close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 2
Інформація про використання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Волинська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2012 рік
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
(назва бюджетної програми)
№
з/п
1
2
Показники
Затверджено паспортом
бюджетної програми на
звітний період
загаль спеціа
разом
ний
льний
фонд
фонд
загаль
ний
фонд
спеціа
льний
фонд
штатний
розпис
Звіт
2192
30
2222
1912
22
204
1
205
202
1
Журнали
реєстрації
Журнали
реєстрації
Плани
перевірок
Журнали
реєстрації
115945
1300
117245
129029
1300
130329
13084
64203
185
64388
72370
180
72550
8167
-5
8162
23245
5
23250
21278
21278
-1967
-5
-1972
4996
30
5026
6660
6685
1664
-5
1659
Один Джерело
иця інформа
вимі
ції
ру
Виконано за звітний
період
разом
Відхилення
загаль
ний
фонд
спеціа
льний
фонд
1934
-280
-8
203
-2
разом
Затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Кількість підвідомчих
установ
шт.
-288
-2
Продукту
Кількість отриманих листів,
доручень
Кількість підготовлених та
прийнятих документів
Кількість проведених
перевірок
Кількість проведених
семінарів, нарад,
конференцій
шт.
шт.
шт.
шт.
25
13084
2
Кількість виконаних листів,
доручень
Кількість придбаного
обладнання та предметів
довгострокового
користування
3
118012
шт.
розрахун
ково
29
6
38
8
9
2
шт.
розрахун
ково
54
47
71
103
17
56
тис.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн.
розрахун
ково
розрахун
ково
розрахун
ково
36,4
63,2
41,3
191,5
4,9
128,3
390,7
1894,5
391,1
4213,2
0,4
2318,7
відс.
розрахун
ково
100
од.
1410
119422
10
10
135285
2269
137554
16
16
17273
859
18132
6
6
Ефективності
Кількість підготовлених та
прийнятих документів на 1
працівника
Кількість наданих послуг
(виконаних листів, доручень
тощо) на 1 працівника
Витрати на утримання 1
штатної одиниці
Витрати на утримання 1
установи
Середні витрати на
придбання 1 одиниці
обладнання та предметів
довгострокового
користування
4
Журнали
реєстрації
Звіт
шт.
4,8
2,5
-2,3
Якості
Відсоток вчасно виконаних
листів, доручень
7731800
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
100
100
100
Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів соціальної та іншої
інфраструктури у Волинській області та придбання обладнання для
закладів охорони здоров’я
(назва бюджетної програми)
3
№
з/п
1
Показники
Затрат
Загальна кошторисна
вартість робіт з будівництва
дитячого садка на 36 місць
навчально-виховного
комплексу
Загальна кошторисна
вартість будівництва
каналізаційної мережі на
вул.. Незалежності з
примиканням прилеглих
вулиць у м. Ківерці
Загальна кошторисна
вартість облаштування
мереж каналізації на вул. 17го вересня, Васильєва та
Сагайдачного в м. Ківерці
Загальна кошторисна
вартість будівництва
дитячого садка на вул..
Шкільна, 3 в с. Городок
Маневицького району
Загальна кошторисна
вартість реконструкції 2-х
груп дошкільного
навчального закладу в смт
Один
иця
вимі
ру
Джерело
інформації
Затверджено
паспортом бюджетної
програми на звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Виконано за звітний
період
загаль спеціа
ний
льний
фонд
фонд
разо
м
Відхилення
загаль
ний
фонд
спеці
альн
ий
фонд
разом
тис.
грн.
проектно3834,5
кошторисна
документація
3834,5
3668
3668
-166,5
-166,5
тис.
грн.
проектно3194,1
кошторисна
документація
3194,1
1900
1900
1294,1
-1294,1
тис.
грн.
проектно2093,3
кошторисна
документація
2093,3
832,8
932,8
1260,5
-1260,5
тис.
грн.
проектно3002
кошторисна
документація
3002
2208,2
2208,2 -793,8
-793,8
тис.
грн.
проектно907,7
кошторисна
документація
907,7
1088,8
1088,8 181,1
181,1
4
Олика Ківецівського району
Загальна кошторисна
вартість реконструкції
дошкільного навчального
закладу в с. Бузаки КаміньКаширського району
Загальна кошторисна
вартість реконструкції
загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів на вул..
Перемоги, 1 у смт Голоби
Ковельського району
Загальна кошторисна
вартість реконструкції
дитячого садка на вул..
Ткача, 26 у смт Голоби
Ковельського району
Загальна кошторисна
вартість придбання
ангіографа для центру
кардіоваскулярної патології
та тромболізису
Загальна кошторисна
вартість придбання
магнітно-ядерного
томографа для обласної
клінічної лікарні
Загальна кошторисна
вартість реконструкції з
прибудовою будівель
Волинського обласного
перинатального центру,
структурного підрозділу
Волинського обласного
тис.
грн.
проектно9857,1
кошторисна
документація
9857,1
2629,1
2629,1 -7228
-7228
тис.
грн.
проектно3788
кошторисна
документація
3788
2385,8
2385,8 1402,2
-1402,2
тис.
грн.
проектно1603
кошторисна
документація
1603
1051,9
1051,9 -551,1
-551,1
тис.
грн.
кошторис
17000
17000
16995
16995
-5
тис.
грн.
кошторис
18000
18000
18000
18000
тис.
грн.
проектно99989,6
кошторисна
документація
99989,
6
8529,8
8529,8 91459,
8
-5
91459,8
5
2
дитячого територіального
медичного об’єднання на
просп. Відродження, 30, м.
Луцьк
Продукту
Площа приміщення
дитячого садка навчальновиховного комплексу, що
побудується в цьому році
Площа Шляхетського
будинку в Луцькому замку,
на якій проводитимуться
реставраційно-ремонтні
роботи в цьому році
Площа пам’ятки архітектури
національного значення
Покровської церкви, на якій
проводитимуться ремонтні
та реставраційні роботи у
цьому році
Протяжність каналізаційної
мережі, що побудується в
цьому році на вул.
Незалежності з
примиканням прилеглих
вулиць у м. Ківерці
Протяжність мереж
каналізації на вул. 17-го
Вересня, Васильєва та
Сагайдачного в м. Ківерці,
що будуть об лаштовані в
цьому році
Площа полігону твердих
побутових відходів, що
кв.м.
проектнокошторисна
документація
290
290
290
290
кв.м.
проектнокошторисна
документація
349,1
349,1
214,5
214,5
-134,6
-134,6
кв.м.
проектнокошторисна
документація
426
426
357
357
-69
-69
км.
проектнокошторисна
документація
1,7
1,7
1,1
1,1
-0,6
-0,6
км.
проектнокошторисна
документація
1,4
1,4
1,4
1,4
га
проектнокошторисна
6,6
6,6
0,8
0,8
-5,8
-5,8
6
побудується в цьому році в
м. Ківерці
Площа приміщення
дитячого садка, що
побудується в цьому році в
с. Городок Маневицького
району
Кількість місць дітей у 2-х
групах дошкільного
навчального закладу в смт
Олика, у яких буде
проведено реконструкцію в
цьому році
Площа дитячого
навчального закладу в с.
Бузаки, яку буде
реконструйовано в цьому
році
Площа загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів на вул.
Перемоги, 1 у смт Голоби
Ковельського району, яку
буде реконструйовано у
цьому році
Площа дитячого садка на
вул. Ткача, 26 у смт Голоби
Ковельського району, яку
буде реконструйовано у
цьому році
Кількість придбаного
медичного обладнання для
центру кардіоваскулярної
патології та тромболізису
Кількість придбаного
документація
кв.м.
проектнокошторисна
документація
320,4
320,4
295,8
295,8
шт.
проектнокошторисна
документація
60
60
60
60
кв.м.
проектнокошторисна
документація
1206
1206
321
кв.м.
проектнокошторисна
документація
5860
5860
кв.м.
проектнокошторисна
документація
1136
шт.
кошторис
шт.
кошторис
-24,6
-24,6
321
-885
-885
3688
3688
-2172
-2172
1136
742
742
-394
-394
1
1
1
1
1
1
1
1
7
медичного обладнання для
обласної клінічної лікарні
Площа Волинського
обласного перинатального
центру, структурного
підрозділу Волинського
обласного дитячого
територіального медичного
об’єднання на просп.
Відродження, 30, м. Луцьк,
яку буде реконструйовано у
цьому році
3
кв.м.
проектнокошторисна
документація
1587
тис.
грн.
розрахунково
5,3
5,3
тис.
грн.
розрахунково
8
8,8
0,8
тис.
грн.
розрахунково
5,2
3,8
-1,4
тис.
грн.
розрахунково
588,2
886
297,8
тис.
розрахунково
571,4
544,6
26,8
1587
1188
1188
-399
Ефективності
Середні витрати на
будівництво 1 кв.м. дитячого
садка на 36 місць навчально
виховного комплексу
Середні витрати на
проведення 1кв.м.
реставраційно-ремонтних
робіт в Луцькому замку
Середні витрати на
проведення 1кв.м.
реставрації та ремонту
пам’ятки архітектури
національного значення
Покровської церкви
Середні витрати на
будівництво 1 км
каналізаційної мережі на
вул. Незалежності з
примиканням прилеглих
вулиць у м. Ківерці
Середні витрати на
-399
8
облаштування 1 км мереж
каналізації на вул. 17-го
Вересня, Васильєва та
Сагайдачного в м. Ківерці
Середні витрати на
будівництво 1 кв.м. дитячого
садка на вул. Шкільна, 3 в с.
Городок Маневицького
району
Вартість реконструкції 1
місця 2-х груп дошкільного
навчального закладу в смт
Олика
Середні витрати на
реконструкцію 1 кв.м.
дитячого навчального
закладу в с. Бузаки
Середні витрати на
будівництво 1 га полігону
твердих побутових відходів
у м. Ківерці
Середні витрати на
реконструкцію 1 кв.м.
загальноосвітньої школи ІІІІ степенів на вул.
Перемоги, 1 у смт Голоби
Ковельського району
Середні витрати на
реконструкцію 1 кв.м.
дитячого садка на вул.
Ткача,26 у смт Голоби
Ковельського району
Середні витрати на
реконструкцію 1 кв.м.
грн.
тис.
грн.
розрахунково
7,8
7,8
тис.
грн.
розрахунково
10
10
тис.
грн.
розрахунково
3,2
4,6
1,4
тис.
грн.
розрахунково
197
14,4
-182,6
тис.
грн.
розрахунково
0,6
0,9
0,3
тис.
грн.
розрахунково
1,3
2
0,7
тис.
грн.
розрахунково
3,2
-3,2
9
4
Волинського обласного
перинатального центру,
структурного підрозділу
Волинського обласного
дитячого територіального
медичного об’єднання на
просп. Відродження, 30, м.
Луцьк
Якості
Рівень будівельної
готовності з будівництва
дитячого садка на кінець
року
Рівень будівельної
готовності з реставраційноремонтних робіт у Луцькому
замку на кінець року
Рівень будівельної
готовності з реставраційноремонтних робіт пам’ятки
архітектури національного
значення Покровської
церкви на кінець року
Рівень будівельної
готовності з будівництва
каналізаційної мережі на
вул. Незалежності з
примиканням прилеглих
вулиць у м. Ківерці на
кінець року
Рівень будівельної
готовності з облаштування
мереж каналізації на вул. 17го Вересня, Васильєва та
звіт
69,3
100
30,7
звіт
100
61,4
-38,6
звіт
100
83,9
-16,1
відс.
звіт
31,3
100
68,7
відс.
звіт
38,2
100
61,8
відс.
відс.
відс.
10
Сагайдачного в м. Ківерці на
кінець року
Рівень будівельної
готовності з будівництва
полігону твердих побутових
відходів у м. Ківерці на
кінець року
Рівень будівельної
готовності з будівництва
дитячого садка на вул.
Шкільна, 3 в с. Городок
Маневицького району на
кінець року
Рівень виконання робіт з
реконструкції 2-х груп
дошкільного навчального
закладу в смт Олика
Ківецівського району на
кінець року
Рівень будівельної
готовності з реконструкції
дитячого навчального
закладу в с. Бузаки КаміньКаширського району на
кінець року
Рівень будівельної
готовності з реконструкції
загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів на вул.
Перемоги, 1 у смт Голоби
Ковельського району
Рівень будівельної
готовності з реконструкції
дитячого садка по вул.
відс.
звіт
100
18,4
81,6
відс.
звіт
83,3
100
16,7
відс.
звіт
66,1
100
33,9
відс.
звіт
38,6
26,6
-12
відс.
звіт
92,4
62,9
-29,5
відс.
звіт
93,6
65,4
-28,2
11
Ткача, 26 у смт Голоби
Ковельського району
Ступінь введення в
експлуатацію закупленого
медичного обладнання
Кількість осіб, для яких
зменшено ризик судинної
патології
Кількість осіб, для яких
зменшено ризик серцевосудинних захворювань
Рівень будівельної
готовності з реконструкції
Волинського обласного
перинатального центру,
структурного підрозділу
Волинського обласного
дитячого територіального
медичного об’єднання на
просп. Відродження, 30, м.
Луцьк
Рівень погашення
кредиторської
заборгованості минулих
років
відс.
звіт
100
100
осіб
звіт
250000
250000
осіб
звіт
123000
123000
відс.
звіт
5
відс.
звіт
100
-5
100
Здійснення протипаводкових заходів
7731810
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
№
з/п
Показники
Один
иця
вимі
(назва бюджетної програми)
Джерело
інформації
Затверджено
паспортом бюджетної
програми на звітний
Виконано за звітний
період
Відхилення
12
ру
1
2
Затрат
Кількість об’єктів на яких
виконуються роботи у
поточному році
Продукту
Площа захищених від
підтоплення (затоплення)
сільськогосподарських угідь
Кількість захищених від
підтоплення (затоплення)
садиб
3
4
шт.
період
загаль спеціа
ний
льний
фонд
фонд
Перелік
об’єктів для
здійснення
протипаводк
ових заходів
77
разом
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
загал
ьний
фонд
77
41
-36
41
спеціа
льний
фонд
разом
-36
тис.га Перелік
2,8
2,8
2,5
2,5
-0,3
-0,3
шт.
850
850
765
765
-85
-85
об’єктів для
здійснення
протипаводк
ових заходів
Перелік
об’єктів для
здійснення
протипаводк
ових заходів
Ефективності
Середня вартість робіт із
тис.
захисту від підтоплення
грн.
(затоплення) в розрахунку ні
1 га сільськогосподарських
угідь
якості
Прогнозний стан готовності
відс.
об’єктів на кінець звітного
періоду
7731820
Перелік
об’єктів для
здійснення
протипаводк
ових заходів
1,2
1,2
звіт
100
44,6
-55,4
Влаштування пішохідного мостового переходу для забезпечення
сполучення між смт Любешів і с. Заріка Любешівського району
Волинської області під час затоплення заплави рю Стозі повеневими
13
та паводковими водами
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
№
з/
п
1
2
3
4
Показники
Затрат
Загальна кошторисна вартість
робіт по влаштуванню
пішохідного мостового
переходу для забезпечення
сполучення між смт Любешів
і с Заріка Любешівського
району Волинської області
Продукту
Довжина пішохідного
мостового переходу
Ефективності
Середні витрати на
влаштування 1 м.
Пішохідного мостового
переходу
якості
Рівень виконання робіт по
влаштуванню пішохідного
мостового переходу для
забезпечення сполучення між
Один
иця
вимі
ру
(назва бюджетної програми)
Джерело
інформації
Затверджено
паспортом бюджетної
програми на звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Виконано за звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Відхилення
загал
ьний
фонд
тис.
грн.
проектно300
кошторисна
документаці
я
км.
проектнокошторисна
документаці
я
0,1
тис.
грн.
розрахунков
о
3
-3
100
-100
відс.
звіт
300
0,1
-300
-0,1
спеціа
льний
фонд
разом
-300
-0,1
14
смт Любешів і с Заріка
Любешівського району на
кінець звітного періоду
Відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та очищення
від дерев русла р. Сапалаївка від вул. Ніла Хасевича до вул. Потапова з
метою захисту від підтоплення громадської та житлової забудови м.
Луцька
7731830
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
№
з/
п
1
2
Показники
Затрат
Загальна кошторисна вартість
робіт по відновленню
гідрологічного режиму,
санітарного стану та
очищення від дерев русла р.
Сапалаївка від вул. Ніла
Хасевича до вул. Потапова в
цьому році
Продукту
Довжина русла р. Сапалаївка,
що буде розчищене у цьому
році
Кількість захищених від
підтоплення громадських та
Один
иця
вимі
ру
(назва бюджетної програми)
Джерело
інформації
Затверджено
паспортом бюджетної
програми на звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
тис.
грн.
проектно900
кошторисна
документаці
я
км.
проектнокошторисна
документаці
я
проектнокошторисна
шт.
Виконано за звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Відхилення
загал
ьний
фонд
спеціа
льний
фонд
разом
900
-900
-900
1
1
-1
-1
45
45
-45
-45
15
житлових забудов
Ефективності
Середні витрати на
розчищення 1 км русла річки
якості
Рівень виконання робіт по
відновленню гідрологічного
режиму, санітарного стану та
очищення від дерев русла р.
Сапалаївка від вул. Ніла
Хасевича до вул. Потапова на
кінець року
3
4
документаці
я
тис.
грн.
відс.
розрахунков
о
900
-900
звіт
100
-100
Капітальний ремонт водовідвідної мережі для ліквідації підтоплення
земель парку ім. Лесі Українки у м. Луцьку
7731840
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
№
з/
п
1
2
Показники
Продукту
Довжина водовідвідної
мережі, що підлягає
капітальному ремонту
Ефективності
Середні витрати на
проведення робіт з
Один
иця
вимі
ру
(назва бюджетної програми)
Джерело
інформації
Затверджено
паспортом бюджетної
програми на звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
км.
проектнокошторисна
документаці
я
1,5
тис.
грн.
розрахунков
о
400
1,5
Виконано за звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Відхилення
загал
ьний
фонд
-1,5
-400
спеціа
льний
фонд
разом
-1,5
16
капітального ремонту 1 км
водовідвідної мережі для
ліквідації підтоплення земель
парку
якості
Рівень виконання робіт з
капітального ремонту
водовідвідної мережі на
кінець року
3
відс.
звіт
100
-100
Будівництво каналізаційної мережі та водопониження в районі
підтоплення шахти №2 м. Нововолинська Волинської області
7731850
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)
№
з/
п
1
2
3
Показники
Продукту
Довжина каналізаційної
мережі, що буде побудована у
цьому році
Ефективності
Середні витрати на
будівництво 1 км
каналізаційної мережі
якості
Рівень виконання робіт з
будівництва каналізаційної
Один
иця
вимі
ру
(назва бюджетної програми)
Джерело
інформації
Затверджено
паспортом бюджетної
програми на звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Виконано за звітний
період
загаль спеціа разом
ний
льний
фонд
фонд
Відхилення
загал
ьний
фонд
км.
проектнокошторисна
документаці
я
1,2
тис.
грн.
розрахунков
о
141,7
141,7
розрахунков
о
100
-100
відс.
1,2
-1,2
спеціа
льний
фонд
разом
-1,2
17
мережі та водопониження на
кінець року
Площа, що буде захищена від
підтоплення
Кількість захищених від
підтоплення міських
житлових будинків
Кількість захищених від
підтоплення сільських
житлових будинків
тис.кв проектно.м
кошторисна
документаці
я
шт. проектнокошторисна
документаці
я
шт. проектнокошторисна
документаці
я
80
-80
100
-100
56
-56
Головний бухгалтер
Є.М.Кобець
(підпис)
(ініціали і прізвище)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа