close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Довідка
Про виконання бюджету Котелевського району
за 9 місяців 2014 року
Обсяг виконання зведеного бюджету району по доходах з урахуванням
трансфертів за 9 місяців 2014 року склав 65123,4 тис.грн., або 98 відсотки до
плану на цей період затвердженого місцевими радами (план 66421,6
тис.грн.), в тому числі:
по загальному фонду – надійшло 61085,9 тис.грн. (97,9 відсотки до
планових призначень);
- по спеціальному фонду – надійшло 4037,5 тис.грн. ( 98,8
відсотки до планових призначень).
За 9 місяців 2014 року одержано з державного бюджету дотації
вирівнювання в сумі 22248,9 тис.грн. , при плані 22248,9 тис.грн.
За 9 місяців 2014 року район отримав субвенцію з Державного
бюджету в сумі 17718,9 тис.грн.,при плані 19582,4тис.грн.(90,5%) в тому
числі:
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам – 14134,9 тис.грн.(91,8% до
плану)
- на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого палива та
скрапленого газу-98,5( 88,7 до плану)
- на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартплати, вивозу сміття – 2641,2тис.грн.(84,4% до плану)
- на надання пільг з послуг зв’язку, санаторно-курортне лікування,
компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян- 153,8
тис.грн. (67,9% до плану)
- субвенція на виплату допомоги прийомним сім»ям-253,6
тис.грн.(91,6% до плану)
- субвенція на будівництво та ремонт доріг- 436,9тис.грн.(100% до
плану)
-
Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
до бюджету району надійшло 12582,6 тис.грн., що більше проти відповідного
періоду минулого року на 744,3 тис.грн. Виконання 1-го кошику до
затвердженого місцевими радами склало 98,7% (сума недовиконання 165,8
тис.грн.).
Виконання доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів за 9 місяців 2014 року до затвердженого радами склало 125,5%.
Місцеві бюджети району по власних доходах загального фонду
виконано у сумі 18378,1 тис.грн., що на 2963,5 тис.грн.,або на 16,2% більше в
порівнянні з відповідним періодом минулого року(15414,6 тис.грн.)
Основними джерелами зростання власних надходжень стали:
-податок з доходів фізичних осіб: отримано в 2014 році 12558,6
тис.грн.,що на 753,5 тис.грн, або на 6% більше ніж в 2013 році.;
-плата за землю : отримано 4725,8 тис.грн., що на 1910,9 тис.грн.(або
40,4%) більше ніж в 2013 році.
В свою чергу, необхідно відзначити, що найбільшу питому вагу з
власних надходжень бюджету району займає податок з доходів фізичних
осіб- 68,3 відсотка. Основними платниками даного виду податку є:
Агрофірма Маяк- сплачено за І півріччя 3341,9 тис.грн.
СВК Батьківщина 1366,4 тис.грн.
СВК Дружба 547,4 тис.грн.
Рівень виконання планових показників доходів загального фонду,
затверджених місцевими радами за звітний період становить 105,8% в тому
числі:
- по районному бюджету –98,1% ( при плані 8545,7 тис.грн. фактично
надійшло 8383,5 тис.грн., недовиконання 162,2 тис.грн). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження до районного бюджету
збільшилися на 501 тис.грн. (або 6,3%).
- по сільських та селищному бюджетах –113,3%( при плані 8820,2 тис.грн.
фактично надійшло 9994,6 тис.грн., перевиконання 1174,4 тис.грн.). Ріст
надходжень до минулого року склав 2462,6 тис.грн. (або 24,6%).
Виконання плану по податках і зборах із 11 рад забезпечили 10.
Залишився недовиконаним районний бюджет на 1,9 % (162,2 тис.грн.).
Доходи спеціальних фондів місцевих бюджетів Котелевського району
(без урахування трансфертів) за 9 місяців 2014 року склали 3163,7 тис.грн.
Основними джерелами формування спеціального фонду бюджету
району за 9 місяців 2014 року є:
 Власні надходження бюджетних установ - 1817,9 тис.грн.
 Надходження до фонду екології-126,1 тис.грн.
 Податок на майно- 81,6 тис.грн.
 Збору за першу реєстрацію транспортного засобу- 4,8
тис.грн.
 Єдиний податок-1100,2 тис.грн.
 Збір за торговельну діяльність нафтопродуктами-19,5
тис.грн.
 Відшкодування втрат с/г виробництва-4,2 тис.грн.
 Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури 5,0 тис.грн.
 Продаж землі – 2,3 тис.грн.
 Цільові фонди- 2,1 тис.грн.
Недоїмка по податках до місцевих бюджетів станом на 1.10.2014 року
складає 53,5
тис.грн. ,в т.ч. по платі за землю- 39,4 тис.грн., єдиний
податок- 6,3 тис.грн., ПДФО-7,8 тис.грн.
Видатки загального фонду місцевих бюджетів району за 9-ть місяців
2014 року освоєні в сумі 58557,6 тис.грн., або на 85,6 % до планових
асигнувань з урахуванням змін. На утримання соціально-культурної сфери
спрямовано 86,5 % коштів місцевих бюджетів району- 50657,5 тис.грн.
На утримання установ освіти-20589,7 тис.грн.. На охорону здоров'я
використано -7386,3тис.грн.. На утримання установ соціального захисту
профінансовано –2620,4тис.грн., культури-2779,5 тис.грн., фізичної культури
і спорту-170,9 тис.грн. На соціальні витрати спрямовано-17110,7тис.грн.
Заробітна плата працівникам бюджетних установ району за 9-ть місяців
2014 рік виплачена своєчасно та в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду
станом на
01.10.2014р. становить 597,4тис.грн., з неї заборгованість по районному
бюджету – 554,8 тис. грн. По КФК 70000 «Освіта» на 01.10.2014 року
заборгованість
231,4
тис.
грн.,
з
них
КЕКВ
2210
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 85,7 тис. грн., КЕКВ 2230
«Продукти харчування» 66,3 тис. грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних) 79,4 тис.грн., По КФК 80000 «Охорона здоров'я»
заборгованість
35,1
тис
грн..,
з
них
КЕКВ
2210
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 4,3 тис. грн. , КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних) 16,4 тис. грн., КЕКВ 2282 «Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» 14,4 тис. грн.. Заборгованість по соціальних виплатах з
Державного бюджету (пільги та субсидії) складає 90,3 тис. грн. КФК 250403
«Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки»
121,1 тис. грн.
З початку року відбулося зменшення заборгованості по району на
528,9 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить
336,2тис.грн., з неї по районному бюджету – 4,9тис.грн з них 4,5 тис. грн. по
КФК 70000 «Освіта» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування». Заборгованість по капітальних видатках
становить - 323,7тис.грн., з них КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» 80,9 тис. грн. , КФК 170703 «Видатки на проведення робіт,
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»
237,0 тис. грн. ( смт. Котельва , вул. Калініна передплата матеріалів)
З початку року відбулося зменшення заборгованості по району на
448,9 тис. грн.
Заборгованість утворюється
по
причині не оплати платіжних
доручень по незахищених статтях УДКСУ у Котелевському районі через
відсутність підкріплення з єдиного казначейського рахунку.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа