close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Начальник міського відділу освіти
____________
Т. М. Сахновська
15 травня 2013 року
20-22.05.2013
Методичний кабінет
відділу освіти
аналіз результатів й підсумки спільної діяльності міського методичного
кабінету та загальноосвітніх навчальних закладів щодо реалізації IV етапу науковометодичної теми «Поліпшення якості освіти шляхом упровадження компетентнісного
підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів» та реалізації Державних
стандартів початкової загальної освіти.
1.Визначити пріоритетні напрями діяльності навчальних закладів міста щодо забезпечення
підвищення якості освіти в умовах запровадження нових Державних стандартів базової і
повної загальної освіти та Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.
2.Проаналізувати результати участі в XX обласній виставці-презентації
педагогічних ідей і технологій, III етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів,
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
3.Ознайомитися з досвідом роботи переможців та лауреатів Всеукраїнських конкурсів
«Учитель року», «Вихователь року», «Класний керівник року», «Парк педагогічної
майстерності» та обласної відкритої тематичної виставки «Освіта Харківщини XXI
століття».
4.Розглянути актуальні питання планування методичної роботи в умовах упровадження у
2013/2014 навчальному році нового Державного стандарту базової і повної загальної
освіти та Базового компоненту дошкільної освіти.
5.Стимулювати в педагогічних колективах пошук оптимальних шляхів оновлення й
творчості педагогів; формувати установку на досягнення позитивного результату.
Голова оргкомітету
Заступник голови
Члени оргкомітету:
Васильєва Т.Л.
Бардіна З.Б.
Дунаєва О.А.
Погрецька Л.М.
Тараріна А.І.
- Сахновська Т.М., начальник міського відділу освіти
- Довженко В.М., завідувач міським методичним кабінетом
- спеціаліст відділу освіти
- голова профспілки працівників освіти і науки
- методист методичного кабінету
- методист психологічної служби
- методист методичного кабінету
Спеціалісти та методисти відділу освіти, керівники закладів освіти та їх заступники,
керівники ММО,ШМО, педагогічні працівники навчальних закладів,
представники видавництв «Ранок»,»Шкільний світ» «Основа».
1. Пролонгована доповідь Довженко В.М. « Розвиток професійної компетентності
педагогічних працівників в умовах уведення нових Державних стандартів як умова
забезпечення якості освіти»
співдоповідачі -Дунаєва О.А.,Іванова О.П.,Сергеєва Ж.А.,Погрецька Л.М.,Тараріна А.І.
2.Рекомендації щодо планування роботи на 2013/2014 навчальний рік.
3.Заходи щодо підготовки педагогічних працівників до реалізації Державних
стандартів у 2013/2014 навчальному році.
4. Методичні рекомендації з питань упровадження Базового компонента дошкільної освіти
(нова редакція) в дошкільних навчальних закладах.
Зміст роботи
Час
проведення
Форми
роботи
Відповідальні
Блок I. Організаційний
1.1.Реєстрація учасників,вхідне анкетування
11.50-12.00
Іванова О.П.,
12.00-12.10
методист ММК
Довженко В.М.,
завідувач методичним
кабінетом
.1.
1.2.Привітання учасників
Блок II. Презентаційний
Презентація досвіду роботи учасників
XX обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій,
Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року»,
Всеукраїнського огляду кращих відеоматеріалів про здоров’язбережувальні технології
3.1. Тема: «Моя « 9 рота» »
Презентація
12.10-12.20
Зуєва О.А.,
посібника
вихователь ДНЗ № 10
3.2. Тема: «Економічна абетка»
Презентація
12.20-12.30
Сосницька Н.І.,
посібника
вихователь ДНЗ № 10
3.3. Тема: «Музики чарівне диво…»
Презентація
12.30-12.40
Літвінова М.І.
посібника
муз керівник ДНЗ № 5
3.4. Тема: «Математична веселка»
Презентація
12.40-12.50
Баканова М. О.,
посібника
вихователь ДНЗ № 17
3.5. Тема: «Головне здоровим бути - це потрібно Презентація
12.50-13.00
Половинко Т.В.,
всім збагнути»
посібника
інст-р з фізри ДНЗ№16
3.6. Тема: «Морально-етичне виховання
Презентація
13.00-13.10
Чухлата Н.М.,
дошкільників з використанням спадщини
посібника
вихователь ДНЗ № 16
В.О.Сухомлинського»
3.7. Тема: «Шляхи формування екологічної
Презентація
13.10-13.20
Колєсніченко Н.В.,
компетенції дітей дошкільного віку»
досвіду роботи
учасник обласного
етапу Всеукраїнського
конкурсу «Вихователь
року»,
вихователь ДНЗ № 10
3.8. Тема: «Розвиток творчих здібностей дітей під Презентація
13.20-13.30
Снєгур Г.В.,
час навчання музично-ритмічним рухам»
досвіду роботи
учасник обласного
етапу Всеукраїнського
конкурсу «Вихователь
року»,
муз керівник ДНЗ №16
3.9. Тема: «Правильна постава –
Презентація
13.30.-13.40 Канаєва Л.Ф.,
ключ до здоров’я» відеокліпу
вихователь-методист
ДНЗ № 17
Блок III. Рефлексійний
4.1. Круглий стіл «Від компетентного педагога –
до якості освіти: Роздуми. Пошуки. Знахідки.»
4.2. Вихідне анкетування
4.3.Підсумки роботи. Рекомендації.
Обмін
думками
13.40-13.50
13.50-13.55
13.55-14.00
Тараріна А.І.,
методист ММК
Іванова О.П.,
методист ММК
Тараріна А.І.,
методист ММК
Зміст роботи
Час
Форми
проведення
роботи
Відповідальні
Блок I. Організаційний
1.1.Реєстрація учасників.Вхідне анкетування
Огляд експонатів виставки
1.2.Відкриття панорами. Оголошення плану
роботи.
12.40-12.50 Іванова О.П.,
методист ММК
12.50-13.00 Довженко В.М.,
завідувач методичним кабінетом
Блок II. Презентаційний
Презентація лауреатів обласної тематичної відкритої виставки «Освіта Харківщини XXI століття»,
переможців і лауреатів Всеукраїнських конкурсів
2.1.Тема: «Реалізація вимог Державних
Презентація 13.00-13.30 Свириденко Т.В.,
стандартів початкових закладів освіти досвіду
заступник директора з НВР
пріоритетний напрям роботи початкової
роботи
гімназії №3
школи».
Байдакова Ю.С., учитель
Круглий стіл «Технологія розвивального
початкових класів гімназії №3
навчання як засіб упровадження нового
Державного стандарту»
2.2.Тема: «Інноваційна діяльність
Презентація 13.30-13.55 Погрецька Л.М,
психологічної служби загальноосвітніх
досвіду
методист психологічної служби
навчальних закладів в контексті здоров`я». роботи
Бондар В.Г., практичний психолог
Круглий стіл «Відновлювальна
ЗОШ I-III ст. №5
(медіаторська) служба в школі»
2.3.Тема: «Сучасна модель управління
Презентація 13.55-14.05 Сухарєва О.С.,
якістю профільного навчання в умовах
досвіду
директор гімназії № 3
школи нового типу»
роботи
2.4.Тема: «Впровадження інформаційноПрезентація 14.05-14.15 Бабін О.С., учасник II етапу
комунікативних технологій у навчальний
досвіду
Всеукраїнського конкурсу
процес як засіб підвищення рівня
роботи
«Учитель року», учитель
інформаційної культури учнів»
інформатики ЗОШ I-III ст. №4
2.5. Тема: «Виховання свідомого
Презентація 14.15-14.35 Тригубляк Я.М., переможець
громадянина на загальнолюдських і
досвіду
обласного етапу Всеукраїнського
національних цінностях»
роботи
конкурсу «Класний керівник року»
2.6. Тема: «Організація змістовного
Презентація 14.35-14.45 Коноваленко Н. А., учасник
дозвілля школярів шляхом проектної
досвіду
Всеукраїнського конкурсу «Парк
діяльності»
роботи
пед. майстерності», учитель
математики ЗОШ I-IIст. №6
2.7. Тема: «Використання інформаційноПрезентація 14.45-14.55 Єрмоленко В.В., учасник
комунікативних технологій – запорука
досвіду
Всеукраїнського конкурсу «Парк
творчого зростання вчителя»
роботи
педагогічної майстерності»,
заступник директора з НВР
ЗОШ I-III ст. № 6
2.8. Тема:«Інноваційні технології навчання Презентація 14.55-15.05 Бігун О.О., керівник майстерна уроках біології та в позаурочний час як досвіду
класу,вчитель біології
засіб підвищення якості знань»
роботи
ЗОШ I-III т.. № 2
2.9. Тема: «Застосування музичноПрезентація 15.05-15.15 Бордунова Н.Ю., лауреат міського
педагогічних ігор у практичній діяльності досвіду
етапу Всеукраїнського конкурсу
вчителя музики»
роботи
«Учитель року», учитель музики
ЗОШ I-IIIст. № 5
2.10.Тема : «Шляхи формування екологічної Презентація 15.15-15.25 Колєсніченко Н.В., учасник
компетенції дітей дошкільного віку»
досвіду
обласного етапу Всеукраїнського
роботи
конкурсу «Вихователь року»,
вихователь ДНЗ № 10
Блок III. Рефлексійний
3.1.Відкритий мікрофон «Компетентний
учитель = компетентний учень…
Досвід. Проблеми. Погляд в майбутнє.»
3.2.Вихідне анкетування
3.3.Підсумки роботи. Рекомендації.
Обмін
15.25-15.30
думками
15.35-15.40
15.40-15.45
Форми
роботи
Зміст роботи
Довженко В.М.,
завідувач методичним кабінетом
Іванова О.П.,методист ММК
Довженко В.М.,завідувач ММК
Час
проведення
Відповідальні
Блок I. Організаційний
1.1.Реєстрація учасників,вхідне анкетування
огляд експонатів виставки.
1.2.Привітання учасників конференції
12.40-12.50
12.50-13.00
Іванова О.П.,методист ММК
СахновськаТ.М.
начальник відділу освіти
Блок II. Науково-методичний
2.1. Тема:«Розвиток професійної
компетентності педагогічних працівників
в умовах уведення нових Державних
стандартів як умова забезпечення якості
освіти.
2.2. Тема: «Психолого-педагогічний
супровід формування професійної
компетентності педагогічних працівників в
умовах уведення нових Державних
стандартів»
2.3. Тема: «Взаємодія педагогічних
працівників навчальних закладів з метою
реалізації принципу наступності та
перспективності між дошкільною та
початковою ланками освіти відповідно до
вимог Базового компонента дошкільної
освіти та нового Державного стандарту
початкової загальної освіти»
2.4. Тема:«Інноваційна діяльність міської
творчої групи щодо підготовки вчителів
української мови та літератури до
впровадження нового Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти»
2.5. Тема: «Підсумки участі в III етапі
Всеукраїнських олімпіад з навчальних
предметів та Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН»
Пролонгована 13.15-13.40
доповідь
Довженко В.М.,
завідувач методичним
кабінетом
Співдоповідь 13.15-13.20
Погрецька Л.М.,
методист психологічної служби
Співдоповідь 13.20-13.25
Тараріна А.І.,
методист ММК
Співдоповідь 13.25-13.30
Сергеєва Ж.А.,
учитель української мови і
літератури ЗОШ I-IIIст. № 6
Співдоповідь 13.30-13.35
Іванова О.П.,
методист ММК
2.6. Тема: «Аналіз результатів участі
педагогічних колективів і педагогічних
працівників навчальних закладів
у XX обласній виставці - презентації
педагогічних ідей та технологій»
Співдоповідь
13.35-13.40 Дунаєва О.А.,
методист ММК
Блок III. Презентаційний
Педагогічна скарбничка
Презентація робіт педагогів-переможців XX обласної виставки-презентації
педагогічних ідей та технологій «Формування ключових компетентностей учнів
на основі інноваційних освітніх технологій»
3.1.Тема:«Використання Інтернет Презентація
ресурсу при вивченні законів динаміки»
посібника
3.2. Тема:»Робочий зошит з географії 9 клас. Презентація
Методичні рекомендації»
посібника
3.3. Тема: «Збережемо життя дітей
Презентація
(комплекс бесід з попередження дитячого посібника
травматизму з учнями початкової школи)»
3.4. Тема: «Система робот «вчитель-батьки- Презентація
учні» як засіб ефективної взаємодії у
посібника
формуванні основ здорового способу життя
3.5. Тема: «Програма виховання ЗНЗ
Презентація
(відповідно до концептуальних засад
посібника
«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів
України»
3.6. Тема: «Шкільна бібліотека як краєзнавчий
Презентація
інформаційний центр ЗНЗ»
посібника
3.7. Тема:»Кожна дитина має право на
Презентація
Надію»
посібника
3.8. Тема:«Методические аспекти
Презентація
организации проектной деяльности на
посібника
занятиях кружка»
3.9. Тема: «Шкільна служба примирення – Презентація
форма дитячого об`єднання, направлена на посібника
профілактику правопорушень»
13.40-13.45
13.45-13.50
13.50-13.55
13.55-14.00
14.00-14.05
14.05-14.10
14.10-14.15
14.15-14.20
14.20-14.25
Таран В.М.,
учитель фізики ЗОШ I-IIIст №6
Семихат В.Д., учитель географії
гімназії №3
Байдакова ЮС.,
учитель гімназії № 3
Ільїнська О.В.,
учитель біології, основ здоров`я
ЗОШ I-IIIст. № 5
Бардіна З.Б.,
учитель англійської мови
ЗОШ I-IIIст. № 6
Федотова Н.В.,завідувач
бібліотекою ЗОШ I-IIIст. № 6
Лозовська Т.В.,
вихователь-методист ДНЗ №10
Бацман О.В.,
керівник гуртка БДЮТ
Азаренко Г.В., практичний
психолог ЗОШ I-IIIст. № 6
Блок IV. Рефлексійний
4.1. Урочисте нагородження грамотами,
дипломами творчих педагогічних
працівників
4.2. Підбиття підсумків Тижня
"Формування компетентної творчої
особистості педагога в умовах уведення
нових Державних стандартів
у діяльність загальноосвітніх навчальних
закладів".
4.3. Вихідне анкетування
14.25-14.35 Сахновська Т.М.,
начальник відділу освіти
Довженко В.М.,
завідувач методичним кабінетом
Рекомендації 14.35-14.40 Довженко В.М.,
завідувач методичним кабінетом
14.40-14.45 Іванова О.П., методист ММК
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа