close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проектування в
початковій школі
Розробки міжпредметних
інтегрованих проектів
4 клас
Укладач
Цимбал Інна Олександрівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист,
вчитель початкових класів
Шепетівського навчально-виховного
комплексу №1 у складі:
«Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів та ліцей»
Хмельницької області
2010 р.
Клас
Предмет, курс
4 клас
 Я і Україна.
Природознавст
во
 Трудове
навчання
І
чверть
 Українська
мова.
Читання
4 клас
 Я і Україна.
ІІ
чверть
Природознавство
 Я і Україна.
Громадянська
освіта
 Читання
4 клас
 Я і Україна.
Природознавст
во
ІІІ
чверть
4 клас
ІV
чверть
 Я і Україна.
Громадянська
освіта
 Основи
здоров’я
 Я і Україна.
Природознавство
 Образотворче
мистецтво
Тема
Інтегрована
тема
Головні освітні
проблеми
За лісом, за
пралісом
золота діжа
сходить
Планета Земля –
частина всесвіту
Мій рідний
край, моя
земля –
великапревелика
Це моя земля і
мені дізнаватись
про неї
Знання – це
сила, здоров’я
– це скарб
Хочеш бути
розумним – будь
таким, хочеш
бути здоровим –
будь таким
Планети Сонячної
системи
Виготовлення
дидактичних
посібників
Золоті зернята
народної мудрості.
Прислів'я та
приказки.
Скоромовки.
Загадки.
Україна на планеті
Земля. Кордони
України
Міста України.
Походження назв
міст України
Легенди про
походження назв
міст України
Погода в рідному
краї в різні пори
року
Передбачення
погоди за
народними
прикметами.
Моделювання
різних життєвих
ситуацій.
Способи
загартовування
Люди - мешканці
планети Земля
(населення Землі,
України і рідного
краю).
Художньо-творчі
завдання: «Свято
весняної природи»
Я не господар
Землі,
а лише її
опікун.
Роль людини у
збереженні
екологічної
цілісності Землі
 Трудове
навчання
Виготовлення
колажу «Світ
професій «Людинаприрода»
Тематика проекту
Я і Україна. Природознавство. Планети Сонячної системи
Трудове навчання
Виготовлення дидактичних посібників
Українська мова. Читання
Золоті зернята народної мудрості. Прислів'я та
приказки. Скоромовки. Загадки.
Назва проекту
За лісом, за пралісом золота діжа сходить
Мета та завдання проекту
Я і Україна. Природознавство Ознайомити з будовою Сонячної системи; поняттями
«зірка», «планета».
Трудове навчання
Ознайомити з конструктивними особливостями та
технологією виготовлення посібників.
Українська мова. Читання
Ознайомити з малими фольклорними жанрами.
Розвивати аналітико-синтетичні вміння і навички,
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Виховувати наполегливість у роботі, самостійність.
За кінцевим результатом:
практичний.
За змістом:
міжпредметний.
За кількістю учасників:
парний.
За тривалістю:
короткочасний.
За ступенем самостійності:
репродуктивно-дослідний.
За характером контактів:
внутрішній.
Термін реалізації проекту:
2 уроки.
Прогнозований результат:
створення моделі Сонячної системи, набуття вмінь
виготовляти посібники, вироблення інтонаційних
вмінь і навичок.
Хід заняття
№
п/п
1.
Стадії
діяльності
Мотивація
проектної
діяльності
2.
Усвідомлення теми
3.
Цілепокладання
4.
5.
Планування
діяльності
Збір
інформації
Зміст діяльності
1.Організація класу.
2.Створення проблемної ситуації.
Ігрова вправа «Я опишу, а ти впізнай».
- Як розрізнити зірку і планету? Чи в
певній послідовності розміщені планети
Сонячної системи? Ця інформація
необхідна для того, щоб здійснити
проект і створити модель Сонячної
системи.
3. Формулювання теми заняття.
Створення асоціативного ряду до
поняття «зірка», «планета».
4. Постановка завдань заняття:
- З’ясуємо, яку будову має Сонячна
система. Визначимо різницю між зорею
та планетою, поспостерігаємо як народ у
загадках описує зорі і планети.
5. Ознайомлення з планом заняття,
внесення змін і доповнень учнями класу.
6.Демонстрація таблиць із зображенням
зорі і планети.
7. Бесіда:
- Як називають ці об’єкти?
- До якої природи їх віднесемо?
- Які спільні ознаки ви бачите?
- Які ознаки відрізняють ці небесні тіла?
8. Виконання завдань практичної роботи
пошукового характеру у групах за
алгоритмом роботи. Групи працюють з
одним із джерел інформації: таблицею,
енциклопедією, інформаційним диском,
уривком фільму
9. Демонстрація досліду на розширення і
стискання відстаней, нанесених на
повітряну кульку, що демонструє модель
Сонячної системи.
10. Робота з підручником та іншими
джерелами інформації.
Предмет
Способи
організації
взаємодії
Проблемний
метод
Прийом
«Павутинка»
Навчальний
діалог
Вільний діалог
Я
Спостереження
І
Навчальний
діалог
У
К
Р
А
Ї
Н
А.
П
Р
И
Р
О
Д
О
З
Н
Практичне
дослідження
Лабораторне
дослідження
Інформаційний
метод
11. Бесіда:
- Які відмінності між зорею та планетою
ви помітили?
- Яку будову має Сонячна система?
- Як розміщені планети у Сонячній
системі?
7. Застосування 12. Робота в парах.
інформації.
Учні створюють модель Сонячної
Створення
системи, користуючись технологічними
проектів.
картками та за зразком. Вчитель
наголошує про дотримання правил
техніки безпеки.
13. Демонстрація створених моделей.
Взаємооцінювання відповідно до
критеріїв.
8. Представлен- 14. Робота з моделями Сонячної системи.
ня проектів
Один учень називає планету, інший її
демонструє на створеній моделі і
навпаки.
15. Робота «Бюро інформації».
Учні зачитують наукову інформацію про
планети Сонячної системи, їх
особливості.
16. Бесіда:
- Які властивості зірок та планет описані
в науковій літературі?
- Як ці властивості описані народом у
загадках, приказках, прислів’ях?
Пропоную вам провести літературне
спостереження.
17. Робота в групах.
Учні працюють над малими
фольклорними жанрами: приказками,
прислів’ями, загадками, скоромовками,
аналізуючи трансформацію наукової
інформації; спостерігають, як народ
відображав свої уявлення про Всесвіт.
9. Захист
18. Групи звітують, використовуючи під
проектів
час звіту моделі Сонячної системи, які
виготовили в парах.
10. Колективний 19. Підсумкова бесіда.
аналіз
20. Взаємооцінювання
6.
Формулювання
висновків.
А
В
С
Т
В
О
Т Н
Р А
У В
Д Ч
О А
В Н
Е Н
Я
Евристична
бесіда
Практична
діяльність
Ігрова вправа
«Слухай, дивись,
не помились»
Інформаційний
метод
Ч
И
Т
А
Н
Н
Я
Навчальний
діалог
Ситуація
вільного вибору
Репрезентація
Тематика проекту
Я і Україна. Природознавство Україна на планеті Земля. Кордони України.
Я і Україна.
Громадянська освіта
Міста України. Походження назв міст України
Читання
Легенди про походження назв міст України
Назва проекту
Мій рідний край, моя земля – велика-превелика
Мета та завдання проекту
Я і Україна. Природознавство Формувати поняття «держава», «кордон», вчити
показувати кордони України та її найбільші міста на
картах.
Я і Україна.
Знайомити з найвизначнішими містами України,
Громадянська освіта
походженням їх назв.
Читання
Вдосконалювати навички виразного, свідомого
читання, вчити змальовувати картини природи
рідного краю.
Розвивати спостережливість, вміння порівнювати,
робити самостійні висновки.
Виховувати естетичні почуття, екологічну культуру.
За кінцевим результатом:
теоретико-практичний.
За змістом:
міжпредметний.
За кількістю учасників:
груповий
За тривалістю:
короткочасний.
За ступенем самостійності:
евристичний.
За характером контактів:
внутрішній.
Термін реалізації проекту:
2 уроки.
Прогнозований результат:
створення ілюстрацій до художніх творів, набуття
вмінь розрізняти дерева, кущі, трав’янисті рослини
за характерними ознаками, вдосконалення навичок
виразного читання.
Хід заняття
№
п/п
1.
2.
3.
Стадії
діяльності
Мотивація
проектної
діяльності
Цілепокладання
Планування
Зміст діяльності
1. Організація класу.
2. Створення проблемної ситуації.
- Уявіть собі, що ви зустріли прибульців. Вони
нічого не знають про нашу країну. Наше завдання
– донести до прибульців наукову інформацію про
Україну, розповісти про її кордони та найбільші
міста за допомогою художнього слова.
3. Формулювання учнями спільної теми заняття.
Діти складають тему з карток із словами:
Мій рідний край, моя земля – велика-превелика
4.Постановка завдань заняття:
З’ясувати, які кордони України, її найбільші
міста. Вчитись показувати кордони і міста на
карті. Спостерігати, як розказано про походження
назв міст в художніх творах.
5. Об’єднання учнів у групи за власним вибором:
науковці
фотографи
читці
6. Планування діяльності кожної групи.
Уточнення алгоритмів роботи груп.
Орієнтовні завдання груп
Науковці
• Розгляньте територію України на карті.
• Визначте її кордони.
• Користуючись підручником, назвіть площу
країни, сусідні території.
• Наведіть приклади найбільших міст.
• Доберіть інформацію про рекорди України.
Фотографи
• Розгляньте фотографії міст України.
• Визначте особливості розташування.
• Сплануйте роботу.
• Відтворіть побачене у фотоколажі.
Читці
• Доберіть легенди про походження назв міст
України.
Способи
організації
взаємодії
Проблемна
бесіда
Синтетичний
метод
Вільний
діалог
Ситуація
вільного
вибору
Фронтальна
бесіда
4.
Нова
інформація
5.
Аналіз
інформації,
формулюван
ня висновків
6.
7.
• Складіть план легенди, яку ви обрали.
• Навчіться її виразно читати.
• Обґрунтуйте, чому ви обрали саме цю легенду.
• Опишіть словами картину, яку ви уявили.
7.Учні працюють у групах за описаним
алгоритмом та дотримуючись правил роботи у
групах.
8. Обмін інформацією, отриманою під час роботи
у групах. Уточнення, корекція, доповнення.
9. Формулювання висновків.
- Чи може наша країна називатись «державою»?
Чому?
- Чи дізнались ви інформацію, що може
зацікавити прибульців?
Застосування 10. Створення спільних проектів, під час
виконання яких учні взаємодіють, об’єднуючи
роботи всіх груп.
11. Виразне читання легенд, що дібрали учні.
12. Виконання учнями творчих завдань, що
вимагають застосування отриманих знань.
• Доповнити рядки легенди.
• Розв’язати кросворд, показати міста на карті.
• Впізнати місто за фотографією.
• Виконати завдання вікторини.
Представлення. Захист
проектів.
Колективний
аналіз.
13. Захист учнями створених проектів.
14. Взаємооцінювання.
15. Підсумкова бесіда:
- Чи допоміг проект з’ясувати значення кордонів
особисто вам?
- Чи змогли б зараз пояснити прибульцям, яка
наша країна?
- Хто використав би для цього наукову
інформацію? Малюнок? Художні твори та
словесне малювання?
Інформаційний метод
Навчальний
діалог
Евристична
бесіда
Проектна
діяльність
Творча
діяльність.
Ситуація
вільного
вибору
Групова
репрезентація
Фронтальна
бесіда
Тематика проекту
Я і Україна. Природознавство Погода в рідному краї в різні пори року.
Передбачення погоди за народними прикметами.
Я і Україна..
Громадянська освіта
Моделювання різних життєвих ситуацій
Основи здоров’я
Способи загартовування
Назва проекту
Знання – це сила, здоров’я – це скарб
Мета та завдання проекту
Я і Україна. Природознавство Сформувати уявлення про погоду в рідному краї в
різні пори року; вчити передбачати погоду за
народними прикметами.
Я і Україна..
Громадянська освіта
Формувати поняття про людину як частину живої
природи, вчити оцінювати приклади позитивного і
негативного ставлення людини до природи.
Основи здоров’я
Ознайомити з роллю загартування для здоров’я
людини.
Розвивати аналітико-синтетичні вміння і навички,
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Виховувати наполегливість у роботі, турботу про
власне здоров’я як одну з цінностей життя.
За кінцевим результатом:
теоретико-практичний.
За змістом:
міжпредметний.
За кількістю учасників:
індивідуальний
За тривалістю:
короткочасний.
За ступенем самостійності:
частково-пошуковий
За характером контактів:
внутрішній.
Термін реалізації проекту:
2 уроки.
Прогнозований результат:
набуття знань про погоду рідного краю, вмінь її
передбачати, вироблення і дотримання правил
загартування.
Хід заняття
№
п/п
1.
Стадії
діяльності
Мотивація
проектної
діяльності
Зміст діяльності
1. Організація класу.
2. Створення проблемної ситуації.
- Яка погода сьогодні?
- Що її визначає? Як можна охарактеризувати її?
- Чи можете ви сказати, яка погода буде завтра?
- Чому?
- А чи хотіли б вміти передбачати погоду?
3. Спільне формулювання теми заняття
4.Постановка завдань заняття:
Визначити погоду в рідному краї в різні пори
року. Навчитись передбачати її за народними
прикметами. З’ясувати роль людини у довкіллі.
Виробити і дотримуватись правил загартовування.
Способи
організації
взаємодії
Проблемна
бесіда
2.
Цілепокладання
3.
Планування
5. Планування діяльності учнів на уроці.
Уточнення та корекція або доповнення
запропонованого плану.
1) Що таке погода?
2) Як визначити погоду за народними
прикметами?
3) Скласти правила та дотримуватись способів
загартовування.
4) Визначити роль людини у довкіллі.
Фронтальна
бесіда
4.
Нова
інформація
6. Бесіда, що супроводжується демонстрацією
малюнків. Складання схеми.
- Що відбувається у природі із зміною пори року?
Виберіть із запропонованого.
- Для яких ще пір року характерні подібні ознаки?
- Як зміниться схема, якщо малюнок літа
замінимо на малюнок осені?
7. Робота в групах. Добір народних прикмет щодо
передбачення погоди.
8. Учні обирають фішку з малюнком певної пори
року.
Евристична
бесіда.
Візуалізація.
9. Розповідь про пору року за планом:
1) Назви зображену пору року.
2) Які характерні ознаки цієї пори.
3) Як пристосувались до життя в таких умовах
Вільний
діалог
Навчальний
діалог
Ситуація
вільного
вибору
Інформаційний метод
5.
6.
7.
8.
тварини і рослини?
4) Які особливості праці людей в цей період?
Для розповіді учні користуються підручником або
іншою довідковою літературою.
Розвиток.
10. Ігрова вправа «Дізнайся про погоду».
Ігрова вправа
Аналіз
Вчитель показує картинку із зображенням пори
інформації
року. Учні визначають її і називають народні
прикмети, пов’язані з цією порою року.
11. Моделювання різних життєвих ситуацій
Практичне
поведінки людини в природі. Учні працюють
моделювання
самостійно.
12. Складання правил загартовування.
Формування 13. Представлення правил. Робота в парах. Один
Вільний
висновків
учень представляє свою роботу, інший ставить
діалог
йому чотири запитання і навпаки.
Застосування 14. Бесіда:
Проблемна
- Як змінюється погода залежно від пори року?
бесіда
- Наведіть приклади руйнівної дії людини.
- Наведіть приклади захисту природи.
- Як чинили б ви?
15. Робота в групах за власним вибором.
Виконання творчих завдань.
Ситуація
• Створіть заборонні знаки до теми заняття.
вільного
• Складіть правила поведінки в природі.
вибору
• Складіть гасло до теми заняття.
Представлен- 16. Створення спільного проекту – добірки
Репрезентація
ня. Захист
народних прикмет про погоду. Добір заголовка,
проектів.
представлення правил поведінки у довкіллі.
Колективний 17. Оцінювання
аналіз.
18. Підсумкова бесіда:
- Чому навчив вас створений проект?
- Власною поведінкою намагайтесь спростувати
твердження, що людина – найстрашніший звір.
Тематика проекту
Я і Україна. Природознавство Люди - мешканці планети Земля.
Образотворче мистецтво
Художньо-творчі завдання: «Свято весняної
природи»
Трудове навчання
виготовлення колажу «Світ професій «Людина природа»
Назва проекту
Я не господар Землі, а лише її опікун
Мета та завдання проекту
Я і Україна. Природознавство Розширити знання учнів про особливості заселення
регіонів України, формувати уявлення про
національну культуру українського народу.
Образотворче мистецтво
Ознайомити з особливостями українського
національного костюма.
Трудове навчання
Вчити виготовляти вироби з тканини, працювати у
техніці аплікації.
Розвивати естетичний смак, спостережливість,
вміння порівнювати.
Виховувати патріотичні почуття.
За кінцевим результатом:
теоретико-практичний.
За змістом:
міжпредметний.
За кількістю учасників:
груповий
За тривалістю:
короткочасний.
За ступенем самостійності:
репродуктивно-дослідний
За характером контактів:
внутрішній.
Термін реалізації проекту:
2 уроки.
Прогнозований результат:
створення аплікацій з тканини українських
національних костюмів, набуття знань про
особливості регіонів України.
Хід заняття
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Стадії
діяльності
Зміст діяльності
1. Організація класу.
2. Створення емоційного настрою.
Читання учнями напам’ять вірша В. Сосюри
«Любіть Україну».
3. Створення проблемної ситуації.
- Що для вас означає любити свій рідний край?
Цілепокладан 4. Формулювання учнями теми заняття.
-ня
5. Спільне визначення завдань проекту:
- розширити знання про особливості регіонів
України;
- дізнатись про український національний костюм,
його особливості;
- вчитись виготовляти аплікацію з тканини;
- створити зразки українських національних
костюмів.
Планування
6. Об’єднання учнів у групи за власними
вподобаннями.
Способи
організації
взаємодії
Мотивація
Нова
інформація
7. Обговорення плану дій, створення алгоритмів
роботи груп над спільним проектом.
Зразок алгоритму
• Дізнайся про даний регіон України якнайбільше.
• Поділись інформацією з іншими учасниками
гри.
• Обговори властивості костюму даного регіону.
• Відтвори костюм у техніці аплікації з тканини.
Дій спільно з товаришами.
• Підготуй розповідь про даний регіон.
8. Учні працюють з довідковою літературою за
поданим алгоритмом. Визначають особливості
певного регіону.
9. Обмін інформацією у групі. Відбір істотного.
10. Обмін інформацією між групами. Учні
розповідають про певний регіон України,
відтворюють карту України.
11. Бесіда:
- Які особливості кожного регіону?
- У чому це відображається?
- Чи впливає на побут?
- Чи мають свої особливості костюми жителів
різних регіонів України?
Фронтальна
бесіда
Вільний
діалог
Ситуація
вільного
вибору
Фронтальна
бесіда
Робота з
джерелами
інформації
Дискусія
Евристична
бесіда
5.
6.
7.
Розвиток.
Аналіз
інформації.
Формування
висновків.
12. Демонстрація малюнків із зображенням
костюмів різних регіонів України. Учні
визначають, якому регіону властивий даний
костюм, доводять свою думку.
13. Обговорення у групах особливостей костюмів
регіону, планування дій, відбір необхідного
матеріалу.
Візуалізація.
Метод –
«Прес»
Застосування 14. Практична робота за допомогою
технологічних карток на основі зразка.
15. Уточнення, виправлення, внесення корективів
у моделі (за потребою).
16. Виконання творчих завдань.
• Проілюструйте ваш костюм уривками із
народних казок.
• Проілюструйте ваш костюм уривком народної
пісні.
• Визначте, які елементи народних костюмів
можна використовувати в наш час.
Практичне
моделювання
Представлення. Захист
проектів.
Колективний
аналіз.
Групова
репрезентація
17. Звіт учасників груп по захисту створених
проектів. Учні використовують отримані знання
про особливості регіонів, матеріали творчих
завдань.
18. Створення спільного проекту.
Учасники груп прикрашають карту України
створеними моделями народних костюмів
відповідно до регіонального розміщення.
Добирають гасло або вірш, який висловлює
головну думку проекту.
19. Підсумкова бесіда:
- Що для вас означає любити Україну?
- Чи допомогло це усвідомити здійснення
проекту?
Вільний
діалог
Ситуація
вільного
вибору
Фронтальна
бесіда
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа