close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОГОДЖЕНО
Директор
КЗ «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної освіти
імені Василя Сухомлинського»
______________Л.Корецька
______________2014 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти
Новомиргородської районної
державної адміністрації
______________О.Полтавець
______________2014 року
ПЛАН РОБОТИ
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО
РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО
КАБІНЕТУ
на 2014/2015 навчальний рік
м.Новомиргород
2014 рік
1
Розділ І. Вступ.
Аналіз роботи Новомиргородського районного
методичного кабінету за 2013-2014 навчальний рік
1. Нормативно-правова база методичної роботи.
Районний методичний кабінет, педагогічні колективи закладів освіти
району в 2013-2014 навчальному році працювали над реалізацією Законів
України „Про освіту", „Про позашкільну освіту" , „Положення про
загальноосвітній навчально-виховний заклад" , над впровадженням нових
Державних стандартів початкової, середньої та старшої школи, Державних
програм у галузі освіти та інших нормативних документів з питань організації
навчально-виховного процесу; також
спрямували свою діяльність на
вирішення таких першочергових завдань, як: створення структури методичної
роботи в межах освітніх округів, створення оптимальних умов для рівного
доступу дітей до якісної освіти, відпрацювання організаційно-методичних
передумов для переходу початкової, середньої та старшої школи на нові
Державні стандарти, посилення виховної функції у навчанні й вихованні дітей,
удосконалення роботи дошкільних та позашкільних закладів. x
2. Реалізація цілей та завдань у 2013/2014 навчальному році.
У 2013 - 2014 н.р. РМК працював над реалізацією ІІ етапу науковометодичної проблеми „Підвищення результативності навчально-виховного
процесу
шляхом
формування
професійної
компетентності
та
конкурентоспроможності педагогічних працівників”, що була спрямована на
підвищення
професійної
компетентності,
інноваційного
потенціалу
педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти,
удосконалення інформаційно – аналітичного забезпечення освітнього
процесу, підвищення рівня педагогічного аналізу, методичної грамотності
вчителів та результативності методичної роботи. Протягом 2013/2014
навчального року в цілому забезпечено функціонування системи освіти,
створено передумови для її модернізації у подальшому, зокрема:
2
- проведено державну атестацію Новомиргородської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3, Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,
дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко» Новомиргородської міської
ради, Кам’янського дошкільного навчального закладу з короткотривалим
перебуванням;
- удосконалено структуру методичної роботи району;
- створено структуру методичної роботи в межах освітніх округів:
Новомиргородського, Капітанівського, Панчівського;
- проведено методичні заходи для педагогічних працівників за участю
методистів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
- проведено методичні заходи для педагогічних працівників за участю
науковців Малої академії наук України;
- проведено заходи для підвищення професійної майстерності
педагогічних працівників: науково-практичні конференції, конкурси
професійної майстерності, семінари – практикуми (районні та окружні)
тощо;
- проведено 2 тренінги для педагогічних працівників «Основи
Інтернету» , на яких пройшли навчання 67 педагогів району;
- проведено низку масових заходів для учнівської молоді району,
зокрема з патріотичного виховання.
У 2013/2014 навчальному році запроваджено рейтингову систему
оцінювання діяльності навчальних закладів району. Підсумки роботи
навчальних закладів за минулий навчальний рік наступні:
на обласному рівні
- Новомиргородський центр дитячої та юнацької творчості (керівник –
Красюк Т.М.) - переможець обласного огляду-конкурсу позашкільних
навчальних закладів Кіровоградщини;
- Златопільська гімназія м. Новомиргорода (керівник – Бирзул В.Л.)
входить до 10 найкращих закладів області, зокрема по роботі з
обдарованою молоддю
на районному рівні
3
місто
І
Златопільська гімназія м. Новомиргорода (керівник Бирзул В.Л.) очолює
рейтинговий список навчальних закладів району
ІІ
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 (керівник Свистунова Т.І.)
ІІІ
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 (керівник Лопанчук О.М.),
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 (керівник Мурзак В.Р.)
сільська місцевість
заклади І-ІІІ ступеня
І
Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів (керівник Овчаренко Л.Г.)
ІІ
Йосипівський НВК (керівник Горобець Т.Б.)
ІІІ
Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів (керівник Кармазин О.О.)
заклади І-ІІ ступеня
І
Камянська ЗШ І-ІІ ступенів (керівник Подурець Н.О.)
ІІ
Дібрівська ЗШ І-ІІ ступенів (керівник Коломієць О.Я.)
ІІІ
Листопадівська ЗШ І-ІІ ступенів (керівник Єпанча О.В.)
3. Кадровий склад педагогічних працівників району.
У 2013/2014 н.р.у закладах освіти району працювало 490 педагогічних
працівників, з них: 309 – вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 15 –
вихователі ГПД, 5-педагоги – організатори, 6 – практичні психологи, 2 –
4
соціальні педагоги, 17 – керівники гуртків позашкільних закладів, 49 –
вихователі ДНЗ, 6 – музичні керівники, 41 – керівники навчальних закладів
району, 27 – заступники керівників навчальних закладів, 9 – методисти РМК,
1- методист ДНЗ, 1-логопед, 1-завідувач РМК, 1- завідувач районної ПМПК.
У комунальному закладі «Кіровоградський інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2013/2014 навчальному
році підвищили кваліфікацію 120 педагогічних працівників, 57 взяли участь
в обласних семінарах, засіданнях творчих груп, творчих лабораторій тощо.
З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення
рівня професійної компетентності, підвищення престижу й авторитету
педагогічних працівників, забезпечення ефективності навчально-виховного
процесу
у 2013/2014
проатестовано 101 педагогічний працівник. Згідно
внесених змін до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників у цьому році вперше проходили атестацію керівники навчальних
закладів і їх заступники. Успішно пройшли атестацію на відповідність
займаній посаді 14 осіб керівних кадрів.
3 педагоги проатестовані
позачергово за значні досягнення у професійній діяльності. 158 педагогів
мають вищу кваліфікаційну категорію, 115 – І кваліфікаційну категорію, 53 –
ІІ, 119 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Педагогічне звання «вчитель
- методист» мають 13 вчителів, «старший вчитель» - 84, «старший
вихователь» - 1, «вихователь - методист» - 6,
нагороджені значком
«Відмінник освіти України» - 44. З метою подальшого забезпечення закладів
освіти кваліфікованими кадрами у вищих навчальних закладах педагогічного
профілю на даний час навчається 9 осіб за 5 спеціальностями. У 2013 році
прийнято
на роботу за направленнями
в навчальні заклади району 14
молодих спеціалістів , з 2 - укладені тристоронні угоди.
Соціально-психологічний супровід дітей у 2013-2014 навчальному році
здійснювали 10 практичних психологів та 8 соціальних педагогів. На 100%
забезпечені посадами практичних психологів і соціальних педагогів – 35%
навчальних закладів; частково забезпечені посадами практичних психологів і
5
соціальних педагогів – 9% навчальних закладів; не забезпечені ставками
практичних психологів і соціальних педагогів – 56% навчальних закладів.
4. Співпраця з методичними та науковими установами, центрами.
З метою надання методичної допомоги методистам районного методичного
кабінету, керівникам навчальних закладів з питань удосконалення форм і
методів неперервного навчання педагогічних працівників 25 квітня 2014 року
на базі Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
проведено засідання «круглого столу» із методистами районного методичного
кабінету,
під час якого Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного
навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації
діяльності
обласний
методичних
інститут
служб
комунального
післядипломної
закладу
педагогічної
«Кіровоградський
освіти»,
надала
цінні
рекомендації щодо організації науково - методичної роботи з педагогічними
кадрами,ознайомила методистів із
інноваційною формою роботи «Жива
презентація», яку запропонувала використовувати на нарадах, РМО, семінарах
– практикумах, ШПД, майстер – класах та інших формах методичної роботи.
Олена Вікторівна звернула увагу методистів на покращення
підготовки
обдарованої молоді до участі в олімпіадах та їх результативності, а також на
збільшення учнів району до навчання в МАНІ за різними профілями. У ході
засідання «круглого столу» методисти районного методичного кабінету
поділилися ідеями презентації досвіду роботи вчителів району, які будуть
представлені на «Педагогічній ярмарці» в серпні 2014 року. Заключним етапом
засідання «круглого столу» було обговорення питання щодо моделювання
методичної роботи з педагогічними кадрами району. Половенко Олена
Вікторівна в рамках засідання педагогічної ради Новомиргородського
освітнього округу надала методичні рекомендації директорам та заступникам
директорів шкіл Новомиргородського освітнього округу «Вивчення стану
викладання
предметів»,
«Контрольно-аналітичні
діяльність
заступника»,
«Управління розвитком професійної компетентності педагога», «Практика
застосування принципів навчання дорослих», ознайомила присутніх з
новинками методичної літератури.
6
11 квітня 2014 року на базі Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів було
проведено фаховий сервер для вчителів іноземної мови «Розвиток
комунікативних здібностей учнів засобами використання інноваційних
технологій та інтерактивних методів роботи». Даний методичний захід був
запланований з метою підвищення уваги до вивчення другої іноземної мови в
загальноосвітніх навчальних закладах, підтримки акції «Нові стандарти-нова
школа», обміну досвідом між вчителями цієї галузі. Для участі у фаховому
сервері запрошено завідувача науково-методичної лабораторії іноземних
мов
та
міжнародних
освітніх
обмінів
комунального
закладу
«Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського», куратора методичної служби Новомиргородського району
Косу Ірину Тайлерівну, методиста районного методичного кабінету відділу
освіти Маловисківської райдержадміністрації
Романич
Н.В., вчителів
іноземної мови Маловисківського району.
14 квітня 2014 року на базі Новомиргородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 проведено семінар-практикум для практичних психологів
та соціальних педагогів району за участю завідувача обласного навчальнометодичного центру соціальних і психологічних служб Чебоненко Валентини
Федорівни. Питання семінару – «Організація соціального і психологічного
супроводу дітей, схильних до проявів
девіантної та делінквентної
поведінки», де практичні психологи району були ознайомлені з питанням
впровадження
шкільних служб порозуміння в загальноосвітні навчальні
заклади району. З метою оволодіння вчителями основ інформаційнокомунікаційних технологій організовано семінари-навчання за участю
методистів науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних
технологій навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Литвиненко Ольги Володимирівни та Скрипки Анни Володимирівни,
проведено 2 тренінги «Основи Інтернету» , на яких пройшли навчання 67
педагогів.
7
У рамках творчої співпраці другий рік продовжується реалізація
заходів щодо організації та впровадженню в практику роботи вчителями
початкових класів навчально – дослідницької діяльності на уроках.
Налагоджена співпраця з кандидатом педагогічних наук, доцентом МАНУ
Чернецькою
Т.І..
Впроваджуючи
в
практику
роботи
навчально
–
дослідницьку роботу, педагоги району створили експериментальну групу (
керівник Велика З.Ф.). 22 листопада 2013 року вчителі початкових класів
були учасниками районного науково – практичного семінару «Навчальне
пізнання: трактування, смислові акценти, та дидактичні засади організації»,
який відбувся на базі Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2, а також були учасниками круглого столу з проблеми : «Сучасні
підходи до організації активного учіння молодших школярів» за участю
Чернецької Т.І., докторанта
Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, кандидата наук, доцента).
5. Структура методичної роботи.
У
2013/2014
навчальному
році
структура
методичної
роботи
з
педагогічними працівниками Новомиргородського району включала наступні
методичні формування: РМО - 23, постійно діючі семінари – 23, школа
управлінської майстерності – 3, салон управлінських ідей – 1, динамічна
група – 1, консалтинговий центр – 2, майстер-клас – 5, школа педагогічного
досвіду – 5, творча лабораторія – 2, школа для молодих педагогів – 2, творча
група – 8, експериментальна творча група – 1, фокус-група – 1,
консультпункти – 26, опорні ЗНЗ – 10, опорні ДНЗ – 2; окружні методичні
формування – 18, окружна творча майстерня – 2, окружна педагогічна студія
– 1, окружний майстер-клас – 1, окружний соціально-психологічний пункт –1
Протягом навчального року проведено 47 семінари на базі навчальних
закладів та 82 засідання методичних об’єднань педагогічних працівників.
У 2013/2014 навчальномук році створено структуру методичної роботи в
Новомиргородському, Панчівському, Капітанівському освітніх округах.
Проведено засідання окружних педагогічних рад: у Капітанівському
освітньому окрузі – за участю всіх педагогічних працівників округу, у
8
Новомиргородському освітньому окрузі – за участю членів ради освітнього
округу та методичного активу, у Панчівському освітньому окрузі – у форматі
інтеренет-конференції.
Одним із важливих завдань, які визначив районний методичний кабінет,
є модернізація управлінської діяльності в закладах освіти. Виходячи з цього,
особливе значення надається навчанню керівних кадрів. Відповідно до
обраних пріоритетних напрямків поставлені основні завдання та намічені
шляхи їх реалізації в системі навчання керівників ЗНЗ, з цією метою
ефективно працювали постійно діючий семінар директорів шкіл з проблеми
,,Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності шляхом
впровадження
заступників
інноваційних
директорів
шкіл
технологій”,
з
постійно
проблеми
діючий
,,Розвиток,
семінар
професійної
компетентності педагогів у системі науково-методичної роботи”, школа
удосконалення управлінських умінь керівника дошкільного навчального
закладу з проблеми «Удосконалення фахової майстерності відповідно до
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку», «Я у світі» та
програми «Впевнений старт», РМО завідувачів ДНЗ з проблеми «
Впровадження програми виховання і навчання дитини віком від 2 до 7 років
«Дитина» в навчально-виховний процес та додаткової програми розвитку
дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» в практику роботи
дошкільних навчальних закладів, завідувачів дошкільними навчальними
закладами», створено школу управлінської майстерності керівника ЗНЗ з
проблеми «Перебудова стилю і методів управління сучаною школою», школу
управлінської майстерності заступників директорів з проблеми «Наукова
організація внутрішкільної методичної роботи», організовано роботу салону
управлінських ідей для керівників Капітанівського освітнього округу з
проблеми « Підвищення професійної компетентності керівника навчального
закладу в умовах модернізації освіти».
Враховуючи зміни в кадровому складі заступників директорів шкіл ( 8
новопризначених), створено школу управлінської майстерності заступника
директора з проблеми ««Наукова організація внутрішньошкільної методичної
роботи» (керівник Сміхович В.В.). З метою належного методичного
9
супроводу діяльності освітніх округів створено динамічну групу заступників
директорів опорних шкіл освітніх округів.
Протягом навчального року проведено 4
засідання методичної ради
районного методичного кабінету, з них – 2 розширених за участю
заступників директорів шкіл, де розглядалися питання:
 Аналіз планів роботи опорних шкіл;
 Про організацію роботи з молодими спеціалістами;
 Про підготовку та проведення районного етапу конкурсу «Учитель
року – 2014»;
 Про дотримання Типового положення атестації педагогічних
працівників у міжатестаційний період;
 Творчий звіт Йосипівського НВК – опорного навчального закладу
з
проблеми
«Творче
використання
педагогічної
спадщини
В.О. Сухомлинського у вихованні дітей»;
 Презентація шкільних сайтів Капітанівського, Панчівського,
Новомиргородського освітніх округів;
 Про
підсумки
та
результативність
методичної
роботи
з
педагогічними кадрами та ін..
Опорні школи району є центрами впровадження досягнень педагогічної
науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення професійної
майстерності педагогів. Протягом навчального року широко використовувся
потенціал опорних навчальних закладів: проведено семінари-практикуми,
педагогічні читання, конференції, організовано роботу консультпунктів.
6. Поширення кращого педагогічного досвіду.
Одне з головних завдань районного методичного кабінету - створення
ефективної, координованої системи роботи з педагогічними кадрами з питань
вивчення, впровадження досягнень педагогічної науки, перспективного
педагогічного досвіду. Узагальнений досвід учителів висвітлюється в
методичних розробках, відеофільмах, тематичних папках тощо. Пропаганда і
поширення перспективного педагогічного досвіду здійснюється через
засідання
методичних
об'єднань,
педагогічних
рад,
інформаційно-
методичних нарад, семінарів, на яких заслуховуються повідомлення про
10
наслідки впровадження досвіду того чи іншого педагога; відвідування
навчальних занять у носіїв досвіду, проведення проблемних семінарівпрактикумів, майстер-класів, стажування; випуск методичних бюлетенів,
буклетів, посібників, статей відповідного змісту в періодичній пресі;
проведення педагогічних виставок, творчих звітів, презентацій, методичних
фестивалів, ярмарків педагогічних ідей.
З метою підвищення рівня професійної компетентності, престижу й
авторитету педагогічних працівників; пропаганди і поширення елементів
педагогічних напрацювань проведено районну Панораму педагогічної
діяльності, у рамках якої педагогічні працівники району розкрили свій
творчий потенціал. З метою виявлення та поширення кращого педагогічного
досвіду проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної
майстерності «Учитель року – 2014» у номінаціях «Директор школи» ( 3
учасника), «Початкова школа» (6 учасників), «Світова література» (3
учасника), «Географія» (3 учасника), «Трудове навчання» ( 3 учасника).
Участь в обласному етапі взяли 5 педагогічних працівників. За підсумками
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності
«Учитель року – 2014» лауреатами стали: Бирзул В.Л., директор
Златопільської гімназії м. Новомиргорода у номінації «Директор школи»,
Добровольська О.В., вчитель світової літератури Панчівської ЗШ І-ІІІ
ступенів у номінації «Світова література». За підсумками обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка» лауреатом стала Звіряка О.В., керівник гуртка «Тістопластика»
Новомиргородського
ЦДЮТ.
За
підсумками
обласного
етапу
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» відзначено дипломом
«Лауреат обласного конкурсу «Шкільна бібліотека» у номінації «Шкільна
бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» Бебих Н. А.,
завідувача бібліотеки Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Для педагогічних працівників району проведено низку масових заходів:
педагогічні читання до 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського на
тему «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховати Людину»,
11
науково-практична конференція для педагогів-дошкільників та вчителів
початкових класів з проблеми «Якісна освіта – кожній дитині», науковопрактична конференція на тему „Історико – культурна спадщина рідного
краю в контексті організації краєзнавчо – пошукової діяльності з учнівською
молоддю” ( до 75 річчя утворення Кіровоградської області), захист проектів
«Освіта Новомиргородщини», інтернет-конференція для вчителів початкових
класів з проблеми «Від компетентного вичтеля до компетентного учня:
формування ключових компетенцій учнів у парадигмі розвитку професійної
майстерності компетентності учителя».
У 2013/2014 навчальному році
надруковані у фахових
матеріали педагогічних працівників
виданнях: практичний психолог Кручак О.Д.
Новомиргородського ЦДЮТ : журнал «Позашкілля» №9 вересень 2013 року,
збірка тренінгових занять з вихованцями «Збереження репродуктивного
здоров’я старшокласників», журнал «Профтехосвіта» №5 травень 2014року,
профорієнтаційний тренінг «Вибір професії»; журнал «Психолог» №10
травень 2014року, психологічний тренінг для підлітків «Спасибі за життя»;
педагог-організатор ново миргородського ЦДЮТ Демшевська Л.В.: журнал
«Позашкілля» № 2(86) лютий 2014року, сценарій до Дня матері для дітей
молодшого шкільного віку «Уклін низький вам, матінко моя!».
7. Робота з молодими педагогами.
Пріоритетним завданням кадрової роботи є комплектування навчальних
закладів району молодими спеціалістами з
педагогічною освітою. З цією
метою відділ освіти підтримує тісні зв’язки з вищими навчальними
закладами області. Постійно здійснюється обмін інформацією, укладаються
угоди про підготовку педагогів відповідних спеціальностей, проводиться
профорієнтаційна робота серед випускників. Це дозволило у 2013 році
прийняти на роботу за направленнями в навчальні заклади
молодих спеціалістів , з 2 -
району 14
укладені тристоронні угоди. З метою
професійного становлення та адаптації, молодих учителів залучено до роботи
в шкільних
та районних методичних формуваннях, Школи молодого
вчителя. Слухачі даної школи працюють над проблемою «Формування
12
професійних компетентностей молодих спеціалістів. Процес навчання як
цілеспрямована взаємодія вчителя та учня». За молодими спеціалістами
закріплено, відповідно їх фаху, учителів – наставників, які допомагали їм у
навчально – виховному процесі. Молоді педагоги працювали за складеним
індивідуальним планом, згідно якого опрацювали нормативні документи,
методичну та фахову літературу; відвідували уроки наставників, проводили й
брали участь у різноманітних заходах школи та району. Для ознайомлення
молодих учителів із інноваційними формами і методами роботи щодо
розвитку професійної компетентності учителя в умовах модернізації освіти,
районним методичним кабінетом відділу освіти було проведено районні
семінари - практикуми на тему: «Перші кроки до вершин педагогічної
майстерності» (06.09.2013 року, районний методичний кабінет), «Контроль
результатів навчально – пізнавальної діяльності учнів» (11.12.2013 року,
Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів), «Позакласна робота як одна з форм організації
навчально – виховного процесу» (14.02.2014 року, Коробчинська ЗШ І-ІІІ
ступенів). Із метою виявлення проблем та надання методичної допомоги для
новопризначених
вчителів
(вересень
2013
року)
було
проведено
моніторингове дослідження (вхідне діагностування) «Розвиток професійної
компетентності» та анкетування наприкінці стажування, яке дало можливість
з’ясувати рівень професійного зростання молодого вчителя за рік роботи в
школі, визначити напрямки роботи на наступний рік.
У рамках Тижня молодого вчителя в навчальних закладах району
молоді педагоги поводили відкриті уроки, виховні заходи та прийняли
активну участь у районному та обласному конкурсі «Міс Освіта - 2014».
Переможцем районного етапу даного конкурсу стала Прилипко Н.С., вчитель
світової літератури Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №3, яка й стала
учасницею 43-го обласного зльоту молодих учителів Кіровоградщини і
виборола почесне третє місце серед 25 учасників. 21 травня 2014 року було
проведено районний творчий звіт молодих вчителів, які звітували про хід
стажування. У 2014 році виконали індивідуальні плани та успішно пройшли
стажування 13 молодих спеціалістів.
Не пройшли стажування – 1:
13
Сидоренко О.О., вчитель трудового навчання Коробчинської ЗШ І-ІІІ
ступенів, яка звільнилася в зв’язку зі зміною місця проживання.
8. Реалізація Програми підготовки педагогічних працівників до
реалізації нових Державних стандартів.
У зв'язку із запровадженням нового Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти Кабінетом Міністрів України (постанова від
23.11.2011 № 1392) виникла потреба навчити педагогічних працівників
працювати за новими стандартами. В умовах упровадження нових
Державних стандартів значно підвищуються вимоги до педагогічних кадрів
усіх рівнів: їхньої професійної компетентності, здатності до творчої
діяльності та розвитку особистісних рис. З огляду на це районним
методичним кабінетом відділу освіти Новомиргородської районної державної
адміністрації була створена Програма підготовки педагогічних працівників
до реалізації
нових Державних стандартів у 2013 - 2014 н. р. у ЗНЗ
Новомиргородського
району,
затверджена
наказом
відділу
освіти
Новомиргородської районної державної адміністрації від 05 січня 2013 року
№ 92. Мета програми: підготовка керівних і педагогічних кадрів до
впровадження й успішного науково-методичного супроводу Державних
стандартів освіти, формування готовності до творчого пошуку, здатності
самостійно засвоювати нові знання й уміння, приймати оптимальні рішення.
На виконання заходів програми на засіданнях РМО опрацьовано
нормативні документи: Державний стандарт базової загальної середньої
освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, типові навчальні
плани, навчальні програми для 2-х та 5-х класів. З метою надання практичної
допомоги щодо впровадження нових Державних стандартів щопонеділка в
РМК працює консультпункт для педагогічних працівників. У серпні 2013
року було проведено анкетування «Готовність педпрацівників до реалізації
нових Державних стандартів у 2013 - 2014 н. р.», за результатами якого
внесені корективи до планів роботи методичних об’єднань. Результати
діагностування проаналізовано на розширеному засіданні методичної ради
районного методичного кабінету за участю заступників директорів шкіл. На
14
виконання заходів програми на засіданнях РМО опрацьовано нормативні
документи: Державний стандарт базової загальної середньої освіти,
Державний стандарт початкової загальної освіти, типові навчальні плани,
навчальні програми для 2-х та 5-х класів. Проведено методичну нараду для
вчителів інформатики з актуальних питань викладання предмету у новому
2013/2014 році за вимогами Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти.
. Протягом І семестру у ЗНЗ району проведено тематичні вивчення щодо
адаптації учнів 5-х класів до навчання, зібрано методичний кейс з даного
питання. Протягом 2013/2014 навчального року творчою групою вчителів
світової літератури створено розробки уроків зі світової літератури для учнів
6-го класу.
9. Організація профільного та допрофільного навчання.
З метою забезпечення профілізації навчання, забезпечення рівного
доступу дітей до якісної освіти, профільного, допрофесійного навчання
у 2013/2014 навчальному році в межах Новомиргородського освітнього
округу функціонували профільні класи: у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ
ступенів № 1 – українська філологія, історичний, Новомиргородська ЗШ І-ІІІ
ступенів № 2 – українська філологія, фізико-математичний, біолого-хімічний,
історичний, Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 – українська філологія,
біолого-хімічний, історичний, Златопільська гімназія м.Новомиргорода економічний, правовий, історичний, фізико-математичний.
Новомиргородський міжшкільний навчально-виробничий комбінат здійснює
профільну підготовку та професійно-технічне навчання шкіл трьох освітніх
округів: Новомиргородського, Капітанівського, Панчівського. Для здобуття
професійної підготовки у 2013/2014 навчальному році учні Капітанівської
ЗШ І-ІІІ ступенів (46 осіб), Туріянської ЗШ І-ІІІ ступенів (19 осіб),
Мартоніської ЗШ І-ІІІ ступенів (35 осіб), Панчівської ЗШ І-ІІІ ступенів (14
осіб), Канізької ЗШ І-ІІІ ступенів (24 особи), Йосипівського навчальновиховного комплексу ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний
15
навчальний заклад” (13 осіб), навчально-виховного об’єднання “Тишківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” (13
осіб) навчаються
в Новомиргородському МНВК з таких профілів:
автосправа, швейна справа, оператор комп’ютерного набору.
З метою
методичного супроводу організації профільного та до профільного навчання
у 2013/2014 навчальному році проведено семінар-практикуми для вчителів,
які викладають у профільних класах, на базі Новомиргородського МНВК з
проблеми « Впровадження методичного кейсу профільного навчання та
використання комп’ютерних технологій».
10.Методичний супровід інклюзивного навчання
Відділом освіти та районною ПМПК розроблений план заходів щодо
запровадження інклюзивного навчання.
Наказом відділу освіти Новомиргородської райдержадміністрації від
03 вересня 2013 року №293 «Про організацію методичної роботи з
педагогічними кадрами району в 2013/2014 навчальному році» опорним
навчальним закладом для запровадження інклюзивного навчання визначено
НВО «Тишківська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», який працює над проблемним
питанням «Соціалізація учнів з особливими освітніми потребами в умовах
навчально-виховного об’єднання». В даному закладі навчається чотири
дитини з особливими освітніми потребами, яким забезпечено психологопедагогічний супровід. Відповідно до вище згаданого наказу створено фокусгрупу вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами.
Фокус-група вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами, працює над проблемою «Інноваційні підходи до забезпечення
якісною освітою дітей з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного та індивідуального навчання». Мета роботи фокус-групи:
опанувати
теоретичний
матеріал
з
науково-методичної
проблеми;
ознайомитись з педагогічним досвідом, який висвітлює дане питання;
визначити оптимальні напрямки науково-методичного дослідження
проблеми; розробити рекомендації щодо роботи з дітьми
даної
з особливими
16
освітніми потребами в умовах освітніх установ; узагальнити досвід роботи
членів фокус-групи; апробовувати рекомендації, розроблені фокус-групою.
На протязі 2013/2014 навчального року відбулося два засідання фокус-групи,
дана форма роботи зарекомендувала себе з позитивної сторони, оскільки
педагогічним працівникам необхідні практичні заняття щодо роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами. Учасники фокус-групи мають нагоду
почути, побачити, проаналізувати позитивний досвід своїх колег. Вчителі
демонстрували власні здобутки, презентовані ними матеріали ґрунтувались
на вимогах сучасних корекційних методик, а виступи були надзвичайно
емоційними, небайдужими. Усі вчителі погоджуються, що необхідною
умовою навчально-виховного процесу є забезпечення кожній дитині з
особливими освітніми потребами складової корекційно-розвиткового блоку.
Тому дана форма роботи буде продовжена в 2014/2015 навчальному році.
Відповідно до плану роботи РМК та на виконання заходів щодо
упровадження
інклюзивної
освіти
у
лютому
2014
року
на
базі
Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №3 було проведено семінар для
вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, на тему:
«Інклюзивне навчання – теорія і практика». Головна мета семінару
підготовка вчителів до впровадження інклюзивної форми навчання.
На
семінарі було розглянуто: алгоритм роботи щодо організації навчання учнів
за індивідуальною та інклюзивною формою навчання, корекційно –
розвивальні заняття та психолого – педагогічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами та алгоритм психолого-педагогічного
вивчення вчителем учнів, які навчаються на інклюзивній формі навчання.
11. Реалізація заходів програми розвитку позашкільної освіти та
підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року
У ЗНЗ району протягом 2013/2014 навчального року навчалося 2588 дітей,
303 учні отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, з них – 19
свідоцтва з відзнакою, 222 учні отримали повну загальну середню освіту, з
них – 14 нагороджено золотою медаллю, 5 – срібною. У 2013/2014
навчальному році школи району поповнилися 216 першокласниками.
17
У 2013/2014 навчальному році 42 учні з 7 загальноосвітніх навчальних
закладів району навчалися у Кіровоградській Малій академії наук учнівської
молоді. 13 слухачів Малої академії наук України взяли участь у ІІ
(обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. За
результатами контрольної роботи та захисту власних дослідницьких
напрацювань
переможцями
обласного
конкурсу-захисту
науково-
дослідницьких робіт в 2014 році стали:
-
Козяр Максим, учень 11 класу Златопільської гімназії, який виборов І
місце у секції «Експериментальна фізика», педагогічний керівник – Козяр
О.І.;
-
Михалковська Єлизавета, учениця 11 класу Златопільської гімназії, І
місце у секції «Історія України», педагогічний керівник – Бирзул О.В.;
-
Шода Максим, учень 11 класу Златопільської гімназії , отримав
диплом ІІ ступеня у секції «Економічна теорія та історія економічної думки»,
педагогічний керівник – Гончарова В.А.;
-
Деркач Тетяна, учениця 11 класу Златопільської гімназії, зайняла ІІ
місце у секції «Психологія», педагогічний керівник – Рождественська І.О.;
-
Білопольська Ірина, учениця 9 класу Златопільської гімназії, зайняла
ІІІ місце у секції «Психологія», педагогічний керівник – Рождественська І.О.;
-
Дзигал Олександра, учениця 11 класу Златопільської гімназії, отримала
диплом ІІІ ступеня у секції «Журналістика»;
-
Коткова Анна, учениця 11 класу Новомиргородськї ЗШ І-ІІІ ступенів
№1 та має ІІІ результат у секції «Українська література та фольклористика».
Отримавши перемогу в наукових відділеннях з фізики та історії, двоє
учнів Златопільської гімназії представляли наш район на
Всеукраїнському етапі конкурсу в м. Києві. Михалковська Єлизавета з
дослідницьким
Степана
проектом
Кожум'яки»
«Суспільно-політична
отримала
диплом
ІІ
діяльність
дисидента
ступеня
переможця
Всеукраїнського етапу конкурсу. Козяр Максим вдруге брав участь у
Всеукраїнському етапі конкурсу та отримав за кількістю набраних балів ІV
місце.
18
У 2013/2014 навчальному році 13 новомиргородців посіли призові
місця на обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад:
- Ільченко Анна – учениця 11 класу Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №3 ІІІ місце на олімпіаді з української мови і літератури (наставник
– Німчинова В.Г.);
-
Котляренко Яна – учениця 9 класу Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №3 ІІІ місце на олімпіаді з української мови і літератури (наставник
– Німчинова В.Г.);
- Козяр Максим – учень 11 класу Златопільської гімназії ІІІ місце на
олімпіаді з англійської мови (наставник – Зарудня А.М.);
- Михалковська Єлизавета – учениця 11 класу Златопільської гімназії
м. Новомиргорода ІІІ місце на олімпіаді з історії (наставник – Бирзул О.В.);
- Бондарчук Ярослав - учень 11 класу Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №1 ІІІ місце на олімпіаді з історії (наставник – Давиденко С.М.);
-
Бреурош
Богдан
-
учень
10
класу Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода ІІІ місце на олімпіаді з історії (наставник – Бирзул О.В.);
- Сосніцький Кирило – учень 10 класу Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №2 ІІІ місце на олімпіаді з біології (наставник – Шкарупа О.М.);
- Деркач Тетяна - учениця 11 класу Златопільської гімназії
м. Новомиргорода ІІІ місце на олімпіаді з педагогіки і психології
(наставник – Рождественська І.О.);
- Шода Максим - учень 11 класу Златопільської гімназії, ІІІ місце на
олімпіаді з економіки (наставник – Гончарова В.А. );
- Лойтра Олена - учениця 11 класу Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №1 ІІІ місце на олімпіаді з фізичної культури та спорту (наставник –
Марінов І.С.);
- Дзигал Олександра - учениця 11 класу Златопільської гімназії
м.
Новомиргорода
ІІІ
місце
на
олімпіаді
з
правознавства
(наставник – Бирзул О.В.);
- Коптєв Олександр - учень 9 класу Златопільської гімназії
м. Новомиргорода ІІІ місце на олімпіаді з географії (наставник – Гончарова
В.А.);
19
-
Бреурош
Богдан
-
учень
10
класу Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода ІІІ місце на олімпіаді з географії (наставник –
Гончарова В.А. );
- Козяр Максим – учень 11 класу Златопільської гімназії ІІ місце на
олімпіаді з астрономії (наставник – Козяр О.І.);
-
Соколов
Андрій
-
учень
10
класу
Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода ІІІ місце на олімпіаді з астрономії (наставник –
Козяр О.І.).
У
2013/2014
навчальному
році
переможцем
фінального
етапу
Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», приуроченого
200-річчю Тараса Григоровича Шевченка став учень 10 класу Капітанівської
ЗШ І-ІІІ ступенів Дахно Богдан у номінації «Науково-дослідницька робота»
(наставник - учитель української мови та літератури Нечуйвітер Т. П.). За
підсумками
ХІІІ
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської
творчості
«Об'єднаймося ж, брати мої» переможцями у номінації «Література» визнано
Дерев'янко
Юлію,
ученицю
10
класу
Златопільської
гімназії
м.
Новомиргорода, наставник – Килівник Т.І, у номінації «Історія України» Білопольську Ірину, ученицю Златопільської гімназії , наставник – Бирзул
О.В.
У Всеукраїнському конкурсі з російської мови «Лукоморье» брали участь:
учні ЗШ №3-21 (1м-обл.-Самченко Любов, уч. 9 кл.); ЗШ №2-9 (Бронзовий
Сертифікат -2);
Йосипівського НВК- 10 (Сертифікат учасника -10);
Туріянської ЗШ-9 (Сертифікат учасника – 9 ); Кам’янської ЗШ-3 (Сертифікат
учасника - 3).
У Регіональному конкурсі юних художників «Веселкова палітра» - всього
брали участь-17 учнів: Новомиргородських ЗШ
І-ІІІ ступенів №1, №2,
Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Йосипівського НВК, Мартоніської ЗШ І-ІІІ
ступенів, Тишківського НВК, Пурпурівської ЗШ
І-ІІ ступенів, ЦДЮТ у
напрямках «Малюємо за творчістю Т.Г.Шевченка», «Моя Батьківщина»,
«Вільна тема».
20
У районному конкурсі «Тебе, Кобзарю, пам’ятаємо й нині» переможцями
стали
у
номінації:
Кам’янської;
ІІм
«Музичне
-
мистецтво»:
Оситнязької,
Ім-
Канізької
учні
ЗШ,
Капітанівської,
Йосипівського,
Пурпурівського НВК; ІІІ м- ЗШ №1, №2, Мартоніської ЗШ. У номінації
«Образотворче мистецтво»: Ім.- ЗШ №3; ІІм- Жовтневої, ЦДЮТ; ІІІмОситнянської, ЗШ№2, Петроострівської ЗШ. У номінації: «Декоративноприкладне мистецтво»: Ім- учні ЗШ №1, Туріянської ЗШ; ІІм- Оситнязької,
ЗШ №2; ІІІм- Пурпурівського НВК.
У районному конкурсі ( до Міжнародного Дня захисту дітей) «Я малюю
дитинство, я малюю мрію, я малюю радість» переможцями стали учнівські
колективи: Ім- ЗШ №3; ІІм- Златопільської гімназії; ІІІм- ЗШ №2, ЦДЮТ.
У
ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Національний банк
України» брали участь учні ЗШ №3 (1- ІІІм- Чашка Ельвіра, уч. 11 кл. );
Капітанівської ЗШ (6); вихованці ЦДЮТ.
У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» по району взяли участь 298
учнів. Із них отримали Диплом переможця-83 (20- ЗШ №2; 10-ЗШ №3 ; 7Йосипівського НВК; 1-Кам’янськоїЗШ). Диплом І ступеня Всеукраїнського
рівня-8 (5- ЗШ №2; 1-Златопільської гімназії). Диплом ІІ ступеня
Всеукраїнського рівня-26 (6- Златопільської гімназії; 4- ЗШ №2; 2Йосипівського НВК). Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня-24 (7 -ЗШ
№2; 3- Златопільської гімназії; 2- Туріянської ЗШ; 1- Йосипівського НВК).
Диплом І ступеня Регіонального рівня-36 ( 9- Златопільської гімназії;
5 -ЗШ №2; 5- Йосипівського НВК; 3- Туріянської ЗШ; 3- Кам’янської ЗШ)
Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня-36 (5 -ЗШ №2; 5- Златопільської
гімназії; 5- Йосипівського НВК; 3- Туріянської ЗШ; 1- Кам’янської ЗШ)
Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня-23 (7 -ЗШ №2; 4- Йосипівського
НВК; 2- Туріянської ЗШ; 2- Златопільської гімназії).
Сертифікат учасника-62, Тишківського НВО-14 та решта учнів вище
зазначених навчальних закладів. Відзначено найактивніших учасників гри21
учні ЗШ №2 (65), №1, Йосипівського НВК (25); №3 (10), Златопільської
гімназії, Капітанівської ЗШ.
Протягом 2013/2014 навчального року учні шкіл району були активними
учасниками еколого-натуралістичних конкурсів та посіли призові місця:в
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» - ІІІ місце
екологічна група «Комонеровці» Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №1,
вчитель біології Чепіжак В.А.; обласний етап Всеукраїнської трудової акції
«Парад квітів біля школи», ІІІ місце, Горобець Ірину, учениця 11 класу
Туріянської ЗШ І-ІІІ ступенів, керівник вчитель біології та хімії Горобець
Л.М.; обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл», ІІ
місце, учнівський колектив Туріянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ
ступенів Новомиргородського району, керівник Горобець Л.М.;обласний
етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста», ІІІ місце,учнівський
колектив
9
класу
Йосипівського
навчально-виховного
комплексу
Новомиргородського району, керівник Жижко В.В., учнівський колектив
Туріянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського
району, керівник – вчитель біології та хімії Горобець Л.М.;обласний етап
Всеукраїнської природоохоронно-пропагандиської акції «Птах року 2013бджолоїдка», ІІІ місце, учнівський колектив Туріянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського району, керівник – вчитель біології
та хімії Горобець Л.М., обласний етап Всеукраїнської трудової акції
«Юннатівський зеленбуд», ІІІ місце, колектив учнів 5 та 9 класів
Листопадівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новомиргородської
райдержадміністрації,
керівник
Гусакова
С.В.,обласний
етап
захисту
екологічних проектів «Вчимось досліджувати та охороняти природу»,
Диплом комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» за проведену змістовну
практично-дослідницьку роботу в рамках обласного конкурсу «Вчимось
досліджувати та охороняти природу», Драга Владислав, учень 8-Б класу
Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського
району; обласний етап Всеукраїнського конкурсу юнацького відеофільму «В
22
об’єктиві натураліста», ІІІ місце, Ігнатьєва Діана, учениця Оситнязької ЗШ ІІІІ ступенів в номінації «Краща фоторобота», керівник вчитель географії
Ігнатьєва Л.І. У 2014 році загальноосвітні навчальні заклади приймали участь
у Всеукраїнській грі «Геліантус-природознавство для дорослих», у якій взяло
участь 6 загальноосвітніх навчальних закладів.
З січня 2014 року в Новомиргородському районі позашкільною освітою
охоплено 1915 дітей, що становить 74 % від загальної кількості учнів
загальноосвітніх навчальних закладів району ( 68, 7 % дітей від загальної
кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів району та вихованців
інтернатних установ). У Новомиргородському ЦДЮТ функціонувало 60
гуртків, 128 груп; з них у сільській місцевості – 33 гуртки на базі шкіл:
Капітанівської
ЗШ
І-ІІІ
ступенів,
Камянської
ЗШ
І-ІІ
ступенів,
Листопадівської ЗШ І-ІІ ступенів, Йосипівського НВК, Канізької ЗШ І-ІІІ
ступенів, Туріянської ЗШ І-ІІІ ступенів, Панчівської ЗШ І-ІІІ ступенів,
Жовтневої ЗШ І-ІІ ступенів, Тишківського НВО. 495 дітей сільської
місцевості охоплено позашкільною освітою в гуртках Новомиргородського
центру дитячої та юнацької творчості. Гуртки ЦДЮТ діяли на базі
Новомиргородської спецшколи-інтернату інтенсивної педагогічної корекції,
Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів, міських дитсадків. Позашкільною освітою охоплено 82% дітей
соціально незахищених категорій та підлітків з девіантною поведінкою.
Протягом 2013/2014 навчального року Новомиргородським центром дитячої
та юнацької творчості проведено більше 30 масових заходів для дітей та
учнівської молоді за напрямками позашкільної освіти, а саме: конкурс
екологічних агітбригад, зліт-фестиваль волонтерських загонів, конкурс
«Молодь
обирає
здоровя»,
конкурс
на
краще
виконання
творів
Т.Г. Шевченка, Хода Єдності, флеш-моб «Єдина Україна» тощо. За
підсумками V обласного огляду-конкурсу позашкільних навчальних закладів
Новомиргородський центр дитячої та юнацької творчості став переможцем.
23
12. Інформаційна діяльність РМК.
Протягом
2013
/2014
навчального
року
методистами
районного
методичного кабінету видано методичні рекомендації, посібники, буклети, а
саме:
методичні
рекомендації
«Вимоги
щодо
оформлення
класного
журналу», памятка «Методичні рекомендації щодо проведення екологічних
екскурсій» (методист Козак Ю.О.), брошура «Художня діяльність як
складова педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі»
(методист Масляна О.Л.), збірка матеріалів районних педагогічних читань
(до
95-річчя
від
дня
народження
В.О.
Сухомлинського)
«В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховати Людину» (завідувач
РМК Сергата С.М.), збірка матеріалів педагогічних читань до 200-річчя з дня
народження Т.Г. Шевченка «Творчий портрет Сарани Ф.К., українського
бібліографа і літератора, лауреата державної премії УРСР ім.. Т. Шевченка»
(методист Брижицька О.Л.), методичні рекомендації щодо роботи з дітьми з
девіантною поведінкою «Запобігання насилля та жорстокості серед учнів»
(методист Мікель М.Ю.), брошура «Аналітичний звіт про проведення
моніторингу яості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів
у початковій та середній школі» (методист Козак Ю.О.), «Аналіз проведеної
роботи щодо організації ЗНО в ЗНЗ Новомиргородського району» (методист
Козак Ю.О.).
На шпальтах журналу «Методист», № 4, квітень 2014 року,
надруковано статті методистів РМК, а саме: «Аукціон педагогічних ідей»,
методист РМК Вітко І.Р., «Становлення молодого спеціаліста», методист
Піддубна Н.І.
Діяльність
РМК
висвітлювалася
на
шпальтах
районної
газети
«Новомиргородщина», на сайті методичного кабінету та відділу освіти.
Завдання на 2014/2015 навчальний рік
Сьогодні на долю нашої країни випали важкі випробування. Внаслідок
військових дій на Сході та обмеження фінансів й енергоносіїв, країну, в
цілому, й освіту, зокрема, очікують серйозні випробування восени і взимку.
Належить вирішити проблему економного витрачання коштів, енергетичних
24
та матеріальних ресурсів. Саме тому відбудуться зміни в структурі 2014/2015
навчального року. В умовах сучасної нестандартної ситуації необхідно
шукати гнучкі й оперативні рішення.
дошкільної,
загальної
середньої
Необхідно забезпечити підтримку
та
позашкільної
освіти
шляхом
урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема шляхом роботи
освітніх округів, дистанційного навчання педагогів та учнів. Особлива увага
в новому навчальному році - на відповідальність навчальних закладів за
якість освітніх послуг, що надаються ними, розвиток конкуренції між
навчальними закладами різних типів та форми власності у наданні якісних
освітніх послуг. В умовах нестандартної ситуації необхідно забезпечити
належний психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу
шляхом активної діяльності мобільних груп практичних психологів у межах
освітніх округів. В умовах реформування галузі загальної середньої освіти
необхідно створити ефективну систему інформування педагогів про
актуальні проблеми модернізації освіти, спрямувати діяльність на піднесення
рівня
професійної
компетентності
педагогів
у
сучасних
умовах,
оптимізувати систему підготовки та підвищення кваліфікації у сфері
впровадження ІКТ. На часі важливим напрямком є розвиток системи роботи
з
обдарованою
і
талановитою
молоддю,
різнобічний
розвиток
індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей,
формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток
творчих здібностей і навичок, самоосвіти та самореалізації особистості,
створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді. Вимогою часу є
заходи для посилення патріотичного виховання, збагачення духовного
потенціалу дітей та учнівської молоді, відродження кращих надбань
українського народу, його культурних і національних традицій. Саме тому
треба
зосередити
увагу
педагогічних
працівників
на
необхідності
настановленням і особистим прикладом виховувати в дітей та молоді повагу
до цінностей України, її державного і соціального устрою. Одним із
основних завдань є збільшення рухового режиму учнів шкільного віку за
рахунок активізації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в
позаурочний час, організація змістовного дозвілля школярів. Актуальною є
25
систематична
й
послідовна
педагогізація
батьківської
громадськості,
оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. Цілеспрямована робота
має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків
з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до
виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого,
сімейного життя.
Розділ ІІ. Управління діяльністю районного
методичного кабінету.
Зміст
Відмітка про
виконання
1. Уточнити розподіл обов’язків між працівниками районного
методичного кабінету
до 10.09.2014 р.
відповідальний –Сергата С.М., завідувач РМК
2. Встановити режим роботи РМК
Початок робочого дня – 8.00
Обід
12:00-13:00
Кінець робочого дня
17:15; п’ятниця – 16:00
Понеділок – навчання педагогічних працівників, самоосвіта
Вівторок – робота в закладах освіти (надання методичної допомоги,
вивчення педагогічного досвіду, тематичні вивчення, атестація
шкіл)
Середа – проведення постійно діючих семінарів, робота в закладах
освіти, надання консультивно-методичної допомоги вчителям –
предметникам;
Четвер – апаратна нарада відділу освіти, планування роботи РМК,
робота з документами, підготовка до проведення районних
методичних заходів;
П’ятниця – навчання методичного активу – І п’ятниця місяця,
проведення нарад, колегій при відділі освіти - ІV п’ятниця
місяця
3.
Закріпити відповідальними за організацію методичної роботи в
закладах освіти таких методистів РМК:
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 – Брижицьку О.Л.
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 – Іванову О.С.
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №3 – Якубцову Р.П.
Златопільська гімназія м.Новомиргорода – Брижицьку О.Л.
Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів – Вітко І.Р.
НВК «Йосипівська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» – Козак Ю.О.
Канізька ЗШ І-ІІІ ступенів – Вітко І.Р.
Коробчинська ЗШ І-ІІІ ступенів – Піддубну Н.І.
26
Мартоніська ЗШ І-ІІІ ступенів – Іванову О.С.
Оситнязька ЗШ І-ІІІ ступенів – Брижицьку О.Л.
Панчівська ЗШ І-ІІІ ступенів – Якубцову Р.П.
Петроострівська ЗШ І-ІІІ ступенів – Піддубну Н.І.
Тишківське НВО – Балакіна Є.А.
Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів – Піддубну Н.І.
Дібрівська ЗШ І-ІІ ступенів – Мікель М.Ю.
Жовтнева ЗШ І-ІІ ступенів – Мікель М.Ю.
Кам’янська ЗШ І-ІІ ступенів – Іванову О.С.
Листопадівська ЗШ І-ІІ ступенів – Вітко І.Р.
Оситнянська ЗШ І-ІІ ступенів – Козак Ю.О.
Пурпурівський НВК – Балакіна Є.А.
Шпаківська ЗШ І-ІІ ступенів – Козак Ю.О.
ЦДЮТ – Сергату С.М.
МНВК – Балакіна Є.А.
4.
Призначити відповідальними для надання практичної допомоги
таким категоріям педагогічних працівників:
- керівникам закладів освіти, заступникам директорів з навчально виховної та виховної роботи, керівникам гуртків – Сергату С.М.,
завідувача РМК
- завідувачам
ДНЗ,
вихователям
ДНЗ
Масляну О.Л., методиста з дошкільної освіти
- учителям початкових класів, вихователям ГПД - Якубцову Р.П.
- учителям світової літератури, російської мови, учителям предметів
художньо-естетичного циклу – Піддубну Н.І.
- учителям математики, інформатики – Вітко І.Р.
- учителям фізики, астрономії, молодим спеціалістам– Іванову О.С.
- учителям біології, хімії, основ економіки, природознавства,
географії, - Козак Ю.О.
- учителям історії, правознавства, основ здоров’я, захисту Вітчизни,
фізичної культури, трудового навчання – Балакіна Є.А.
- учителям іноземних мов, учителям української мови і літератури,
шкільним бібліотекарям, – Брижицьку О.Л.
- практичним психологам, соціальним педагогам, класним
керівникам, педагогам – організаторам – Мікель М.Ю.
- вчителям, які працюють з учнями з особливими освітніми
потребами – Морозову Ю.С., завідувача ПМПК
5. Створити умови для самоосвітньої діяльності працівників РМК
 практикувати проведення оглядів новин літератури, презентації
нових педагогічних видань, повідомлень, рекомендацій з метою
вдосконалення самоосвітньої роботи;
 провести навчання методистів за планом (додаток 1)
у продовж року
відповідальний – Сергата С.М.

забезпечити підвищення кваліфікації методичних працівників
на курсах методистів: Масляної О.Л., Сергатої С.М.
січень 2015 року
27
відповідальний – Піддубна Н.І.
- забезпечити проведення нарад при завідувачу РМК
щочетверга
відповідальний – Сергата С.М.
6. Забезпечити методичний супровід районних цільових програм:
- «Освітній округ»
Сергата С.М.
- Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки
обдарованої молоді на період до 2014 року
Сергата С.М., Брижицька О.Л.
- Програма розвитку дошкільної освіти
Масляна О.Л.
- Програма розвитку природничо-математичної освіти
Козак Ю.О., Вітко І.Р.
- «Сто відсотків»
Вітко І.Р.
7. Забезпечити поновлення інформації на сайтах відділу освіти та
РМК
Сергата С.М., методисти РМК, Руденко Б.В.
8. Сприяти висвітленню роботи РМК в засобах масової інформації
методисти РМК
9. Продовжити співпрацю РМК з іншими установами,
організаціями:
- службою у справах дітей райдержадміністрації;
- відділом
у
справах
сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації;
- районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- сектором із питань внутрішньої політики, зв’язків із
громадськістю та у справах преси та інформації апарату
райдержадміністрації;
- районним центром зайнятості;
- районним відділом культури і туризму райдержадміністрації;
- ДМШ, ДЮСШ
методисти РМК
10.
Розширити та поглибити співробітництво з КОІППО
імені Василя Сухомлинського, фондами, організаціями, асоціаціями
методисти РМК
11.Провести засідання ради районного методичного кабінету
(додаток 2)
28
Розділ ІІІ. Зміст та організаційні заходи щодо
підвищення науково-теоретичного рівня і
професійної кваліфікації педагогічних працівників
Зміст
Відмітка про виконання
1. Підготувати наказ «Про організацію методичної роботи з
педагогічними кадрами району у 2014/2015 навчальному році»
до 15.09.2014
відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК
2. Спланувати роботу районних методичних обєднань
(додаток 5).
до 20.09.2014 р.
відповідальні- методисти РМК, методичний актив
3. Організувати роботу опорних ЗНЗ та ДНЗ (додаток 6)
до 20.09.2014 р.
відповідальні: методисти РМК, керівники ДНЗ
4. Надавати допомогу керівникам опорних шкіл в організації
та проведенні заходів для підвищення професійної майстерності
педпрацівників
протягом року
відповідальні: методисти РМК
5. Провести семінари-практикуми на базі навчальних закладів
(згідно з окремим графіком) (додаток 7)
протягом року
відповідальні – методисти РМК
6. Організувати
роботу
консультпунктів
з
питань
удосконалення навчально-виховного процесу та творчого
використання елементів педагогічного досвіду для молодих,
малодосвідчених учителів, для педагогів району, які цікавляться
творчими здобутками колег .(додаток 8)
вересень
відповідальні– методисти РМК
7. Продовжити роботу шкіл:
 адаптації молодого вчителя з проблеми «Формування
професійних компетентностей молодих спеціалістів. Процес
навчання як цілеспрямована взаємодія вчителя та учня»
протягом року
керівник: Рябоконь А.Ю., учитель української мови
і літератури НВК «Йосипівська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»
відповідальний – Іванова О.С.
 удосконалення управлінських умінь керівника
дошкільного навчального закладу з проблеми «Удосконалення
фахової майстерності відповідно до програми виховання і навчання
дитини віком від 2 до 7 років «Дитина» та програми розвитку
дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
29
протягом року
керівник: Щербина Л.М..,
завідувач Капітанівського ДНЗ «Веселка»
відповідальний – Масляна О.Л.
- молодого бібліотекаря з проблеми «Створення сучасної
моделі бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу:
практичний аспект»
протягом року
керівник: СіраченкоЛ.І. ,
шкільний бібліотекар Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів № 1
відповідальний – Брижицька О.Л.
- удосконалення управлінської майстерності керівників ЗНЗ
(директорів та заступників директорів) на базі закладів освіти:
- «Наукова організація внутрішньошкільної методичної роботи»
(для новопризначених заступників з навчально-виховної роботи)
протягом року
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ст. № 2
відповідальні – Сергата С.М.,Сміхович В.В.
- «Підвищення професійної компетентності директора школи
в умовах модернізації освіти»(для новопризначених директорів)
протягом року
Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів
відповідальні – Сергата С.М.,Овчаренко Л.Г.
8. Провести звірку та поновити картотеку педагогічних
кадрів району
вересень
методисти РМК
9.
Підготувати
наказ
про
підвищення
кваліфікації
педпраціників у 2015 році на базі КОІППО імені Василя
Сухомлинського
до 15.12.2014 р.
відповідальний – Піддубна Н.І.
10. Забезпечити виконання плану курсової підготовки
працівників закладів освіти
протягом року
відповідальні: Піддубна Н.І.,
керівники ЗНЗ району
11. Проводити звіти педпрацівників, які пройшли курсову
підготовку на педрадах, ШМО, РМО, методичних оперативках
протягом року
відповідальні: методисти РМК,
керівники закладів освіти
12. Вивчати результативність підвищення кваліфікації
керівників шкіл, педагогічних працівників шляхом анкетування,
безпосереднього аналізу роботи на місцях, відвідування уроків,
співбесід
30
протягом року
відповідальні: методисти РМК,
керівники ЗНЗ
13. Провести вхідне діагностування педпрацівників
серпень 2014 року
відповідальні: методисти РМК,
14. Проводити
інструктивно-методичні
наради
із
заступниками директорів, навчання методичного активу
протягом року
відповідальні:Сергата С.М., завідувач РМК,
методисти РМК
15. Проводити
начально-методичне
консультування
педагогічних і керівних працівників освіти
протягом року
відповідальні: методисти РМК
16. Забезпечити надання адресної методичної допомоги
новопризначеним та малодосвідченим керівникам ЗНЗ, їх
заступникам, молодим спеціалістам, учителям сільських шкіл, які
викладають декілька предметів
протягом року
відповідальні:Сергата С.М., завідувач РМК,
методисти РМК
19. Провести Тиждень молодого вчителя
березень
відповідальний – Іванова О.С., методист РМК
20. Провести підсумки стажування молодих спеціалістів,
випускників вузів 2014 року
травень
відповідальний – Іванова О.С., методист РМК
21. Надавати допомогу та контролювати проведення атестації
педагогічних кадрів у закладах освіти
протягом року
відповідальний – Піддубна Н.І., методисти РМК
22. Скласти графік участі методистів у засіданнях шкільних
атестаційних комісій
жовтень
відповідальний – Піддубна Н.І.
23. Взяти участь у засіданнях шкільних атестаційних комісій
лютий-березень
відповідальний – Піддубна Н.І., методисти РМК
24. Вести тематичний облік листів, інструкцій, рекомендацій,
своєчасно повідомляти заклади освіти про їх надходження
протягом року
відповідальні – методисти РМК
25. Ознайомлювати з новинами літератури, періодичної преси
керівників закладів освіти, вчителів, класних керівників,
бібліотекарів
31
протягом року
відповідальні: Сергата С.М., завідувач РМК,
методисти РМК
26. Продовжити роботу щодо створення і поповнення
картотеки педагогічного досвіду, банку інноваційних технологій
та творчих знахідок майстрів педагогічної праці
протягом року
відповідальні –Якубцова Р.П., методисти РМК
27. Проводити звіти педагогічних працівників щодо
самоосвіти на засіданнях педагогічних рад шкіл, РМО, ШМО, у
рамках навчання керівників закладів освіти
протягом року
відповідальні – керівники ЗНЗ
28. Продовжити практику проведення громадських оглядів
знань, творчих звітів гуртків, дирекцій шкіл перед батьками,
громадськістю
протягом року
відповідальні: методисти РМК,
керівники ЗНЗ
29. Практикувати звіти керівників опорних шкіл, шкіл
перспективного педагогічного досвіду, методичних об’єднань на
засіданнях ради районного методичного кабінету
протягом року
відповідальні: завідувач РМК,
методисти РМК
Розділ ІV. Вивчення, узагальнення та
впровадження в практику роботи досягнень
педагогічної науки та педагогічного досвіду
Зміст
Відмітка про
виконання
1. Продовжити роботу з впровадження педагогічними кадрами
району нових прогресивних наукових ідей шляхом роботи над
конкретними науково-педагогічними темами у тісній співдружності
з кафедрами КОІППО імені Василя Сухомлинського, Науковим
центром «Мала академія наук України».
протягом року
відповідальні – методисти РМК
 2. Продовжити роботу ініціативних творчих груп вчителів з
впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та
педагогічного досвіду в практичну діяльність (додаток 9)
3. Продовжити роботу «Майстер-класів» (додаток 10)
32
4. Продовжити
роботу
таких
шкіл
педагогічного
досвіду(додаток 11)
5. Практикувати на базі опорних та базових шкіл навчання
відповідних категорій педпрацівників, проведення відкритих
занять, днів «відчинених дверей», творчих звітів
протягом року
відповідальні: методисти РМК;
керівники ЗНЗ, завідувачі ДНЗ
6. В процесі роботи районних методичних формувань та
постійно діючих семінарів ознайомити педпрацівників району зі
змістом та ідеєю досвіду
 Т. Апанасенко, вчителя історії гімназії №4 м.Світловодська
з питань активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках
історії
в ході районних семінарів вчителів історії
відповідальний – Луценко О.В., голова РМО вчителів історії
 Савіцької Т.Л., бібліотекаря Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №2 з питання «Методичні рекомендації до програми з
основ бібліотечно-бібліографічних знань»
в ході районних семінарів шкільних бібліотекарів
відповідальний – Брижицька О.Л., методист РМК
 колективу вихователів Аджамського ДНЗ «Білочка»
(Кіровоградський район) по впровадженню програми розвитку
дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
в ході районних семінарів вихователів ДНЗ
відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК
 колективу вихователів ДНЗ №43 м.Кіровограда з проблеми
«Дитина замовляє розвиток»
в ході районних семінарів вихователів ДНЗ
відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК
 Нікітченко С.М., вихователя Уманського ДНЗ №1 з проблеми
«Використання палочок Кюїзенера для логіко-математичного
розвитку дошкільника»
в ході районних семінарів вихователів ДНЗ
відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК
 методології М.О. Зайцева з навчання дітей грамоти
в ході районних семінарів вихователів ДНЗ
відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК
- директора Златопільської гімназії м. Новомиргорода Бирзула
В.Л., директора Златопільської гімназії м. Новомиргорода,
лауреата обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2014» в номінації «Директор школи»;
- вчителя світової літератури Панчівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Добровольської О.В., лауреата обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2014» в номінації «Світова
література».
33
7. Узагальнити досвід роботи:
 Жовнір А.М., вчителя світової літератури Новомиргородської
ЗШ І-ІІІ ступенів №1 з проблеми «Навчальний діалог та полілог у
культурологічному аспекті вивчення світової літератури»
протягом року
відповідальний – Піддубна Н.І.,
методист РМК
 Добровольської О.В., вчителя світової літератури Панчівської
ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Формування читацьких компетенцій
учнів шляхом синтезу літератури мистецтва»
протягом року
відповідальний – Піддубна Н.І.,методист РМК
 Левченко О.В., вчителя початкових класів Капітанівської ЗШ
І-ІІІ ступенів з проблеми «Розвиток мислення як умова активізації
пізнавальної діяльності учнів»
протягом року
відповідальний – Якубцова Р.П.,методист РМК
 Кімнатного О.С., вчителя музики Капітанівської ЗШ І-ІІІ
ступенів з проблеми «Розвиток образного сприйняття музичного
мистецтва шляхом використання музичних творчих завдань»
протягом року
відповідальний – Піддубна Н.І. , методист РМК
- районної творчої групи вчителів світової літератури з
проблеми «Теорія і практика аналізу художнього твору. Нові
підходи до викладання»
протягом року
відповідальний – Піддубна Н.І., методист РМК
- Щербини В.І., учителя хімії Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів № 3 з проблеми «Формування практичної діяльності
компетентності шляхом хімічних експериментів та творчих
завдань.
протягом року
відповідальний – Козак Ю.О., методист РМК
8. Пропагувати педагогічний досвід на сторінках періодичних
видань.
протягом року
відповідальні - методисти РМК
9. Забезпечити
інформування
педагогів
району
про
педагогічний досвід шляхом:
- поповнення картотеки педагогічного досвіду, банку
інноваційних технологій та творчих знахідок майстрів педагогічної
праці
- видання бюлетенів, узагальнюючих матеріалів про вивчений
досвід
- видання анотованого каталогу педагогічного досвіду
вчителів району
34
протягом року
відповідальні – Якубцова Р.П., методист РМК
10. Організувати проведення авторського семінару Яцейко В.І.,
переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2012» в номінації «Українська мова та література» для
учасників конкурсу «Учитель року – 2015»
листопад 2014 року
Відповідальний – Якубцова Р.П.
11. Організувати проведення конкурсів «Учитель року» та
«Класний керівник року» у ЗНЗ району, «Вихователь року» в ДНЗ
району
вересень - жовтень 2014 р.
відповідальні - методисти РМК
12. Провести І етап (районний) Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року». Забезпечити участь переможців районного стану
конкурсу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
листопад - грудень 2014 р.
відповідальний – Якубцова Р.П., методист РМК
Розділ V. Експериментальна то дослідницька
діяльність, робота з впровадження інноваційних
педагогічних технологій
Зміст
Відмітка про
виконання
1.
На основі аналізу існуючої перспективної педагогічної
практики в закладах освіти району виявити інноваційну ініціативу
окремих учителів та педагогічних колективів:
- вивчення досвіду педпрацівників, які атестуються
місце проведення: РМК
протягом року
відповідальні – методисти РМК
- проведення творчих звітів педагогічних працівників, що
атестуються, в межах освітніх округів у формі Панорами
педагогічних ідей
місце проведення: опорні навчальні заклади освітніх округів
березень
відповідальні – методисти РМК,
керівники освітніх округів
2. Провести діагностику інноваційних ідей на предмет їх новизни,
своєчасності, можливості реалізації та актуальності шляхом:
- спільної робота з КОІППО
протягом року
відповідальні – методисти РМК
35
залучення до роботи членів творчих груп, керівників
районних РМО вчителів-предметників
протягом року
відповідальні – методисти РМК
залучення педагогічних працівників до науководослідницької діяльності у співпраці з Національним центром
«Мала академія наук»
протягом року
відповідальні –Якубцова Р.П., методисти РМК
3. Створити умови для організації та координування інноваційної
освітньої діяльності в масштабах району
- робота РМО вчителів-предметників
- робота шкільних ініціативних груп
засідання РМО, ШМО
протягом року
відповідальні – методисти РМК
4.
Сформувати мотиваційну, практичну та теоретичну
готовність педагогічних працівників до інноваційної та дослідноекспериментальної діяльності шляхом проведення інтернетконференції для вчителів, які мають звання «методист», на тему
««Від компетентного вичтеля до компетентного учня: формування
ключових компетенцій учнів у парадигмі розвитку професійної
майстерності компетентності учителя»
січень 2014 року
відповідальні – методисти РМК
5.
Забезпечити оприлюднення, доведення до широкого загалу та
масового використання в педагогічній практиці узагальнених
результатів інноваційної діяльності
- творчі звіти вчителів, конкурси “Учитель року”, “Класний
керівник року”, “Директор школи”
місце проведення: РМК, ЗНЗ
протягом року
відповідальні – методисти РМК
- відкриті уроки учителів
місце проведення: ЗНЗ
протягом року
відповідальні – методисти РМК
- виставки-ярмарки педагогічних ідей
місце проведення: ЗНЗ, РМК
протягом року
відповідальні – методисти РМК
-
друк педагогічних ідей у ЗМІ, висвітлення на сайтах
протягом року
відповідальні – методисти РМК
36
6.
Сприяти участі закладів освіти району в експериментальнодослідній роботі з проблеми «Проектна робота - ефективний засіб
організації роботи з обдарованими учнями»
тісна співпраця ЗНЗ району з Малою академією наук
України
місце проведення: ЗНЗ, РМК, МАНУ
протягом року
відповідальні – Якубцова Р.П., методист РМК,
керівникиЗНЗ
створення осередку наукового учнівського товариства
МАН у ЦДЮТ
протягом року
відповідальні – Брижицька О.Л., методист РМК
Красюк Т.М., директор ЦДЮТ
7. Продовжити роботу творчої лабораторії по роботі з
обдарованою молоддю в системі науково-методичної роботи
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
району з проблеми «Індивідуальна робота з обдарованими учнями
як ефективний спосіб пошуку, відбору та підтримки творчої
особистості»
протягом року
керівник – Брижицька О.Л., методист РМК
8. Реалізація
«пілотного»
проекту
«Сонце»
під
керівництвом Національного центру «Мала академія наук України»
з метою організації навчально-дослідницької діяльності дітей у
початковій ланці освіти
місце проведення: ЗНЗ, РМК, МАНУ
протягом року
відповідальні – Якубцова Р.П.,
методист РМК,керівники ЗНЗ
9. Продовжити роботу експериментальної творчої групи вчителів
початкових класів з проблеми «Навчально-дослідницька діяльність
молодших школярів в умовах впровадження компетентісноорієнтованого навчання»
керівник - Велика З.Ф., учитель - методист,
учитель вищої категорії
Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2
протягом року
відповідальний – Якубцова Р.П.
10.Продовжити роботу фокус - групи для вчителів, які працюють з
дітьми з особливими освітніми потребами з проблеми «Інноваційні
підходи до забезпечення якісною освітою дітей з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзивного та індивідуального
навчання»
протягом року
керівник - Морозова Ю.С. ,завідувач районною ПМПК
11.Забезпечити організацію навчання педагогічних працівників
37
району основам ІКТ.
протягом року
відповідальний - Вітко І.Р., методист РМК
12. Удосконалити зміст, форми і методи роботи з різними
категоріями педагогічних працівників щодо впровадження
інновацій у навчально-виховний процес, використовуючи
дистанційне навчання (поширення методичних, інформаційних
матеріалів. Навчально-методичних посібників на компакт-дисках)
протягом року
відповідальні - методисти РМК
Розділ VI. Педагогічний аналіз та експертиза
діяльності закладів системи освіти
1.Підготувати питання на колегію відділу освіти (додаток 3)
2. Підготувати питання на наради керівників ЗНЗ (додаток 4)
Графік
державної атестації закладів освіти
Новомиргородського району на 2014/2015 навчальний рік
№
Назва закладів
з/
п
1.
2.
3
Термін атестації
Початок
Пурпурівський навчальновиховний комплекс «
Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів- дошкільний навчальний
заклад» Новомиргородської
районної ради Кіровоградської
області
Новомиргородський дошкільний
навчальний заклад № 2
«Волошка» загального типу
Новомиргородської міської ради
Кіровоградської області
Мартоніська загальноосвітня
школа
Термін
представлення
документів на
Закінчен. розгляд РЕР
14.10.
28.10.
19.11.
2014 року
2014 року
2014 року
14.10.
28.10.
19.11.
2014 року
2014 року
2014 року
11.11.
25.11.
20.12.
2014 року
2014 року
2014 року
38
І-ІІІ ступенів Новомиргородської
районної ради Кіровоградської
області
Мартоніський дошкільний
навчальний заклад «Сонечко»
загального типу Мартоніської
сільської ради
Новомиргородського району
Кіровоградської області
4.
Панчівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області
5.
Панчівський дошкільний
навчальний заклад «Малятко»
загального типу Панчівської
сільської ради
Новомиргородського району
Кіровоградської області
6.
11.11.
25.11.
20.12.
2014 року
2014
року
2014 року
18.02.
04.03.
26.03.
2015
року
2015 року
04.03.
26.03.
2015
року
2015 року
2015 року
18.02.
2015 року
Тематичні вивчення КОІППО в Новомиргородському районі:
1 Реалізація
завдань
Базового Тарапака Н.В.
компонента дошкільної освіти
2 Управління науково-методичним Вареха А.Г.
забезпеченням підготовки вчителя
до роботи з обдарованими дітьми
жовтень
жовтень
Тематичні вивчення районного методичного кабінету відділу освіти:
1
2
3
4
Вивчення
стану
викладання
світової літератури в ЗНЗ району
Вивчення
стану
викладання
географії в ЗНЗ району
Стан
викладання
предметів
художньо-естетичного циклу в
початкових класах ЗНЗ району
Стан викладання предметів основ
Піддубна Н.І.
ІІ семестр
Козак Ю.О.
ІІ семестр
Якубцова Р.П.
І семестр
Якубцова Р.П.
ІІ семестр
39
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
здоров’я та фізичної культури в
початкових класах ЗНЗ району
Стан
організації
оздоровчої
роботи
під
час
групи
продовженого дня в ЗНЗ району
Впровадження інноваційних форм
роботи
на
заняттях
з
образотворчої діяльності в ДНЗ
району
Вивчення
стану
виконання
заходів щодо патріотичного та
громадянського виховання учнів у
ЗНЗ району
Вивчення стану виховної роботи в
навчальних закладах району
Результативність
підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів
та самоосвітньої роботи
Вивчення
стану
методичної
роботи з педагогічними кадрами,
внутрішкільного
контролю
і
керівництва в ЗНЗ району
Про результативність підвищення
фахової
майстерності
педагогічних працівників ДНЗ
шляхом
проходження
курсів
підвищення кваліфікації
Вивчення питання використання
інноваційних технологій та ІКТ в
процесі викладання навчальних
предметів
Вивчення стану ведення ділової
документації
щодо
атестації
педагогічних працівників
Робота педагогічного колективу
щодо попередження суїциду
Стан ведення класних журналів
Стан ведення класних журналів
9-х,11-х класів ЗНЗ району
Вивчення
стану
організації
роботи гуртків ЦДЮТ
Стан організації індивідуального
навчання
у
Капітанівському
освітньому окрузі
Стан
організації
індивідуального навчання дітей з
Якубцова Р.П.
ІІ семестр
Масляна О.Л.
Протягом року
Мікель М.Ю.
Балакін Є.А.
ІІ семестр
Сергата С.М.
Мікель М.Ю.
Сергата С.М.
Піддубна Н.І.
Протягом року
Сергата С.М.
Протягом року
Масляна О.Л.
Протягом року
Сергата С.М.
Якубцова Р.П.
Вітко І.Р.
Протягом року
Піддубна Н.І.
Березень-квітень
Мікель М.Ю.
Методисти РМК
Методисти РМК
Вересеньжовтень
жовтень
березень
Сергата С.М.
І семестр
Морозова Ю.С.
листопад
Морозова Ю.С.
березень
Протягом року
40
особливими освітніми потребами
у
Панчівському
освітньому
окрузі.
стану
організації Масляна О.Л.
20 Вивчення
харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах району
стану
навчально- Масляна О.Л.
21 Вивчення
виховного процесу та підготовка
дітей до навчання в школі згідно
вимог програми виховання і
навчання дітей від 2 до 7 років
«Дитина», програми розвитку
дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт» та Базового
компоненту дошкільної освіти в
ДНЗ району.
стану
організації Масляна О.Л.
22 Вивчення
фізкультурно-оздоровчої роботи в
ДНЗ району
жовтень
квітень
ІІ семестр
Розділ VII. Інформаційно-видавнича
діяльність РМК
Зміст
Відмітка про
виконання
1. Поповнити та відкорегувати інформаційно-статистичний
банк даних РМК за розділами:
 мережа освітніх навчальних закладів району
 аналіз кількісного і якісного складу керівних та педагогічних
кадрів
 аналіз кількісного і якісного складу РМК
 дані про кількість дітей та учнівської молоді (у розрізі кожного
закладу)
 банк даних обдарованих дітей
 банк даних дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з малозабезпечених
сімей та тих, що залишилися без піклування батьків
 дані про навчальні заклади, які беруть участь в
експериментальній роботі
 банк даних про впровадження інноваційних технологій
педагогічними працівниками
 картотека педагогічного досвіду
 картотеки керівників освітніх закладів
 картотеки
педагогічних
працівників
(за
навчальними
41
дисциплінами)
 план-графік проведення курсової перепідготовки
 план-графік атестації навчальних закладів
 план-графік атестації педагогічних працівників
 план-графік тематичних вивчень
 план-графік проведення нарад керівників навчальних закладів,
засідань ради РМК
 дані про науково-методичні проблеми шкіл району
 список молодих спеціалістів
2. Редагувати матеріали та готувати до друку посібники
вчителів, які претендують на звання «вчитель - методист»
протягом року
відповідальні методисти РМК
3. Систематично поповнювати сайт РМК
протягом року
відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК
4. Регулярно висвітлювати діяльність РМК на сторінках
районної газети «Новомиргородщина» та інших видань
протягом року
відповідальний – Піддубна Н.І., методист РМК
5. Забезпечення вивчення та опрацювання законодавчих,
нормативно-правових і директивних документів (урядових,
міністерських, органів місцевого управління)
протягом року
6. Забезпечення навчальних закладів району програмами,
підручниками, науково-методичною літературою тощо
протягом року
відповідальний – Брижицька О.Л., методист РМК
7. 7. Організувати методичний супровід реалізації Концепції розвитку
навчальних закладів шляхом впровадження тьюторства.
жовтень 2014 року,
відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК
8.Створити віртуальний методичний кабінет на сайті РМК з метою
організації дистанційного навчання педагогічних працівників та
налагодження зворотнього зв’язку «методист-учитель»
жовтень 2014 року,
відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК
8. Розробити навчально-методичні матеріали на допомогу
педагогічним працівникам (електронний варіант)
- «Методичні рекомендації щодо організації індивідуального
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
до 15 жовтня 2014 року
методисти РМК
- збірка матеріалів районного методичного обєднання вчителів
української мови та літератури «Різні шляхи аналізу
художнього твору»
до травня 2015 року
42
Брижицька О.Л.
- «Уроки світової літератури в 6 класі за новою програмою. На
допомогу вчителям світової літератури» збірка районної
творчої групи вчителів світової літератури
до 1 жовтня 2014 року
Піддубна Н.І.
Розділ VІІІ. Робота бібліотеки.
Формування, використання та забезпечення
бібліотечного фонду
Зміст
Відмітка про
виконання
 робота з бланком замовлення на навчальну літературу для
подальшого замовлення навчально-методичної літератури
жовтень-листопад щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л.,методист РМК
 отримання
літератури,
звірка
з
супроводжуючими
документами
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
списання і вилучення з фонду бібліотеки застарілої та
непридатної для використання літератури
щорічно, червень
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 забезпечення навчальних закладів підручниками, програмами
та навчально-методичною літературою
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 розподіл підручників по загальноосвітніх навчальних
закладах району
щорічно, липень
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 підготовка інформації про наявність бібліотечних фондів у
навчальних закладах району
щорічно, червень
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 вивчення комплектування фондів навчальних закладів району
щорічно серпень-червень
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 статистичний аналіз наявних фондів навчальної літератури,
організація перерозподілу підручників відповідно до контингенту
учнів
щорічно, вересень за потребою
43
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 аналіз статистичних показників діяльності та кадрового
забезпечення бібліотек навчальних закладів
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 формування переліку навчальних програм, навчальних
підручників та посібників, які використовуються в навчальному
процесі
щорічно, серпень-вересень
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 аналіз стану забезпечення навчального процесу навчальними
програмами та підручниками
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 організація передплати періодичних видань на І, ІІ півріччя
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
Інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність
 повідомлення вчителям-предметникам та іншим педагогічним
працівникам про надходження новинок педагогічної, психологічної
та методичної, художньої літератури
щорічно
методисти РМК
 надання консультацій вчителям району у підборі літератури
для проведення семінарів, засідань, методичних об’єднань,
відкритих уроків, позакласних заходів
щорічно
методисти РМК
Організаційна робота
 надання методичної допомоги бібліотекарям загальноосвітніх
навчальних закладів в організації їхньої роботи
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 спрямування роботи шкільних бібліотек на проведення в
навчальних закладах Тижня дитячої книги, Тижня дитячого
читання, Тижня шкільної бібліотеки, благодійної акції “Подаруй
шкільній бібліотеці книгу”, акції “Живи, книго!”, відзначення Дня
бібліотек
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 організація методичних заходів із шкільними бібліотекарями:
проведення нарад, семінарів, диспутів, консультацій, читацьких
конференцій, відкритих бібліотечних уроків
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 підготовка та проведення районного етапу конкурсу
44
“Бібліотекар року”
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 організація і проведення серед учнів району конкурсів
“Кращий читач року”, “Найкращий відгук на прочитану книгу для
учнів 4-5-х класів”
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
 - проведення суспільної роботи з бібліотекарями системи культури
по вихованню культури читання, пропаганді серед користувачів
бібліотечно-бібліографічних знань
щорічно
відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК
Розділ IX. Масові заходи
у 2014/2015 навчальному році
Організація роботи з дітьми та учнівською молоддю
Предметні олімпіади
Дискусійний клуб
«Let's speak English»
Конкурс шкільних команд КВК
Конкурс екологічних агітбригад
Молодь обирає здоров’я
«Учень року – 2015»
Математичний марафон
Історична вікторина для учнів 5-6 класів
«Моя мала Батьківщина» до 55-річчя
утворення Новомиргородського району
«Хімія в житті та побуті»
(для учнів, які цікавляться хімією)
Екологічний квест «Моя мала
Батьківщина»
День захисту дітей
Районний огляд - конкурс
хореографічних колективів
Районний конкурс «Х-фактор»
(вокальний спів)
«Шлях до зірок» (районний конкурс для
дошкільників ДНЗ району)
Брижицька О.Л.
Жовтень-березень
Брижицька О.Л.
січень
Мікель М.Ю.
квітень
Козак Ю.О.
березень
Балакін Є.А.
квітень
Брижицька О.Л.
травень
Вітко І.Р.
березень
Балакін Є.А.
жовтень
Козак Ю.О.
січень
Козак Ю.О.
червень
Сергата С.М.,червень
Сергата С.М.
Травень
Піддубна Н.І.
Січень
Масляна О.Л.
червень
Методичні заходи для педагогічних працівників району
45
Серпнева конференція педагогічних
працівників району
Секційні засідання
Вхідне діагностування
Секційні засідання
Вхідне діагностування
Педагогічні читання за
В.О. Сухомлинським
Навчання КОІППО «Впровадження ІКТ
у навчально-виховний процес»
Інтернет - конференція для вчителів, які
мають звання «вчитель-методист»
Панорама педагогічної діяльності
Заняття районного
методичного активу
Конкурс педагогічної майстерності
«Учитель року»
Конкурс педагогічної майстерності
«Найкласніший класний»
Конкурс педагогічної майстерності
«Вихователь року»
Конкурс педагогічної майстерності
«Керівник гуртка року»
Конкурс для молодих спеціалістів
«Містер та міс освіта»
Звіт про стажування молодих
спеціалістів
Засідання РМО
Вихідне діагностування
Краєзнавчий веб-квест
29.08.2014
РМК
27.08.2014
Сергата С.М.
Мікель М.Ю.
29.08.2014
РМК
Вересень
Сергата С.М.
листопад
грудень
Вітко І.Р.
Січень
Сергата С.М.
Якубцова Р.П.
Лютий
Піддубна Н.І.
25.08.2014
9.01.2015
Сергата С.М.
Жовтень
Якубцова Р.П.
Березень
Мікель М.Ю.
Квітень
Масляна О.Л.
Березень
Сергата С.М.
Березень
Іванова О.С.
Травень
Іванова О.С.
Січень
березень
Методисти РМК
Жовтень
Методисти РМК
Педагогічні колективи
Класні керівники,
педагоги-організатори
Директори, заступники
директорів,педагогічні
працівники
Класні керівники
Бажаючі педагогічні
працівники
Вчителі, які мають звання
«вчитель-методист»
Педагогічні працівники, що
атестуються
Голови РМО, керівники
творчих груп
Педагогічні працівники
Класні керівники
Вихователі ДНЗ
Керівники гуртків
Молоді спеціалісти
Молоді спеціалісти та їх
наставники
Педагогічні працівники
Вчителі інформатики,
історії, географії,
української мови та
літератури
Заходи для батьків
Районна батьківська конференція
Мікель М.Ю.
15 травня 2015 року
46
Додаток 1
План-графік проведення навчання методистів
районного методичного кабінету
№
з/п
Зміст питань
Термін
Відповідальний
проведення
1.
«Серпневі конференції – 2014». Методичні
рекомендації кафедр, центрів, науково-методичних
лабораторій КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» щодо визначення змісту,
орієнтовних форм проведення серпневих методичних
заходів для педагогічних працівників у 2014 році.
серпень
Сергата С.М.
2.
Про організацію навчально-виховного процесу в 6-х
класах загальноосвітніх навчальних закладах і
вивчення базових дисциплін в основній школі
вересень
Брижицька
О.Л.
3.
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів та структуру 2014/2015 навчального року
серпень
Вітко І.Р.
4.
Інструктивно-методичні рекомендації щодо
викладання предметів у 2014/2015 навчальному році
серпень
Методисти
РМК
5.
Особливості проведення державної атестації
навчальних закладів. Критерії оцінювання діяльності
закладу освіти.
жовтень
Вітко І.Р.
6.
Управління розвитком інноваційного середовища
жовтень
Якубцова Р.П.
7.
Тьюторство як форма дистанційного навчання
педагогічних працівників
жовтень
Сергата С.М.
8.
Моніторинг професійної компетентності вчителя
грудень
Сергата С.М.
9
Практикум «Аналітична довідка за підсумками тематичного
контролю»
січень
Сергата С.М.
10
Організація роботи віртуального методичного кабінету
жовтень
11.
Формування та розвиток ІКТ-компетентності педагогів
лютий
12.
Про порядок закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації
13.
Практикум «Вивчення та узагальнення педагогічного
досвіду»
квітень
Якубцова Р.П.
14
Організація самоосвітньої діяльності вчителя
травень
Сергата С.М.
15
Особливості планування роботи районного методичного
кабінету
червень
Сергата С.М.
березень
Сергата С.М.,
Козак Ю.О.
Вітко І.Р.
Вітко І.Р.
47
Додаток 2
План роботи
методичної ради районного методичного кабінету
на 2014/2015 навчальний рік
Засідання 1
Серпень 2014 року
1.
Про організацію науково-методичної роботи науково-методичної ради
на 2014/2015 навчальний рік
Сергата С.М., завідувач РМК
2.
Обговорення та затвердження плану роботи районного методичного
кабінету на 2014/2015 навчальний рік
Сергата С.М., завідувач РМК
3. Затвердження планів роботи районних методичних формувань
вчителів-предметників на 2014/2015 навчальний рік
Методисти
4. Затвердження плану заходів роботи ІІІ етапу над єдиною науковометодичною проблемою «підвищення результативності навчально-виховного
процесу
шляхом
формування
професійної
компетентності
та
конкурнтноспроможності педагогічних працівників»
Сергата С.М., завідувач РМК
Засідання 2
Жовтень 2014 року
1. Про виконання плану курсової підготовки педпрацівників ЗШ та ДНЗ за
2013/2014 навчальний рік
Піддубна Н.І., методист РМК
2. Про результативність підвищення фахової майстерності педагогічних
працівників ДНЗ шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації
Масляна О.Л., методист РМК
3.Про проведення Панорами досвіду керівників та заступників керівників
навчальних закладів, які атестуються в 2014/2015 навчальному році, та
вчителів, які атестуються у 2014/2015 навчальному році на підтвердження,
встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та
48
присвоєння або на підтвердження раніше присвоєного звання «старший
учитель», «учитель-методист»
Піддубна Н.І., методист РМК
4.Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року
– 2015»
5. Про стан роботи
попередження суїциду
педагогічних
Якубцова Р.П,, методист РМК
колективів ЗНЗ району щодо
Мікель М.Ю., методист РМК
6. Професійна майстерність учителя у форматі нового мислення
Сергата С.М., завідувач РМК
Засідання 3
Січень 2015 року
1. Про результативність методичної роботи з керівниками навчальних
закладів
Сергата С.М., завідувач РМК
2.Про підсумки районного конкурсу «Учитель року - 2015»
Якубцова Р.П., методист РМК
3. Про підсумки проведення районних олімпіад з базових дисциплін
Брижицька О.Л., методист РМК
4.Про використання інноваційних технологій та ІКТ в процесі викладання
навчальних предметів
Методисти РМК
5.Про стан ведення класних журналів
Методисти РМК
6.Іміджева складова діяльності методичного кабінету.
Сергата С.М., завідувач РМК
Засідання 4
Лютий 2015 року
1. Впровадження інноваційних технологій – одна із форм підвищення
ефективності роботи з дітьми дошкільного віку.
Масляна О.Л., методист РМК
49
2. Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2015»
Якубцова Р.П., методист РМК
3. Особливості проведення ЗНО у 2015 році.
Козак Ю.О., методист РМК
4. Про підсумки вивчення стану викладання предметів художньоестетичного циклу в початкових класах ЗНЗ району
Якубцова Р.П., методист РМК
Засідання 5
Квітень 2015 року
1. Упровадження педагогічного досвіду в практику роботи вчителів району
як методу вдосконалення методичної майстерності вчителів
Якубцова Р.П., методист РМК
2. Результативність підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом
самоосвітньої роботи
Методисти РМК, голови РМО
3. Про підсумки вивчення стану методичної роботи з педагогічними
кадрами, внутрішкільного контролю і керівництва в ЗНЗ району
Сергата С.М., завідувач РМК
4.Про підсумки Панорами досвіду роботи вчителів, які атестуються у
2014/2015 навчальному році
Піддубна Н.І., методист РМК
Засідання 6
червень 2015 року
1. Про затвердження матеріалів до анотованого каталогу педагогічного
досвіду району
Методисти РМК
2. Про стан та результативність методичної роботи з педагогічними кадрами
у 2014/2015 навчальному році
Сергата С.М., завідувач РМК
3. Звіти голів РМО та методистів РМК про реалізацію проблемного питання
діяльності районного методичного кабінету
Методисти РМК, голови РМО
5. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти
Сергата С.М., завідувач РМК
50
Додаток 3
Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації
Вересень 2014 року
1. Про підсумки рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за
2013/2014 навчальний рік.
Сергата С.М., завідувач РМК
2. Про підсумки організації відпочинку дітей у таборах з денним
перебуванням
Балакін Є.А., методист РМК
3. Про хід виконання районної програми «Освітній округ 2012-2015»
Сергата С.М., завідувач РМК
4. Про підсумки реалізації районної програми підготовки педагогічних
працівників до впровадження нових державних стандартів у ЗНЗ
району
Сергата С.М., завідувач РМК
Грудень 2014 року
1. Про стан організації індивідуального навчання у ЗНЗ району
Морозова Ю.С., завідувач ПМПК
Вітко І.Р., методист РМК
2. Про виконання заходів з відзначення 200-річчя з дня народження
Т.Г. Шевченка
Брижицька О.Л., методист РМК
3. Про виконання заходів з відзначення 75-річчя утворення
Кіровоградської області та 55-річчя утворення Новомиргородського
району
Балакін Є.А., методист РМК
лютий 2015 року
1. Про вивчення стану організації фізкультурно-оздоровчої роботи в
дошкільних навчальних закладах району
Масляна О.Л., методист РМК
2.
Про стан роботи педагогічних колективів з питань соціального захисту
дітей пільгових категорій
Мікель М.Ю., методист РМК
3.
Про підсумки вивчення стану організації роботи гуртків ЦДЮТ
Сергата С.М., завідувач РМК
51
Квітень 2015 року
1. Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами.
Морозова Ю.С., завідувач ПМПК
2. Про підсумки вивчення стану ведення класних журналів 9-х,11-х класів ЗНЗ
району
Вітко І.Р., методист РМК
3. Про підсумки вивчення стану виховної роботи в ЗНЗ району
Сергата С.М., завідувач РМК
Додаток 4
Наради відділу освіти райдержадміністрації
жовтень 2014 року
1. Про стан реалізації районної програми «Вчитель»
Піддубна Н.І., методист РМК
2. Про діяльність Капітагівського освітнього округу
Сергата С.М., завідувач РМК
листопад 2014 року
1.Про рівень оволодіння інформаційно-компютерними технологіями
педагогічними працівниками району та ефективності їх застосування у
навчально-виховному процесі
Вітко І.Р., методист РМК
3. Про стан вивчення, узагальнення,поширення та впровадження кращого
педагогічного досвіду в ЗНЗ району
Якубцова Р.П., методист РМК
Березень 2015 року
1. Про підсумки вивчення стану викладання світової літератури в ЗНЗ
району
Піддубна Н.І., методист РМК
2. Про підсумки рейтингу діяльності ЗНЗ району за І семестр 2014/2015
навчального року.
Сергата С.М., завідувач РМК
Травень 2015 року
1.
Про підсумки вичення стану викладання географії в ЗНЗ району
Козак Ю.О., методист РМК
52
2. Про підсумки стану викладання предметів основ здоров’я та фізичної
культури в початкових класах ЗНЗ району та організації оздоровчої роботи
під час групи продовженого дня в ЗНЗ району
Якубцова Р.П., методист РМК
3. Про підсумки вивчення стану ведення ділової документації щодо атестації
педагогічних працівників
Піддубна Н.І., методист РМК
Додаток 5
Районні методичні об’єднання
вчителів української мови та літератури – Німчинова В.Г., вчительметодист, старший учитель, вчитель вищої категорії Новомиргородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3.
Проблема: Шляхи піднесення ефективності уроків в контексті
удосконалення програм;
вчителів світової літератури – Зеленюк Н.В., вчитель вищої категорії
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Проблема: Творчий потенціал вчителя як фактор реалізації нових
підходів у викладанні світової літератури та російської мови;
вчителів математики – Сидоренко Т.О., старший учитель, учитель
вищої категорії Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2.
Проблема: Пошук інноваційних підходів до вдосконалення змісту і
форм організації навчальної діяльності учнів на уроках і в позакласній
роботі;
вчителів інформатики – Яценко О.Г., вчитель І категорії
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3.
Проблема: Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій,
методу проектів, профільного навчання для підвищення результативності та
якості навчальної роботи вчителя;
вчителів фізики – Ружин Р.М., вчитель вищої категорії
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Проблема: Впровадження особистісно-зоріэнтованих та інтерактивних
технологій на уроках фізики;
вчителів географії – Чайковська Л.М., вчитель-методист, вчитель
вищої категорії Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3.
Проблема: Підвищення ефективності і якості географічної освіти
шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності
учнів;
53
вчителів хімії та біології – Новохатченко Т.М., вчитель вищої
категорії, старший учитель Новомиргородської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 3.
Проблема: Формування життєвих коспетентностей учнів шляхом
використання сучасних технологій у процесі викладання хімії та біології;
вчителів фізичного виховання і захисту Вітчизни – Марінов І.С.,
старший
учитель,
учитель
вищої
категорії
Новомиргородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Проблема: Індивідуально – диференційований підхід як компонент
особистісно-орієнтованого процесу фізичного виховання учнів;
шкільних бібліотекарів – Бебих Н.А., провідний бібліотекар
Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Проблема: Формуванн інформаційної культури учнів засобами сучасної
бібліотеки;
вчителів іноземних мов – Макаревич В.Д., вчитель вищої категорії
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Проблема: Спрямування діяльності вчителя на розвиток творчих
здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання;
вчителів історії, правознавства – Луценко О.В., старший учитель,
учитель вищої категорії Капітанівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ
ступенів.
Проблема: Удосконалення методів та форм роботи вчителів історії з
активного запровадження інтерактивних технологій з метою розвитку
творчості обдарованих учнів, формування творчого мислення та соціальних
компетентностей школярів на уроках суспільствознавчих дисциплін;
вчителів трудового навчання – Картунова Н.О., вчитель вищої
категорії Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Проблема: Вплив особистісно-орієнтованого навчання на формування
культури життєдіяльності особистості;
вчителів художньо-естетичного циклу – Давиденко А.Ю., вчитель І
категорії Златопільської гімназії м.Новомиргорода.
Проблема: Формування креативної особистості засобами художньоестетичної освіти;
вчителів основ здоров’я – Снісар І.М., вчитель вищої категорії
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Проблема: Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом
впровадження інноваційних педагогічних технологій у викладання
навчальної дисципліни «Основи здоров’я»;
практичних психологів та соціальних педагогів – Чепляка О.В.,
практичний психолог Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Проблема: Підвищення рівня професійної компетентності й розвитку
творчого потенціалу психологів та соціальних педагогів;
педагогів-організаторів
–
Фініва
С.В.,
педагог-організатор
Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів.
Проблема: Діяльнісний підхід педагога - організатора до створення
виховної системи закладу освіти ;
54
консалтинговий центр для керівників гуртків — Палій В.В.,
методист ЦДЮТ.
Проблема: Підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків –
ефективний засіб удосконалення навчально- виховного процесу та розвитку
творчих здібностей учнів;
громадських інспекторів з охорони дитинства – Іщенко І.О., вчитель
Оситнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Проблема: Забезпечення захисту прав дітей у закладах освіти;
класних
керівників
Снісар
І.М.,
класного
керівника
Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1.
Проблема: Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності
учнів через впровадження новітніх технологій у виховній роботі;
завідувачів дошкільними навчальними закладами — В’яткіна Т.М.,
завідувач Новомиргородського дошкільного навчального закладу №2
«Волошка».
Проблема: Впровадження програми виховання і навчання дітей від 2
до 7 років «Дитина» в навчально-виховний процес та додаткової програми
розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» в практику
роботи дошкільних навчальних закладів;
вихователів дошкільних груп – Білан С.П., завідувача Камянського
дошкільного навчального закладу «Сонечко».
Проблема: Впровадження програми виховання і навчання дитини від
2 до 7 років «Дитина» в навчально-виховний процес, додаткової програми
розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та Базового
компоненту дошкільної освіти в практику роботи дошкільних навчальних
закладів.
вчителів початкових класів - Левченко О.В., старший вчитель,
вчитель вищої категорії Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Проблема «Формування компетентного педагога шляхом впровадження
сучасних технологій початкової освіти»
вихователів ГПД - Бірєва С.П., старший вчитель, вчитель вищої
категорії Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Проблема «Організація та проведення навчально-виховної роботи з
учнями в групі продовженого дня. Розвиток творчо обдарованої дитини»
Додаток 6
Опорні ЗНЗ та ДНЗ
 Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 з проблеми «Впровадження в
практику роботи досягнень педагогічної науки і перспективного
педагогічного досвіду»
відповідальні: Якубцова Р.П.,методист РМК,
Мурзак В.Р., директор школи
55
 Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Формування здорового
способу життя через мистецтво виховання»
відповідальні: Балакін Є.А.,методист РМК;
Овчаренко Л.Г., директор школи
 НВК «Йосипівська ЗШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» з проблеми «Творче використання
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у вихованні школярів»
відповідальні: Мікель М.Ю., методист РМК;
Горобець Т.Б., директор школи
 Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Родинне виховання – основа
формування духовності дитини»
відповідальні: Мікель М.Ю.,методист РМК;
Кармазін О.О., директор школи
 Мартоніська ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Виховання матеріальних
цінностей школярів на принципах гуманізму та успадкування духовних
надбань односельчан»
відповідальні: Мікель М.Ю., методист РМК;
Склярова Л.В., директор школи
 Канізька ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Формування національної
свідомості школярів засобами українознавства і народознавства»
відповідальні: Брижицька О.Л.,методист РМК;
Український М.П., директор школи
 Златопільська гімназія м.Новомиргорода з проблеми «Реалізація
концепції пошуку, відбору і творчого розвитку обдарованих дітей у процесі
впровадження традиційних та інноваційних технологій у навчально-виховний
процес»
відповідальні: Брижицька О.Л., методист РМК
Бирзул В.Л., директор школи
 НВО «Тишківська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» з проблеми «Соціалізація
учнів з особливими освітніми потребами в умовах навчально-виховного
об’єднання»
відповідальні: Морозова Ю.С., завідувач РПМПК
Однокоз Л.А., директор НВО
 Новомиргородський ДНЗ №1 «Теремок» з проблеми
«Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу
особистості дитини дошкільного віку»
 відповідальні: МаслянаО.Л.,методист РМК;
Лила І.Д., завідувач ДНЗ
 Панчівський ДНЗ «Малятко» з проблеми «Впровадження в освітній процес
дошкільного закладу інноваційних технологій навчання і виховання»
відповідальні: Масляна О.Л.,методист РМК;
Декусар І.Є., завідувач ДНЗ
Додаток 7
Регіональний науково-практичний семінар
56
Учителі географії,
біології, хімії
Маловисківського,
Новоукраїнського,
Новомиргородського
районів
травень
ЗНЗ району
Сергата С.М.
Козак Ю.О.
Графік проведення семінарів-практикумів
Директори
Заступники
директорів з
навчально-виховної
роботи
Заступники
директорів з
виховної роботи
грудень
квітень
листопад
Златопільська
гімназія
Камянська ЗШ
Новомиргородська
ЗШ № 3
Сергата С.М.
Сергата С.М.
березень
Мартоніська ЗШ
лютий
Капітанівська ЗШ
Сергата С.М.
жовтень
Новомиргородська
ЗШ № 2
Златопільська
гімназія
Златопільська
гімназія
Листопадівська
ЗШ
Сергата С.М.
Вчителі географії
жовтень
Класні керівники,
практичні психологи
Вчителі світової
літератури та
російської мови
Вчителі української
мови та літератури
Вчителі англійської
мови
Бібліотекарі
лютий
лютий
Козак Ю.О.
Мікель М.Ю.
Піддубна Н.І.
7 листопада
Туріянська ЗШ
Брижицька О.Л.
28 листопада
Тишківське НВО
Брижицька О.Л.
12 грудня
Капітанівська ЗШ
Брижицька О.Л.
Педагогиорганізатори
Вчителі математики
лютий
Туріянська ЗШ
Мікель М.Ю.
лютий
Туріянська ЗШ
Вітко І.Р.
Вчителі художньоестетичного циклу
Вчителі основ
здоров’я та фізичної
культури
Вчителі інформатики
листопад
Йосипівський
НВК
Канізька ЗШ
Піддубна Н.І.
Новомиргородська
ЗШ № 2
Вітко І.Р.
квітень
грудень
Балакін Є.А.
57
Вчителі хімії та
біології
Вихователі ДНЗ
січень
жовтень
Вихователі ДНЗ
березень
Педагоги, які
працюють з дітьми з
особливими
освітніми потребами
Вчителі фізики
Новомиргородська
ЗШ № 1
Тишківське НВО
Козак Ю.О.
Масляна О.Л.
лютий
Йосипівський
НВК
Тишківське НВО
Морозова Ю.С.
жовтень
Оситнязька ЗШ
Іванова О.С.
Керівники гуртків
жовтень
ЦДЮТ
Сергата С.М.
Керівники гуртків
січень
ЦДЮТ
Сергата С.М.
Вчителі історії
грудень
Балакін Є.А.
Вчителі початкових
класів
Вчителі початкових
класів
Молоді спеціалісти
квітень
Новомиргородська
ЗШ № 3
Новомиргородська
ЗШ № 2
Канізька ЗШ
Вчителі трудового
навчання
жовтень
Буде визначено після призначення
молодих спеціалістів
грудень
Новомиргородська
ЗШ № 3
Масляна О.Л.
Якубцова Р.П.
Якубцова Р.П.
Іванова О.С.
Балакін Є.А.
Додаток 8
Консультпункти з питань удосконалення
навчально-виховного процесу ЗНЗ та ДНЗ
№
з/п
Учитель
Предмет
Заклад освіти
Капітанівська ЗШ
І-Ш ступенів
Тема
1.
Хавроненко О.О.
Хімія
2.
Моргун О.В.
Математика Златопільська
гімназія
Формування пізнавальних
інтересів учнів на уроках
математики за допомогою
інтерактивних технологій
3.
Скирда Г.М.
Географія
Використання краєзнавчого
матеріалу на уроках географії
Капітанівська ЗШ
І-ІІІ ступенів
Роль хімічного експерименту у
формуванні дослідницького
стилю мислення
58
4.
Піддубна А.Я.
Біологія
ЗШ І-ІІІ ступенів
№2
5.
Німчинова В.Г.
Українська
мова та
література
Новомиргородська Формування національної
ЗШ І-ІІІ ступенів
свідомості і високих моральних
№3
чеснот учнів засобами рідного
слова
6.
Кочетова О.Б.
Історія
Панчівська ЗШ
7.
Підгорна Н.В.
Вихователі
ДНЗ
Активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроках
біології шляхом створення
проблемних ситуацій
І-ІІІ ступенів
Особистісно-орієнтований
підхід до навчання в системі
роботи вчителя історії
ДНЗ №1
«Теремок»
Формування у дітей зразків
позитивної соціальної поведінки
м. Новомиргорода
8.
Камченко Р.Г.
Вихователі
ДНЗ
ДНЗ №1
«Теремок»
м. Новомиргорода
9.
Кобилівська Н.М.
Вихователі
ДНЗ
ДНЗ №1
«Теремок»
м. Новомиргорода
Екологічне виховання
дошкільнят як складова
всебічного виховання
Фізичне виховання з
впровадженню в практику
роботи системи Єфіменка
10
Кармазин О.О.
директори
Туріянська ЗШ ІІІІ ступенів
11
Фартушна О.Д.
Вчителі, які
викладають
у І класі
Новомиргородська Організація навчально-виховної
ЗШ І-ІІІ ступенів
роботи з першокласниками»
№3
12
Шаповал О.Л.
Вчителі
початкових
класів
Новомиргородська Формування математичної
ЗШ І-ІІІ ступенів
компетенції учнів початкової
№1
школи»
13
Бондаренко Н.М.
Вчителі
початкових
класів
Новомиргородська Формування комунікативних
ЗШ І-ІІІ ступенів
компетентностей молодших
№2
школярів
14
Капріор В.М.
Вчителі
початкових
класів
Панчівський
освітній округ
Вчителі
початкових
класів
Новомиргородська Впровадження інноваційних
ЗШ І-ІІІ ступенів
технологій відповідно до вимог
№2
Державного стандарту
Бабій Г.П.
15
Костюкова С.Л.
«Перебудова стилю і методів
управління сучасною школою»
Створення
здоровязбережувального
освітнього середовища для
учнів початкової школи
59
початкової школи
Додаток 9
Творчі групи

вчителів початкових класів з проблеми «Екологічне виховання
молодших школярів у навчально-виховному процесі»
керівник – Колодяжна Н.О., вчитель вищої категорії
Туріянської ЗШ І-ІІІ ступенів

вчителів світової літератури та російської мови з проблеми «Теорія і
практика аналізу художнього твору. Нові підходи до викладання».
керівник Носань Т.В., вчитель – методист,
вчитель вищої категорії
НВК «Йосипівська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

вчителів хімії з проблеми «Реалізація компетентнісного підходу у
навчанні шляхом використання інтерактивних технологій»
керівник - Щербина В.І.,
вчитель-методист вищої категорії
Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №3

вчителів математики з проблеми «Формування та розвиток життєвих
компетенцій учнів шляхом використання ефективних методів навчання на
уроках математики»
керівник - Мороз О.С., старший вчитель,
вчитель вищої категорії
Златопільської гімназії м.Новомиргорода
Додаток 10
Майстер - класи

вихователів ДНЗ з проблеми «Сучасні підходи до мовленнєвого
спілкування в дошкільному навчальному закладі»
керівник – Сенченко Л.А., вихователь методист
Новомиргородського ДНЗ №1 «Теремок»
 вихователів ДНЗ з проблеми «Здоров’я дитини – здоров’я нації»
керівник – Кобилівська Н.М., вихователь – методист,
Новомиргородського ДНЗ №1 «Теремок»

вихователів ДНЗ з проблеми «Розвивальне навчання через дидактичні
ігри на заняттях та в повсякденному житті»
керівник – Куделя О.М., вихователь,
спеціаліст вищої категорії
Новомиргородського ДНЗ №2 «Волошка»
60

учителів української мови та літератури з проблеми «Розвиток
творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій в
умовах індивідуалізації навчально-виховного процесу»
керівник – Нечуйвітер Т.П., старший вчитель,
вчитель вищої категорії Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів
- учителів інформатики та математики з проблеми « Впровадження сучасних
інформаційних технологій на уроках математики та інформатики»
керівник – Кваша Н.В.,
учитель вищої категорії
Мартоніської ЗШ І-ІІІ ступенів
Додаток 11
Школи педагогічного досвіду
 вчителів фізики з проблеми «Розвиток індивідуальних здібностей
учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та
виховання»
керівник - Фінів Ю.І.,
вчитель вищої категорії
Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів
 творча майстерня для вчителів іноземної з проблеми «Формування та
розвиток комунікативної культури школярів. Навчання практичному
спілкуванню іноземною мовою і формування здібностей до міжкультурної
взаємодії»
керівник -Величко В.О.,
вчитель методист, вчитель вищої категорії
Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів
 вчителів історії з проблеми «Формування предметних компетенцій
учнів на уроках історії»
керівник - Бирзул О.В.,
старший вчитель, вчитель вищої категорії
Златопільської гімназії м.Новомиргорода
 вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Художня
творчість дітей у дошкільному навчальному закладі»
керівник - Руденко В.І.,
вихователь-методист, вихователь вищої категорії
Новомиргородського ДНЗ №1 «Теремок»
61
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа