close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Предмет: українська література
Викладач: Борисова Ірина Валеріївна
Підручник: І курс – Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч.
закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010р.
ІІ курс - Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.Ф.
Семенюк, М.П. Ткачук та ін. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 2006р.
ІІІ курс - Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.Ф.
Семенюк, М.П. Ткачук та ін. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 2006р.
Гру
па
№
уро
ку
1
2
15
16
3
17
4
5
Тема уроку
Іван Франко. Життєвий шлях.
Багатогранність діяльності.
Лірика збірки «З вершин і низин» Івана
Франка.
Поетична збірка «Зів'яле листя» Івана
Франка.
Драматизм людських стосунків в
«Легенді про вічне життя» Івана Франка.
«Декадент» - поетичне кредо Івана
Франка.
Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість.
1
2
Аполітичність, наскрізна життєствердність,
метафоричність і міфологізм поезій Б.-І.
Антонича. Лемківська конкретика як джерело
образних асоціацій.
3
Осип Турянський. Огляд життєвого і
творчого шляху письменника. Поема у прозі
«Поза межами болю».
10
4
Загальнолюдські мотиви і гуманістичні
цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля
до життя. Ідея перемоги духа над матерією.
Гуманістичний, життєствердний пафос поеми
у прозі, його вселюдська значимість і
всеохопність.
Завдання
Форма
звітності
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор.101-109
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор.113-117
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор.117-125
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор.126-127
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор.125-126
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 217-219
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 219-228
Скласти
хронологічну
таблицю
Знайти
біографію
письменника в
Інтернеті
Перечитати
поему
Скласти план
біографії,
читати поему
Вивчити
напам'ять вірш
«Гімн»
Вивчити
напам'ять вірш
«Чого являєшся
мені у сні?..»
Вивчити
напам'ять вірш
Вивчити
напам'ять вірш
Охарактеризува
ти творчість
митця
Вивчити
напам'ять вірш
(на вибір)
Розкрити
особливості
композиції
поеми, ідейнохудожній зміст
1
2
11
3
4
1
12
2
3
13
1
Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна
творча доля українського гумориста, велика
популярність і значення його усмішок у 1920ті роки. «Моя автобіографія».
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 101-108
Скласти
хронологічну
таблицю
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який
гумор як риси індивідуального почерку
Остапа Вишні.
ТЛ: усмішка.
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 111-115
Розвиток національного театру, драматургії
1920 – 1930 років. Микола Куліш
Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із
театром Л.Курбаса.
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 127-135
Читати «Моя
автобіографія»,
«Як варити і
їсти суп із дикої
качки»
Підготувати
повідомлення за
цією темою
Сатирична комедія «Мина Мазайло».
Особливості сюжету. Розвінчання
національного нігілізму, духовної
обмеженості на матеріалі українізації (Мина,
Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне
викриття бездуховності обивателів, що
зрікаються своєї мови, культури, родового
коріння.
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 138-144
Скласти
хронологічну
таблицю
Українська література 1940−1950 рр. Участь
українських письменників у Другій світовій
війні. Активізація патріотичної тематики,
героїчного пафосу, посилення філософічності
в літературі цього періоду. Засилля
соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.
Олександр Довженко - відомий у світі
кінорежисер, засновник поетичного кіно.
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 239-247
Підготувати
повідомлення
про О.Довженко
Поєднання лірико-романтичного,
виражального начала з публіцистикою, доля
народу крізь призму авторського бачення і
оцінки (“Україна в огні”).
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 247-255
Читати
кіноповість
Історія написання «Зачарованої Десни»,
автобіографічна основа,
сповідальністьоповіді.Поєднання минулого і
сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і
зріла людина. Морально-етичні проблеми,
порушені в кіноповісті.
ТЛ: кіноповість, публіцистичність
Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості
індивідуального стилю (філософічність,
історизм мислення, традиційність,
інтелектуалізм, публіцистичність).
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 255-260
Читати твір
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 374-376
Скласти
хронологічну
таблицю
2
3
4
1
2
7
3
4
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 376-382
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 383-389
Читати,
аналізувати
поезії
Центральні проблеми роману у віршах
«Маруся Чурай»: митець і суспільство,
індивідуальна свобода людини.
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 383-389
Вивчити
напам'ять
уривок з роману
(на вибір)
Олесь Гончар. Загальна характеристика
доробку О.Гончара -романтика. Творчий злет
у 60-ті роки. Його громадянська і життєва
позиція, роль у духовному відродженні нації.
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 328-333
Підготувати
повідомлення
про О. Гончара
Краса і сила кохання як матеріал художнього
осмислення. Узагальнений образ миті життя,
філософія миті щастя людини (“За мить
щастя”).
Знайти новелу в
Інтернеті
Читати твір
Новела-засторога “Залізний острів” з роману
«Тронка». Символіка танку юних Віталика і
Тоні на розпеченій палубі затонулого
крейсера (гуманістичні цінності під загрозою
цивілізаційних процесів).
Знайти новелу в
Інтернеті
Читати новелу
ПЧ: Роман Олеся Гончара «Собор».
Опрацювати
теоретичний
матеріал на
стор. 333-337
Читати роман
Інтимна лірика Ліни Костенко як спонука до
роздумів про суть кохання. Її сповідальність.
Пейзажна і філософська лірика.
Історико-фольклорна основа історичного
роману у віршах “Маруся Чурай”. Духовне
життя нації крізь призму нещасливого
кохання.
ТЛ: роман у віршах, образи-архитипи
Читати роман
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа