close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ, 01032, тел./факс (044) 333-35-56; тел. (044) 333-35-77
E-mail: [email protected], Web: http://www.fg.gov.ua
Код ЄДРПОУ 21708016
_____________________________________________________________________________________________
10.02.2015
Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо
пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКООПСПІЛКА»
З метою розширення кола потенційних інвесторів шляхом забезпечення
подачі документів до Фонду гарантування всіма зацікавленими особами,
виконавча дирекція Фонду гарантування 09.02.2015 (протокол № 035/15)
вирішила продовжити строк для пошуку потенційних інвесторів, які виявили
намір взяти участь у виведенні з ринку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА» (далі –
АБ «УКООПСПІЛКА»)
(код
ЄДРПОУ
21536532,
МФО
322625,
місцезнаходження: вул. Хрещатик 7/11, м. Київ, Україна) до 20 лютого 2015
року.
Додатково зазначаємо, що Фонд гарантування пропонує потенційним
інвесторам такі способи виведення банку з ринку:
1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь
приймаючого банку;
2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому
активів і зобов’язань банку;
3) продаж банку в цілому.
Вимоги до потенційних інвесторів
Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з
ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України
набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок
реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку
шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).
2
Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до
Фонду гарантування для визнання такого інвестора кваліфікованим,
передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про
виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 зі змінами (далі –
Положення про виведення).
Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед
них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із
Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та
Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до
Фонду гарантування для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора,
наведена у додатку 2 до Положення про виведення.
Фондом гарантування здійснюється прийом документів від потенційних
інвесторів для визнання їх кваліфікованими, у тому числі отримання згоди про
можливість участі у конкурсі та цінової пропозиції, до 20 лютого 2015 року.
Умови конкурсу для способів виведення неплатоспроможного банку
АБ «УКООПСПІЛКА» з ринку, передбачених пунктами 2-5 частини другої
статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
опубліковані на офіційній сторінці в мережі Інтернет в повідомленні Фонду
гарантування щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКООПСПІЛКА» від 31.01.2015.
Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар
Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).
Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право
брати виключно банки.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа