Т.В.
134
5
6
7
Засідання комісії обласної державної адміністрації і обласної ради ІІ квартал
з питань підтримки молодих науковців області.
Засідання комісії з питань призначення цільових пільгових ІІ квартал
державних кредитів для здобуття вищої освіти.
1. Засідання обласної координаційної ради з питань вищої освіти Протягом року
Побережна Т.В.
Побережна Т.В.
Побережна Т.В.
6.2.Координаційно-аналітична діяльність управління з питань вищої освіти
1
2.
3.
4.
Збір, узагальнення та аналіз статистичних даних вищих навчальних
закладів
Збір, узагальнення інформації щодо захисту прав на об'єкти
інтелектуальної власності у Кіровоградській області
Збір, узагальнення та аналіз стану реалізації середньострокових
пріоритетних напрямів та регіональної програми науковотехнічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на
2004-2006 роки та на період до 2015 року
Розробка щорічних заходів по реалізації завдань і пріоритетів
програми
Жовтень
Побережна Т.В.
щоквартально
Дузь С.Д.
щоквартально
Дузь С.Д.
до 1 жовтня
Дузь С.Д.
135
7.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
СПОРТУ
Основні напрямки роботи
Кіровоградського обласного відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Основна діяльність обласного відділення у 2015 році буде спрямована на реалізацію законів України:
«Про освіту»;
«Про дошкільну освіту»;
«Про загальну середню освіту»;
«Про позашкільну освіту»;
«Про професійно-технічну освіту»;
«Про вищу освіту»;
«Про фізичну культуру і спорт».
На виконання:
доручення Президента України від 28.03.2013 року № 9/01-04 щодо створення сприятливих умов для розвитку
дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту;
доручення Адміністрації Президента України від 21.06.2013 року № 03-01/1527 щодо модернізації спортивних
майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів;
розпоряджень Кабінету Міністрів України:
від 06.04.2009 року №14345/4/1-09 «Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді
у навчальних закладах України»;
від 31.08.2011 року №828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки»;
доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 року № 367/01-11 щодо будівництва спортивних споруд у
закладах освіти;
136
наказів Міністерства освіти і науки України:
від 22.03.2002 р. № 210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і
професійно-технічних начальних закладах»;
від 21.07.2003 року № 486 «Про систему фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах»;
від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах»;
від 01.06.2010 р. № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту
в загальноосвітніх навчальних закладах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 року за №
651/17946);
від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти»;
від 23.04.2012 р. № 491 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних
закладах системи освіти України»;
листів Міністерства освіти і науки України:
від 24.01.2013 року № 1/9-43 щодо запровадження з 2013 року загальнодержавного „Уроку плавання”;
від 31.07.2013 року №1/9-521 щодо стану виконання пріоритетних завдань модернізації соціальної сфери та
соціальних ініціатив Президента України.
На забезпечення:
координації роботи з подальшого розвитку та удосконалення фізичного виховання та спорту в навчальних закладах
області;
участі у розробці регіональних концепцій, програм з питань розвитку фізичної культури і спорту серед дітей,
учнівської та студентської молоді;
розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на подальший
розвиток фізичної культури та спорту;
координації, контролю та узагальнення стану навчально-методичної і спортивної роботи в дитячо-юнацьких
спортивних школах;
137
участі у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту на регіональному рівні в закладах та
установах галузі;
забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі
спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності;
сприяння розвитку олімпійського руху в регіоні;
сприяння зміцненню і розвитку матеріально-технічної бази навчально-виховних, спортивних установ, закладів та
організацій галузі на регіональному рівні;
здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення фізичної культури, спорту, здорового
способу життя серед учнівської та студентської молоді, працівників освіти і науки.
І. Організаційно-методична робота та кадрове забезпечення
№
Назва заходу
Термін
Відповідальні за виконання
п/п
виконання
1 Прийом та аналіз звіту за формою №2-ФК «Звіт з фізичної Січень 2015р. Іванов МТ., ПідкопайлоН.О.,
культури і спорту за 2013 рік».
Шаповалова Л.А.
2 Засідання по проведенню у загальноосвітніх навчальних Лютий 2015р. ШевченкоО.В.
закладах області заходу на тему: «Спорт і фізичне виховання –
утвердження здорового способу життя та зміцнення миру».
3 І засідання Президії Кіровоградського обласного відділення Березень2015р. Іванов М .Т.
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України.
4 Засідання по проведенню місячника «Спорт для всіх – спільна Березень2015р. ПідкопайлоН.О.,
турбота» з метою покращення умов для регулярних занять
Шаповалова Л.А.
фізичною культурою і масовим спортом, активізації процесів
будівництва, ремонту та облаштування спортивних споруд.
5 Круглий стіл з проблеми: «Боротьба з незаконним обігом Квітень2015р. Іванов М.Т.
наркотичних засобів, психотропних речовин, безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах області.
6 Міжнародна науково-практична конференція з проблеми: Квітень2015р. КНТУ
138
«Здоровий спосіб життя – здорова людина – здорове
суспільство».
7 Засідання методичного об’єднання викладачів фізичної
Квітень,
Підкопайло Н.О.
культури професійно-технічних навчальних закладів.
листопад2015р.
8 Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з Травень2015р. КДПУ
проблеми:
«Актуальні
проблеми
фізичної
культури,
олімпійського й професійного спорту та реабілітації у
навчальних закладах України».
9 ІІ засідання Президії Кіровоградського обласного відділення Червень2015р. Іванов М.Т.
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України.
10 Забезпечити проведення «Олімпійського дня».
Червень2015р. Іванов М.Т.,
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А.
11 Обласний семінар з методистами по фізичній культурі відділів, Серпень2015р. Іванов М.Т.
управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та
головами методичних об’єднань вчителів фізичної культури
загальноосвітніх навчальних закладів
12 Нарада з керівниками фізичного виховання вищих навчальних Вересень2015р. ШевченкоО.В.
закладів І-ІІ рівнів акредитації.
13 ІІІ засідання Президії Кіровоградського обласного відділення
Вересень2015р. Іванов М.Т.
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України.
14 Забезпечити проведення «Олімпійського тижня».
Вересень2015р. Іванов М.Т., Підкопайло
Н.О.
15 Забезпечити проведення Всеукраїнського олімпійського уроку Вересень2015р. Іванов МТ., Підкопайло Н.О.
16 Забезпечити відзначення «Дня фізичної культури і спорту».
Вересень2015р. Іванов МТ., Підкопайло Н.О.
17 Нарада із завідувачами і викладачами кафедр фізичного
Жовтень2015р. ШевченкоО.В.
виховання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
139
18 Міжнародна науково-практична конференція з проблеми: Жовтень2015р. КЛА НАУ
«Сучасні інформаційні технології в управлінні і професійній
підготовці операторів складних систем».
19 Забезпечити проведення заходів спрямованих на пропаганду Листопад2015р Іванов М.Т.
здорового способу життя, посилення боротьби з пияцтвом,
.
тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками, виховання
у дітей та студентської молоді дбайливого ставлення до свого
здоров’я.
20 Вивчення стану фізичного виховання в навчальних закладах
2015р.
Шевченко О.В., Іванов М.Т.,
системи освіти області (відділів освіти Вільшанської,
Підкопайло Н.О.
Устинівської
райдержадміністрацій,
Олександрійського
професійного ліцею, Кіровоградського професійного ліцею
сфери послуг, Кіровоградського національного технічного
університету, ДЮСШ відділу освіти Новоархангельської
районної ради).
21 ІV засідання Президії Кіровоградського обласного відділення Грудень2015р. Іванов М.Т.
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України.
ІІ. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
№
Назва заходу
п/п
1 Організувати та провести:
1) учнівську олімпіаду з фізичної культури;
2)фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»;
3) футбол на призи клубу «Шкіряний м’яч»;
Термін
виконання
Лютий 2015р.
Відповідальні за виконання
Іванов МТ.
Квітень 2015р. Іванов М.Т.
Квітень,
травень 2015р.
ОФФ
140
4) дитячі спортивні ігри «Старти надій»;
2.
травень 2015р.
Іванов М.Т.
.
5) обласні Спартакіади серед школярів ЗНЗ, учнів ПТНЗ, Протягом року Іванов М.Т.,
студентів ВНЗ І-ІІ р.а., студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.;
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А
6) чемпіонати області серед вихованців ДЮСШ.
Протягом року Підкопайло Н.О.,
приймати участь у Всеукраїнських змаганнях згідно з Протягом року ШевченкоО.В.,Іванов МТ.,
Календарним планом спортивно-масових заходів Комітету
ПідкопайлоН.О.,
ФВС МОН України.
Шаповалова Л.А
ІІІ. Навчально-спортивна робота
№
Назва заходу
п/п
1 Підготувати списки збірних команд та старших тренерів
області з видів спорту для участі у Всеукраїнських змаганнях.
Термін
виконання
Лютий 2015р.
2
Про підсумки проведення обласних Спартакіад
Червень 2015р.
3
Провести аналіз участі команд області у Всеукраїнських Червень 2015р.
змаганнях.
4
Сприяти підготовці команд та спортсменів для участі у Протягом року
Всеукраїнських змаганнях.
5
Вести постійний облік результатів участі спортсменів у Протягом року
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
6
Провести обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на Протягом року
Відповідальні за виконання
ШевченкоО.В.,Іванов МТ.,
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А
Шевченко О.В.,Іванов МТ.,
Підкопайло Н.О.,
Шаповалова Л.А
Шевченко О.В.,Іванов МТ.,
Підкопайло Н.О.,
Шаповалова Л.А
ШевченкоО.В.,Іванов МТ.,
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А
Іванов М.Т.
141
кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних
закладах.
7 Провести обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного
виховання та спорту у вищих навчальних закладах області.
8 Провести обласний конкурс серед вчителів фізичної культури
загальноосвітніх навчальних закладів на кращий інноваційний
урок та урок фізичної культури з елементами футболу.
9 Проведення спортивних вечорів, свят з підведення підсумків
роботи та відзначення кращих спортсменів і працівників.
10 Висвітлення заходів та досягнень спортсменів, учнів та
студентів області у засобах масової інформації.
Протягом року Шевченко О.В
Протягом року Шевченко О.В
Протягом року Шевченко О.В
Протягом року ШевченкоО.В.,Іванов МТ.,
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А
ШевченкоО.В.,Іванов МТ.,
ПідкопайлоН.О.,
Шаповалова Л.А
142
8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№
Назва заходу (назва документа, назва питання)
п/п
1 Аналіз виконання заходів та проектів, передбачених програмою економічного
і соціального розвитку на 2015 рік (в частині будівництва, реконструкцій,
капітальних ремонтів та придбання шкільних парт).
Підготовка та надання узагальненої інформації з даного питання обласній
державній адміністрації
2 Підготовка інформацій департаменту житлово-комунального господарства
облдержадміністрації на виконання розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 08 травня 2014 року № 159-р «Про
підсумки роботи господарського комплексу області в осінньо-зимовий період
2013/2014 року та заходи щодо підготовки до опалювального сезону
2014/2015 року»
3 Підготовка інформацій департаменту промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації на виконання розпорядження голови
ОДА від 16 грудня 2005 року № 868-р «Про персональну відповідальність за
стан і реалізацію заходів з енергозбереження»
4 Підготовка інформацій департаменту економічного розвитку та торгівлі
облдержадміністрації на виконання розпорядження голови ОДА від 30 січня
2006 року №43-р «Про заходи щодо ефективного використання енергетичних
ресурсів в області»
5 Здійсненням моніторингу за дотриманням температурного режиму в
навчальних закладах області під час проходження опалювального сезону.
Термін
виконання
щоквартально
до 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
січень-квітень
січень,квітень,
липень,жовтень
Відповідальні за
виконання
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
січень,квітень, Савченко Л.А.
липень,жовтень Мандат К.Я.
січень-квітень;
жовтень-
Мандат К.Я.
143
6
7
8
9
10
11
12
Підготовка інформацій з цих питань.
Проведення детального аналізу стану проходження опалювального сезону
2014/2015 навчального року, розробка заходів з визначенням обсягів
ремонтних робіт, які необхідно виконати під час підготовки навчальних
закладів області до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року, надання
узагальнених матеріалів департаменту житлово-комунального господарства
облдержадміністрації.
Підготовка наказу та розробка заходів щодо підготовки навчальних закладів
області до нового 2015/2016 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий
період
Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення супроводження
виконання та координацію роботи з введення об’єктів по галузі «освіта» в
експлуатацію у 2015 році, що фінансуються за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій та за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку
Організація проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та
Дня довкілля у 2015 році в навчальних закладах області.
Проведення наради з керівниками закладів обласного підпорядкування щодо
порядку проведення ремонтних робіт у навчальних закладах обласного
підпорядкування у 2015 році.
Підготовка наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про
порядок здійснення контролю за проведенням поточних та капітальних
ремонтів у навчальних закладах обласного підпорядкування у 2015 році»
Підготовка Переліку установ освіти області, які потребують першочергової
допомоги та включення до переліку об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися у 2016 році за рахунок коштів з державного бюджету.
Подання пропозицій:
Обласній державній адміністрації;
грудень
квітень
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
травеньчервень
Савченко Л.А.
постійно
протягом року
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
квітеньтравень
квітень
Савченко Л.А.
травень
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
червень
Савченко Л.А.
Савченко Л.А.
144
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Міністерству освіти і науки України.
Здійснення контролю за станом виконання ремонтних робіт в установах
обласного підпорядкування.
Підготовка матеріалів для розгляду на нарадах та колегіях департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Опрацювання інформацій, наданих відділами та управліннями освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомі щодо використання коштів на
виконання ремонтних робіт
Аналіз використання енергоносіїв у 2015 році в навчальних закладах та
установах обласного підпорядкування та планування на 2015 рік
Підготовка та надання інформацій щодо стану проведення ремонтних робіт у
навчальних закладах області:
Обласній державній адміністрації;
Міністерству освіти і науки України;
Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Узагальнення та надання інформацій про стан підготовки навчальних закладів
області до роботи у новому 2015/2016 навчальному році та в осінньо-зимовий
період:
Обласній державній адміністрації;
Міністерству освіти і науки України;
Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації
Підготовка матеріалів для розгляду на серпневій конференції департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Участь у комплексних перевірках із вивчення матеріально-технічної бази
навчальних закладів відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
Переписка з різних питань, що належать до компетенції відділу з:
Міністерством освіти і науки України;
постійно
відповідно
плану роботи
департаменту
липеньжовтень
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
грудень
Мандат К.Я.
липеньжовтень
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
липень жовтень
Савченко Л.А.
серпень
Савченко Л.А.
відповідно
плану роботи
управління
постійно
Савченко Л.А.
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
145
22
23
департаментами облдержадміністрації.
Виконання
доручень
директора
департаменту
освіти
і
науки постійно
облдержадміністрації
Розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
постійно
Савченко Л.А.
Мандат К.Я.
Савченко Л.А.
9.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№
з/
п
Назва заходу
(назва документа, назва питання)
Термін
виконання
1
Розробка показників бюджету на 2015 рік по закладах освіти обласного
підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладах
січень
2
Доведення лімітів по окремим статтям бюджетної класифікації до закладів
освіти обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних
закладів
січень
Підготовка зведених кошторисів та помісячних планів асигнувань на 2015 рік
січень
3
4
Прийом, аналіз та підготовка до затвердження кошторисів на 2015 рік по
закладах освіти обласного підпорядкування та професійно-технічних
навчальних закладах
січень
Відповідальні за
виконання
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Демиденко І.Г.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
146
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Перевірка та підготовка до затвердження штатних розписів на 2015 рік по
закладах освіти обласного підпорядкування та професійно-технічних
навчальних закладах
Підготовка паспортів бюджетних програм на
2015 рік та проекту
наказу про їх затвердження
Підготовка проекту наказу про встановлення лімітів використання
енергоносіїв у натуральних одиницях
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
січень
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
січень
Демиденко І.Г.
Гриценко С.А.
Прийом, аналіз та узагальнення даних виконання загального та спеціального
Гурина Л.В.
фонду кошторису по закладам освіти обласного підпорядкування та
січень
Демиденко І.Г.
професійно-технічних навчальних закладах за 2014 рік
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Прийом та зведення даних по штатних показниках закладів освіти обласного щокварталу до
Гурина Л.В.
підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів
10 числа
Власенко Н.Г.
Звіт про надходження коштів спеціального фонду обласного бюджету закладів щомісяця до 1 Гриценко С.А.
освіти обласного підпорядкування
числа
Гурина Л.В.
щомісяця до 7 Гриценко С.А.
Аналіз виконання обласних програм
числа
Ковпак І.М.
Звіт про стан розрахунків розпорядників коштів обласного бюджету за щомісяця до Гриценко С.А.
спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги
10 числа
Демиденко І.Г.
Контроль за дотриманням лімітів використання бюджетних асигнувань
Гриценко С.А.
закладами освіти обласного підпорядкування та професійно-технічними
постійно
Демиденко І.Г.
навчальними закладами
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Підготовка документації щодо фінансування закладів освіти обласного
Демиденко І.Г.
підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів в межах лімітів
постійно
Ковпак І.М.
бюджетних асигнувань
Власенко Н.Г.
Збір та аналіз матеріалів про фактичну заборгованість в установах освіти
Гриценко С.А.
щотижня
області по заробітній платі та комунальним послугам
Ковпак І.М.
січень
грудень
147
16 Підготовка звіту про постійні дошкільні заклади за 2014 рік (форма 85-к)
Збір, обробка та аналіз даних про функціонування дошкільних закладів освіти
області у 2014 році
Підготовка звіту по дитячим будинкам та загальноосвітнім школам-інтернатам
18 для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування за
2014
рік
Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за
19
2014 рік (форма 6-ПВ)
17
20 Підготовка звіту про позашкільні заклади за 2014 рік (форма 1-ПЗ)
Прийом, аналіз та зведення даних по показникам з праці за 2014 рік установ
21 освіти області
(форма 1-ПО)
22 Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах за 2014 рік
Обробка даних та аналіз виконання бюджету по галузі „Освіта” за 2014 рік,
підготовка аналітичних матеріалів
Формування попередніх показників проекту Державного бюджету на 2016 рік
24
та прогнозу до 2018 р.
23
25 Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2015 рік
26 Аналіз статистичних звітів за 2014 рік та підготовка статистичних збірників
Формування показників економічного та соціального розвитку освіти на 2016
рік для прогнозування видатків місцевих бюджетів
Аналіз державного розпису на утримання та функціонування апарату
28
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
29 Аналіз використання коштів обласного бюджету за І квартал 2015 року
27
до
28 січня
до
1 лютого
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
до
6 лютого
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
до
15 лютого
до
15 лютого
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
до
20 лютого
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
лютий
березень
березень
березень
квітень
квітень
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
квітень
Гриценко С.А.
квітень
Гриценко С.А.
148
30
31
32
33
34
35
36
Аналіз кошторисних призначень та надходжень по спеціальному фонду у
закладах освіти обласного підпорядкування за І квартал 2015 року
Аналіз виконання бюджетів області за І квартал 2015 року
Підготовка паспортів бюджетних програм у новій редакції на 2015 рік за
результатами І кварталу та підготовка проекту наказу щодо їх затвердження
Прийом, аналіз та зведення даних по показникам з праці за І квартал 2015 року
по закладам освіти області
Прогноз розвитку освітньої галузі із урахуванням демографічної тенденції у
регіоні на 2015 рік
Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо потреби у відпускних та
оздоровчих на літній період по закладам освіти області, які фінансуються з
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Формування показників місцевих бюджетів на 2016 рік по закладам освіти
області (форми 2ОС-14ОС)
Аналіз використання коштів обласного бюджету за І півріччя 2015 року
39
Аналіз кошторисних призначень та надходжень по спеціальному фонду у
закладах освіти обласного підпорядкування за І півріччя 2015 року
Аналіз виконання бюджетів області за І півріччя
2015 року
Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за
І півріччя 2015
року
Підготовка паспортів бюджетних програм у новій редакції на 2015 рік за
41
результатами І півріччя та підготовка проекту наказу щодо їх затвердження
40
квітень
квітень
до 20 квітня
травень
Травеньсерпень
травень
липень
37
38
квітень
липень
липень
липень
липень
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
149
Прийом, аналіз та зведення даних по показникам з праці за І півріччя 2015
42 року по закладам освіти області
43
Формування показників проекту бюджету на2016 рік по закладам освіти
обласного підпорядкування та професійно-технічним навчальним закладам
Підготовка розпорядження та проектів угод щодо виконання обласної цільової
програми на
2011-2015 роки «Шкільна парта»
Збір, перевірка та підготовка до затвердження тарифікаційних списків
45 педагогічних працівників закладів освіти обласного підпорядкування та
професійно-технічних навчальних закладів на 2015/2016 навчальний рік
Аналіз використання коштів обласного бюджету за 9 місяців 2015 року
46
44
47
48
Аналіз кошторисних призначень та надходжень по спеціальному фонду у
закладах освіти обласного підпорядкування за 9 місяців 2015 року
Аналіз виконання бюджетів області за І півріччя 2015 року
липень
серпень
серпень
вересень
вересень
вересень
вересень
Прийом, аналіз та зведення даних по показникам з праці за 9 місяців 2015 року
вересень
по закладам освіти області
Підготовка зведеного звіту денних загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної форми власності, Державної форми власності, приватної форми
50
до 6 жовтня
власності, по загальноосвітніх школах інтернатах (без спеціальних шкілінтернатів) системи МОН та інших міністерств (відомств) (форма 76-РВК)
Підготовка відомостей про мови навчання та вивчення мови як предмет у
загальноосвітніх навчальних закладах області комунальної форми власності,
51
до 13 жовтня
Державної форми власності, приватної форми власності системи МОН та
інших міністерств (відомств) (форма Д 7-8)
52 Підготовка зведеного звіту вечірніх (змінних) шкіл на початок 2015/2016 до 20 жовтня
49
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
150
навчального року
Ковпак І.М.
Підготовка відомостей про загальноосвітні санаторні та спеціальні школи
(школи-інтернати) системи МОН України комунальної форми власності,
Гриценко С.А.
53
до 23 жовтня
інших міністерств (відомств), приватних на початок 2015/2016 навчального
Ковпак І.М.
року
Аналіз та узагальнення даних по тарифікаційним спискам педагогічних
54 працівників закладів освіти обласного підпорядкування та професійнотехнічних навчальних закладів на 2015/2016 н. р.
55
Формування бюджетного запиту по закладах освіти обласного
підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладах на 2016 рік
Прийняття, аналіз та зведення звіту про чисельність і склад педагогічних
працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та
56 Державної форм власності системи МОН України, інших міністерств
(відомств), приватних закладах, вечірніх (змінних) школах на 1 жовтня 2015
року (форма 83-РВК)
Збір та зведення відомостей про матеріальну базу денних загальноосвітніх
навчальних закладів, шкіл–інтернатів комунальної та державної форм
57 власності системи МОН України, інших міністерств (відомств), приватних
закладах та школах-інтернатах на початок 2015/2016 навчального року (форма
Д-4)
Підготовка відомостей про групування денних загальноосвітніх навчальних
закладів за кількістю вчителів, класів і учнів та про наповнюваність класів
58 учнями по закладах комунальної та державної форм власності системи МОН,
інших міністерств (відомств), приватних закладів на початок 2015/2016
навчального року (форма Д-6)
жовтень
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Власенко Н.Г.
листопад
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
Демиденко І.Г.
Власенко Н.Г.
до 13
листопада
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
до 21
листопада
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
до 27
листопада
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
151
Підготовка відомостей про профільне навчання і поглиблене вивчення
предметів на початок
2015/2016 навчального року в денних
59 загальноосвітніх навчальних закладах комунальної та державної форм до 5 грудня
власності системи МОН, інших міністерств (відомств), приватних закладів
(форма Д-5)
Підготовка звіту про продовження навчання для здобуття повної середньої
60 освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у до 25 грудня
2015/2016 навчальному році (форма 1-ЗСО)
61 Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2015 рік
грудень
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Ковпак І.М.
Гриценко С.А.
Гурина Л.В.
152
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
ОСВІТИ І НАУКИ ОДА НА 2015 РІК
№
п/
п
Назва заходу
1
Зведення та подання річної фінансової звітності за
2014 рік по закладам освіти обласного підпорядкування
Зведення та подання річної фінансової звітності по
місцевому бюджету в Головне Державне казначейство
України у Кіровоградській області.
Зведення та подання річної фінансової звітності по
державному бюджету в Головне Державне казначейство
України у Кіровоградській області.
Зведення та подання зведеної річної бюджетної та
фінансової звітності по місцевому бюджету до Головного
Державного казначейства України у Кіровоградській
області.
Зведення та подання зведеної річної бюджетної та
фінансової звітності по державному бюджету до Головного
Державного казначейства України у Кіровоградській
області до департаменту фінансів ОДА.
Зведення та подання річної фінансової звітності по
державному бюджету до Міністерства освіти і науки
України.
Термін
виконання
Відповідальний за
виконання
Січень-лютий
Ляшенко Т.М.
Соколовська І.Г.
Архіпова В.С.
Бодюл С.І.
Андрескул К.Ю.
Лещукова К.Р.
153
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Розробка показників бюджету на 2015 рік по закладам
освіти обласного підпорядкування.
Доведення лімітів по окремим статтям бюджетної
класифікації
до
закладів
освіти
обласного
підпорядкування.
Аналіз та підготовка до затвердження кошторисів
доходів і видатків професійно-технічним навчальним
закладам по загальному фонду на 2015 рік по КЕКВ 2270.
Прийом, аналіз та підготовка до затвердження
кошторисів доходів та видатків по професійно-технічним
навчальним закладам на 2015 рік по спеціальному фонду.
Підготовка проекту наказу про встановлення лімітів
використання енергоносіїв у натуральних одиницях.
Доведення
до
закладів
освіти
обласного
підпорядкування змін кошторисних призначень по
загальному та спеціальному фонду по КЕКВ 2270.
Звіт про надходження коштів спеціального фонду
обласного
бюджету
закладів
освіти
обласного
підпорядкування.
Збір та аналіз матеріалів про фактичну заборгованість
в установах освіти області по комунальним послугам.
Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та
професійне навчання (форма 6-ПВ).
Звіт про надходження коштів спеціального фонду
обласного
бюджету
закладів
освіти
обласного
підпорядкування по КФК 070501.
І квартал
І квартал
І квартал
Січень-лютий
Щотижня
Щомісяця
Щотижня
До 15 лютого
Щомісяця
до 1 числа
Ляшенко Т.М.
Лещукова К.Р
Архіпова В.С.
Ляшенко Т.М.
Лещукова К.Р
Ляшенко Т.М.
Архіпова В.С.
Крамаренко С.С.
Ляшенко Т.М.
Лещукова К.Р
Ляшенко Т.М.
Лещукова К.Р
Архіпова В.С.
Архіпова В.С.
Крамаренко С.С.
Лещукова К.Р
Хрипко Т.М.
Архіпова В.С.
Крамаренко С.С.
154
11
12
13
14
15
16
Перевірка та підготовка до затвердження штатних
розписів на 2015 рік по спеціальному фонду у закладах
професійно-технічної освіти (у зв’язку із змінами умов
оплати праці).
Збереження оброблених документів, регістрів і
звітності протягом встановленого терміну.
Звіт до територіальних органів Міндоходів у
Кіровоградській області:
- таблиця № 1 «Нарахування єдиного внеску»
- таблиця № 5 «Відомість про трудові відносини»
- таблиця № 6 «Відомість про нарахування заробітної
плати застрахованих осіб»
- таблиця № 7 «Наявність підстав для обліку стажу
окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на
користь платників податку, і сум утриманого з них
податку.
«Звіт про нараховані внески, перерахування та
витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності» ф. Ф4-ФСС з ТПВ.
Нарахування та виплата заробітної плати по
працівникам Департаменту освіти і науки ОДА. Ведення
меморіального ордеру № 5. Надання Заявки-розрахунку
щодо
фінансування
матеріального
забезпечення
застрахованим особам за рахунок коштів Фонду
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності.
Щомісяця
Ляшенко Т.М.
Архіпова В.С.
Постійно
Андрейченко І.А.
Долгіх І.В.
Щомісяця
Березовська Н. В.
Щомісяця
Березовська Н. В.
Щоквартально
Березовська Н. В.
Постійно
Березовська Н. В.
155
Підготовка документів на списання основних засобів з
17 балансів професійно-технічних закладів області згідно
наданих від них відповідних документів.
Оформлення документів на передачу матеріальних
18 цінностей між навчальними закладами області згідно
наданих документів.
Проведення
нарахування,
фінансування
по
позашкільним заходам на організацію та проведення
19 олімпіад, турнірів, змагань та конкурсів серед учнів
загальноосвітніх шкіл.
Прийом від професійно-технічних навчальних закладів
форми статистичної звітності 4-профтех «Про виробничу
діяльність учбових господарств професійно-технічних
закладів
сільськогосподарського
та
20 навчальних
меліоративного профілів» та зведення їх для звіту в
Міністерство освіти і науки України.
Розробка розрахунків до кошторисів доходів та витрат
по КПК 2201120 «Надання позашкільної освіти закладам
Професійно-технічної освіти», КПК 2201130 «Підготовка
21 робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших
навчальних закладах та їх методичне забезпечення».
Зведення та подання до Міністерства освіти і науки
22 України звіту про матеріально-технічну базу професійнотехнічних навчальних закладів області.
Щоквартально
Щомісячно
Ляшенко Т.М.
Лещукова К.Р
Андрескул К.Ю.
Постійно
Березовська Н.В.,
Тригубенко С.М.,
Бодюл С.І.
Щоквартально
Ляшенко Т.М.
Архіпова В.С.
Крамаренко С.С.
І квартал
Лещукова К.Р.
Андрескул К.Ю.
Щоквартально
Лещукова К.Р.
156
23
24
25
26
27
28
29
Доведення лімітів бюджетних асигнувань загального
фонду до підвищення установ згідно доведених лімітів
Міністерства освіти і науки України (КПК 2201120,
КПК 2201130).
Подання на затвердження до Міністерства освіти і
науки України кошторисів за кодами програмної
класифікації згідно доведених лімітів.
Робота з поліпшення системи інформаційного
забезпечення управління та шліхів проходження
обробленої інформації до виконавців.
Прийом щоквартально від професійно-технічних
навчальних закладів форми № 3-2 «Звіт про використання
плану по навчанню учнів, слухачів», розділ Б «Інші
показники».
Прийняття від професійно-технічних навчальних
закладів на узагальнення та своєчасне надання
статистичних звітів, встановлених форм до Міністерства
освіти і науки України (1-профтех; 2-профтех; 3-профтех;
5-профтех;
6в-профтех;
7в-профтех;
8в-профтех;
9в-профтех; 1-держзамовлення).
Оновлення даних про наявність основних засобів у
професійно-технічних навчальних закладах області в
автоматизованій системі «Юридична особа» та подання до
Міністерства освіти і науки України.
Ведення меморіальних ордерів № 6, № 4
«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими
кредиторами, дебіторами», звірка залишків на кінець
місяця по меморіальним ордерам № 4, № 6, № 8, № 9,
№ 10, № 13.
І квартал
Лещукова К.Р
Андрескул К.Ю.
І квартал
Лещукова К.Р
Постійно
Андрейченко І.А.
Долгіх І.Г.
Щоквартально
Хрипко Т.М.
Щомісячно,
щоквартально
Хрипко Т.М.
Щоквартально
Лещукова К.Р.
Щомісяця
Бодюл С.І.
157
30
31
32
33
34
35
36
Ведення касових видатків, карток аналітичного обліку,
касових видатків по КФК департамента освіти і науки
ОДА, розробка виписок Казначейства з особових та
реєстраційних рахунків по загальному та спеціальному
фондах.
Місячний звіт про заборгованість за бюджетними
коштами форма №7д,7м по державному та обласному
бюджету.
Ведення обліку та технології обробки бухгалтерської
інформації.
Ведення обліку залишків на рахунках по всім КФК в
розрізі КЕКВ, ведення обліку фінансування асигнувань
фондів державного та місцевого бюджетів.
Приймання заявок на державне замовлення з
підготовки робітничих кадрів по ПТНЗ області на 2016 рік.
Ведення меморіальних ордерів № 2, № 3 (розробка
виписок казначейства з особових та реєстраційних
рахунків загального та спеціального фондів).
Ведення реєстрації юридичних та фінансових
зобов’язань та подання платіжних доручень в органи
Державного казначейства.
Подання до органів Державного казначейства
розподілів виділених бюджетних асигнувань закладам, які
отримують
фінансування
з
особових
рахунків
департамента освіти і науки ОДА.
Щомісяця
Соколовська І.Г.
Андрескул К.Ю.
Постійно
Андрейченко І.А.
Долгіх І.Г.
Щомісяця
Соколовська І.Г.
Раз на рік
Хрипко Т.М.
Щомісяця
Андрескул К.Ю.
Постійно
Тригубенко С.М.
Постійно
Тригубенко С.М.
158
10. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ТА ЮРИДИЧНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Забезпечувати неухильне виконання Законів України:
“Про державну службу”,
“Про засади запобігання та протидії корупції”,
“Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”,
“Про дошкільну освіту”,
“Про позашкільну освіту”,
“Про вищу освіту”,
“Про відпустку” та Кодексу законів про працю.
Протягом року
Богомолова І.В.
Дейкун О.М.
Шавловська Г.В
Організаційні заходи
№
п/
п
1.
2.
Зміст
Виконавець
Січень
Розробити план роботи з особами, зарахованими до Богомолова І.В.
кадрового резерву департаменту освіти і науки
облдержадміністрації на 2015 рік.
Підготувати
графік
щорічних
основних
відпусток Богомолова І.В.
працівників департаменту освіти і науки, централізованої Шавловська Г.В
Узагальнення
План роботи на
2015 рік
Графіки
відпусток
Відмітка
про
виконанн
я
159
3.
4.
5.
6.
7.
бухгалтерії, відділу технічного нагляду за капітальним
будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ
на 2015 рік та подати їх на затвердження.
Упорядкувати і передати документи, що стосуються Богомолова І.В.
кадрової роботи за 2014 рік, до архіву.
Шавловська Г.В
Дейкун О.М.
Своєчасно готувати інформацію на ОДА про результати Богомолова І.В.
відряджень за кордон державних службовців.
Провести роботу по визначенню стажу державної служби
для встановлення надбавок за вислугу років, підвищення
рангів державним службовцям департаменту. Підготувати
відповідні проекти наказів
БогомоловаІ.В.
Лютий
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від Шавловська Г.В
29.06.99 року
№ 1159 “Про підготовку фахівців для
роботи у сільській місцевості” та відповідно до потреб
області у педагогічних кадрах сформувати базу даних по
вступу випускників загальноосвітніх закладів до педвузів за
цільовими направленнями та направити на Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України для затвердження
квоти.
Направити на педвузи України заявку на направлення Шавловська Г.В
випускників
2015 року на працевлаштування у
загальноосвітніх закладах області
Взяти участь у попередньому розподілі випускників Шавловська Г.В
Кіровоградського державного педагогічного університету
Лист-звіт
Наказ
Лист
160
ім. Володимира Винниченка
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Березень
Відповідно до потреб області у педагогічних кадрах
сформувати базу даних по вступу педпрацівників
навчальних закладів області до педвузів на заочну форму
навчання. Надіслати на педвузи списки педпрацівників,
рекомендованих на заочну форму навчання.
Організувати
своєчасне
заповнення
державними
службовцями декларацій про майновий стан і доходи.
Квітень
Організувати
роботу
щодо
вивчення
матеріалів,
представлених атестаційними комісіями відділів освіти та
навчальних закладів за наслідками атестації педагогічних
працівників
Забезпечити проведення засідання обласної атестаційної
комісії
(згідно з графіком). Підготувати відповідні
документи.
Узагальнити підсумки атестації педагогічних кадрів у
2015/2016 навчальному році (підготувати відповідний наказ)
Взяти участь у остаточному розподілі випускників
Кіровоградського державного педагогічного університету ім.
Володимира Винниченка
Травень
Провести організаційну роботу по представленню та
оформленню матеріалів щодо нагородження педагогічних
працівників області
заохочувальними відзнаками за
наслідками роботи у 2013/2014 навчальному році та за
наслідками атестації.
Підготувати звіт про атестацію педагогічних працівників
Шавловська
Г.В.
Богомолова І.В.
Богомолова І.В
Богомолова І.В
Богомолова І.В
ШавловськаГ.В
Богомолова І.В.
Протокол,
атестаційні
листи
Наказ
161
області
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Червень
Своєчасно готувати інформацію на ОДА про результати Богомолова І.В.
відряджень за кордон державних службовців.
Узагальнити пропозиції відділів освіти щодо цільового Шавловська Г.В
направлення молоді на навчання до педвузів у 2014 році.
Оформити всі необхідні документи та направити
відповідним навчальним закладам.
Підвести підсумки стажування молодих спеціалістів, ШавловськаГ.В.
випускників
2012 року, підготувати доповідну з
даного питання. Направити стажорські листи навчальним
закладам.
Своєчасно готувати інформацію на ОДА про результати Богомолова І.В.
відряджень за кордон державних службовців.
Липень
Відповідно до затвердженого Постановою Кабінету ШавловськаГ.В.
Міністрів України
№ 992 від 22.08.96 року “Порядку
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”
організувати роботу щодо працевлаштування випускників
Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка та інших педвузів.
Перевірити хід атестації педагогічних працівників у
Богомолова І.В.
закладах освіти обласного підпорядкування та стан роботи з Шавловська Г.В
кадрових питань. Підготувати довідку.
(обласний центр дитячої та юнацької творчості,
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс
(гімназія – інтернат - школа мистецтв)
162
Серпень
Підвести підсумки цільового зарахування сільської Шавловська Г.В
22.
молоді до педвузів України у 2014 році, підготувати проект
наказу з даного питання
Підготувати нагородні документи на педагогічних Богомолова І.В.
23.
працівників до проведення підсумкової колегії та до Дня
працівників освіти
Вересень
Провести
інструктивно-методичну
нараду
для Богомолова І.В.
24.
спеціалістів, які ведуть кадрові питання у відділах, Шавловська Г.В
управліннях освіти райдержадміністрацій, міських рад.
Дейкун О.М.
25. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від Шавловська Г.В
26.09.2006 р. №1361 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих
навчальних закладів” формування списків молодих фахівців,
випускників вищих навчальних закладів, які закінчили
навчання за напрямами (спеціальностями) педагогічного
профілю та уклали на строк не менше як три роки договір
про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги.
Перевірка та погодження тарифікаційних списків Богомолова І.В.
26.
педагогічних
працівників
інтернатних
закладів, Шавловська Г.В
позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих
управлінню освіти ті науки (відповідність фаху
педагогічного працівника займаній посаді; чинності
кваліфікаційних категорій, посадових окладів педагогічних
163
27.
28.
29.
30.
працівників, встановлених за наслідками атестації) за
графіком, визначеним директором департаменту
Забезпечити дотримання і виконання вимог комплексної
цільової програми боротьби з корупцією, відповідних
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,
облдержадміністрації (підготовка інформації на ОДА).
Жовтень
Сформувати списки педагогічних працівників області, які
будуть атестуватися на засіданні атестаційної комісії
департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної
державної адміністрації
Проводити роботу стосовно формування кадрового
резерву на працівників апарату департаменту відповідно до
Положення
про формування кадрового резерву для
державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19.12.1994 року № 853
Організувати та забезпечити
проведення засідання
обласної атестаційної комісії
Листопад
Проаналізувати та узагальнити списки вчителів, форму 83
РВК, інформації з кадрових питань, надані до управління
освіти і науки з підвідомчих установ та відділів (управлінь)
освіти:
- списки педагогічних працівників;
- кількість вакансій по закладах;
- про плинність педкадрів;
- про забезпечення працівників галузі житлом;
- про кількість педпрацівників, звільнених за скороченням
штатів;
Богомолова І.В.
Богомолова І.В.
Богомолова І.В.
Богомолова І.В.
Затвердження
списків
Шавловська Г.В
Довідка
164
- якісний склад педпрацівників;
- кількість педпрацівників, які знаходяться на черзі в службі
зайнятості;
- дані про працівників, які викладають предмети не маючи
педосвіти;
- відомості щодо забезпечення земельними ділянками
педпрацівників сільської місцевості;
- списки випускників, які вступили до вищих
педагогічних навчальних закладів за цільовим направленням.
Підготувати доповідну
Грудень
Узагальнити потребу закладів освіти області у Шавловська Г.В
31.
педагогічних кадрах різних спеціальностей на 2015/2016
навчальний
рік
та
сформувати
замовлення
на
працевлаштування випускників різних вузів України у 2016
році.
32.
Переглянути структуру та обсяги підготовки спеціалістів Шавловська Г.В
у Кіровоградському педагогічному університеті імені
Володимира
Винниченка
та
Олександрійському
педагогічному
коледжі імені В.О.Сухомлинського у
відповідності до потреб області у педагогічних кадрах та
підготувати пропозиції відповідним навчальним закладам
щодо набору абітурієнтів у 2015 році.
33.
Формувати замовлення на підготовку, перепідготовку і Богомолова І.В.
підвищення кваліфікації державних службовців.
34.
Забезпечити дотримання і виконання вимог комплексної Богомолова І.В.
165
цільової програми боротьби з корупцією, відповідних
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,
облдержадміністрації (підготовка інформації на ОДА).
Аналіз підсумкової інформації щодо виконання обласної
35.
програми “Вчитель”
Шавловська
Протягом року
Забезпечувати формування особових справ державних Богомолова І.В.
36.
службовців у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів
України від
25.05.1998 року № 731 та наказом
Головдержслужби від 05.07.1998 року № 24.
Здійснювати
підготовку наказів щодо переміщення Богомолова І.В.
37.
працівників департаменту, їх призначення і звільнення, Шавловська Г.В
оформлення лікарняних листів, трудових книжок.
Дейкун О.М.
38.
Організовувати
та
контролювати
виконання Богомолова І.В.
індивідуальних планів резервістів, вносити директору
департаменту пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.
Робота з інформаційною системою „Картка”. Підготовка Богомолова І.В.
звітів на управління державної служби Головдержслужби
Дейкун О.М.
України в Кіровоградській області.
40. Брати участь у здійснені організаційно-практичних заходів Шавловська Г.В
щодо зміцнення трудової дисципліни, соціального захисту
Дейкун О.М.
працівників департаменту освіти і науки, підпорядкованих
закладів та установ, а також притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності
39.
41. Здійснення перевірки та візування документів, що готуються
Дейкун О.М.
Для комісії
обласної ради з
питань освіти
166
в департаменті на відповідність чинному законодавству
42. Опрацьовувати акти виконавчих органів місцевого
самоврядування міст обласного значення що стосується
делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузі
освіта
43. Здійснювати аналіз матеріалів, що надходять від
правоохоронних органів, органів прокуратури та готувати
відповідну інформацію в межах наданих повноважень
Здійснення спецперевірки документів про освіту осіб, що
44.
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням
функцій держави.
Підготовка відповідних матеріалів.
Розглядати та оформлювати матеріали на представлення
45.
до відзначення та присвоєння почесних звань педагогічним
працівникам закладів освіти області.
46. Систематично здійснювати відстеження нормативноправових актів, які підлягають державній реєстрації, та
подавати інформацію головному управлінню юстиції у
Кіровоградській області
47. Переглядати посадові інструкції працівників департаменту
освіти і науки, структурних підрозділів, підпорядкованих
установ.
48. Надавати консультативну допомогу керівникам відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та
закладів з питань дотримання чинного законодавства в
галузі освіти
49. Поповнювати картотеку основних урядових документів
(Законів, розпоряджень та Указів Президента України,
Дейкун О.М.
Дейкун О.М.
Виноградова
Н.В
Богомолова І.В.
Дейкун О.М.
Богомолова І.В.
Шавловська Г.В
Дейкун О.М.
Дейкун О.М.
167
Постанов Кабінету Міністрів України), що стосуються
освітньої галузі
50. Переглянути стан оформлення особових справ працівників Шавловська Г.В
департаменту, структурних підрозділів, підпорядкованих
установ та привести їх у відповідність з вимогами
11.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та розпорядження
голови обласної державної адміністрації, рішення обласної ради народних депутатів, хід виконання яких
перебуває на контролі у департаменті освіти і науки облдержадміністрації
№
з/п
І.
Назва заходу, документу, питання
Контроль за дотриманням вимог кодексів, законів України та
Державних цільових програм
2. „Про охорону праці”
3. „Про освіту”
4. „Про загальну середню освіту”
5. Кодексу законів України про працю
6. Кодексу Цивільного захисту України
7. „Про колективні договори і угоди”
8. „Про дорожній рух”
9. „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення”
10. „Про захист населення від інфекційних хвороб”
Термін
виконання
Відповідальні за
виконання
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
168
11. „Про охорону дитинства”
12. „Про оздоровлення та відпочинок дітей”
13. Державних санітарних правил і норм „Влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу” (ДСанПіНу 5.5.2.008-01)
14. Державних санітарних норм і правил „Гігієнічні вимоги до
улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів”
15. Санітарних правил і норм „Улаштування, обладнання й утримання
навчальних
закладів
системи
професійно-технічної
освіти
(СП № 2149-80)
16. Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки,
затвердженої Законом України від 04.04.2013 № 178-VII, у2015 році
ІІ. Контроль за дотриманням вимог доручення, Указів Президента
України та його Уповноваженого
1 доручення Уповноваженого Президента України від 15.03.2012
№ 32-07.2/232
2 доручення Адміністрації Президента України від 12.08.2013
№ 04-01/1038
3 завдання 2 пункту 3 доручення Президента України від
29.02.2012 № 1/1/5/16
ІІІ. Контроль за виконанням постанов, доручень, розпоряджень
Кабінету Міністрів України
1 пунктів 5, 16, 19 постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013
№ 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях”
3 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
січень-грудень
січень-грудень
січень-грудень
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
169
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997
№ 176 (із змінами)
4 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1997
№ 252 (із змінами)
5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2012
№ 1232
6 Положення про добровільну пожежну дружину (команду),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009
№ 136
7 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого
характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22.03.2001 № 270
8 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.10.2011 № 1107
9 Порядку проведення медичних оглядів та видачі особистих медичних
карток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.05.2001 № 559
ІV. Контроль за виконанням наказів, рекомендацій галузевого
міністерства, інших міністерств та відомств України
І. Контроль за виконанням наказів Держнаглядохоронпраці:
1 від 29.01.1998 № 9 „Положення про розробку інструкції з охорони
праці
2 від 02.10.2007 № 236 „Типове положення про службу охорони праці”
(НПАОП 0.00-4.21-04)
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
170
від 26.01.2005 № 15 „Типове положення про порядок проведення січень-грудень
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з
підвищено небезпекою”
ІІ. Контроль за виконанням наказів Міністерства освіти і науки
України
1 від 01.08.2001 № 563 „Про організацію роботи з охорони праці січень-грудень
учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти”(зі змінами)
2 від 31.08.2001 № 616 „Положення про порядок розслідування січень-грудень
нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу
в навчальних закладах” (у редакції наказу від 07.10.2013 № 1365)
3 від 18.04.2006 № 304 „Положення про порядок проведення навчання і січень-грудень
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України”
4 від 22.01.2008 № 20 „Про затвердження плану першочергових заходів
січень-грудень
з профілактики травматизму невиробничого характеру”
5 від 19.11.2012 № 1288 „Про затвердження галузевої програми січень-грудень
забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки навчальних
закладів усіх типів, рівнів акредитації та форм власності”
6 від 02.08.2013 № 1063 „Про забезпечення своєчасного інформування
січень-грудень
Міністерства освіти і науки України про надзвичайні події в
установах та закладах освіти і науки
ІІІ. Контроль за виконанням листів МОН України:
1 від 26.04.2013 № 1-91/305 „Про використання Інструктивно- травень-серпень
методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у навчально-виховному процесі”
2 від 17.05.2012 № 1/9-382 „Щодо гігієнічних вимог перевезення січень-грудень
залізничним транспортом організованих груп дітей”
3
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
171
3
4
ІV.
1
2
V.
1
2
3
4
5
VІ.
1
від 16.06.2014 „Про використання Методичних матеріалів щодо
організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності”
від 23.09.2014 № 1/9-482 „Щодо організації роботи з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах”
Контроль за виконанням наказів, листів Міністерства охорони
здоров'я України:
від 16.08.2010 „Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів”
лист від 28.01.2013 № 04.04-08-66
Контроль за виконанням розпоряджень, доручень голови
облдержадміністрації
від 16.11.2012 № 705-р „Про оперативне інформування у разі загрози
або виникнення надзвичайних ситуацій (подій) ”
від 01.11.2006 № 640-р „Про надання медичної допомоги
неповнолітнім в області”
від 08 травня 2012 року № 234-p „Про реалізацію заходів щодо
забезпечення безпечного використання газу у побуті”
від 14.11.2013 № 547-р „Про обласні заходи з поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки”
доручення заступника голови облдержадміністрації від 28.08.2012 до
протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 15.08.2012
№ 62
Контроль за виконанням рішень обласної ради
рішення 18 сесії 6 скликання від 23.11.2012 № 386 „Про затвердження
комплексної обласної програми запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного характеру у Кіровоградській
області на 2006-2010 роки і на період до 2015 року”
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
січень-серпень
Подплетня Р.С.
січень-грудень
Подплетня Р.С.
172
рішення від 14.06.2013 № 481 „Про затвердження обласної січень-грудень
комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та
забезпечення безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на
2013-2016 роки”
VІ.
Організаційні заходи
1 Узагальнення звітів з охорони праці, безпеки життєдіяльності січень, лютий,
місцевих органів управління освітою, професійно-технічних та квітень, липень,
навчальних закладів обласного підпорядкування
жовтень
2 Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки
січень
(форма 7-ТНВ)
3 Звіт про травматизм у побуті зі смертельними наслідком серед січень, квітень,
вихованців, учнів, студентів
липень, жовтень
4 Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в
січень
навчальних закладах (форма НВ)
5 Розробка заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та іншими
вересень
гострими респіраторними інфекціями в закладах освіти області в
осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року та забезпечити
контроль за їх виконанням
6 Розробка Комплексних заходів департаменту освіти і науки, охорони
грудень
здоров’я облдержадміністрації, управлінь Держтехногенбезпеки в
Кіровоградській області, ДАІ управління МВС України в
Кіровоградській області, державного комунального закладу
„Кіровоградська
обласна
санітарно-епідеміологічна
станція
Міністерства охорони здоров’я України” з безпеки життєдіяльності
учнів (вихованців) навчальних закладів області на 2015 – 2016 роки
на 2016 рік
7 Організація та проведення планового навчання з питань охорони
листопад
праці керівників, спеціалістів, осіб, відповідальних за за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та навчання
2
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
173
8
9
10
11
12
13
14
15
новопризначених посадових осіб – членів Комісій з перевірки знань з
охорони праці, безпеки життєдіяльності відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад, професійно-технічних та
навчальних закладів обласного підпорядкування з питань організації
роботи з охорони праці, здоров’я, безпеки життєдіяльності, пожежної,
радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, епідемічного
благополуччя тощо у навчальних закладах області
Підбиття підсумки роботи служб охорони праці, безпеки
серпень
життєдіяльності відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, професійно-технічних та навчальних закладів
обласного підпорядкування у 2015/2016 році
Вивчення та аналіз роботи з питань охорони праці, безпеки Протягом року
життєдіяльності в навчальних закладах області.
Вивчення стану безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку
травень
та оздоровлення
Перевірка готовності професійно-технічних та навчальних закладів
серпень
обласного підпорядкування до початку нового навчального року
Підготовка річних статистичних звітів з питань безпеки січень, лютий,
життєдіяльності в системі освіти області (МОН України)
квітень, жовтень
Аналіз стану травматизму у навчальних закладах області
щоквартально
Підготовка
комплексного
плану
виконання
капітальних
до 01 січня
протипожежних заходів у навчальних закладах області на 2015 рік
спільно із спеціалістами відділу технічного нагляду за капітальним
будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Підготовка
інформації
департаменту
інфраструктури
та щоквартально
промисловості облдержадміністрації про хід реалізації плану заходів
щодо реалізації обласної комплексної програми розвитку безпеки
дорожнього руху на період до 2015 року”
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.,
Савченко Л.А.
Подплетня Р.С.
174
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Підготовка інформації МОНУ, департаменту інфраструктури та
промисловості облдержадміністрації про хід виконання обласного
плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру
Підготовка
інформації
на
службу
у
справах
дітей
облдержадміністрації на виконання доручення Уповноваженого
Президента України від 15.03.2012 № 32-07.2/232
Підготовка інформації МОНУ на виконання наказу МОНмолодьспорт
України від 19.11.2012 № 1288 про стан виконання комплексної
обласної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного характеру
Підготовка інформації на Міністерство охорони здоров’я України про
хід виконання постанови головного державного санітарного лікаря
України „Про заходи щодо забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних
закладів” від 02.09.2004 року № 28
Підготовка проекту наказу „Про організацію роботи з питань безпеки
життєдіяльності у пришкільних відпочинкових таборах влітку
2016 року”
Підготовка проекту наказу „Про проведення Тижнів знань з безпеки
життєдіяльності
у
навчальних
закладах
області
у
2015/2016 навчальному році”
Підготовка проекту наказу „Про підсумки обласного огляду-конкурсу
серед закладів освіти на кращу роботу з питань збереження життя і
здоров’я учнів, вихованців”
Підготовка проектів наказів про підсумки проведення Тижнів знань з
безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у
2015/2016 навчальному році
Підготовка проекту наказу „Про проведення обласного етапу
10 січня ,
10 липня
Подплетня Р.С.
щоп’ятниці
Подплетня Р.С.
до 01 січня
Подплетня Р.С.,
Савченко Л.А.
до 18 серпня
Подплетня Р.С.,
Савченко Л.А.
травень
Подплетня Р.С.
червень
Подплетня Р.С.
травень
Подплетня Р.С.
березень,
травень,
жовтень,
грудень
січень
Подплетня Р.С.
Подплетня Р.С.
175
25
26
27
28
29
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка „Охорона праці очима
дітей”
Підготовка проекту наказу „Про підсумки проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка „Охорона праці
очима дітей”
Підготовка проекту наказу „Про приведення у належний
протипожежний стан навчальних закладах області у 2015/2016
навчальному році”
Підготовка проекту наказу „Про попередження суїцидальної
поведінки дітей та підлітків у навчальних закладах області”
Підготовка проекту наказу „Про приведення у безпечний стан
навчальних закладів області у 2015/2016 навчальному році
Підготовка проекту наказу „Про невідкладні заходи із запобігання
спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей
у навчальних закладах області”
квітень
Подплетня Р.С.
серпень
Подплетня Р.С.
березень
Подплетня Р.С.
липень
Подплетня Р.С.
червень
Подплетня Р.С.
12. МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Співпраця з міжнародними фондами, програмами та проектами в галузі освіти у 2013 році
№
Заклад, установа, фонд,
з/п
програма, проект
1
Microsoft Corp (MSFT)
2
Всеукраїнський фонд «Крок за
Період
співпраці
2005-2015 рр.
Постійно
Підрозділ, особа
Тема, назва програми
(проекту), напрям співпраці
НМК інформатики, «Партнерство в навчанні»:
лабораторія ІТО,
«Нове життя комп’ютера»;
кафедра ТІМСО
«Вчителі-новатори»
Онляндія - безпечна вебкраїна
Кафедра педагогіки Сертифікація педагогів
Примітка
176
3
кроком»
діюча
В межах програми акредитації
Міжнародної асоціації „Крок за
кроком” (ISSA)
Всеукраїнський фонд «Крок за
Постійно
кроком»
діюча
Програма Всебічного розвитку
дитини «Крок за кроком»
В межах спільних програм
Міжнародно асоціації «Крок за
кроком» Нідерланди
(International Step by Step
Association (ISSA)
(доцент
Кендюхова А.А.)
Кафедра педагогіки
(доцент
Кендюхова А.А.)
4
Програма Європейського
Союзу TEMPUS
Постійно
діюча
Кендюхова А.А.,
заступник
директора з питань
моніторингу якості
освіти
5
Альянс програми сприяння
зовнішньому тестуванню в
Україні USETTI
Постійно
діючий
Кендюхова А.А.,
заступник
директора з питань
моніторингу якості
освіти
(забезпечення
процесу
проведення сертифікації та
подальшої
методичної
підтримки педагогів)
Проведення тренінгів
Всеукраїнського фонду
«Крок за кроком»:
- Модель особистісноорієнтованої освіти “Крок
за кроком” для дітей
молодшого шкільного
віку.
- Наставництво.
- «Менеджмент
керівників закладів
дошкільної і початкової
освіти»
Проект «Освітні
вимірювання, адаптовані
до стандартів ЄС
(участь
у
науковопрактичних
заходах
проекту)
(Участь в організації та
проведенні громадських
зустрічей з питань
зовнішнього оцінювання в
Україні)
(участь у науково-
177
6
Академічна спілка спеціалістів
професійної оцінки наукових
досліджень і професійної
діяльності (Національний
Болонський центр України,
Центр додаткової освіти)
Постійно
діюча
Кендюхова А.А.,
заступник
директора з питань
моніторингу якості
освіти
практичних заходах
програми)
Проект «Підготовка
кваліфікованих спеціалістів
з питань ЄКТС
(Європейська кредитнотрансферна система)
(участь у науковопрактичних заходах
програми)
178
13. РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ В ОБЛАСТІ
№
Назва програми
з/п
1. Обласна програма «Вчитель» на
період 2014-2020 роки
2. Регіональна
програма
науковотехнічного та інноваційного розвитку
Кіровоградської області на 2004-2006
роки та на період до 2015 року
3. Обласна цільова соціальна програма
розвитку позашкільної освіти та
підтримки обдарованої молоді на
період до 2014 року
4. Обласна цільова програма розвитку
дошкільної освіти на 2013- 2017 роки
5. Обласна цільова програма «Шкільна
парта» на 2011-2015 роки.
Нормативний акт, яким
затверджена
Рішення обласної ради від
20.09.2013 року № 506
Рішення обласної ради
від 26.11.2004 року № 355
Внесення змін
від 19.04.2005 року № 417;
від 29.09.2006 року № 41;
від 07.09.2007 року № 285;
від 19.12.2008 року № 595
Рішення обласної ради
від 27.10.2010 року № 972
Рішення обласної ради від
20.09.2013 року № 508
Рішення
Кіровоградської обласної ради
від 22 квітня 2011 року № 128
Рішення обласної ради
6. Обласна програма „Освітній округ
від 19 серпня 2011 року № 167.
2011-2015”
7. Обласна цільова соціальна програма Рішення обласної ради
„Шкільний автобус” на період до 2015 від 30 березня 2012 року № 286
8. Обласна цільова соціальна програма Рішення обласної ради
від 27 липня 2012 року № 321
підвищення якості шкільної
Термін дії
Продовжено до 2020 року
Продовжено до 2015 року
Діє до 2014 року
Діє до 2017 року
Діє до 2015 року
Діє до 2015 року
Діє до 2015 року
Діє до 2015 року
179
природничо-математичної освіти на
період до 2015 року
9. Обласна цільова соціальна програма
впровадження у навчально-виховний
процесс загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційнокомунікаційних технологій
„Сто відсотків” на період до 2015 року
10. Обласна соціальна програма розвитку
професійно-технічної освіти на період
до 2015 року
11. Обласна цільова соціальна програма
реформування інтернатнихзакладів
на період до 2015
Рішення обласної ради
від 27 липня 2012 року № 322
Діє до 2015 року
Рішення обласної ради
від 27 липня 2012 року № 320
Діє до 2015 року
Рішення обласної ради
від 21.12.2012 року № 415
Діє до 2015 року
180
14. ПЕРЕЛІК КОМІСІЙ (РАД) ПРИ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ.
1. Комісії (ради) при ОДА, організацію роботи яких покладено на департамент освіти і науки
облдержадміністрації
№
з/п
Назва комісії (ради,)
склад комісії
Періодичність
скликання
1.
Обласна комісія з питань підтримки молодих 2 рази на рік
науковців області
Заступник співголів: Лещенко Е.В. (директор
департаменту), секретар: Побережна Т. (гол. спец.
департаменту)
2.
Обласна координаційна рада з питань вищої один раз
освіти
півроку
Заступник голови: Лещенко Е.В. (директор
департаменту), секретар: Побережна Т. (гол. спец.
департаменту)
3.
Обласна комісія з питань призначення стипендій 2 рази на рік
обласної державної адміністрації і обласної ради
Заступник співголів: Лещенко Е.В. (директор
департаменту), секретар: Побережна Т. (гол. спец.
департаменту)
4.
Обласна комісія з питань інноваційної діяльності
1
раз
Заступник голови: Лещенко Е.В. (директор квартал
департаменту),
Документи, якими
Зміст прийнятих рішень на
затверджено склад комісії
останньому засіданні
(ради)
Рішення обласної ради від Призначено
гранти,
премії,
19 вересня 2014 року № стипендії
обласної
державної
658
адміністрації та обласної ради
молодим науковцям області на
загальну суму 10,3 тис. грн.
на Розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації від 25 квітня
2014 року № 143-р,
Розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації від 21 серпня
2014 року № 317-р,
Проведено
розподіл
стипендій
студентам-відмінникам вузів на
підставі
пропозицій
вчених
(педагогічних)
рад
навчальних
закладів на загальну суму 58,8 тис.
грн.
на розпорядження
голови
облдержадміністрації від
19 січня 2015 року
№ 11-р
Затверджені заходи щодо реалізації
завдань
регіональної програми
науково-технічного
та
інноваційного
розвитку
Кіровоградської області на 20042006 роки та на період до 2015 року
(розпорядження голови ОДА від
181
5
Координаційна рада по боротьбі з порушеннями 1 раз у пів розпорядження
голови
прав
інтелектуальної
власності
при року
облдержадміністрації від
Кіровоградській обласній державній адміністрації
29 квітня 2014 року
Заступник співголів:
№ 149-р
Лещенко Е.В. (директор департаменту),
6.
Комісія з питань призначення обласних премій 1 раз на рік
обдарованим учням, педагогічним та науковопедагогічним працівникам
Заступник співголів: Пастух Г.В. (заступник
голови ОДА),
Секретар: Філянт С.В. (заступник директора
Кіровоградського обласного навч-вих комплексу)
Комісія з присудження обласної педагогічної 1 раз на рік
премії імені В.О.Сухомлинського
7
14.11.2013 № 548-р).
Обговорено обласні заходи з питань
інтелектуальної
діяльності,
заслухано звіт про виконання
заходів за попередній період
Рішення обласної ради від Призначено премії обдарованим
14 червня 2013 року № 485 учням, педагогічним та науковопедагогічним
працівникам
на
загальну суму 61,6 тис.грн.
Присуджено обласну педагогічну
премію
на
загальну
суму
17,7 тис.грн.
2. Комісії (ради) при ОДА, членами яких є керівники департаментуОН ОДА
Лещенко Е.В.
1. Координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху при облдержадміністрації (голова координаційної ради заступник голови ОДА);
2. Обласна робоча група з відбору та формування переліку об’єктів, будівництво та реконструкцію яких
передбачається здійснювати із залученням коштів державних та місцевих бюджетів (голова робочої групи –перший
заступник голови ОДА);
3. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху (голова координаційної ради – перший
заступник голови ОДА);
4. Комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації облдержадміністрації
(голова комісії – заступник голови ОДА);
5. Обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури(голова комітетуї – заступник голови ОДА – Арсірій Я.О.);
182
6. Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (співголови: заступник голови
− керівник апарату ОДА, заступник голови обласної ради);
7. Обласна комісія з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів (голова комісії – заступник голови ОДА – Чернявський О.О.);
8. Обласна конкурсна комісія з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення
коштів державного (або) місцевих бюджетів (голова комісії – Серпокрилов В.М., перший заступник голови ОДА);
9. Обласна робоча група з питань реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування (керівник робочої групи − заступник голови ОДА);
10. Обласний організаційний комітет з питань виставкової діяльності (голова ради –– Серпокрилов В.М., перший
заступник голови ОДА);
Дузь С.Д.
1. Обласна координаційна рада з питань захисту прав споживачів (співголови ради – Серпокрилов В.М., заступник
голови ОДА; заступник голови обласної ради, член ради;
Олійник А.В.
1. Обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу (голова ради – перший заступник голови ОДА), член
ради;
2. Спостережна рада обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (голова
спостережної ради – заступник голови ОДА, член ради;
3.Обласна рада у справах громадян з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю при ОДА(голова ради – заступник голови ОДА – Пастух Г.В.), член ради
4. Обласна рада з питань безпечної життєдіяльності населення (голова ради – перший заступник голови ОДА) ,
член ради;
5. Колегія служби у справах дітей ОДА, член колегії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа