close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Інформаційне повідомлення

код для вставкиСкачать
Інформаційне повідомлення
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької областіи
1. Відомості про об’єкт оцінки:
Назва: нежитлове приміщення № 487 – 12,7 кв. м, четвертого поверху, літ. А-8,
А`-3
Загальна площа: 12,7 кв. м.
Орендодавець (Балансоутримувач): Запорізька обласна рада.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Місцезнаходження Орендодавця: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164
2. Відомості про об’єкт оцінки:
Назва: нежитлові приміщення другого поверху будівлі Літ. А-5,
інв. № 1: № № 138 – 13,9 кв. м та частина коридору № 96 – 5,4 кв.м
Загальна площа: 19,3 кв. м
Орендодавець: Запорізька обласна рада.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Запоріжжя» Запорізької
обласної ради
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152
Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152
3. Відомості про об’єкт оцінки:
Назва: нежитлові приміщення четвертого поверху будівлі Літ. А-5,
інв. № 1: № № 239 – 23,3 кв. м та частина коридору № 249 – 7,0 кв.м
Загальна площа: 30,3 кв. м
Орендодавець: Запорізька обласна рада.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Запоріжжя» Запорізької
обласної ради
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152
Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152
4. Відомості про об’єкт оцінки:
Назва: нежитлове приміщення третього поверху будівлі Літ. А-3,
інв. № 10310001: № 69 – 37,1 кв. м
Загальна площа: 37,1 кв. м
Орендодавець: Запорізька обласна рада.
Балансоутримувач: комунальна установа «Запорізький обласний центр
молоді» Запорізької обласної ради
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49
Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, вул. Патріотична,
49
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів
оренди для розрахунків орендної плати з метою укладення договорів оренди
нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Запорізької області.
2
Претенденти подають до комісії конкурсну документацію (нарочним).
Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та
подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс",
опечатаному печаткою учасника конкурсу.
Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конверті з написом
"Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів.
До дати проведення конкурсу конверти з конкурсними документами
зберігаються у секретаря комісії.
Перелік підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (Додаток);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (в календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше ніж за
один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не
приймається.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу,
повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація надається за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164,
каб. № 332-5.
Строк виконання робіт – 3 календарні дні.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до чинного законодавства України;
досвід суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;
перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки
подібного майна;
письмова згода оцінювачів, які додатково будуть залучені суб'єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
3
Контактні
телефони:
відділ орендних відносин управління з питань
спільної власності територіальних громад виконавчого апарату Запорізької обласної
ради (061) 239-06-20, 239-06-21.
Конкурс буде проведено 13.02.2015 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164,
каб. 328.
Кінцевий термін подання документів – 11.02.2015 до 17 год. 00 хв.
Додаток
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності
Заявник ___________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особипідприємця)
Керівник __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної
особи) _____________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання)_________________________________
______________ _______________ ________________
(телефон)
(телефакс)
(телекс)
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної
діяльності на право проведення незалежної оцінки ______________________
__________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)
"___" __________ 20__ року
заповнення заяви)
М.П.
__________________ (дата
(підпис)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа