close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про атестацію професійнотехнічних навчальних
закладів у 2014 році
Русланова Т.О.,
директор НМЦ ПТО
Нормативно-правові та законодавчі акти з питань
атестаційної експертизи ПТНЗ
 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України "Про професійно-технічну освіту".
 3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань професійно-технічної освіти".
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240 "Про
затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад".
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 "Про
затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту".
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 "Про
затвердження порядку надання робочих місць, для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого
навчання та виробничої практики" зі змінами від 27.08.2010 № 770.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 "Про
затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти".
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 "Порядок
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (із змінами).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200 «Про
затвердження Положення про атестацію професійно-технічних навчальних
закладів».
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 (зі
змінами) «Про затвердження Положення про організацію навчальновиробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001 № 459 «Про
впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень
учнів».
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2003 № 278 «Про
затвердження зразків ділової документації професійно-технічних
навчальних закладів Міністерства освіти і науки України».
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003. №847 “Про
затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядок
здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх
послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення
ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну
раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”.
 14. Державні стандарти професійно-технічної освіти (ДСПТО), які
затвердженні наказами Міністерства освіти і науки України від 23.07.2006
№ 632, від 29.08.2007 № 771, від 22.04.2008 № 359, від 28.10.2009 № 989, від
31.01.2011 №№63-80, від 20.12.2011 №№ 1478-1512, від 24.10.2012 №№ 11531188, від 27.06.2013-28.10.2013 №№ 859-1497.
Перелік ПТНЗ, які атестувались у 2014 році
ДНЗ «Харківський поліграфічний центр
професійно-технічної освіти» (6 професій).
Куп’янський професійний ліцей (5 професій).
Дворічанський професійний аграрний ліцей
(4 професії).
Чугуївський професійний ліцей (6 професій).
Лозівський професійний ліцей (10 професій).
Петрівський професійний аграрний ліцей
(8 професій).
ПТНЗ, яким за результатами атестації
продовжено термін дії ліцензії
ДНЗ «Харківський поліграфічний центр
професійно-технічної освіти» (2 професії).
Куп’янський професійний ліцей (1 професія).
Дворічанський професійний аграрний ліцей
(1 професія).
Чугуївський професійний ліцей (1 професія).
Лозівський професійний ліцей (3 професії).
ПТНЗ, яким анульовано ліцензії за заявою
навчального закладу
Лозівський професійний ліцей (1 професія).
Петрівський професійний аграрний ліцей
(2 професії).
ДНЗ «Харківський поліграфічний центр
професійно-технічної освіти» (2 професії).
Дворічанський професійний аграрний ліцей
(2 професії).
Куп’янський професійний ліцей (3 професії).
Недоліки та ще невирішені питання у ПТНЗ, що
підлягали атестаційній експертизі
Чугуївський професійний ліцей
• низький рівень забезпечення бібліотеки електронними носіями,
електронними підручниками;
• недостатнє матеріально-технічне оснащення електро- та
газозварювальної майстерень;
• відсутні лабораторії із професій «Електрогазозварник», «Верстатник
широкого профілю», «Оператор комп’ютерного набору; конторський
службовець (бухгалтер)»;
• недостатнє оснащення технічними засобами навчання кабінетів і
лабораторій;
• низький рівень (63%) забезпечення матеріальної бази фізичної культури.
Недоліки та ще невирішені питання у ПТНЗ, що
підлягали атестаційній експертизі
ДНЗ «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти»
• недостатнє забезпечення сучасною навчальною і методичною літературою;
• недостатня матеріально-технічна база для організації спортивно-масової
та психолого-педагогічної роботи з учнями;
• недостатня кількість кабінетів (30 % - суміщені) із предметів
загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки;
• недостатній рівень забезпечення комп’ютерною технікою предметів
теоретичного навчання;
• недостатній контроль за виконанням управлінських рішень.
Недоліки та ще невирішені питання у ПТНЗ, що
підлягали атестаційній експертизи
Куп’янський професійний ліцей
• низький рівень забезпечення комп’ютерною і мультимедійною технікою,
програмними педагогічними засобами, сучасною навчальною
літературою;
• відсутня систематизація методичного забезпечення предметів
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки із професії
«Слюсар-ремонтник, електрозварник ручного зварювання»;
• низький рівень профорієнтаційної роботи і працевлаштування за
обраною професією;
• недостатня матеріально-технічна база для організації спортивно-масової
та психолого-педагогічної роботи з учнями;
• недостатній контроль виконання управлінських рішень та систематизації
електронного архіву.
Недоліки та ще невирішені питання у ПТНЗ, що
підлягали атестаційній експертизи
Лозівський професійний ліцей
• недостатній рівень забезпечення комп'ютерною та мультимедійною
технікою, програмними педагогічними засобами, електронними
підручниками;
• потребує оновлення комплексно-методичне забезпечення предметів і
професій;
• недостатній рівень забезпечення навчальними підручниками і
посібниками;
• низький рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням;
• недостатнє матеріально-технічне оснащення майстерень з деяких
професій.
Недоліки та ще невирішені питання у ПТНЗ, що
підлягали атестаційній експертизі
Петрівський професійний аграрний ліцей
• низький рівень (68%) забезпеченості підручниками предметів
загальноосвітньої підготовки;
• недостатнє матеріально-технічне оснащення слюсарної майстерні й
лабораторії КВП та А;
• потребують оновлення наочні посібники в кабінеті «Охорона праці»;
• низький рівень забезпечення комп’ютерною та мультимедійною
технікою, педагогічними програмними засобами, сучасною навчальною
літературою;
• недостатній рівень забезпеченості спортивним інвентарем.
Недоліки та ще невирішені питання у ПТНЗ, що
підлягали атестаційній експертизі
Дворічанський професійний аграрний ліцей
• низький рівень забезпечення комп’ютерною і мультимедійною технікою,
педагогічними програмними засобами, сучасною навчальною
літературою;
• недостатній контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
• відсутність психологічної служби;
• недостатньо увага до оновлення інформаційно-методичного забезпечення
окремих предметів та професій;
• матеріально-технічна база з окремих професій дещо застаріла.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа