close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
LOGO
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на різних етапах уроку хімії
Винокурова Т. К.
Учитель хімії
вчитель вищої категорії
старший вчитель
www.themegallery.com
Моє педагогічне кредо
«НАВЧАЮЧИ ІНШИХ,
ПОСТІЙНО ВЧИСЯ САМ»
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Інформаційно-комунікаційні технології
1
Інтернет-технології
2
Мультимедійні програмні засоби
3
Спец. програмне забезпечення
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ІКТ дають мені змогу…
внести свій вклад в осучаснення системи
освіти;
якісно здійснювати процес навчання;
урізноманітнити пізнавальну діяльність
школярів;
здійснювати індивідуальний підхід до
кожного учня;
вивчати явища та процеси у мікро- та
макросвіті;
демонструвати фізичні та хімічні процеси;
проводити віртуальні лабораторні досліди.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Що саме дає ІКТ вчителю?
Дидактичні
можливості
ІКТ
1. Пошук
необхідної
інформації.
2. Забезпечення
наочністю.
3. Моделювання
процесів та
явищ.
4. Організація
групової та індив.
роботи з учнями.
5. Контроль та
перевірка
засвоєння теми
уроку.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Переваги використання ІКТ
ПЕРЕВАГИ ІКТ
Збільшення
обсягу виконаної роботи
на уроці
Індивідуалізація
навчання
Використання
Internet
Інтенсифікація самостійної роботи
учнів на уроці
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Проблеми та недоліки застосування ІКТ
відсутність у частини учнів комп'ютера
вдома;
нехватка часу для якісної підготовки до
уроку;
недостатня комп’ютерна грамотність ;
відсутність мережі Internet у кабінеті;
надмірне захоплення застосуванням
ІКТ на уроках, перехід від
розвивального навчання до наочно –
ілюстративного.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Напрямки використання ІКТ на уроці
Демонстрація
наочності
Демонстрація
процесів
і явищ
Інформаційні
технології і
мультимедіа
УРОК
ХІМІЇ
Навчання – шлях до успіху!
Систематизація
знань учнів
Самостійна
робота учнів на
уроці
Перевірка знань
учнів з вивченої
теми
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Мультимедійні презентації на уроці
інтенсифікація всіх рівнів навчально –
виховного процесу;
багатоаспектний розвиток школяра;
ефективне використання навчального
часу;
зворотній зв’язок з кожним учнем;
наочність поданого навчального
матеріалу;
можливість розвитку мислення;
оперативність одержуваної інформації.
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Мультимедійні презентації учнів
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Перевірка засвоєння матеріалу теми
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Відпрацювання базових навичок
ПУХНАСТИКИ
НА УРОЦІ ХІМІЇ
Відносна молекулярна маса
7 КЛАС
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Віртуальні екскурсії
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Практична частина програми
Особливо небезпечні досліди
Відсутність необхідних реактивів
Віртуальна
хімічна
лабораторія
Експерименти, що вимагають
багато часу
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
ІКТ в позаурочний час
Інтернет-змагання
школярів
Додаткові
заняття
Дистанційне
навчання
Тиждень хімії в школі
ІКТ
Навчальна
практика
Турніри та
олімпіади
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Відкриття тижня хімії
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Турнір юних хіміків
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
День шкільного самоврядування
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Індивідуальна робота з учнями
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Навчальна практика
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Рекомендації по використанню ІКТ
1
2
3
Органічне
поєднання
технічних
засобів з живим
словом вчителя
Різноманітність
методів і
прийомів
використання
ІКТ
Установка на
сприйняття та
пояснення
перед показом
мультимедіа
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Підведемо підсумки
№1
Використання
ІКТ дозволяє
інтенсифікувати
діяльність
вчителя та учня;
підвищити якість
вивчення
предмету.
№2
Вчитель має
вдало
поєднувати
традиційні
методи
навчання і
використання
ІКТ.
№3
Використання ІКТ на
уроці дозволяє
активізувати
пізнавальну діяльність,
підвищити мотивацію
учнів до навчання,
підвищити
ефективність уроку.
COMPANY LOGO
LOGO
2014 – 2015 навчальний рік
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа