close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
____________О.М.Палійчук
04 лютого 2015 р.
ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
Відділення Математики
Секція: математика
№
з/п
1.
2.
3.
Представник
Заходи
Дата
Час
ДОН, ІППОЧО
Примітка
Виконавець
Програма проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
14.02.2015 8.30-09.30
ЧНУ, І корпус ,
Боднарук С.Б.
Реєстрація та розміщення
математичний факультет,
Прокопець
П.Г.
учасників конкурсу
14.02.2015 09.30-9.50
Відкриття ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт,
ознайомлення з інструкцією
щодо виконання роботи,
заповнення анкет
14.02.2015 10.00 -12.00
Перша частина конкурсу.
Написання письмової роботи
для оцінювання навчальних
досягнень з базової
дисципліни
14.02.2015 12.00
Шифрування робіт
Черевко І.М.
Куриш Г.М.
Боднарук С.Б.
Прокопець П.Г.
Боднарук С.Б.
Готинчан Т.І.
ЧНУ, І корпус,
математичний факультет,
вул.Університетська, 28 ,
ауд. 18
Куриш Г.М.
ЧНУ, І корпус,
математичний
факультет,
вул.Університетська,
28, ауд. 18
Пукальський І.Д.
Городецький В.В.
Сікора В.С.
Житарюк І.В.
Боднарук С.Б.
Готинчан Т.І.
ЧНУ, І корпус,
математичний факультет,
вул. Університетська, 28,
ауд. 18, 39
4.
Перерва
14.02.2015
12.00-12.30
Друга частина конкурсу.
Захист науководослідницьких робіт
14.02.2015
12.30-18.00
Перевірка письмових робіт
14.02.2015
13.00-17.00
Розміщення розв’язків
завдань
Розшифрування письмових
робіт
14.02.2015
15.00
Боднарук С.Б.
14.02.2015
17.00
Куриш Г.М.
Підведення попередніх
10. підсумків захисту науководослідницьких робіт,
14.02.2015
18.00-21.00
Пукальський І.Д.
Городецький В.В.
Сікора В.С.
5.
6.
7.
8.
9.
вул.Університетська, 28,
ауд. 18
ЧНУ, І корпус
математичний факультет,
вул.Університетська, 28,
ауд. 18
ЧНУ, І корпус,
математичний факультет,
вул.Університетська, 28,
ауд. 17
Сайт ДОН
ЧНУ, І корпус математичний факультет,
вул.Університетська, 28
ауд. 18
заповнення протоколів
Житарюк І.В.
14.02.2015 22.00
Розміщення попередніх
11. результатів конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
15.02.2015
09.00-11.00
Прийом заяв на апеляцію
12.
Засідання апеляційної комісії 15.02.2015
Черевко І.М.
Прокопець П.Г.
Сайти ДОН, БМАНУМ
Прокопець П.Г.
БМАНУМ,
Сторожинецька,62
12.00-15.00
Черевко І.М.
Боднарук С.Б.
Готинчан Т.І.
15.00
Прокопець П.Г.
ЧНУ, І корпус,
математичний факультет,
вул.Університетська,28
ауд. 18
Сайти ДОН, БМАНУМ
13.
Розміщення підсумкового
протоколу ІІ етапу
14. Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт
Організаційне забезпечення
15.
конкурсу
15.02.2015
Боднарук С.Б., Прокопець П.Г.
Директор БМАНУМ
М.К.Тріска
Методист БМАНУМ
П.Г. Прокопець
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
С.С. Тодорюк
Начальник управління освіти і науки
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Г.М. Куриш
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Департаменту освіти
і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
___________О.М.Палійчук
04 лютого 2015 р.
ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
Відділення Математики
Секція: прикладна математика
Представник
Заходи
Дата
Час
ДОН, ІППОЧО
Примітка
Виконавець
Програма проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
14.02.2015
8.30-09.30
Реєстрація та розміщення
Боднарук С.Б.
ЧНУ, І корпус, матем.
учасників конкурсу
Прокопець П.Г.
факультет,
1.
вул.Університетська
28, ауд.18
14.02.2015
09.30-09.50
Відкриття ІІ етапу
Черевко І.М.
ЧНУ, І корпус,
Всеукраїнського конкурсуКуриш Г.М.
матем. факультет,
захисту науковоБоднарук С.Б.
вул.Університетська
2.
дослідницьких робіт,
Прокопець П.Г.
28, ауд.18
ознайомлення з інструкцією
щодо виконання роботи,
заповнення анкет
14.02.2015
10.00 -12.00
Перша частина конкурсу.
Боднарук С.Б.,
ЧНУ, І корпус,
Написання письмової роботи
Готинчан Т.І.
матем. факультет,
3.
для оцінювання навчальних
вул.Університетська
досягнень з базової
28, ауд.18
дисципліни
14.02.2015
12.00
Шифрування робіт
Куриш Г.М.
4.
14.02.2015
12.00-12.30
Перерва
5.
№
з/п
6.
Друга частина конкурсу.
Захист науководослідницьких робіт
14.02.2015
12.30-18.00
Перевірка письмових робіт
14.02.2015
13.00-17.00
Розміщення розв’язків
завдань
Розшифрування письмових
робіт
Підведення попередніх
підсумків захисту науководослідницьких робіт,
заповнення протоколів
14.02.2015
15.00
Боднарук С.Б.
14.02.2015
18.00
Куриш Г.М.
14.02.2015
18.00-21.00
Черевко І.М.
Бігун Я. Й.
Мельник Г.В.
Піддубна Л. А.
Скутар І. Д.
7.
8.
9.
10.
Черевко І.М.
Бігун Я. Й.
Мельник Г.В.
Піддубна Л. А.
Скутар І. Д.
Боднарук С.Б.,
Готинчан Т.І.
ЧНУ, І корпус,
матем. факультет,
вул.Університетська
28, ауд.18,39
ЧНУ, І корпус,
матем. факультет,
вул.Університетська
28, ауд.17
Сайт ДОН
ЧНУ, І корпус,
матем. факультет,
вул.Університетська
28, ауд.17
11.
12.
14.02.2015
Розміщення попередніх
результатів конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
15.02.2015
Прийом заяв на апеляцію
22.00
Черевко І.М.
Прокопець П.Г.
Сайти БМАНУМ,
ДОН
09.00-11.00
Прокопець П.Г.
Засідання апеляційної комісії 15.02.2015
12.00-15.00
Черевко І.М.
Боднарук С.Б.
Готинчан Т.І.
Розміщення підсумкового
протоколу ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт
Організаційне забезпечення
конкурсу
15.00
Прокопець П.Г.
БМАНУМ
Сторожинецька,62
ЧНУ, І корпус,
матем. факультет,
вул.Університетська
28
Сайти БМАНУМ,
ДОН
13.
14.
15.
15.02.2015
Боднарук С.Б., Прокопець П.Г.
Директор БМАНУМ
М.К.Тріска
Методист БМАНУМ
П.Г. Прокопець
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
С.С. Тодорюк
Начальник управління освіти і науки
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Г.М. Куриш
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
____________О.М.Палійчук
04 лютого 2015 р.
ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
Відділення Фізики і астрономії
Секції: теоретична фізика, експериментальна фізика
№
з/п
Представник
ДОН,
Заходи
Дата
Час
Примітка
ІППОЧО
Виконавець
Програма проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
ЧНУ, ІХ корпус,
Реєстрація та розміщення 14.02.2015 8.30-09.30 Нікуліца В.Г.
фізичний факультет,
учасників конкурсу
1.
вул.Сторожинецька101,
ауд. 204
2.
3.
Відкриття ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт, ознайомлення з
інструкцією щодо
виконання роботи,
заповнення анкет
Перша частина конкурсу.
Написання письмової
роботи для оцінювання
навчальних досягнень з
базової дисципліни
Шифрування робіт
14.02.2015
09.3009.50
Гуцул І.В.
Андрух А.П.
Струк Я.М.
Борча М.Д.
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.Сторожинецька 101,
ауд.204
14.02.2015
10.00 12.00
Струк Я.М.
Андрух А.П.
Борча М.Д.
Нікуліца В.Г.
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.Сторожинецька 101,
ауд.204
14.02.2015
12.00
Андрух А.П.
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.
Сторожинецька 101,
ауд.204
Перерва
14.02.2015
12.0012.30
Друга частина конкурсу.
Захист науководослідницьких робіт
14.02.2015
12.3018.00
Гуцул І.В.
Струк Я.М.
Раранський М.Д.
Зушман І.М.
Мар’янчук П.Д.
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.Сторожинецька 101,
ауд.204
4.
5.
6.
Політанський
Л.Ф.
7.
Перевірка письмових
робіт
14.02.2015
13.0017.00
Борча М.Д.
Іваночко М.М.
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.Сторожинецька 101,
ауд. 110
8.
9.
Розміщення розв’язків
завдань
Розшифрування
письмових робіт
Підведення попередніх
підсумків захисту
науково-дослідницьких
10. робіт заповнення
протоколів
14.02.2015
15.00
Прокопець П.Г.
Струк Я.М.
14.02.2015
17.00
Андрух А.П.
Прокопець П.Г.
14.02.2015
18.0021.00
Гуцул І.В.
Раранський М.Д.
Іваночко М.М.
Струк Я.М.
Зушман І.М.
Мар’янчук П.Д.
Сайт ДОН
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.Сторожинецька 101,
ауд.204
Політанський Л.Ф.
Борча М.Д.
Прокопець П.Г.
Розміщення попередніх
результатів конкурсу11.
захисту науководослідницьких робіт
Прийом заяв на апеляцію
12.
14.02.2015
22.00
15.02.2015
09.0011.00
Прокопець П.Г.
БМАНУМ
вул.Сторожинецька,62
Засідання апеляційної
13. комісії
15.02.2015
12.0015.00
Гуцул І.В.
Струк Я.М.
Прокопець П.Г.
Розміщення підсумкового
протоколу ІІ етапу
Всеукраїнського
14.
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
Організаційне
15.
забезпечення конкурсу
15.02.2015
15.00
Прокопець П.Г.
Струк Я.М.
ЧНУ, ІХ корпус,
фізичний факультет,
вул.Сторожинецька 101,
ауд.204
Сайти БМАНУМ, ДОН
Сайти БМАНУМ, ДОН
Нікуліца В.Г., Прокопець П.Г.
Директор БМАНУМ
М.К.Тріска
Методист БМАНУМ
П.Г. Прокопець
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Начальник управління освіти і науки
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
С.С. Тодорюк
Г.М. Куриш
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
____________О.М.Палійчук
04 лютого 2015 р.
ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
Відділення Економіки
Секції: економічна теорія та історія економічної думки, фінанси,
грошовий обіг і кредит
№
з/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Представник ДОН,
ІППОЧО
Примітка
Виконавець
Програма проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
14.02.2015
8.30-09.30
Місевич О.М.
ЧНУ, 1 корпус,
Реєстрація та
Прокопець
П.Г.
математичний ф-т,
1.розміщення учасників
вул.Університетська,28
конкурсу
Заходи
Дата
Час
Відкриття ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт, ознайомлення з
інструкцією щодо
виконання роботи,
заповнення анкет
Перша частина
конкурсу. Написання
письмової роботи для
оцінювання навчальних
досягнень з базової
дисципліни
Шифрування робіт
14.02.2015
09.30-09.50
Черевко І.М.
Куриш Г.М.
Боднарук С.Б.
Прокопець П.Г.
14.02.2015
10.00 -12.00
Боднарук С.Б.
Готинчан Т.І.
14.02.2015
12.00
Куриш Г.М.
Перерва
14.02.2015
12.00-12.30
Друга частина
конкурсу. Захист
науково-дослідницьких
робіт
14.02.2015
12.30-18.00
Перевірка письмових
робіт
14.02.2015
13.00-17.00
Розміщення розв’язків
завдань
Розшифрування
письмових робіт
14.02.2015
15.00
14.02.2015
17.00
Нікіфоров П.О.
Губатюк І.В.
Лопатинський Ю..М.
Климюк І.І.
Місевич О.М.
Боднарук С.Б.,
Готинчан Т.І.
Боднарук С.Б.
Прокопець П.Г.
Куриш Г.М.
ауд.18
ЧНУ, 1 корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,28
ауд.18
ЧНУ, 1 корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,28
ауд.18
ЧНУ, 14 корпус,
вул.Кафедральна,2
ауд. 45
ЧНУ, 1 корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,28
ауд.17
Сайт ДОН
Підведення попередніх
підсумків захисту
науково-дослідницьких
робіт, заповнення
протоколів
Розміщення попередніх
результатів конкурсузахисту науководослідницьких робіт
Прийом заяв на
апеляцію
Засідання апеляційної
комісії
14.02.2015
Розміщення
підсумкового
протоколу ІІ етапу
14. Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
Організаційне
15.
забезпечення конкурсу
10.
11.
12.
13.
18.00-21.00
Нікіфоров П.О.
Губатюк І.В.
Лопатинський Ю..М.
Климюк І.І.
Місевич О.М.
ЧНУ, 14 корпус,
вул.Кафедральна,2
ауд. 45
14.02.2015
22.00
Місевич О.М.
Сайти БМАНУМ,
ДОН
15.02.2015
09.00-11.00
Прокопець П.Г.
БМАНУМ,
вул.Сторожинецька,62
15.02.2015
12.00-15.00
15.02.2015
15.00
Лошенюк В.Є.
Губатюк І.В.
Мельник О.І.
Прокопець П.Г.
ЧНУ, 14 корпус,
вул.Кафедральна,2
ауд. 45
Сайти БМАНУМ,
ДОН
Місевич О.М., Прокопець П.Г
Директор БМАНУМ
М.К.Тріска
Методист БМАНУМ
П.Г. Прокопець
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Начальник управління освіти і науки
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
С.С. Тодорюк
Г.М. Куриш
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
____________О.М.Палійчук
04 лютого 2015 р.
ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
Відділення Комп’ютерних наук
Секції: комп’ютерні системи та мережі, технології програмування, мультимедійні системи,
навчальні та ігрові програми
№
з/п
Заходи
Дата
Час
Представник
ДОН, ІППОЧО
Виконавець
Примітка
Програма проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Реєстрація та
1.розміщення учасників
конкурсу
14.02.2015
8.30-09.30
Фратавчан В.Г.
Кириченко О.Л.
Відкриття ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт,
ознайомлення з
інструкцією щодо
виконання роботи,
заповнення анкет
Перша частина
конкурсу. Написання
письмової роботи для
оцінювання
навчальних досягнень
з базової дисципліни
Шифрування робіт
14.02.2015
09.30-09.50
Сопронюк Ф.О.
Скрипська Г.В.
Кириченко О.Л.
Ілащук М.С.
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд. 28
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд. 28
14.02.2015
10.00 -12.00
Фратавчан В.Г.
Скрипська Г.В.
Кириченко О.Л.
Ілащук М.С.
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд.28
14.02.2015
12.00
Скрипська Г.В.
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд.28
Перерва
14.02.2015
12.00-12.30
14.02.2015
12.30-18.00
6.
Друга частина
конкурсу. Захист
науководослідницьких робіт
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд. 45(44)
14.02.2015
13.00-17.00
7.
Перевірка письмових
робіт
Сопронюк Ф.О.
Фратавчан В.Г.
Руснак М.А.
Лазорик В.В.
Кириченко О.Л.
Остапов С.Е.
Воробець Г.І.
Фратавчан В.Г.
Кириченко О.Л.
Ілащук М.С.
2.
3.
4.
5.
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд. 46
Розміщення розв’язків
завдань
Розшифрування
письмових робіт
14.02.2015
15.00
Прокопець П.Г.
14.02.2015
17.00
Скрипська Г.В.
Підведення попередніх 14.02.2015
підсумків захисту
науково10. дослідницьких робіт,
заповнення протоколів
18.00-21.00
ЧНУ, І корпус,
математичний ф-т,
вул.Університетська,
28, ауд. 44
14.02.2015
Розміщення
попередніх результатів
11. конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
15.02.2015
Прийом заяв на
12. апеляцію
22.00
Сопронюк Ф.О.
Фратавчан В. Г.
Руснак М. А.
Лазорик В. В.
Кириченко О. Л.
Остапов С.Е.
Воробець Г.І.
Фратавчан В.Г.
Прокопець П.Г.
09.00-11.00
Прокопець П.Г.
БМАНУМ
вул.Сторожинецька,62
Засідання апеляційної
13. комісії
15.02.2015
12.00-15.00
ЧНУ, І корпус,
вул.Університетська,28
Розміщення
підсумкового
протоколу ІІ етапу
14. Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
Організаційне
15.
забезпечення конкурсу
15.02.2015
15.00
Фратавчан В. Г.
Стецько Ю.П.
Яковлева І.Д.
Прокопець П.Г.
8.
9.
Сайт ДОН
Сайти БМАНУМ,
ДОН
Сайти БМАНУМ,
ДОН
Кириченко О.Л., Прокопець П.Г.
Директор БМАНУМ
М.К.Тріска
Методист БМАНУМ
П.Г. Прокопець
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Начальник управління освіти і науки
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
С.С. Тодорюк
Г.М. Куриш
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа