close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
29 változat
Első rész
1.1. Mennyivel egyenlő a (-1,2+0,4):0,4 kifejezés értéke?
А)  0,2;
B)  2;
C) 0,2;
D) 2 .
1.2. Egyszerűsítse a kifejezést 5 12  0,5 48.
А) 3;
B) 3 3;
C) 8 3;
D) 9 3.
1.3. A számtani sorozat belső tagja a1  16, és különbsége d  6. Mennyivel egyenlő a
sorozat első tizenkét tagjának összege?
А) 204;
B) 206;
C) 240;
D) 220 .
1.4. Adott az 1  x  3 egyenlőtlenség. Melyik állítás igaz?
А) 3  3x  1  7;
B) 2  3x  1  6;
C) 1  3x  1  7;
D)
2  3x  1  8.
5 x  6 3x  16

.
1.5. Végezze el a kivonást
x5
x5
2 x  22
2 x  10
;
.
А)  2;
B) 2;
C)
D)
x5
x5
k
2

1.6. A k mely értéke mellett fog az y 
függvény grafikonja áthaladni az A ;6 
x
3

ponton?
А)  4;
B) 4;
C)  9;
D) ilyen érték nem
létezik.
1.7. Az ábrán egy motoros mozgásának grafikonja látható. Az
indulástól számítva hány km-t tett meg a motoros mielőtt
másodszor is megállt pihenni.
А) 70km;
C) 80km;
B) 75km;
D) 85km.
1.8. Két kosár mindegyikében 12 alma volt. Lena kivett néhány
almát az első kosárból, majd Olga a másodikból kivett annyi almát,
amennyi az első kosárban maradt? Hány alma maradt a két kosárban összesen?
А) 12 alma
B) 6 alma
C) 18 alma
D) nem lehet
meghatározni.
1.9. Melyik egyenlőtlenség igaz?
А) sin 140o cos40o  0;
B) sin 140o cos180o  0;
C) sin 90o cos140o  0;
D) sin 140o cos80o  0.
2
1.10. A körcikk területe a körlap területének
része. Hány fokos a körcikkhez tartozó ív?
3
А) 120o ;
B) 150o ;
C) 240o ;
D) 270o .
1.11. Hány cm a paralelogramma rövidebb oldala, ha az 5 cm-rel rövidebb a másik oldaltól, és
a paralelogramma kerülete 70 cm.
А) 10 cm;
B) 15cm;
C) 20cm;
D) 25cm.
1.12. Az ábrán látható ABCD négyszög egy trapéz, AD és BC alapokkal. Add meg azt
az egyenes párt, amelynek mindkét tagja a BC egyenes képe lehet párhuzamos
eltoláskor.
А) AB és BC
B) BC és CD
C) CD és AD
D) AD és
BC.
Második rész
2.1. A kisfiú 2 nap alatt elolvasta a könyvet. Az első napon a könyv 46%-át, míg a második
napon 32 oldallal többet olvasott el, mint az első napon. Hány oldalas a könyv?
 2 1

2.2. Számítsa ki a  4

90  6 0,1   10 kifejezés értékét.
 5 3

5
7
21  3
2.3. Határozza meg a 2 8 . kifejezés értékét.
63  7
2.4. Oldja meg az ( x  7)(x  4)  (3  x)(3  x)  32 egyenlőtlenséget.
2.5. Határozza meg annak a körvonalnak az egyenletét, amelynek az átmérője a CD szakasz
lesz, ha C (3;3), D(1;7).
2.6. Az ABCD trapéz AB és CD szárainak meghosszabbításai az M pontban metszik egymást.
Határozza meg a trapéz nagyobbik alapját, ha a kisebbik alap 5 cm, BM  4 cm, AB  16cm.
Harmadik rész
3.1. Szerkessze meg az y  x és az y  2  x függvények grafikonját egy
koordinátarendszerben. A grafikonok segítségével határozza meg az x összes értékét,
amelynél az y  x függvény értéke nagyobb, mint az y  2  x függvény értéke.
3.2. Az A és B helységek közötti távolság 320 km. Az A helységből egy teherautó elindult Bbe. Három óra múlva a B helységből egy személygépkocsi indult el A-ba, amely 1 óra múlva
találkozott a teherautóval. A személygépkocsi az A és B közötti távolságot 1 óra 20 perccel
hamarabb teszi meg, mint a teherautó. Határozza meg mindkét jármű sebességét!
3.3. Határozza meg azon háromjegyű számok összegét, amelyek 12 többszörösei.
3.4. A derékszögű trapézba kört írtak. Az érintési pont a trapéz nagyobbik szárát 16 cm és 36
cm hosszú szakaszokra osztja. Határozza meg a trapéz területét.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа