close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ___________________________
Підтримати житлове будівництво в Україні, залучаючи кошти юридичних і
фізичних осіб. Надати можливість учасникам Програми, незалежно від місця
проживання в Україні та матеріального стану, придбати будинок та поліпшити
житлові умови. Основні витрати – за рахунок Програми за умови виконання
передбачених вимог.
Підтримка інвесторів, які об’єдналися для реалізації Програми.
Реалізувати можливості без ризикового фінансового вступу до Програми.
Програма базується на засадах вільного волевиявлення учасника, дає
стабільність, надійність і гарантії.
Товариство незалежне у своїй діяльності від органів державного керування,
політичних й інших громадських організацій. На протязі всього періоду діяльності
щорічно перевіряється податковою інспекцією. У своїй діяльності керується двома
законами: Закон України «Про інвестиційну діяльність» та Закон України «Про
Споживчу кооперацію».
Отже, беручи участь у Програмі, Ви:

одержуєте фінансову підтримку;

отримуєте можливість стати власником нового будинку в будь-якому
місті чи регіоні нашої держави !
За рахунок державних централізованих капіталовкладень сьогодні будується
лише 0,3% житла, і надії на те, що вони різко збільшяться, є марними. Продовжує
зростати частка житлового будівництва за рахунок заощаджень населення.
Програма «Наш дім» - один із кроків на цьому шляху.
Програмою передбачено різні системи фінансової підтримки, заохочення
інвестиційної та благодійницької діяльності.
За рахунок формування пайового фонду створюються умови для фінансової
підтримки Учасників програми. Пайовий фонд формується із пайових внесків
членів споживчого товариства при його створенні або вступі до нього, позичкових
фінансових коштів інвесторів, безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань
організацій, підприємств і громадян. Чим більший розмір пайового фонду, тим
більше житла може бути збудовано і придбано за ці кошти.
Ми керувались також досвідом німецької системи будівельних збережень, у
відповідності з якою майбутній власник житла накопичує 50% вартості будинку у
зручному для нього режимі, а решту 50% одержує як довгострокову позику.
Програма передбачає новий підхід до розв’язання житлових проблем
громадян України, які вирішили брати в ній участь. Маючи певну частку власних
коштів Учасник отримує довгострокову безвідсоткову позику строком на 30-50
років за рахунок розподілу пайового фонду у розмірі ½ від дольової участі у
програмі. Пайові внески та безвідсоткові довгострокові позички, які Споживче
Товариство «Україна-Інвест-21 вік» надає своїм членам, не обкладаються жодними
податками, зобов’язання по кредитним договорам не переходять на
правонаступників і майно, а списуються як безнадійна заборгованість (така
заборгованість поверненню не підлягає). Ці питання вирішуються між споживчим
товариством «Україна-Інвест-21 вік» та учасником програми на договірних засадах.
У програмі можуть вноситися зміни та доповнення, пов’язані із умовами
житлового будівництва та ситуацією на ринку житла.
УМОВИ ПРОГРАМИ_________________________________
1. Участь у реалізації програми беруть тільки члени споживчого
товариства «Україна-Інвест-21 вік».
2. Прийом у споживче товариство здійснюється на підставі письмової
заяви за умови внесення вступного пайового внеску в розмірі 1 600 грн. на
банківський рахунок Товариства.
3. Після ознайомлення і вибору одного із запропонованих проектів
будинків, Учасник вносить на рахунок споживчого товариства 96 000 грн. (60
додаткових пайових внесків).
4. Учаснику може бути розрахована індивідуальна програма, за умови
бажання вирішити житлове питання.
5. Учасник, який вирішив взяти участь у Програмі, оформляє такі
документи, які підтверджують це: договір про співробітництво та анкету-заявку.
6. Всі операції здійснюються шляхом лише безготівкових розрахунків та у
національній валюті.
7. Споживче товариство надає безкоштовну юридичну консультацію
Учасникам у питаннях, пов’язаних з придбанням чи продажем об’єктів
нерухомості, в тому числі і житла.
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРОГРАМИ_____
Закон України «Про споживчу кооперацію»
Основні принципи діяльності споживчої кооперації
Діяльність споживчої кооперації будується на принципах добровільності, членства,
демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва,
вільного господарського функціонування на основі ринкових відносин.
стаття2, розділ І
Незалежність споживчої кооперації
Споживча кооперація незалежна у своїй діяльності від органів державного
управління, політичних та інших громадських організацій. Забороняється будь-яке
втручання, що може обмежувати права споживчої кооперації або перешкоджати їх
здійсненню, якщо це не передбачено законом.
стаття 3, розділ І
Споживче товариство
Самостійна демократична організація громадян, які на основі добровільності
членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об’єднуються для
спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального
статусу
стаття 5.1, розділ ІІ
Гарантії прав споживчої кооперації
Забороняється втручання в фінансово-господарську та іншу діяльність споживчих
товариств, спілок та їх підприємств, установ і організацій з боку органів державної
виконавчої влади
стаття 7, розділ VII
Закон України «Про інвестиційну діяльність»
Інвестиції
Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток
(доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти,
цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно
(будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності)
стаття 1, розділ І
Джерела фінансування інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:
 власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні
відрахування, грошові нагромадження і заощадження громадян,
юридичних осіб тощо);
 позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та
бюджетні кредити);
 залучення фінансових коштів інвестора (кошти одержані від продажу
акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);
 бюджетних інвестиційних асигнувань;
 безоплатних та благодійних
підприємств і громадян
стаття 10.1, розділ ІІ
внесків,
пожертвувань
організацій,
Вступний пайовий внесок
Одноразовий платіж учасника, який вступає до споживчого товариства в розмірі,
встановленому на день вступу. Спрямовується на покриття витрат, пов’язаних із
вступом та діяльністю товариства і є неповоротним
Пайовий внесок
Внесок члена споживчого товариства в пайовий фонд грішми, майном або
майновими правами, що мають грошову оцінку
Пайовий фонд
Фонд, що складається з пайових внесків членів споживчого товариства при його
створенні або вступі до нього
Резервний фонд
Фонд для відшкодування можливих збитків Товариства, забезпечення його
платоспроможності і захисту збережень членів Товариства та учасників Програми
Чи можливо простому українцю
поліпшити свої житлові умови?
Хто ж не мріє про зручну квартиру або привабливий будинок у
мальовничому місці? Ми даємо шанс, ця Програма – для Вас! Давайте разом
оцінимо плюси Вашої участі у програмі «Наш дім».
По – перше, це оригінальна українська соціальна програма і ставить вона
перед собою благородні цілі.
По – друге, ми працюємо легально, в правовому полі України, справно
платимо податки. Ми пропонуємо реальну Програму, яка допоможе Вам мати
власне житло.
По – третє, безліч людей хочуть мати власний дім, але дуже мало бажають
пристрасно і осмислено, щоб рухатись назустріч меті.
Чи можна самотужки вирішити цю житлову проблему? Так можливо, якщо
Ви маєте високооплачувану роботу (понад 10 тис. грн..), то заощаджуючи
щомісячно не менше половини своєї зарплати, при наявності інфляції Ви за 20 років
можете накопичити необхідну суму для придбання житла.
Який же вихід? Одним з реальних шляхів вирішення житлового питання є
використання принципу колективної взаємодопомоги у поетапному розв’язанні
фінансової проблеми через нашу Програму. Використовуючи цей принцип житлові
кооперативи Німеччини вже декілька десятиліть задовольняють потребу своїх
співвітчизників у житлі.
Дорогі співвітчизники!
Ми всі бажаємо бачити нашу прекрасну Україну могутньою і багатою
державою. Ми хочемо пишатися нею і з гордістю показувати український паспорт,
відчувати до себе повагу і захоплення. Тільки ми самі можемо зробити Україну
такою. Від заможної людини – до заможної України!
Споживче товариство «Україна-Інвест-21 вік» та кооператив «Доступне
житло України», використовуючи можливості економічної
та інвестиційної
діяльності в Україні, спрямовує свої зусилля на поліпшення життєвого рівня
громадян.
Ми займаємося інвестиційною політикою в галузі житлового будівництва,
виробничою діяльністю, надаємо різноманітні послуги своїм членам, дбаємо про
вирішення їх матеріальних та житлових проблем. Участь у програмах, зокрема і у
програмі «Наш дім», дає можливість задовольнити потреби широкого кола її
учасників, поліпшувати їх житлові умови.
Споживча кооперація як юридична форма співробітництва громадян має
глибокі історичні корені. В таких розвинутих країнах, як США, Німеччина, Канада до
70% населення задовольняє свої споживчі інтереси, беручи участь у споживчій
кооперації. Вона приваблива для нас своєю традиційністю, добре відпрацьованою і
стабільною міжнародною та українською законодавчою базою. Будучи найбільш
демократичною юридичною формою самоорганізації громадян і фінансовогосподарської діяльності населення, споживча кооперація повністю відкрита для
усіх бажаючих.
У програмі «Наш дім» Ви, Ваші друзі та знайомі зможете покращити свої
житлові умови, побудувати новий будинок.
Власна хатина – щаслива родина!
НАШІ РЕКВІЗИТИ___________________________________
Споживче товариство «Україна–Інвест-21 вік», свідоцтво про державну
реєстрацію: серія А00, № 024451 від 16 липня 1999 р., № 14733, видане
Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. Дата проведення
державної реєстрації – 16 липня 1999 року.
р/рах. № 26000192165 в ВАТ «Райфффайзен Банк Аваль»
МФО 380805 ЄДРПОУ 30467559
Обслуговуючий
кооператив
«Житлово-будівельний
кооператив
«Доступне житло України», свідоцтво про державну реєстрацію: серія АГ,
№ 339506 від 16 травня 2014 р.,
(097) 269-45-99
(099) 045-90-22
(093) 377-16-78
(044) 360-33-67
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа