close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому
збірнику «Комунальне господарство міст».
ВИМОГИ ..ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Схема оформлення статті у фаховий збірник
«Комунальне господарство міст»
Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см;
справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.
УДК (кегль - 12 пт)
<– пустий рядок – 10 пт
А.А. Іванов,1 Б.Б. Петров2 (кегль - 12 пт)
<– пустий рядок – 8 пт
1
Харківський національний університет міського
господарства ім. О.М. Бекетова, Харків
2
Національний університет оборони України, Київ (кегль –
12 пт, накреслення – курсив)
<– пустий рядок – 12 пт
НАЗВА СТАТТІ
(КЕГЛЬ - 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ - "НАПІВЖИРНЕ"; ПО ЦЕНТРУ)
<– пустий рядок – 12 пт
Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг –
від 35 до 50 слів): кегль – 10 пт; накреслення – "курсив",
відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за
шириною).
<– пустий рядок – 9 пт
Ключові слова: декілька ключових слів мовою статті
(кегль – 10 пт; накреслення – "курсив", вирівнювання – за
шириною).
<– пустий рядок – 12 пт
Текст статті - 10 пт, міжрядковий інтервал (множник) –
1,1. Текст розташовується у два стовпчики однакової
ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ
першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за
шириною.
Обсяг рукопису (статті) 3 – 10 стор.
Файли надсилаються електронною поштою на адресу
[email protected],
[email protected]
Назва
файлу
англійськими літерами повинна починатися з малої букви d
(доповідь), далі прізвище (d------.doc).
ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для часткового відшкодування витрат, пов'язаних
з організацією конференції, учаснику необхідно
оплатити оргвнесок готівкою у розмірі: - 250 грн.
при очній участі.
Вартість публікації статей-доповідей у
фаховому збірнику “Комунальне господарство
міст”- 40 грн. за одну сторінку.
РЕЄСТРАЦІЯ
21 травня з 9.00 до 10.00 год. Кафедра ОП та БЖД
ХНУМГ, м. Харків, вул. Революції, 12, кім 204.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
І ЗМІСТУ ОСВІТИ
EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА
КОНТРОЛЬНІ ЕТАПИ
До 15 березня 2015 р.
подання заявок на участь у
конференції, доповідей
До 15 квітня 2015 р. розсилка запрошень до участі
у конференції.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М.Бекетова, кафедра ОП та БЖД
(к. 204), вул. Революції 12, Харків, Україна, 61002.
КОНТАКТИ З ОРГКОМІТЕТОМ
E-mail: [email protected],
[email protected]
Телефони: оргкомітету – (057) 707-31-28,
Ткаченко Ірина Олександрівна – 0999405759,
Скрипник Олена Сергіївна – 0951014960
ТРАНСПОРТ
 Від залізничного вокзалу: метро до станції
«Архітектора Бекетова»
 Від центрального автовокзалу: метро до станції
«Архітектора Бекетова»
РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
Готелі у м. Харкові від 300 грн.
ХІV МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДИНИ –
ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА»
БЖДЛ-2015
21-22 травня 2015 р.
Харків, Україна
Інформаційне повідомлення
ШАНОВНИЙ ( А!)_________________________!
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІV
Міжнародній науково-методичній конференції
«Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука,
практика», яка відбудеться 21-22 травня 2015
року в Харківському національному університеті
міського господарства імені О.М.Бекетова
ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ЗАПРОШУЮТЬСЯ
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство екології і природних ресурсів України
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу
Громадські організації з безпеки та здоров’я
Фірми виробники продукції для безпеки та здоров’я
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Вирішення питань наскрізної освіти, методичних
підходів та практичного застосування безпеки
життєдіяльності, охорони паці та цивільного
захисту.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Освіта з напряму безпеки життя і діяльності
людини.
 Теоретичні основи БЖД, SECURITOLOGIA, ОП,
ЦЗ.
 Медико-психологічні аспекти БЖД, ОП, ЦЗ.
 Практичні питання забезпечення безпеки
життєдіяльності.
 Безпека життєдіяльності та Охорона праці в
галузі міського господарства.
КРУГЛИЙ СТІЛ
та освіта з безпеки
життєдіяльності
 Засідання НМК з Цивільної безпеки
 Євроінтеграція
Офіційні мови конференції: українська, англійська,
російська, польська, словацька, чеська.
Професійні гарнти конференції:
Олекандр ЗАПОРОЖЕЦЬ, НАУ, проф. д.т.н. голова
НМК з цивільної безпеки МОНУ;
Leszek KORZENIOWSKI, President of European Safety
Association (EAS), Prof. nadzw Dr. Hab, Польща;
Boris BLYUKHER, PhD., PE, CSP, CQE, r, Professor
Department of Health, Safety and Environmental
Sciences, Indiana State University, USA.
Науковий комітет конференції:
Голова оргкомітету Володимир БАБАЄВ, доктор
наук державного управління, професор, ректор
ХНУМГ;
Відповідальний секретар Микола ХВОРОСТ, проф.
д.т.н., зав. каф. ОП та БЖД, ХНУМГ, м. Харків;
Заступник відповідального секретаря Яків СЄРІКОВ,
доц., к.т.н., каф. ОП та БЖД ХНУМГ,
[email protected], м. Харків;
Олена ДАШКОВСЬКА, доц., к.х.н., зав сектора
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
МОН України, м. Київ.
В’ячеслав БЕРЕЗУЦЬКИЙ, проф., д.т.н., НТУ ХПІ,
голова спілки спеціалістів БЖД, м. Харків;
Зиновій ЯРЕМКО, проф., д.х.н., член НМК з цивільної
безпеки НМР МОНУ завідувач кафедри БЖД ЛНУ, м.
Львів;
Nataliya VOLNENKO, doc. PhDr, Fakultná nemocnica s
poliklinikou, Žilina, SR;
Voiteh YURCHAK, Prof., eng., PhD, Academy of
Military Forces of Slovakia, Словаччина;
Jana LASIСOVA, doc. PhDr, Fakulta politickich vied a
medzinarodnych vzt'agov Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrice, Slovakia;
Nencho NENOV, Prof., Rector of Higher School of
Transport, Болгарія;
Janusz TOMASZEWSKI, Kmdr Por Rez. Dr., Wyższa
Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Польша;
Ladislav HOFREITER, CSc., Doc. Ing., Head of Science
Council of European Safety Association;
Микола АДАМЕНКО, проф., д.т.н., зав. каф.
БЖД, Харківський Національний університет
імені В. Н. Каразіна, м. Харків;
Анатолій БЄЛІКОВ, проф., д.т.н., зав. каф. БЖД,
Придніпровська державна академія будівництва і
архітектури, м. Дніпропетровськ;
Світлана ГВОЗДІЙ, доц., к.п.н., зав. каф. БЖД,
Одеський національний університет, м. Одеса;
Олександр ЛЯШЕНКО, доц., к.т.н., зав. каф.
БЖД,
Одеський
національний
морський
університет, м. Одеса;
Валерій МИХАЙЛЮК, проф., к.т.н., зав. каф.
БЖД, Національний університет суднобудування,
м. Миколаїв;
Анжела ПЯТОВА, доц., к.т.н., Національний
технічний університет України «Київський
політехнічний інститут», м. Київ;
Олександр ОДАРЕНКО, начальник відділу
організації Державного нагляду та управління
охороною праці Територіального управління
Держгірпромнагляд по Харківській області, м.
Харків;
Анатолій РУСАЛОВСЬКИЙ, доц., к.т.н. НАУ, м.
Київ;
Станіслав СЕЛІВАНОВ, проф., д.т.н., зав. каф.
Управління судном і безпеки життєдіяльності на
морі, Херсонська державна морська академія;
Олег ТРЕТЬЯКОВ, доц., к.т.н., каф. ОП та БЖД
ХНУМГ, м. Харків;
Батир ХАЛМУРАДОВ, доц., к.м.н., НАУ,
секретар НМК з цивільної безпеки МОНУ, м.
Київ;
Володимир ЩИТОВ, доц., к.т.н., заступник
директора департаменту ЦЗ Харківської обласної
державної адміністрації;
Юрій Буц, к.геогр.н. доц. ХНЕУ, м.Харків;
МЕДІА ПІДТРИМКА
Журнал "Безпека життєдіяльності";
Журнал "Надзвичайна ситуація";
Журнал "Охорона праці".
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа