close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема 1.1. Збройні Сили України —
Військове формування держави
Заняття 1.1.2.
Законодавство України про
військову службу
КНЗ “Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст.”
п.1 ст.2 Закону «Про військовий
обов’язок і військову службу»
• військова служба у Збройних силах та
інших військових формуваннях є
державною службою особливого характеру,
яка полягає в професійній діяльності
придатних до неї за станом здоров’я і
віком громадян України, пов’язана з
захистом Вітчизни.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
2
Особливості військової служби
1. Наявність громадянства України.
2. Обов’язковість військової служби..
3. Сувора визначеність терміну військової служби, що диференційована для
всіх без винятку категорій військовослужбовців і військовозобов’язаних
запасу.
4. Складання Військової присяги, текст якої затверджений Законом України від
24 березня 1999 року.
5. Наявність персональних військових звань, які присвоюються кожному
військовослужбовцю і військовозобов’язаному.
6. Безумовну військову покору, яка полягає в повному та беззастережному
підпорядкуванні військовослужбовця і війьковозобов’язаного під час
проходження зборів наказу начальника, що закріплено у Військовій присязі,
Статуті внутрішньої служби і Дисциплінарному статуті Збройних сил України.
7. Детальна юридична регламентація суспільних відносин.
8. Особливості в захисті прав учасників військово-службових відносин.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
3
Підготовка громадян до служби в ЗС
включає:
• допризовну підготовку юнаків;
• підготовку призовників військово-технічних
спеціальностей;
• підготовку до вступу у військові навчальні
заклади;
• військову підготовку студентів вищих навчальних
закладів за програмою офіцерів запасу;
• фізичну підготовку та лікувально-оздоровчі заходи;
• підвищення рівня загальноосвітньої підготовки та
вивчення державної мови;
• патріотичне виховання.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
4
Види військової служби
• Строкова військова служба.
• Військова служба за контрактом здійснюється на
посадах:
— солдат, матрос, сержант, старшина;
— жінка за контрактом;
— прапорщик, мічман;
— курсант військових навчальних закладів, студент
військових кафедр вищих цивільних навчальних
закладів, де є військова кафедра.
• Служба за контрактом осіб офіцерського складу.
• Альтернативна служба.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
5
строки служби в ЗС:
• для солдат, матросів, сержантів, старшин
строкової служби — 12 місяців;
• для осіб з вищою освітою — 9 місяців;
• для військових за контрактом — не менше
3 років (службу за контрактом можна
розпочати також після одного року строкової
військової служби).
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
6
Підготовка військових кадрів
Основа системи підготовки кадрів —
військові навчальні заклади, які в Україні
розраховані на випуск усіх спеціалістів для
армії та флоту:
• військові академії;
• університети;
• військові інститути та факультети;
• відділення та кафедри військової підготовки
при цивільних вищих навчальних закладах;
• курси підготовки та перепідготовки офіцерів.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
7
Соціальний і правовий захист
військовослужбовців і членів їх сімей
• Закон України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців і
членів їх сімей» регулює надання
соціальних гарантій з питань
працевлаштування, житла, освіти,
відпочинку, а також гарантує свободу
наукової, технічної, художньої творчості.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
8
Пільги. Державне забезпечення
військовослужбовців
• Час служби зараховується до загального та безперервного
трудового стажу (також до стажу роботи за спеціальністю),
але військовослужбовці не мають права займатися приватним
підприємництвом.
• На час строкової служби за ними зберігається право на
працевлаштування у тримісячний строк на тому самому підприємстві
на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до служби.
• При звільнені їм надається матеріальна допомога в розмірі
місячної заробітної платні.
• Користуються переважним правом залишитися на роботі під
час скорочення працівників на підприємстві протягом двох
років із дня звільнення з військової служби.
• Військовослужбовці строкової служби, сім’ї яких втратили
годувальника і не мають інших працездатних членів сім’ї,
звільняються з військової служби достроково.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
9
Пільги. Державне забезпечення
військовослужбовців
•
•
•
•
•
•
Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію звільненим у
запас, які до призову не встигли працевлаштуватися.
Призваним на службу (строкову або за контрактом) виплачується
вихідна допомога в розмірі двомісячної заробітної платні.
Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне
право під час прийому на роботу (або при звільненні за
скороченням штату для залишення на ній).
Військовослужбовцям строкової служби надаються відпустки
тривалістю: солдатам і матросам — 20 діб, старшинам і солдатам
— 25 (без урахування часу на переїзд до місця її проведення та
повернення).
Забезпечуються безплатною кваліфікованою медичною допомогою у
військово-медичних закладах.
Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій та
учасники бойових дій, прирівнюються у правах до інвалідів та
учасників Великої Вітчизняної війни.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
10
• Домашнє завдання: вивчити підручник,
с. 12–17.
© Кукса В.О. КНЗ "Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст."
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа