close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
20 січня 2015 року
№ 24
Про надання дозволу на зарахування
на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації
за курс початкової, базової
та повної загальної середньої освіти
у 2014/2015 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008
№ 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за
№498/15189 та п.7 Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842 (із змінами, внесеними
згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 845, від
21.12.2009 № 1151, від 23.11.2010 № 1116), з метою забезпечення рівного
доступу до якісної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Надати дозвіл на зарахування на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за курс
базової загальної середньої освіти неповнолітнім громадянам, які не завершили
навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти та мають
бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного
классу(додаток до наказу №1)
2. Надати дозвіл на зарахування на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за курс
повної загальної середньої освіти неповнолітнім громадянам, які не завершили
навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти та мають
бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного
класу(додаток №2)
3. Головному спеціалісту відділу освіти ( Кодберг).
3.1. Встановити контроль за дотриманням термінів прийому заяв від
громадян стосовно проходження екстернату.
До 01.03.2015
2
3.2.Підготувати :
- списки екстернів, які подали заяви на проведення річного оцінювання
навчальних досягнень
До 05.03.2015
- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної
підсумкової атестації
До 01.05.2015
- списки екстернів, які пройшли державну підсумкову атестацію
До 15.06.2015
3.3. Забезпечити своєчасне подання до Державного
підприємства
«Інфоресурс» анкет і замовлення на виготовлення екстернам документів про
базову та повну загальну середню освіту
До 01.05.2015
4. Керівникам навчально-виховних закладів.:
4.1. Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження
екстернату виключно у нормативно встановлені терміни. Зарахування на
проходження екстернату здійснювати за погодженням з відділом освіти.
4.2. Забезпечити ведення у загальноосвітньому навчальному закладі
відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на
навчання екстерном, списки екстернів, розклади проведення консультацій з
предметів, державної підсумкової атестації, протоколи проведення державної
підсумкової атестації з базових навчальних дисциплін, класні журнали з
обліком результатів державної підсумкової атестації екстернів).
4.3. Здійснювати зарахування екстернів до складу учнів школи та до
алфавітної книги. Видавати наказ про зарахування учнів-екстернів окремо на
кожного з них та вносити до книги обліку руху учнів.
4.4. Проведення річного оцінювання за курс базової та повної загальної
середньої освіти здійснювати виключно у письмовій формі з усіх предметів
інваріантної складової робочого навчального плану.
4.5. Забезпечити збереження контрольних (письмових) робіт річного
оцінювання протягом одного року після їх проведення, а протоколів
проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації – постійно.
4.6. Допускати до проходження державної підсумкової атестації всіх
учнів, незалежно від того, які бали вони отримали за результатами річного
оцінювання.
4.7. Здійснювати державну підсумкову атестацію учнів-екстернів за курс
базової та повної загальної середньої освіти виключно з тих предметів, що
визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України.
5. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти
(Гужва).
здійснювати оплату вчителям згідно з чинними нормативними документами.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста
відділу освіти Кодберг Л. В.
Начальник відділу освіти
Виконавець:
Кодберг Л.В.
В.Д.Баца
Завізовано:
Куделя Т.О.
Надіслано:
закладам освіти-6
до справи-1
3
Додаток №1
до наказу від 20.012014 №24
Список громадян
для зарахування на навчання за екстернатною формою, проходження річного
оцінювання та державної підсумкової атестації за курс базової загальної
середньої освіти
№
Прізвище,
Дата
Освіт На який документ
Базовий
з/п
ім`я, по
народжен
а
буде проводитись
навчальний
батькові
ня
екстернат
заклад
1
Уколов
23.01.
8 клас Свідоцтво
Волноваський
Богдан
2001
про базову
ліцей
Сергійович
середню освіту
2
Божко Діана
15.05.
9 клас Свідоцтво
Андріївська ЗОШ
Миколаївна
2000
про базову
І-ІІІст.
середню освіту
Додаток №2
до наказу від 20.012014 №24
Список громадян
для зарахування на навчання за екстернатною формою, проходження річного
оцінювання та державної підсумкової атестації за курс повної загальної
середньої освіти
№
Прізвище,
Дата
Освіт На який документ
Базовий
з/п
ім`я, по
народжен
а
буде проводитись
навчальний
батькові
ня
екстернат
заклад
1
Забітчук
14.05.
10
атестат про повну Прохорівська
Олена
1997
клас
загальну середню ЗОШ І-ІІІст.
Вікторівна
освіту
2
Богуцька
03.07.
10
атестат про повну Волноваська
Вікторія
1998
клас
загальну середню ЗОШ І-ІІІст.№1
Борисівна
освіту
3
Шаповаленко 03.12.
10
атестат про повну Андріївська ЗОШ
Олег
1998
клас
загальну середню І-ІІІст.
Ігорович
освіту
4
Науменко
09.04.
10
атестат про повну Волноваський
Інна
1997
клас
загальну середню ліцей
Андріївна
освіту
5
Бадаєва Олена 12.02.
10
атестат про повну Оленівська ЗОШ
Андріївна
1998
клас
загальну середню І-ІІІст. №1
освіту
6
Бачуріна
04.06.
10
атестат про повну Оленівська ЗОШ
Наталя
1998
клас
загальну середню І-ІІІст. №1
Сергіївна
освіту
7
Коновалова
19.02.
10
атестат про повну Оленівська ЗОШ
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Катерина
Сергіївна
Курінний
Роман
Олегович
Лапковська
Марія
Василівна
Лисенко
Олександр
Андрійович
Медведєва
Валерія
Ігорівна
Мовчан
Данило
Олегович
Статилко
Катерина
Михайлівна
Оніщенко
Микита
Геннадійович
Чернявська
Анастасія
Валеріївна
Ююкін
Єгор
Андрійович
Зуєв
Віталій
Дмитрович
Авак*янц
Ганна
Сергіївна
Сторожук
Олег
Юрійович
Уколов
Павло
Сергійович
Литвиненко
Ірина
Володимирівн
а
Обихвіст
Аліна
1998
4
клас
01.02.
1997
10
клас
03.08.
1998
10
клас
22.02.
1998
10
клас
13.06.
1998
10
клас
13.02.
1998
10
клас
08.03.
1998
10
клас
28.05.
1998
10
клас
19.09
1998
10
клас
17.01.
1998
10
клас
14.07.
1998
10
клас
18.08.
1998
10
клас
25.09.
1998
10
клас
13.07.
1998
10
клас
10.03.
1998
10
клас
16.04.
1998
10
клас
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Оленівська ЗОШ
І-ІІІст. №1
Волноваський
ліцей
Волноваський
ліцей
Волноваський
ліцей
Волноваський
ліцей
Волноваський
ліцей
атестат про повну Волноваський
загальну середню ліцей
5
Володимирівн
а
24 Бурмельов
Кирило
Олегович
25 Гасюкевич
Антон
Вікторович
26. Дряненко
Аліна
Олександрівна
27. Нікуліна
Вікторія
Юріївна
28. Рибальська
Ірина
Владиславівна
освіту
03.04.
1998
10
клас
30.07.
1998
10
клас
24.04.
1998
10
клас
08.06.
1998
10
клас
08.07.
1998
10
клас
Начальник відділу освіти
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
Волноваська
ЗОШ І-ІІІст.№7
Волноваська
ЗОШ І-ІІІст.№7
Волноваська
ЗОШ І-ІІІст.№7
Волноваська
ЗОШ І-ІІІст.№7
Волноваська
ЗОШ І-ІІІст.№7
В.Д.Баца
6
УКРАЇНА
ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
26 січня 2015 року
№ 28
Про надання дозволу на зарахування
на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації
за курс початкової, базової
та повної загальної середньої освіти
у 2014/2015 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008
№ 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за
№498/15189 та п.7 Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842 (із змінами, внесеними
згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 845, від
21.12.2009 № 1151, від 23.11.2010 № 1116), з метою забезпечення рівного
доступу до якісної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Надати дозвіл на зарахування на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за курс
базової загальної середньої освіти неповнолітнім громадянам, які не завершили
навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти та мають
бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного
классу(додаток до наказу №1)
2. Надати дозвіл на зарахування на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за курс
повної загальної середньої освіти неповнолітнім громадянам, які не завершили
навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти та мають
бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного
класу(додаток №2)
3. Головному спеціалісту відділу освіти ( Кодберг).
7
3.1. Встановити контроль за дотриманням термінів прийому заяв від
громадян стосовно проходження екстернату.
До 01.03.2015
3.2.Підготувати :
- списки екстернів, які подали заяви на проведення річного оцінювання
навчальних досягнень
До 05.03.2015
- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної
підсумкової атестації
До 01.05.2015
- списки екстернів, які пройшли державну підсумкову атестацію
До 15.06.2015
3.3. Забезпечити своєчасне подання до Державного
підприємства
«Інфоресурс» анкет і замовлення на виготовлення екстернам документів про
базову та повну загальну середню освіту
До 01.05.2015
4. Керівникам навчально-виховних закладів.:
4.1. Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження
екстернату виключно у нормативно встановлені терміни. Зарахування на
проходження екстернату здійснювати за погодженням з відділом освіти.
4.2. Забезпечити ведення у загальноосвітньому навчальному закладі
відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на
навчання екстерном, списки екстернів, розклади проведення консультацій з
предметів, державної підсумкової атестації, протоколи проведення державної
підсумкової атестації з базових навчальних дисциплін, класні журнали з
обліком результатів державної підсумкової атестації екстернів).
4.3. Здійснювати зарахування екстернів до складу учнів школи та до
алфавітної книги. Видавати наказ про зарахування учнів-екстернів окремо на
кожного з них та вносити до книги обліку руху учнів.
4.4. Проведення річного оцінювання за курс базової та повної загальної
середньої освіти здійснювати виключно у письмовій формі з усіх предметів
інваріантної складової робочого навчального плану.
4.5. Забезпечити збереження контрольних (письмових) робіт річного
оцінювання протягом одного року після їх проведення, а протоколів
проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації – постійно.
4.6. Допускати до проходження державної підсумкової атестації всіх
учнів, незалежно від того, які бали вони отримали за результатами річного
оцінювання.
4.7. Здійснювати державну підсумкову атестацію учнів-екстернів за курс
базової та повної загальної середньої освіти виключно з тих предметів, що
визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України.
5. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти
(Гужва).
здійснювати оплату вчителям згідно з чинними нормативними документами.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста
відділу освіти Кодберг Л. В.
Начальник відділу освіти
В.Д.Баца
8
Виконавець:
Кодберг Л.В.
Куделя Т.О.
Завізовано:
Надіслано:
закладам освіти-6
до справи-1
Додаток №1
до наказу від 26.012014 №28
Список громадян
для зарахування на навчання за екстернатною формою, проходження річного
оцінювання та державної підсумкової атестації за курс базової загальної
середньої освіти
№
Прізвище,
Дата
Освіт На який документ
Базовий
з/п
ім`я, по
народжен
а
буде проводитись
навчальний
батькові
ня
екстернат
заклад
Малахута
Тетяна
16.08.
9
клас
Свідоцтво
про
Волноваський
ліцей
1
Андріївна
2000
2
Сахно Анастасія
Костянтинівна
24.08.
1999
10
клас
3
Якущенко
Крістіна
Сергіївна
25.09.1999
9 клас
базову середню
освіту
Табель за 10 клас
Свідоцтво про
базову середню
освіту
Волноваський ліцей
Златоустівська ЗОШ
Додаток №2
до наказу від 26.012014 №28
Список громадян
для зарахування на навчання за екстернатною формою, проходження річного
оцінювання та державної підсумкової атестації за курс повної загальної
середньої освіти
№ Прізвище, ім`я,
Дата
Освіт На який документ
Базовий
з/п
по батькові
народже
а
буде проводитись
навчальний
ння
екстернат
заклад
Гора Юлія
28.12.
10
атестат про повну
Ближненська ЗОШ І1
2
3
4
5
6
Євгенівна
1997
клас
Солдатенко
Георгій
Віталійович
Ткачик
Єгор
Олександрович
Бараннік
Анастасія
Андріївна
Сіваков Олексій
В*ячеславович
07.11.
1998
10 клас
13.10.
1997
10 клас
02.02.
1997
10 клас
06.02.
1998
10 клас
Бєлодєдова Орина
Олександрівна
25.05.
1998
10 клас
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
ІІІст.
Ближненська ЗОШ ІІІІст.
Ближненська ЗОШ ІІІІст.
Ольгинська ЗОШ ІІІІст.
Вільненська ЗОШ ІІІІ ст..
Валер*янівська ЗОШ
І-ІІІст.
9
7.
Яшин Артур
Вячеславович
14.01.
1998
10 клас
атестат про повну
загальну середню
освіту
Златоустівська ЗОШ
І-ІІІст.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа