close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Інформаційний лист
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток»,
яка відбудеться 19-20 березня 2015 року
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності
(за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35)
Мета конференції – залучення науковців та практиків до обговорення
актуальних питань становлення, розвитку та перспективи соціальної роботи в
Україні та підготовки фахівців галузі.
Тематичні напрями роботи конференції:
Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах модернізації освіти.
Інноваційні технології підготовки соціального педагога та соціального
робітника.
3. Вплив гуманітарних наук на формування світогляду.
4. Соціально-правове становище людини: загальнотеоретичні аспекти.
5. Суспільно-психологічні аспекти соціалізації особистості.
6. Екологічна культура в сучасному соціумі.
7. Управління закладами соціальної сфери: особливості та перспективи.
8. Менеджмент в соціальній роботі: проблеми та перспективи підготовки
фахівців.
9. Професійна компетентність працівника ДСНС, МВС та соціальних
служб.
10. Розвиток соціальних служб та соціальних інституцій в сучасних умовах
становлення інформаційного суспільства.
11. Український та зарубіжний досвід в сфері соціальної роботи.
1.
2.
Робочі мови конференції: українська, російська.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.
Рак Тарас Євгенович, проректор з науково-дослідної роботи ЛДУ БЖД,
полковник служби цивільного захисту, доктор технічних наук, доцент.
2. Павлюк Юрій Емільович, проректор по роботы з персоналом ЛДУ БЖД,
полковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент
3. Лис Володимир Володимирович, начальник Служби у справах дітей
Львівської обласної державної адміністрації.
4.
Климанська Лариса Дмитрівна, завідувач кафедри соціології та соціальної
роботи Національного університету “Львівська Політехніка»,
доктор
політичних наук, доцент.
5. Шуневич Богдан Іванович, директор Інституту психології та соціального
захисту ЛДУ БЖД, доктор педагогічних наук, професор.
6. Гайдук Ніна Михайлівна, доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Національного університету “Львівська Політехніка», кандидат педагогічних
наук, доцент.
7. Шерман Олена Михайлівна, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та
соціальної роботи ЛДУ БЖД, доктор політичних наук, доцент.
8. Лабач Марта Миколаївна, завідувач кафедри українознавства ЛДУ БЖД,
кандидат філологічних наук, доцент.
9. Голубко Віктор Євстафійович, професор кафедри гуманітарних дисциплін та
соціальної роботи ЛДУ БЖД, доктор історичних наук, професор.
Умови участі у конференції:
Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 2 березня 2015 року
надіслати в оргкомітет:



заявку на участь у конференції (форма додається) в електронній формі
на e-mail [email protected];
текст доповіді в електронній формі обсягом 5-7 повних сторінок, назва за
вказівкою прізвища, наприклад «Стаття Петренко» або «Заявка Петренко»
на e-mail [email protected];
копію квитанції про оплату оргвнеску (скан або фотографію у форматі
JPG на адресу [email protected]);
Для очної участі в конференції слід сплатити оргвнесок у розмірі 100 грн.;
для заочної – 30 грн. поштовим переказом на адресу: 79000, Львів,
Головпошта,
Шерман
Олені
Михайлівні.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ЛДУ БЖД (електронна
версія) та опубліковані після проведення конференції у збірнику матеріалів
конференції.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Загальний обсяг доповіді – 5-7 повних сторінок.
Структура, зміст та оформлення повинні відповідати вимогам ВАК
України від 15.01.03 року (Постанова Президії ВАК України за №7-05/1).
3. Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах.
4. Шрифт «Times New Roman» розміром 14 пунктів; міжрядковий інтервал –
1,5 (з розрахунку – 28-30 рядків на одній сторінці); поля; зліва, знизу – 25
мм, справа – 15 мм; абзацний відступ – 1,27 см. У правому верхньому кутку
курсивом – прізвище, ініціали автора (авторів), посада та місце роботи.
Назва доповіді – по центру, великими літерами, шрифт напівжирний.
5. На окремій сторінці додаються відомості про автора: прізвище, ім’я та побатькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, адреса,
контактний телефон, e-mail.
1.
2.
6.
Для студентів, аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність
завіреної рецензії наукового керівника (якщо науковий керівник буде
співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова); а для молодих вчених –
рекомендація кафедри (якщо науковий керівник буде співавтором
публікації, то рекомендація не обов’язкова).
Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, публікуватись не
будуть.
До 12 березня 2015 року прохання підтвердити свою участь у конференції.
Оплата відрядження, проїзд, харчування та проживання – за рахунок
організації-відрядника. Прохання до учасників самостійно потурбуватись про
квитки на зворотній проїзд.
Заявки на участь, текст доповіді, квитанції (копії!) про сплату
(ПОШТОВИМ ПЕРЕКАЗОМ) вартості друку статті просимо надсилати:
79000, м. Львів, МСП, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра гуманітарних
дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності.
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
Тел.: (032) 233 00 27 (робочий) – кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної
роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
(050) 370-58-30 Шерман Олена Михайлівна; (096) 380-88-61 - моб. Нагірняк
Михайло Ярославович
E-mail: [email protected], [email protected]
Поштова адреса оргкомітету: 79000, м. Львів, МСП, вул. Клепарівська, 35,
ЛДУ БЖД, кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності.
З повагою, оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції
ЗАЯВКА
на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток»
(заповнити і надіслати за адресою оргкомітету до 2 березня 2015 року)
Прізвище:___________________________________________________________
Ім’я:________________________________________________________________
По
батькові:____________________________________________________________
Науковий
ступінь:_____________________________________________________________
Вчене
звання:______________________________________________________________
Науковий керівник (для студентів, ад’юнктів,
аспірантів)__________________________________________________________
Посада (аспірант, науковець, викладач, доцент
тощо)_______________________________________________________________
Місце роботи (навчальний заклад, установа,
кафедра)_____________________________________________________________
Адреса
установи_____________________________________________________________
Робочий телефон (вказати код
міста)_______________________________________________________________
Домашня адреса (поштовий
індекс)____________________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________________
Контактний телефон
(обов’язково)_______________________________________________________
Тематичний
напрям_____________________________________________________________
Тема
доповіді____________________________________________________________
Форма участі у конференції (підкреслити):
o
Виступ з доповіддю
o
Взяти участь як слухач
o
Публікація тез
o
Публікація статті
o
Публікація тез і статті
Потреба у проживанні (потрібне підкреслити)
o
o
так
ні
Чи потрібний сертифікат учасника конференції (потрібне підкреслити)
o
o
так
ні
Дата______________________
Підпис______________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа