close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Закони України:
Конституція України;
Закон України „Про громадські об’єднання”;
Закон України “Про політичні партії в Україні”;
Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;
Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;
Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;
Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;
Закон України “Про звернення громадян”;
Закон України “Про інформацію”;
Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;
Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки”;
Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”;
Закон України "Про Кабінет Міністрів України";
Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини";
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Укази Президента України:
Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;
Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш
широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених
Президентом України»;
Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи
щодо її реалізації”
Постанови Кабінету Міністрів України:
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо
подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо
створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 "Про проведення
Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація";
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади”;
Постанова від 2 вересня 2010 р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання
Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів
України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 „Деякі питання
реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради
голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 „Про затвердження
Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним
Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 „Про реєстрацію
символіки громадського об’єднання”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 „Про затвердження
зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи
громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової
організації”
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення
представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в
центральних органах виконавчої влади”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу
центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй
діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення
Концепції реформування системи соціальних послуг”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р "Про схвалення
Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної
політики”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р "Деякі
питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про
проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних
реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 220 „Про схвалення плану дій з
впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 „Про
затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”
Накази Міністерства юстиції України:
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 „Про затвердження
форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України „Про
громадські об’єднання”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 N 1843/5 „Про внесення змін до
деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1845/5 „Про порядок підготовки
та оформлення рішень щодо громадських об’єднань”
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа