close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Запитання щодо митного контролю та оформлення товарів

код для вставкиСкачать
Особливості
переміщення
громадянами
адміністративний кордон з ВЕЗ «Крим»:
товарів
через
1) Ввезення громадянами товарів на митну територію України з ВЕЗ
«Крим».
Без оподаткування у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі
ввозяться товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не
перевищує в еквіваленті 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг.
Але ця норма не поширюється на особу, яка переміщує товари через
адміністративний кордон частіше одного разу протягом однієї доби.
У такому разі товари підлягають письмовому декларуванню у
встановленому порядку, з поданням документів для здійснення митного
контролю та митного оформлення, та оподатковуються ввізним митом за
ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків.
У разі, якщо сумарна фактурна вартість та/або загальна вага товарів
перевищують обмеження щодо вартості та ваги, але загальна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, такі товари підлягають письмовому
декларуванню у встановленому порядку, з поданням документів для здійснення
митного контролю та митного оформлення та оподатковуються ввізним митом за
ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків.
При цьому оподаткуванню підлягає частина сумарної фактурної вартості,
що перевищує в еквіваленті 500 євро або вартість товарів, обчислена
пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро,
що переміщуються на митну територію України у ручній поклажі та/або у
супроводжуваному багажі, підлягають декларуванню та митному оформленню з
поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для
підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв
про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України
для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним
митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану
вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
2) Вивезення громадянами товарів з митної території України до ВЕЗ
«Крим».
Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000
євро, не підлягають письмовому декларуванню.
Виключенням є випадки, коли на такі товари законом встановлено вивізне
мито та/або якщо державними органами видаються документи, необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення. В цьому випадку товари
2
підлягають письмовому декларуванню у встановленому порядку, сплатою
вивізного мита за квитанцією МД-1 та поданням відповідних документів.
У разі перевищення еквівалента 10 000 євро товари підлягають
письмовому декларуванню з поданням митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа та сплатою вивізного мита у випадках,
встановлених Законами України.
Слід зазначити, що правила розділу ХІІ Митного кодексу України
поширюються лише на товари громадян, які переміщуються для потреб, не
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. В іншому випадку митне
оформлення має здійснюватися в порядку, встановленому для підприємств.
3. Щодо правил переміщення валюти через адміністративний кордон з
вільною економічною зоною «Крим».
Переміщення готівкової валюти держави-окупанта через адміністративний
кордон ВЕЗ «Крим» забороняється, за винятком її переміщення фізичними
особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 гривень, за умови
усного декларування посадовій особі митниці.
Переміщення валюти інших категорій здійснюється за загальними
правилами, встановленими Національним банком України.
Таким чином, фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ «Крим»
або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти в сумі, що не
перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному
органу.
При цьому:
для фізичних осіб, які мають місце проживання на іншій території
України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які отримали
передбачену законодавством України довідку, що засвідчує проживання на
материковій частині України:
готівкові кошти в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (з
урахуванням обмежень, встановлених щодо валюти держави-окупанта) за умови
письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності
документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових
установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро;
для фізичних осіб, які мають місце проживання на території ВЕЗ
«Крим»
- при ввезенні на іншу територію України:
готівкові кошти в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (з
урахуванням обмежень, встановлених щодо валюти держави-окупанта) за умови
письмового декларування митному органу в повному обсязі.
- при вивезенні з іншої території України:
3
готівкові кошти в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (з
урахуванням обмежень, встановлених щодо валюти держави-окупанта), якщо
сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово
задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення
готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування
митному органу в повному обсязі.
Звертаємо увагу на те, що відповідно норм Митного кодексу України не
можуть бути пропущені через митний кордон України, зокрема, валютні
цінності, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом,
на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних
органів, за відсутності цих дозволів, а також тих, що переміщуються через
митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів
України.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа