close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тестові завдання . тема 5 . Теплові явища (І). Фізика 8 клас. Варіант1.
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей . з яких ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть
правильну , на вашу думку , відповідь . Завдання 1- 6 по 0,5 балів кожна
1. Позначте вид теплопередачі . який супроводжується перенесенням речовини.
А
Б
В
Г
Конвекція
Випромінювання
Теплопровідність
Конвекція і
випромінювання.
2. Позначте одиницю вимірювання питомої теплоти згоряння палива
А
Б
В
Г
Дж/кг
Дж
Дж/кг ·
3. Позначте , при повному згорянні 1 кг якого палива виділяється найбільша кількість теплоти
А
Б
В
Г
торф
спирт
нафта
ацетилен
4. Позначте кількість теплоти . що виділяється при охолодженні 1 кг заліза на 1
А
Б
В
Г
46 Дж
460 Дж
4,6 Дж
4600 Дж
5. Позначте кількість теплоти , що виділяється при повному згорянні 20г сухих дров
А
Б
В
Г
20000Дж
200кДж
2000кДж
200МДж
6. Позначте кількість теплоти , потрібну для нагрівання 0,1 кг води на 10
А
Б
В
Г
4,2 кДж
42 ДЖ
42 кДж
4.2 кДж
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності ( логічної пари) . До кожного рядка ,
позначеного БУКВОЮ , виберіть твердження , позначене ЦИФРОЮ .
7. 1 бал . Встановіть відповідність між фізичною величиною та символом , яким її позначають.
А. Теплоємність тіла;
1. m
Б. питома теплоємність речовини
2. Δt
В. кількість теплоти
3. С
Г. зміна температури тіла
4. с
5. Q
Завдання 8 має на меті встановлення послідовності ( зростаючої або спадної ).
8. 1 бал. Розташуйте у послідовності зростання кількості теплоти , потрібної для нагрівання 1 кг
вказаних металів на 1
А
Б
мідь
золото
Завдання 9-12 розв’язати задачі.
9. 1,5 бала . Для нагрівання 1 кг речовини на 2
В
срібло
Г
Алюміній
знадобилося 1 кДж теплоти. Визначте питому
теплоту речовини.
10. 1,5 бала. Людина масою 70 кг піднімається на дах десятиповерхового будинку. Визначте , на
скільки градусів вона змогла б нагріти півтори літрів води , затративши таку саму енергію . Висота
одного поверху 3 м.
11. 1,5 бала. Яку масу спирту потрібно спалити , щоб нагріти 2 кг води від 15 до 50
. якщо 75 %
теплоти внаслідок згоряння спирту піде на нагрівання води. ?
12. 2,5 бала. Дванадцять сталевих пилок , по 150 г кожна , нагрівають до 750
машинного масла при температурі 10
і опускають у 8 кг
. визначте остаточну температуру , нехтуючи нагріванням
посудини. Питома теплоємність масла 1,68 Дж/ кг ·
Тестові завдання . тема 5 . Теплові явища (І). Фізика 8 клас. Варіант 2
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей . з яких ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть
правильну , на вашу думку , відповідь . Завдання 1- 6 по 0,5 балів кожна
1. Позначте спосіб передачі енергії від Сонця до Землі.
А
Б
В
Г
Конвекція
Випромінювання
Теплопровідність
Робота
2. Позначте одиницю вимірювання питомої теплоємності
А
Б
В
Г
Дж/кг
Дж
Дж/кг ·
3. Позначте фізичне явище , яке використовується в основі роботи спиртового термометра
А
Б
В
Г
Плавлення
Випаровування
Конвекція в рідини
Розширення рідини
твердого тіла при
рідини при
при нагріванні
при нагріванні
нагрівання
нагрівання
4. Встановлено , що 10 кг речовини при охолодженні на 1
виділилося 9,2 кДж теплоти . Позначте ,
яка це речовина
А
Б
лід
алюміній
5. Позначте речовину , 1 г якої при охолодженні на 1
В
Г
цегла
вода
виділить найбільшу кількість теплоти
А
Б
В
Г
Свинець
мідь
сталь
Алюміній
6. Позначте кількість теплоти , що виділиться при згорянні 10 кг соломи
А
Б
В
Г
14 МДж
140 МДж
140 кДж
1,4 МДж
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності ( логічної пари) . До кожного рядка ,
позначеного БУКВОЮ , виберіть твердження , позначене ЦИФРОЮ .
7. 1 бал . Встановіть відповідність між фізичною величиною та одиницями її вимірювання .
А. Теплоємність тіла;
1.
Б. питома теплоємність речовини
В. кількість теплоти
Г. зміна температури тіла
2. Дж
3. Дж/кг
4. Дж/кг·
5. кг
Завдання 8 має на меті встановлення послідовності ( зростаючої або спадної ).
8. 1 бал. Розташуйте у послідовності зменшення теплопровідності вказаних речовин
А
Б
В
Г
деревина
Алюміній
Повітря
Вода
Завдання 9-12 розв’язати задачі.
9. У термосі об’ємом 1л окріп охолов за 5 годин на 75
. Визначте , на скільки при цьому змінилася
його внутрішня енергія.
10. У мідну каструлю вагою 20Н налито 250 г води. Визначте , на нагрівання чого йде більша кількість
теплоти – каструлі чи води .
11. Автомобіль масою 1т витрачає 7 л бензину на 100 км шляху . На яку висоту можна було б підняти
цей автомобіль , використовуючи всю наділену енергію?
12. Алюмінієва заготовка масою 1 кг одержала таку саму кількість теплоти . яка йде на нагрівання
води масою 440 г від 0
до 100 . Як зміниться при цьому температура заготовки ?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа