close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Правові засади лікарської
діяльності в Україні
Лекція № 5
доц. Валентин Васильович Франчук
А.П.Чехов
 Професія лікаря – подвиг, вона вимагає
самовіддачі, чистоти душі і чистих
помислів. Треба бути ясним думкою,
чистим морально і охайним фізично. Не
кожний до цього здатний.
Гіппократ
(460-370 рр. до н.е.)
 "Усе, що необхідно для мудрості, все це є в медицині, а
саме: презирство до грошей, совість, скромність,
простота в одязі, роздуми, рішучість, охайність,
багатство думок, знання всього, що необхідно для
життя... Лікар, який любить мудрість, подібний до
Бога".
 “Лікарю надає авторитету, якщо він хорошого кольору і
добре вгодований…Йому пристойно тримати себе
чисто, мати добротний одяг, бо все це приємно для
хворих…Він має бути людиною прекрасною, доброю і
людинолюбною…”
Особливості лікарської
професії
 об'єктом діяльності лікаря є людина, її життя і
здоров'я.
 надзвичайна варіабельність перебігу
захворювань у пацієнтів на тлі бурхливого
розвитку медичної науки та лікувальнодіагностичних технологій.
 повсякденне здійснення лікарем важливих за
своїм суспільним значенням дій, які
відповідають інтересам громадськості і які
вимагають від людини особистої мужності,
стійкості і готовності до самопожертви.
Регламентація
професійної діяльності
медичних працівників
 Конституція України (ст. 49)
 Основи законодавства України про охорону
здоров'я: Закон України від 19 листопада
1992 р.
 Інші акти законодавства (окремі закони,
постанови Кабінету Міністрів України,
накази МОЗ, відомчі інструкції та правила
тощо)
Конституція України, ст. 49
 “Охорона здоров'я забезпечується державним
фінансуванням відповідних медико-санітарних
і оздоровчо-профілактичних програм. Держава
створює всі умови для ефективного і
доступного для всіх громадян медичного
обслуговування. У державних і комунальних
закладах охорони здоров ' я медична допомога
надається безоплатно, існуюча мережа таких
закладів не може бути скорочена…”
Ст.78 “Основ законодавства України
про охорону здоров'я”
 Лікар має право отримувати у державних
закладах охорони здоров‘я середню
ставку і посадовий оклад на рівні,
не нижчому від середньої
заробітної плати
працівників промисловості
Деякі статистичні дані щодо заробітних плат в Україні
станом на 27.10.2011
(за даними державної служби статистики www.ukrstat.gov.ua,
офіційний сайт)
 Середня заробітна плата по Україні – 2737 грн.
- Найвища - м. Київ – 4171 грн.
- Найнижча – Тернопільська обл. – 1954 грн.
 Середня заробітна плата по промисловості –
3047 грн.
 Середня заробітна плата у охороні здоров‘я –
2039 грн.
Розрахунок зарплати лікаря у порівнянні з минулим
(за архівними даними статистичних звітів
Київської і Чернігівської губерній у кінці ХІХ
століття).
 Середній оклад земського лікаря 75-78 руб. Буханка хліба 1 коп., 1 кг м‘яса 25 коп. Покупівельна здатність земського
лікаря – 75/0,25=300 кг. м‘яса або 75 руб/1 коп.=7500 буханок хліба
 Заробітна плата лікаря-інтерна ~ 900 грн. Хліб~4 грн., 1 кг. м‘яса ~60 грн.
900/4=225 буханок хліба або 900/60= 15 кг. м‘яса .
 Очікувана (шукана) величина заробітної плати
лікаря в Україні:
18000 грн.
- Хліб 7500 бух. Х 4 грн.= 30000 грн.
- М‘ясо 300кг. Х 60 грн. =
Лікарська таємниця
 Це обов‘язок лікаря не роголошувати
відомості про хворобу, інтимне і сімейне
життя пацієнта.
Ст. 39 Основ-лікар може обмежувати
інформацію для пацієнта, коли вона
може завдати шкоди самому пацієнту
Ст 145 ККУкраїни – “незаконне
розголошення лікарської таємниці” –
виправні роботи до двох років.
Несприятливі наслідки
лікарювання
Лікарські помилки
Нещасні випадки
Професійні правопорушення або
злочини
Лікарські помилки
 Це помилки лікаря при виконанні своїх
професійних обов'язків, які стали
наслідком добросовісної омани і які не
містять складу злочину чи ознак
проступків
Причини
лікарських помилок
 Об'єктивні
 Недосконалість медичної
науки
 Об'єктивні труднощі
діагностики
 Недостатній практичний досвід
 Недооцінка або переоцінка анамнестичних
 Суб'єктивні
даних, результатів клінічного обстеження чи
лабораторно-інструментальних методів
дослідження
 Переоцінка лікарем своїх знань і
можливостей
 Моральні недоліки лікаря
Види лікарських помилок
 Діагностичні
 Тактичні
 Технічні
 Помилки у складанні медичної
документації
 Деонтологічні
Недбалість
 Недбалість – одна з форм необережності,
а саме – таке відношення винного до
скоєного, коли особа не передбачила
можливість настання шкідливих
наслідків, проте повинна була і могла їх
передбачити.
Необережність
 Одна з форм вини, яка проявляється у
ставленні суб'єкта до наслідків свого діяння у
вигляді недбальства і самовпевненості.
Характеризується відсутністю
передбачливості, зневажливим відношенням до
своїх професійних обов'язків.
 Необережні дії лікаря визнають злочином за
умови настання тяжких наслідків для хворого.
Неуцтво
(невігластво)
 Відсутність належних знань, якими
повинен володіти лікар під час своєї
професійної діяльності.
Нещасні випадки
в медичній практиці
 Це несприятливі наслідки діагностичних або
лікувальних процедур чи маніпуляцій, які
неможливо було об'єктивно передбачити, а
отже – попередити.
 В діях лікаря відсутня протиправність, отже –
кримінальна відповідальність виключена.
Типові нещасні випадки у
медичній практиці
 Смерть хворого від непереносимості
лікарських засобів.
 Смерть пацієнта на операційному столі під
час наркозу, проведеного за відповідними
показами і кваліфіковано виконаного.
 Рефлекторна зупинка серця під час операції
 Смерть від жирової емболії
 Смерть при переливанні сумісної крові чи її
компонентів.
Професійні
правопорушення медичних
працівників
 Це навмисні протиправні діяння (чи
бездіяльність) медичних працівників,
сутність яких і покарання за які
передбачені у відповідних статтях
Кримінального кодексу України
Поняття про злочин
 Злочин в галузі охорони здоров‘я це
навмисне чи необережне суспільно
небезпечне діяння у сфері медицини,яке
здійснене медпрацівником внаслідок
порушення професійних обов‘язків, яке
нанесло суспільну небезпеку.
Юридичні складові злочину
 1.Суспільна небезпечність
 2.Кримінальна протиправність
 3.Винуватість (діяння здійснюється під
контролем свідомості та волі людини)
 4.Вина – психічне ставлення особи до
скоєного (необережність і намір)
 5.Каранність – певне покарання за КК
Види юридичної
відповідальності
 Адміністративна
 Дисциплінарна
 Цивільна
 Кримінальна (штраф, позбавлення звання,
позбавлення права обіймати певні посади,
громадські роботи, виправні роботи,
конфіскація майна, обмеження волі,
позбавлення волі, довічне позбавлення волі –
ст. 55 ККУ)
Хабарництво
 Це службовий злочин, суть якого – в
отриманні службовою особою будь-яким
шляхом і в будь-якій формі матеріальних
цінностей або матеріальних благ за
виконання чи невиконання в інтересах
хабародавця чи третьої особи певних дій,
що входять до компетенції даної
службової особи.
Види хабарництва
 Давання хабара (ст. 369 КК України).
Покарання – штраф 200-500
неоподаткованих мінімумів – обмеження волі
від 2 до 8 років з конфіскацією майна
 Отримання хабара (ст. 368 КК України).
Покарання – штраф від 750 до 1500
неоподаткованих мінімумів – позбавлення волі
від 8 до 12 років з конфіскацією майна
Одержання незаконної винагороди
працівником державного підприємства,
установи чи організації – ст. 354 КК України
 Незаконне одержання шляхом вимагання винагороди
працівником державного підприємства, установи чи
організації, який не є службовою особою,
матеріальних благ у значному розмірі за виконання чи
невиконання будь-яких дій з використанням певного
становища, яке він займає в установі чи організації.
 Покарання – штраф до 70 неоподаткованих мінімумів
або позбавлення волі до 3 років.
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа