close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
26 változat
Első rész
1.1. Az óra hányad része telt el 13:50-től 14:30-ig?
1
1
А) ;
B) ;
3
2
1.2. Melyik számnak legkisebb az abszolút értéke?
А) 0;
B)  2;
C)
2
;
3
C) 4;
a 2  2ab a 2  4ab  4b 2
:
.
a2
ab
a
a  2b
b
;
;
;
А)
B)
C)
a  2ab
a
a  2b
1.4. Melyik ábrán látható az y  3  0 egyenlet grafikonja?
D)
3
.
4
D)  6.
1.3. Egyszerűsítsd a kifejezést
D)
a  2b
.
b
1.5. Melyik egyenletnek van pontosan két gyöke?
А) x  2  3;
B) 0 x  0;
C) 2 x  8  7;
D)
2( x  3)  0.
1.6. Melyik egyenlőtlenségrendszernek van csak egy megoldása?
 x  3,
 x  2,
 x  3,
 x  3,
А) 
B) 
C) 
D) 
 x  2;
 x  3;
 x  3;
 x  3.
1.7. A 30 tanulóból álló osztály múzeumi kirándulásra ment. Egy tanuló belépési jegye „a”
hrivnya, a tárlatvezetésért plusz 45 hrivnyát kell fizetni. Melyik képlet segítségével lehet
kiszámolni a múzeumi látogatás b költségét?
А) b  a  45;
B) b  30a  45;
C) b  30(a  45);
D)
b  45a  30.
1.8. Az „a” és „b” mely értékei mellett teljesül az egyenlőség ab   a   b ?
А) a  0 és b  0;
B) a  0 és b  0;
C) a  0 és b  0;
D)
a  0 és b  0.
1.9. Az ABCD négyzet átlói az O pontban metszik egymást, AO  12cm . Határozza meg a
BD szakasz hosszát!
А) 6 cm;
B) 12 cm;
C) 18 cm;
D) 24 cm.
1.10. Hány oldalú az a szabályos sokszög, amelynek belsőszöge 150o?
А) 12;
B) 9;
C) 10;
D) 6.
1.11. Az ábrán az ABC és BCD háromszögek láthatóak, amelyekben
ACB  CBD  90o . Határozza meg a CD szakasz hosszát.
А) 8 cm;
B) 11cm;
C) 69cm;
D) 9 cm;
1.12. Határozza meg a B(3;-4) pont abszcissza-tengelyre vonatkozó szimmetria képének
koordinátáit?
А) (4; 3);
C) (3;4);
B) (3; 4);
D) (3; 4).
Második rész
2.1. A „b” változó mely értékei mellett lesz a 2 x 2  bx  8  0 egyenletnek két különböző
gyöke?
2.2. A 9 osztályos tanuló az algebra írásbeli dolgozataira 7, 8, 7, 9, 6 osztályzatokat kapott.
Milyen osztályzatot kell kapnia a következő dolgozatára, hogy az átlaga 8-as legyen?
2.3. Határozza meg a számtani sorozat első tizenöt tagjának az összegét, ha a hatodik tagja 2,2
és a különbsége 2,4.
2x  3
x 1
5
 2
 .
2.4. Old meg az egyenletet 2
x  4x  4 x  2x x
2.5. Határozza meg az ABC szög nagyságát a körvonalba írt ABCD négyszögben, ha
ACD  32O , CBD  56O ?
2.6. Az ABC háromszögben az M pont az AB oldal, a K pont pedig az AC oldal felezőpontja.
Az AMK háromszög területe 12 cm2. Mennyivel egyenlő a BMKC négyszög területe?
Harmadik rész
3.1. Bizonyítsa be az az n bármilyen természetes értéke mellett az n3  3n 2  2n kifejezés
osztható 6-tal.
3.2. Tudjuk, hogy 4 kg uborka és 3 kg paradicsom 34 hrivnyába került. Miután az uborka ára
50%-al emelkedett, a paradicsom ára pedig 20%-al csökkent, 2 kg uborka és 5 kg paradicsom
36 hrivnyába került. Mennyibe került eredetileg 1 kg uborka és 1 kg paradicsom?
y  x2
3.3. Szerkessze meg az
 0 egyenlet grafikonját.
( x  1) 2  ( y  1) 2
3.4. Az egyenlő szárú trapézban az átló felezi a hegyesszöget és merőleges a szárra. Határozza
meg a trapéz területét, ha annak kisebbik alapja a-val egyenlő!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа