close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема:"Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури"
Мета:
повторити
основні
положення
про
молекулярну
будову
речовини; розкрити поняття теплового руху як безладного руху
частинок речовини; мотивувати необхідність вивчення теплових
явищ; формувати науковий світогляд; розвивати інтерес до
вивчення фізики.
Обладнання: модель
броунівського
руху,
термометри,
калориметри,
комп'ютер, проектор, екран
Тип уроку:
урок вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
Чого б ти не навчався,
ти навчаєшся для себе.
Петроній
I.
Актуалізація опорних знань учнів
Ігрова ситуація "Ланцюжок"
1. З яких частинок складається речовина?
Що ви можете сказати про ці частинки?
а)
усі речовини складаються з молекул;
б) розміри молекул надзвичайно малі;
в) молекули складаються з атомів;
г)
між молекулами й атомами існують проміжки;
д) молекули однієї й тієї ж речовини однакові;
е)
молекули різних речовин відрізняються одна від одної;
ж) між молекулами існує взаємне притягання і відштовхування;
з)
молекули безперервно і хаотично рухаються;
и) чим більша швидкість руху молекул тіла, тим вища його
температура.
2. Які досліди підтверджують, що речовина складається з частинок?
3. Які явища підтверджують, що молекули перебувають у безперервному
русі?
4. У чому полягає явище броунівського руху, дифузії?
Броунівський рух
Дифузія у рідинах
Дифузія в твердих тілах
5. Як пов'язаний процес броунівського руху з температурою?
6. Чим
пояснюється
зростання
швидкості
дифузії
температури?
II.

Мотивація навчальної діяльності учнів.
учні повинні пояснювати, що таке тепловий рух;
з
підвищенням

що характеризує температура;

будову і дію рідинного термометра;
Рідинний термометр
Будова рідинного термометра

що таке теплова рівновага;

зможуть користуватись термометром, калориметром.
План нового матеріалу:
1. Тепловий рух.
2. Поняття про температуру.
3. Теплова рівновага.
4. Термометр (принцип дії, градуювання, шкала вимірювань, правила
вимірювання температури).
Встановлення 0оС
Градуювання шкали Цельсія
Шкали Цельсія та Кельвіна
5. Учнівські комп'ютерні презентації "Різні конструкції термометрів та їх
автори" (випереджальні завдання окремим групам учнів).
У ході вивчення нового матеріалу учитель підкреслює, що своєрідність
теплового руху полягає в тому, що в ньому бере участь велика кількість
частинок, що кожна частинка має малі розміри і що рух кожної частинки
хаотичний.
Хаотичний
рух
молекул
демонструється
за
допомогою
моделі
броунівського руху. На основі аналізу дослідів учитель уводить поняття
температури та пояснює будову і дію рідинного термометра, повідомляє учням
деякі значення температур, що зустрічаються в природі. При цьому
використовує комп'ютерну програму "Педагогічний програмний засіб "Фізика,
8 клас".
III.
Застосування знань, формування умінь і навичок
Учні розв'язують і пояснюють якісні задачі зі збірника задач з фізики
для 8 класу (Ненашев І. Ю.).
ПР
26.1, 26.2
СР
26.5, 26.7
ДР і ВР 26.10, 26.11
IV.
Підсумок уроку
1. Виставлення і мотивація оцінок.
2. Оцінювання результатів уроку.
а)
V.
Продовжте фразу: "Сьогодні на уроці я зрозумів, що…"
Домашнє завдання
Вивчити §42, стор. 164-167, дати відповіді на запитання стор. 167.
В. Д. Сиротюк. Фізика 8.
Розв'язати задачі:
26.3, 26.12, 26.13, 26.15
І. Ю. Ненашев. Збірник задач.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа