close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА
РЕЛІГІЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КУ «ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
СI «ODESSA REGIONAL HISTORY MUSEUM»
Україна, м. Одеса, 65026, вул. Гаванна, 4, тел. (048) 722-84-90, 725-52-02, факс. 726-14-24
Ukraine, Odessa, 65026, Gavanaya Str., 4, tel. (048) 722-84-90, 725-52-02, fax. 726-14-24
Сайт: www.history.odessa.ua; е-mail: orhmuseum@gmail.com
_____________р. №______
На №___від __________р.
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальна установа «Одеський історикокраєзнавчий музей».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02223773.
1.3. Місцезнаходження: вул. Гаванна, буд. 4, м. Одеса, 65026.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):
Хомюк Алла Іванівна - заступник директора з адміністративногосподарчої діяльності Комунальної установи «Одеський історикокраєзнавчий музей», 65026, м. Одеса, вул. Гаванна, 4, телефон: (048) 72626-08, телефакс: (048) 726-14-24, e-mail: orhmuseum@gmail.com
1.5.Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі: 18.02.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води, за кодом ДК 016:2010 – 35.30.1 (35.30.12-00.00,
постачання пари та гарячої води трубопроводами; теплопостачання).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
111,98280 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
- м. Одеса, вул. Гаванна, буд. 4 - головна будівля музею;
- м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 24-а - Музей «Степова Україна»,
Виставкова зала (відділи музею).
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
протягом 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи: Комунальне підприємство «Теплопостачання міста
Одеси».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 34674102.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс: вул. Балківська, буд. 1-Б, м. Одеса, 65110,
телефон: (0482) 30-18-18, телефакс: (0482) 30-18-48.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до
пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 р. №1197-VII, а саме: «відсутність конкуренції
(у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого
договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час
застосування переговорної процедури закупівлі:
У зв’язку з тим, що Комунальне підприємство «Теплопостачання
міста Одеси» займає монопольне становище на ринку даного виду послуг
у місті Одесі, зокрема на території розташування будівель та приміщень
замовника, має Ліцензію на виробництво теплової енергії та її
постачання, а будівлі та приміщення Комунальної установи «Одеський
історико-краєзнавчий музей» приєднані безпосередньо до теплових
мереж Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси», по
яким підприємство надає послуги з постачання водяної пари і гарячої
води. Тому, отримання теплової енергії неможливо від інших
постачальників ніж Комунальне підприємство «Теплопостачання міста
Одеси», що є єдиним постачальником теплової енергії замовника, заміна
якого може призвести до несумісності або виникнення проблем
технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією, а також
обслуговуванням теплових мереж та постачанням теплової енергії, тому:
«відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи».
У зв’язку з потребою у здійсненні закупівлі, Комунальна установа
«Одеський історико-краєзнавчий музей», замовник закупівлі, повинен
укласти договір про закупівлю послуг з постачання пари і гарячої води:
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, за кодом ДК
016:2010 - 35.30.1 (35.30.12-00.00, постачання пари та гарячої води
трубопроводами; теплопостачання) з Комунальним підприємством
«Теплопостачання міста Одеси», яке має технічну можливість для
забезпечення потреб замовника у повному обсязі, та згідно Реєстру
суб’єктів природних монополій Одеської області, що розміщується у
відповідності до Порядку складання та ведення зведеного переліку
суб’єктів природних монополій, затвердженого Розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року №874-р на
офіційному
веб-сайті
Антимонопольного
комітету
України
(www.amc.gov.ua) Комунальне підприємство «Теплопостачання міста
Одеси», належить до суб’єктів природних монополій Одеської області.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі:
1. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10
квітня 2014 року №1197-VII.
2. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. №2633-IV
із змінами і доповненнями.
3. Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. №1682ІІІ зі змінами.
4. Розпорядження Антимонопольного комітету України від
28.11.2012 р. №874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення
зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
5. Перелік суб’єктів природних монополій Одеської області
розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
України www.amc.gov.ua.
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з АГД
А.І. Хомюк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа