close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тіркеу нөмірі
Берілген
күні
Өтінімді тіркеген кезде толтырылады
_
«Ынтымағы мен бірлігі жарасқан ұлт – мықты Қазақстан» атты тақырыпта
өткізілетін әлеуметтік идеялар мен жобалар конкурсына қатысуға өтінім
Өтінімдер қазақ және орыс тілдерінде қабылданады. Өтінімнің жалпы көлемі 5 парақтан
аспауы тиіс (бюджеті бар кестені қоспағанда).
Өтінімдер беру мерзімі сағат 18:00, 2015 жылғы 20 наурыз (қоса алғанда).
Назар аударыңыздар! Конкурсқа Өтінім бергенге дейін конкурсқа қатысу үшін өтінім
толтыру жөніндегі Нұсқаулықпен зейін салып танысуды сұраймыз.
1. Ұйымдастыру туралы ақпарат
Атауы:
Пошталық индексі:
Облысы:
Елді мекені:
Көшесі, үй нөмірі:
Телефон (жұмыс. и моб.):
Факс:
E-mail:
Ұйымды тіркеген күні және орны:
Ұйымның деректемелері:
Ұйымның потенциалы, жобаларды іске асыру тәжірибесі және гранттарды басқару
(соның ішінде қазіргі уақытта іске асырылып жатқан жобаларды, грант берушіні және грант
сомасын көрсету)
Ұйымның басшысының ФАӘ:
2. Ұйымның миссиясы ( ½ парақтан аспайтын)
3. Идеяның, жобаның атауы
4. Идея, жоба қай номинация бойынша ұсынылатынын көрсету қажет
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
1

«Жаңа қазақстандық патриотизм – көп ұлтты және көп конфессиялы қоғамның
табысты болуының негізі»

«Қоғамның игілігі үшін күш-жігерді біріктіре отырып»

«Білім беру және денсаулық сақтау бәсекеге қабілетті ұлттың мүддесінде»

«Толеранттылық коммуникация мәдениеті»
5. Идеяның, жобаның қысқаша аннотациясы ( ½ парақтан аспайтын)
6. Жобаның мақсаты мен міндеті
7. Проблема қою (½ парақтан аспайтын)
8. Әлеуметтік әріптестік және жобаны іске асыру
9. Мақсатты топ, жобаны іске асыратын аумақ
10. Жоба бойынша қызметті қысқаша сипаттау (½ парақтан аспайтын)
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
2
11. Күтілетін нәтиже (½ парақтан аспайтын)
12. Жобаны іске асырудың тиімділігін бағалау өлшемі
13. Жобаның тұрақтылығы
14. Жобаның жалпы бюджеті
Жалпы сомасын көрсетіңіз. № 1 қосымшаны толтырыңыз (төмендегіні қараңыз)
Ұйымның басшысының қолы:
Лауазымы:
___________________ Ф.А. Ә.
МП
Күні: «___» _____________ 2015 ж.
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
3
Қосымшалар:
Пошта бойынша (немесе курьермен) жіберген кезде келесі құжаттарды қоса
жіберуді сұраймыз:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурсқа қатысуға өтінім.
Өтінімге № 1 қосымша.
Ұйымның басқарушы құрамының тізімі.
Ұйымды тіркеу туралы куәліктің көшірмесі.
Ұймының Жарғысының көшірмесі.
Жобаны қолдау бойынша хаттар, ұсыныстар.
Жәрмеңкеге қатысу нысанын көрсетуді сұраймыз:
Ұйымың тұсаукесері (стендтік, ақпараттық-жарнама өнімі)

Ақпараттық материалдарды және ҮЕҰ басылымдарын тарату (ақпараттық материалдар
мен басылымдардың атауын көрсетуді сұраймыз)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Басқасы (қатысуыңыз мүмкін болатын басқа да нысандарды сипаттауды сұраймыз)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
4
Әлеуметтік идеялар мен жобалар конкурсына қатысуға арналған өтінімге № 1
қосымша
Ұйым (ұйымның атауы):
Жоба (жобаның атауы):
Жобаны іске асыру мерзімі (неше айда):
Сұратылып отырған сома (жазбаша) (Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті-Елбасы
Қорынан сұратылатын сома):
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
5
№
Орындау
мерзімі
Іс-шаралардың атауы
Өз қаражаты
Басқа
көздерден
салымдар
Сұратылатын сома
Негізгі шығындар
1 Жобаны іске асыруға қажетті жабдыққа,
кеңсе заттарына және басқа да
материалдарға деген шығын баптарын
көрсету
Іс-шара
2 Жобаның шеңберінде өткізілетін әр ісшараның атауын көрсету қажет.
Қажетіне байланысты іссапар шығындары
болуы мүмкін, көлік, қонақ үйде тұру,
тәуліктік (шттатағы қызметкерлерге).
Жол жүру мақсаты мен мерзімін, баратын
бағытын көрсету қажет.
Еңбекақы
3 Жобаға қатысатын ұйымның штаттағы
қызметкерлерінің қызметі бойынша барлық
төлемдерді көрсету қажет (еңбек шарты
бойынша жұмыс істейтіндерді). Гранттың
қаражаты есебінен еңбекақы төлеуге
ұсынылатын тұлғаларды, лауазымын, айлық
еңбекақысын,
пайызын
немесе
қызметкердің жобаға арнайтын жұмыс
уақытының ұзақтығын көрсету қажет.
Еңбекақы көлемі міндетті зейнетақы
төлемдерінен тұрады – МЗТ.
Қажет
болған
жағдайда
уақытша
персоналды қатыстыра алады, олармен
қызмет көрсету шартын жасау керек.
Аталған бап
грант сомасының 25%
аспауы тиіс..
Басқа шығындар
4 Гратн шеңберінде банк қызметінің
шығындарын (банк комиссиясы) көрсету
қажет. Банк қызметін көрсету сомасы
белгіленген мөршерлеме бойынша
бюджеттен сұратылатын соманың 2%
аспауы тиіс.
Ұйымның басшысының қолы
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
6
Ұйымның мөрі
г. Алматы, ул Махатмы Ганди 10, тел.: (727) 2700527, 2700417, факс: 2700550
e-mail: [email protected]; www.fpp.kz
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа