close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА
У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
РІШЕННЯ
04.02.2015
№ 2/34-6
Про план роботи
Амур-Нижньодніпровської
районної у місті Дніпропетровську
ради на 2015 рік
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до статей 14, 15 Регламенту роботи
Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради
VI скликання, враховуючи пропозиції постійних комісій та виконавчих
органів районної у місті ради, з метою організації планової роботи, районна
у місті рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо виконання плану роботи Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради за 2015 рік взяти
до відома.
2. Затвердити план роботи Амур-Нижньодніпровської районної
у місті Дніпропетровську ради на 2015 рік (додаток).
3. Постійним комісіям районної у місті ради та її виконавчим
органам в установлені терміни забезпечити виконання заходів, передбачених
планом (п. 2 цього рішення).
4. Рішення районної у місті ради від 05.02.2014 № 2/26-6 «Про план
роботи Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради
на 2014 рік» зняти з контролю, як таке, що виконане.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань місцевого самоврядування, депутатської етики та
депутатської діяльності (Зінчук В.Д.) та заступника голови районної у місті
ради Алексєєва В.О.
Голова районної у місті ради
он
О.А. Ганноченко
Додаток
до рішення районної у місті
ради
від 04.02.2015 № 2/34-6
ПЛАН
роботи Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську
ради на 2015 рік
№
з/п
Зміст
Термін
Відповідальний
1. Питання, що плануються до розгляду на сесіях районної у місті ради
1.
Про підсумки виконання бюджету району у І квартал
місті за 2014 рік відповідно до вимог п.4 ст. 80 2015 року
Бюджетного кодексу України
2.
Про Програму економічного та соціального І квартал
розвитку Амур-Нижньодніпровського району 2015 року
за 2014 рік
3.
Про звіт голови районної у місті ради І квартал
про
діяльність
Амур-Нижньодніпровської 2015 року
районної у місті ради та її виконавчих органів
за 2014 рік
Про зняття з контролю рішень районної у місті І квартал
ради VІ скликання
2015 року
4.
5.
Про хід виконання бюджету району у місті ІІ квартал
за Ι квартал 2015 року
2015 року
6.
Про хід виконання бюджету району у місті Ш квартал
за І півріччя 2015 року
2015 року
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; фінансове
управління районної у
місті ради
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку,
бюджету та фінансів;
відділ економічного та
соціального розвитку
районної у місті ради
Керівники
виконавчих органів
районної
у місті ради
Керівники
виконавчих органів
районної
у місті ради
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку,
бюджету та фінансів;
фінансове управління
районної у місті ради
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного розвитку,
бюджету та фінансів;
фінансове управління
районної у місті ради
Приміт
ка
2
7.
Про хід виконання бюджету району у місті ІV квартал
за 9 місяців 2015 року
2015 року
8.
Про хід виконання Програми економічного ІV квартал
та
соціального
розвитку
Амур-Нижньо- 2015 року
дніпровського району за 9 місяців 2015 року
9.
Про хід виконання Програми основних ІV квартал
щорічних
масових
заходів
Амур- 2015 року
Нижньодніпровської районної у місті ради
на 2012-2015 роки
10. Про хід виконання Програми організації та ІV квартал
сприяння приписці громадян до призовних 2015 року
дільниць та їх призову на строкову військову
службу в Амур-Нижньодніпровському районі у
2008-2010 роках та Програму по організації та
проведення приписки громадян району до
призовної дільниці Амур-Нижньодніпровського
комісаріату та призову на строкову службу у
2011-2015 рр.
11. Про бюджет району у місті на 2016 рік
ІV квартал
2015 року
12. Про хід виконання Комплексної програми ІV квартал
профілактики
злочинності
в
Амур- 2015 року
Нижньодніпровському районі на 2014-2017
роки
13. Про хід виконання Програми діяльності ІV квартал
квартальних
комітетів
Амур-Нижньо- 2015 року
дніпровського району на 2014-2016 рр.
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; фінансове
управління районної у
місті ради
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; фінансове
управління районної у
місті ради
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; фінансове
управління районної у
місті ради
Постійна комісія з
питань оборонної
роботи, законності та
правопорядку, охорони
прав, свобод та
законних інтересів
громадян
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; фінансове
управління районної у
місті ради
Постійна комісія з
питань оборонної
роботи, законності та
правопорядку,
охорони прав, свобод
та законних інтересів
громадян
Постійна комісія з
питань житловокомунального
господарства,
благоустрою, охорони
навколишнього
середовища та
енергозбереження
3
14. Про хід виконання Програми благоустрою ІV квартал
території Амур-Нижньодніпровського району 2015 року
на 2015 рік
15. Про хід виконання Програми розвитку житловокомунального
комплексу
АмурНижньодніпровського району на 2014-2016 рр.
Постійна комісія з
питань житловокомунального
господарства,
благоустрою, охорони
навколишнього
середовища та
енергозбереження
ІV квартал
Постійна комісія з
2015 року
питань житловокомунального
господарства,
благоустрою, охорони
навколишнього
середовища та
енергозбереження
ІV квартал Постійна комісія з питань
2015 року житлово-комунального
16. Про хід виконання Програми запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій,
оперативного
реагування
на
них
та
забезпечення пожежної безпеки і умов
безпечного відпочинку людей на водних
об’єктах Амур-Нижньодніпровського району м.
Дніпропетровська на 2015-2017 роки
17. Про умови оплати праці голови районної у місті ІV квартал
ради, його заступників та керуючого справами 2015 року
виконкому у 2015 році
18. Про затвердження лімітів легкових автомобілів ІV квартал
для районної у місті ради та самостійних 2015 року
управлінь та відділів
19. Про план роботи районної у місті ради на 2016 ІV квартал
рік
2015 року
20. Про вирішення спорів з питань суміжного
землекористування домоволодінь
господарства,
благоустрою, охорони
навколишнього
середовища та
енергозбереження
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; відділ
економічного та
соціального розвитку
районної у місті ради
Постійна комісія з
питань соціальноекономічного
розвитку, бюджету та
фінансів; відділ
економічного та
соціального розвитку
районної у місті ради
Постійна комісія з
питань оборонної
роботи, законності та
правопорядку, охорони
прав, свобод та
законних інтересів
громадян
Постійна комісія з питань
за
необхід- житлово-комунального
господарства,
ністю
благоустрою, охорони
навколишнього
середовища та
енергозбереження
4
21. Про порушення клопотання перед головою
облдержадміністрації
щодо
присвоєння
почесного звання «Мати-героїня»
за
необхідністю
Постійна комісія з
питань соціального
захисту населення,
охорони здоров’я,
материнства та
дитинства
22. Про внесення змін у показники бюджету району
за
Постійна комісія з
у місті на 2015 рік
необхідпитань соціальноністю
економічного розвитку,
бюджету та фінансів;
фінансове управління
районної у місті ради
23. Про хід виконання рішень районної у місті ради
за
Постійні комісії
VІ скликання
необхід- районної у місті ради
ністю
2. Питання, що плануються до розгляду на засіданнях постійних комісій
Постійна комісія з питань оборонної роботи, законності та правопорядку, охорони прав,
свобод та законних інтересів громадян
1.
Про підсумки виконання Програми з організації
та проведення приписки громадян району до
призовної дільниці Амур-Нижньодніпровського
комісаріату та призову на строкову службу у
2011-2015 рр
лютий,
жовтень
Стадниченко В.Ю.
2.
Про організацію та проведення приписки
юнаків до призовної дільниці в АмурНижньодніпровському району
Про взаємодію районної у місті ради з
правоохоронними і контролюючими органами
району та стан забезпечення охорони
громадського порядку і боротьби зі злочинністю
у районі
Аналіз діяльності депутатів районної у місті
ради у виборчому окрузі щодо роботи зі
скаргами та зверненнями громадян (у разі їх
надходження)
Про роботу адміністративної комісії при
виконавчому комітеті районної у місті ради
Про організацію та проведення призову
військовозобов’язаних до Збройних сил України
Про
роботу
позаштатної
діяльності
постійнодіючої військово-лікарської комісії при
Амур-Нижньодніпровському
районному
військовому комісаріаті
Про роботу юридичного сектору районної у
місті ради та стан справ, які знаходяться у судах
Про стан роботи зі зверненнями громадян в
органах місцевого самоврядування
лютий,
жовтень
Стадниченко В.Ю.
лютий
Стадниченко В.Ю.
лютий
Стадниченко В.Ю.
квітень,
листопад
квітень,
вересень
квітень,
жовтень
Стадниченко В.Ю.
травень
Стадниченко В.Ю.
липень
Стадниченко В.Ю.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Стадниченко В.Ю.
Стадниченко В.Ю.
5
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Про хід виконання Комплексної програми
профілактики
злочинності
в
АмурНижньодніпровському районі на 2014-2017
роки
Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
Про хід виконання рішень районної у місті
ради, які перебувають на контролі комісії.
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
Участь депутатів в організаційно-масових
заходах районної у місті ради
грудень
Стадниченко В.Ю.
постійно
Стадниченко В.Ю.
щокварталу
Стадниченко В.Ю.
за
Стадниченко В.Ю.
окремим
планом
Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів
Про бюджет району у місті на 2015 рік
січеньРазгоняєва Т.М.
лютий
Про підсумки виконання бюджету району у
лютий
Разгоняєва Т.М.
місті за 2014 рік відповідно до вимог п.4 ст. 80
Бюджетного кодексу України
Аналіз роботи комітету з конкурсних торгів за
лютий
Разгоняєва Т.М.
2014 рік
та затвердження графіку роботи
комісій на 2015 рік
Про хід виконання бюджету району у місті за Ι травень
Разгоняєва Т.М.
квартал 2015 року і районних програм
Про стан використання коштів бюджету згідно з травень
Разгоняєва Т.М.
планом видатків і цільових субвенцій на
житлово-комунальне господарство
Аналіз стану підприємницької діяльності в червень
Разгоняєва Т.М.
районі. Визначення прогнозних показників
виконання бюджету району у місті за
Ι півріччя 2015 року
Про виконання бюджету району у місті за Ι
липень
Разгоняєва Т.М.
півріччя 2015 року і програми економічного та
соціального розвитку району
Про надходження місцевих податків і зборів за
липень
Разгоняєва Т.М.
результатами
Ι
півріччя
2015 року
Про виконання бюджету району у місті за 9 жовтень
Разгоняєва Т.М.
місяців 2015 року
Прогноз наповнення бюджету району у місті на жовтень
Разгоняєва Т.М.
2015 рік за рахунок власних надходжень і
заходи щодо його виконання
Стан виконання заходів в межах цільової листопад
Разгоняєва Т.М.
субвенції
Аналіз використання бюджетних коштів по листопад
Разгоняєва Т.М.
видаткам. Про заходи щодо виконання
видаткової частини бюджету до кінця
бюджетного року
Про бюджетні запити структурних підрозділів листопад
Разгоняєва Т.М.
районної у місті ради та прийняття участі у
підготовці бюджету району у місті на 2015 рік
6
Про план економічного та соціального листопад
Разгоняєва Т.М.
розвитку району на 2016 рік
15. Про план роботи комісії на 2016 рік
грудень
Разгоняєва Т.М.
16. Про бюджет району у місті на 2016 рік
грудень
Разгоняєва Т.М.
17. Про нові законодавчі акти. Ознайомлення з грудень
Разгоняєва Т.М.
Законом України «Про державний бюджет на
2016 рік»
18. Про хід розрахунків підприємств з Пенсійним
за
Разгоняєва Т.М.
фондом України
потребою
19. Про внесення змін у показники бюджету району
за не
Разгоняєва Т.М.
у місті на 2015 рік
обхідністю
20. Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою постійно
Разгоняєва Т.М.
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
21. Про хід виконання рішень районної у місті щокварРазгоняєва Т.М.
ради, які перебувають на контролі комісії.
талу
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
22. Участь депутатів в організаційно-масових
за
Разгоняєва Т.М.
заходах районної у місті ради
окремим
планом
Постійна комісія з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики, платних послуг,
побутового обслуговування, захисту прав споживачів, промисловості, транспорту та зв’язку
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Про соціально-економічні показники роботи
лютий
підприємств у 2014 році
Про підготовку об’єктів торгівлі, які розміщені березень
на території району, до роботи у весняно-літній
період
Про діяльність ринків та торговельних об’єктів квітень,
та території району.
жовтень
Аналіз стану підприємницької діяльності в травень,
районі
вересень
Про
аналіз
діяльності
промислових жовтень
підприємств, які діють на території району
Про стан збору місцевих податків
грудень
Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою постійно
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
Про хід виконання рішень районної у місті щокварради, які перебувають на контролі комісії.
талу
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
Організація звітів депутатів про свою щоквардепутатську діяльність
талу
Виїзні засідання на підприємства району щодо
за
аналізу їх економічної діяльності
узгодженням
Участь депутатів в організаційно-масових
за
заходах районної у місті ради
окремим
планом
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
Диханов В.В.
7
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони
навколишнього середовища та енергозбереження
1. Про стан організації вивезення побутових березень
Куценко О.В.
відходів з території району
2. Про санітарний стан об’єктів благоустрою березень
Куценко О.В.
району
3. Про підведення підсумків опалювального
квітень
Куценко О.В.
сезону 2014-2015 рр. та підготовку об’єктів
теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий
період 2015-2015 рр.
4. Про дотримання підприємствами торгівлі і
квітень
Куценко О.В.
сфери платних послуг, незалежно від форм
власності, земельного законодавства при
користуванні земельними ділянками
5. Про організаційні заходи щодо проведення в травень
Куценко О.В.
районі Дня довкілля
6. Про стан використання земельних ресурсів в червень
Куценко О.В.
районі
7. Про
впорядкування
діяльності
малих серпень
Куценко О.В.
архітектурних форм торгівлі і сфери платних
послуг на території району
8. Про роботу комунальних служб району щодо вересень
Куценко О.В.
розгляду скарг та звернень громадян
9. Про роботу комісії з питань розгляду земельних жовтень
Куценко О.В.
спорів
10. Про сприяння створення ОСББ та ОСН
жовтень
Куценко О.В.
11. Про внесення пропозицій до планів капітальних жовтеньКуценко О.В.
ремонтів в районі за рахунок міського бюджету листопад
на 2016 рік
12. Про роботу комунальних служб району щодо листопад
Куценко О.В.
організації вивезення твердих побутових
відходів та ліквідації стихійних звалищ на
території району
13. Про роботу підприємств, установ і організацій листопад
Куценко О.В.
району щодо виконання Закону України «Про
енергозбереження»
14. Про хід виконання Програми розвитку житлово- листопад
Куценко О.В.
комунального
комплексу
АмурНижньодніпровського району на 2014-2016 рр.
15. Про хід виконання Програми благоустрою листопад
Куценко О.В.
території Амур-Нижньодніпровського району
на 2015 рік та розгляд та розгляд Програми
благоустрою
території
АмурНижньодніпровського району на 2016 рік
16. Про роботу відділу комунального господарства
раз на
Куценко О.В.
районної у місті ради
півріччя
17. Заслуховування звітів комунальних підприємств
за не
Куценко О.В.
району
обхідністю
18. Про стан використання бюджетних коштів щокварКуценко О.В.
згідно з планом видатків і цільових субвенцій на
талу
житлово-комунальне господарство району
8
19. Про хід виконання рішень районної у місті щокварКуценко О.В.
ради, які перебувають на контролі комісії.
талу
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
20. Вивчення
досвіду
роботи
комунальних постійно
Куценко О.В.
підприємств району
21. Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою постійно
Куценко О.В.
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
22. Узгодження проектів рішень районної умісті
за
Куценко О.В.
ради
потребою
23. Виїзні засідання на підприємства комунального
за
Куценко О.В.
господарства щодо аналізу їх діяльності
окремим
планом
24. Участь депутатів в організаційно-масових
за
Куценко О.В.
заходах районної у місті ради
окремим
планом
Постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,
материнства та дитинства
1.
Про підсумки роботи комісії у 2015 році та
лютий
Гранкіна Н.В.
завдання на 2016 рік
2.
Про організацію роботи з дітьми, які опинились
лютий
Гранкіна Н.В.
у складних життєвих обставинах, протягом 2014
року
3.
Про роботу ЦСССДМ з сім’ями, які опинились березень
Гранкіна Н.В.
у складних життєвих обставинах, протягом 2014
року
4.
Про хід реформування галузі охорони здоров’я
березень
Гранкіна Н.В.
5.
Про дотримання санітарно-гігієнічних норм
квітень
Гранкіна Н.В.
суб’єктами підприємницької діяльності при
організації
дрібно-роздрібної
торгівлі
прохолодними напоями та морозивом в
весняно-літній період
6.
Про організацію роботи щодо створення
квітень
Гранкіна Н.В.
прийомних сімей в районі, дитячих будинків
сімейного типу, як форми сімейного виховання
та
влаштування
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених батьківського піклування
7.
Про роботу центру соціальних служб для сім’ї,
липень
Гранкіна Н.В.
дітей та молоді з сім’ями, які опинилися в
складних життєвих обставинах
8.
Про підсумки проведення оздоровчої кампанії серпень
Гранкіна Н.В.
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
9.
Про звіт щодо оздоровлення дітей та підлітків вересень
Гранкіна Н.В.
району у 2015 році
10. Про реалізацію заходів соціального захисту листопад
Гранкіна Н.В.
населення відповідно до
вимог чинного
законодавства України у 2015 році
11. Про внесення пропозицій щодо підготовки листопад,
Гранкіна Н.В.
районного бюджету на 2016 рік
грудень
9
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
Про хід виконання комплексної програми
соціального захисту ветеранів війни та праці
Амур-Нижньодніпровського району «Ветеран»
на 2015-2019 рр.
Про хід виконання комплексної програми
соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними
можливостями
АмурНижньодніпровського району «Турбота» на
2015-2019 рр.
Про хід виконання комплексної програми
соціального
захисту
населення
АмурНижньодніпровського району на 2011-2016 рр.
Про хід виконання Програми соціального
захисту дітей та розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
в
АмурНижньодніпровському
районі
м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки
Про хід виконання Програми забезпечення
житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа в
Амур-Нижньодніпровському
районі
міста
Дніпропетровська на 2013-2015 роки
Робота з підготовки звіту щодо діяльності
постійної комісії
Про стан використання коштів на соціальний
захист населення
Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
Про хід виконання рішень районної у місті
ради, які перебувають на контролі комісії.
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
Участь депутатів в організаційно-масових
заходах районної у місті ради
грудень
Гранкіна Н.В.
грудень
Гранкіна Н.В.
грудень
Гранкіна Н.В.
грудень
Гранкіна Н.В.
грудень
Гранкіна Н.В.
раз на
півріччя
постійно
Гранкіна Н.В.
щокварталу
Гранкіна Н.В.
Гранкіна Н.В.
за
Гранкіна Н.В.
окремим
планом
Комісія з питань освіти, у справах сім’ї, культури та спорту
Про хід виконання Програми розвитку
січень
Каплі О.В.
дошкільної
освіти
в
АмурНижньодніпровському районі на 2013-2017
роки
Про підсумки роботи комісії у 2014 році та
лютий
Каплі О.В.
завдання на 2015 рік
Про стан харчування дітей шкільного віку в березень
Каплі О.В.
закладах освіти в 2015 році
Про організацію літного оздоровлення дітей та
квітень
Каплі О.В.
підлітків району у 2015 році
Про роботу щодо забезпечення функціонування травень
Каплі О.В.
дитячих та спортивних майданчиків, споруд на
території району
10
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
Виїзне засідання щодо стану підготовки червеньКаплі О.В.
навчальних закладів району до нового 2015липень
2015 навчального року
Про роботу служб районної у місті ради щодо жовтень
Каплі О.В.
попередження
дитячої
бездоглядності,
насильства
в
сім'ї,
правопорушень
та
профілактики злочинності серед неповнолітніх
Про хід виконання районної Програми розвитку листопад
Каплі О.В.
фізичної культури і спорту в АмурНижньодніпровському районі на 2012-2016
роки
Про внесення пропозицій щодо підготовки листопад,
Каплі О.В.
районного у місті бюджету на 2016 рік
грудень
Про хід виконання районної Програми «Молодь грудень
Каплі О.В.
Амур-Нижньодніпровського
району
м.
Дніпропетровська на 2013-2016 роки»
Про хід виконання районної Програми грудень
Каплі О.В.
відпочинку та оздоровлення дітей в АмурНижньодніпровському районі
м. Дніпропетровська на 2013-2017 роки
Про хід виконання районної Програми розвитку грудень
Каплі О.В.
сімейної та гендерної політики в АмурНижньодніпровському районі
м. Дніпропетровська на 2013-2017 роки
Про хід виконання Програми розвитку грудень
Каплі О.В.
позашкільної
освіти
в
АмурНижньодніпровському районі на 2015-2017
роки
Про хід виконання Програми розвитку загальної грудень
Каплі О.В.
середньої освіти в Амур-Нижньодніпровському
районі на 2013-2017 роки
Про хід виконання Програми «РоДоВід» грудень
Каплі О.В.
(соціально-психологічна підтримка сім’ї, дітей
та молоді) Амур-Нижньодніпровської районної
у місті ради на 2013-2017 рр.
Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою постійно
Каплі О.В.
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
Про хід виконання рішень районної у місті щокварКаплі О.В.
ради, які перебувають на контролі комісії.
талу
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
Участь депутатів в організаційно-масових
за
Каплі О.В.
заходах районної у місті ради
окремим
планом
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування,
депутатської етики та депутатської діяльності
Про стан роботи щодо організації прийому
лютий
Зінчук В.Д.
виборців депутатами районної у місті ради
Про
діяльність
органів
самоорганізації березень
Зінчук В.Д.
населення на території району
11
Узагальнення пропозицій постійних комісій
ради щодо формування плану роботи районної у
місті ради на 2016 рік. Підготовка проекту
рішення районної у місті ради
4. Аналіз діяльності депутатів районної у місті
ради у виборчому окрузі щодо роботи зі
скаргами та зверненнями громадян
5. Про діяльність громадських організацій району
6. Про звіти депутатів районної у місті ради про
депутатську діяльність
7. Про стан відвідування депутатами пленарних
засідань районної у місті ради
8. Аналіз ходу виконання доручень виборців та
внесення (за необхідності) питань на розгляд
ради та її виконавчого комітету
9. Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою
чергових сесій районної у місті ради та
передбачених планом роботи комісії
10. Про хід виконання рішень районної у місті
ради, які перебувають на контролі комісії.
Внесення пропозицій на розгляд районної у
місті ради щодо зняття їх з контролю
11. Участь депутатів в організаційно-масових
заходах районної у місті ради
3.
листопад
Зінчук В.Д.
червень,
листопад
Зінчук В.Д.
грудень
грудень
Зінчук В.Д.
Зінчук В.Д.
раз на
півріччя
постійно
Зінчук В.Д.
постійно
Зінчук В.Д.
щокварталу
Зінчук В.Д.
Зінчук В.Д.
за
Зінчук В.Д.
окремим
планом
3. Питання, що плануються до розгляду на спільних засіданнях постійних комісій
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Про взаємодію районної у місті ради з
квітень
правоохоронними і контролюючими органами
Про поліпшення роботи депутатського корпусу
травень
з мешканцями району та створення необхідних
умов для підвищення ефективності діяльності
депутатів
Про роботу постійних комісій районної у місті не рідше
ради у 2015 році
одного разу
на рік
Виїзди депутатів для ознайомлення зі станом за потребою
справ на місцях, з питань, які виносяться на
розгляд районної у місті ради
Про хід виконання рішень районної у місті
раз на
ради, які перебувають на контролі постійних півріччя
комісій районної у місті ради
Семінари-наради з головами та секретарями за потребою
комісій щодо організації ведення діловодства в
постійних комісіях
Інформація щодо стану відвідувань депутатами
раз на
пленарних засідань ради та засідань постійних півріччя
комісій
Інформування
депутатів
на
інформаційноза
методичних нарадах про витрачання коштів, окремим
передбачених у районному у місті бюджеті на графіком
виконання доручень виборців (у разі їх наявності)
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
4. Заходи щодо вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи місцевого
самоврядування
Обмін досвідом роботи депутатів постійних постійно
Постійні комісії
комісій району на інформаційно-методичних
районної у місті ради
нарадах
Вивчення та узагальнення практики роботи щокварПостійні комісії
депутатів районної у місті ради
талу
районної у місті ради
Проведення семінарів з питань місцевого за окремим Головний спеціалістсамоврядування та підвищення правової освіти
планом
юрист районної у
депутатів
місті ради
Інформування депутатів районної у місті ради щокварГоловний спеціалістпро нові законодавчі акти, укази Президента
талу
юрист районної у
України, постанови Верховної Ради України
місті ради
Проведення в районі Єдиного дня інформування щомісяця, Організаційний відділ
третій
районної у місті ради
четвер
Підготовка інформацій, аналітично-методичних
за
Організаційний відділ
матеріалів для депутатів
потребою районної у місті ради
районної у місті ради
5.Заходи, які забезпечують діяльність депутатів у виборчому окрузі
Участь депутатів районної у місті ради:
згідно з
Заступник голови
 у пленарних засіданнях, сесіях;
планом
районної у місті ради,
роботи
голови постійних
комісій
згідно з
Голови постійних
 у засіданнях постійних комісій
планом
комісій
роботи
за
Голови депутатських
 у засіданнях депутатських фракцій
потребою
фракцій
за
Заступник
голови
 у засіданнях виконавчого комітету
окремим районної у місті ради
районної у місті ради
планом
за
Організаційний відділ
 у проведенні районних і міських заходів
щодо святкування державних, місцевих та окремим районної у місті ради
планом
професійних свят
Нарада голів постійних комісій районної у щомісяця
Заступник голови
місті ради у заступника голови районної у
районної у місті ради
місті ради
Взаємодія з постійними комісіями та постійно
Голови постійних
депутатами міської ради
комісій
Робота депутатів із виборцями:
щосереди
Заступник голови
 проведення Єдиного депутатського дня;
районної у місті ради,
депутати районної у
 проведення зустрічей депутатів районної у
за окремим
місті ради
місті ради з виборцями;
планом
Депутати районної у
 організація прийому виборців депутатами
згідно
із
місті ради
районної у місті ради
затвердженим
графіком
13
Про організацію роботи помічників депутатів
районної у місті ради
Проведення звітів постійних комісій районної
у місті ради
І квартал
2015
за
окремим
планом
Висвітлення діяльності депутатів районної у
за
місті ради та депутатських формувань у потребою
засобах масової інформації та на офіційному
сайті районної у місті ради
5.
6.
7.
Єдиний
день
інформування
депутатів
районної у місті ради (надання інформації про
роботу виконавчих органів районної у місті
ради за звітний період на електронних носіях
та електронною поштою)
Сумісне
засідання
з
громадськими
організаціями та політичними партіями
(круглий стіл)
Організаційне
забезпечення
діяльності
постійних комісій, депутатських об’єднань,
депутатів
Облік депутатських звернень та запитів,
організація контролю за їхнім виконанням та
інформуванням депутатів
8.
9.
10.
11.
2, 4
середа
щомісяця
за
окремим
планом
постійно
протягом
Підготовка питань на пленарні засідання
за
районної у місті ради
потребою
12.
Голова районної у місті ради
он
Голови постійних
комісій
Голови постійних
комісій
Заступник голови
районної у місті ради,
депутати районної у
місті ради,
організаційний відділ
районної у місті ради
Організаційний відділ
районної у місті ради
Голови постійних
комісій
Організаційний та
загальний відділи
районної у місті ради
Заступники голови
районної у місті ради
з напрямків
діяльності, загальний
відділ районної у
місті ради
Голови постійних
комісій
О.А. Ганноченко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа