close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

7 – й клас

код для вставкиСкачать
7 – й клас
(35 год., 1 год. на тиждень, 3 год. резервний час)
Номер
уроку
Дата
проведення
уроку
Тема уроку
1. Починаємо вивчати фізику (8 год.)
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
Фізика як природнича наука. Фізичні тіла й
фізичні явища. Механічні, теплові, електричні,
магнітні та оптичні явища.
Л.р.№1 «Кабінет фізики та його обладнання.
Правила безпеки в кабінеті фізики»
Методи дослідження фізичних явищ.
Спостереження та експеримент. Вимірювання
та вимірювальні прилади.
Л.р.№2 «Ознайомлення з вимірювальними
приладами. Визначення ціни поділки шкали
приладу».
Фізичні величини та їх одиниці. Зв‘язок фізики
з повсякденним життям, технікою і
виробничими технологіями. Творці фізичної
науки. Внесок українських вчених у розвиток
фізики.
Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-,
макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність,
тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.
Л.р.№3 «Вимірювання часу (метроном,
секундомір, годинник)».
Виміри простору. Довжина та одиниці довжини.
Площа та одиниці площі.
Л.р.№4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл
та площі поверхні».
Об‘єм та одиниці об‘єму.
Л.р.№5 «Вимірювання об‘єму твердих тіл,
рідин і газів».
Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл.
Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів.
Сила – міра взаємодії. Енергія.
Узагальнення і систематизація знань учнів з
теми «Починаємо вивчати фізику».
2. Будова речовини (8 год.)
2/9
2/10
2/11
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці
маси. Вимірювання маси тіла.
Л.р.№6 «Вимірювання маси тіл».
Будова речовини. Атоми і молекули. Будова
атома. Рух і взаємодія атомів і молекул.
Залежність швидкості руху атомів і молекул від
температури тіла. Дифузія.
Л.р.№7 «Дослідження явища дифузії в рідинах
і газах».
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості
Примітка
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
тіл у різних агрегатних станах.
Густина речовини.
Л.р.№8 «Визначення густини твердих тіл і
рідин».
Кристалічні та аморфні тіла. Залежність
лінійних розмірів твердих тіл від температури.
Розв‘язування задач
Узагальнення і систематизація знань учнів з
теми «Будова речовини».
3. Світлові явища (16 год.)
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
3/30
3/31
3/32
Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі
світла. Світловий промінь. Прямолінійне
поширення світла. Сонячне і місячне
затемнення.
Дисперсія світла. Спектральний склад світла.
Кольори.
Л.р.№9 «Утворення кольорової гамми світла
шляхом накладання променів різного
кольору».
Відбивання світла. Закони відбивання.
Плоске дзеркало.
Л.р.№10 «Вивчення законів відбивання світла
за допомогою плоского дзеркала».
Розв‘язування вправ. Побудова зображень у
плоскому дзеркалі.
Узагальнення і систематизація знань учнів з
теми «Світлові явища» (І частина).
Поширення світла в різних середовищах.
Заломлення світла на межі двох середовищ.
Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи.
Побудова зображень, що дає тонка лінза
Формула тонкої лінзи.
Розв‘язування задач.
Л.р.№11 «Визначення фокусної відстані та
оптичної сили тонкої лінзи».
Фотометрія. Сила світла і освітленість.
Розв‘язування задач.
Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.
Л.р.№12 «Складання найпростішого
оптичного приладу».
Узагальнення і систематизація знань учнів з
теми «Світлові явища» (ІІ частина).
4. Екскурсії (2 год.)
4/33
4/34
5/35
Фізика і техніка. Фізика і екологічні проблеми
рідного краю.
Фізичні методи дослідження природного
середовища.
5. Підсумкове оцінювання.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа