close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Особливості організації
навчально-виховного процесу з трудового навчання
Пріоритет творчого розвитку, критичного мислення особистості над
традиційним заучуванням знань і вмінь.
Відповідно до цієї світової тенденції змінюються традиційні підходи до
змісту освіти, і зокрема,
в трудовому навчанні учнів
Результатом навчання має бути не відтворення, а застосування знань та
вмінь на практиці – через розв’язання творчих завдань (виконання
навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду.
Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання, який
розроблено відповідно до Державних стандартів освітньої галузі
“Технологія.»
Структура та зміст інваріантних та варіативних модулів навчальної
програми побудована таким чином, щоб учні спочатку освоїли основи
технології обробки певних матеріалів, а потім приступили до проектної,
творчої діяльності.
Тобто підсумком варіативного модулю має бути спроектований та
виготовлений учнем виріб та проектно-технологічна документація.
Розподіл навчального часу між окремими етапами проектування
підпорядкований структурі та послідовності проектної діяльності учнів.
Переваги проектно-технологічного методу трудового навчання, в
порівнянні з попередніми, насамперед полягають в тому:
 що учні під час цієї діяльності більш активно залучаються до
самостійної, практичної, планової та систематичної роботи,
 в них виховується прагнення до пошуку шляхів створення нового або
більш якісного вдосконалення існуючого виробу (матеріального
об’єкта),
 формується уявлення про його майбутнє застосування; розвиваються
моральні та трудові якості учня, мотиви вибору
Трудове навчання у 5-9 класах базується на практичній діяльності учнів
професії:
 засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час
практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу;
 теорія повинна бути максимально прив'язана до практичної
діяльності учнів і не мати надлишковості;
 уроки засвоєння нових знань у навчальному процесі можуть бути
одиничними .
5 клас
 учнів необхідно навчити складати план роботи з виготовлення виробу
(це допоможе в наступних класах складати план роботи з виконання
проекту), виконувати ескізні малюнки виробу (передбачено
програмою); розробляти найпростіші критерії, яким має відповідати
виріб (який повинен бути виріб, наприклад, красивий, недорогий,
сподобатись мамі).
 Оформлення матеріалів: в зошиті, або на окремих аркушах (без окремої
папки) – заголовок і виконана відповідна робота.
6 клас
 план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, форма –
довільна, але учні мають знати, скільки часу відводиться на виконання
того чи іншого етапу проекту), ескізний малюнок виробу; критерії,
яким має відповідати виріб.
 Оформлення матеріалів: в зошиті, або на окремих аркушах (без окремої
папки) – заголовок і виконана відповідна робота.
7 клас
 план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, ескізний
малюнок виробу, критерії, яким має відповідати виріб, послідовність
виготовлення виробу, інструкційна карта (за необхідності).
 Оформлення матеріалів: в зошиті, або на окремих аркушах (можна
скористатися і окремою папкою).
8 клас - 9 клас
 оформлення творчого проекту (проектної папки) у повному обсязі.
10 клас - 11 клас
 оформлення портфоліо (проектної папки) у повному обсязі (окрема
папка на комп’ютері або змінних носіях) .
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа