close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Зміст і форми самостійної роботи
Самостійна робота магістрантів передбачає:
 опрацювання окремих тем теоретичного курсу «Методики викладання
української мови у вищій школі»;
 підготовку до практичних і лабораторних занять;
 підготовку до різних форм контролю;
 виконання науково-дослідних завдань.
Змістом самостійної роботи магістрантів є:
 опрацювання рекомендованої літератури;
 ознайомлення із зразками методичних матеріалів;
 розробка лекцій, планів і методичних рекомендацій до практичних і
лабораторних занять;
 аналіз навчальних і робочих програм;
 аналіз вузівських підручників;
 повторення і систематизація навчального матеріалу;
 написання рефератів, тез, статей, рецензій тощо;
 анотування наукових джерел;
 добір та опрацювання фахової літератури;
 пошук інформації в мережі Інтернет (використання web-броузерів, баз
даних, користування інформаційно-пошуковими, інформаційно-довідковими
системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними
журналами);
 організація діалогу в мережі Інтернет (використання електронної пошти,
синхронних телеконференцій);
 створення тематичних web-сторінок і web-квестів.
Матеріал, винесений на самостійне опрацювання
1. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти підготовки кадрів
гуманітарного профілю.
2. Джерела розвитку методики викладання української мови у вищій
школі. Методи наукового дослідження в методиці викладання української
мови.
3. Дискурс як найвища структурна одиниця комунікації. Дидактичний
дискурс. Соціокультурні та лінгвістичні особливості дидактичного дискурсу.
Клішування в дидактичному дискурсі.
4. Методологічні аспекти організації модульно-рейтингового навчання і
підготовки кадрів.
5. Управління самостійною роботою студентів-філологів.
6. Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості студентафілолога. Діагностичні основи управління навчально-творчою діяльністю
студентів.
7. Особливості
використання
лектором
лінгвістичних,
паралінгвістичних і кінетичних способів впливу на аудиторію.
8. Організація і проведення практичного (семінарського) заняття.
9. Шляхи, форми, засоби підготовки бакалаврів до інноваційної
педагогічної діяльності в умовах модульно-кредитної системи.
10.Методика проведення тестування та коректна інтерпретації їх
результатів. Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа