close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет
технології виробництва і переробки продукції
тваринництва,
стандартизації та біотехнології
CХЕМА СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КВАЛІФІКАЦІЙ Й ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ
1
ОКР «БАКАЛАВР»: напрям підготовки 6.090102-«ТВППТ»;
кваліфікація: технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва;
працевлаштування – кваліфіковані професійні фахівці з правом
виробництва й переробки продукції тваринництва
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.09010201-«ТВППТ»;
кваліфікація: технолог-дослідник з виробництва і переробки продукції тваринництва;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом виробництва й переробки продукції тваринництва, її
удосконалення та розробки, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.09010203-«Розведення та селекція тварин»;
кваліфікація: технолог-дослідник з розведення та селекції тварин;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом роботи у технологіях розведення і селекції, відтворення
тварин й організмів, їх генетичного аналізу, удосконалення й розробки, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.09010204-«Птахівництво»;
кваліфікація: технолог-дослідник з виробництва і переробки продукції птахівництва;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом виробництва й переробки продукції птахівництва, її
удосконалення та розробки, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.09010205-«Конярство та кіннозаводство»;
кваліфікація: технолог-дослідник з виробництва і переробки продукції конярства;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом виробництва й переробки продукції конярства, її
удосконалення та розробки, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.09010207-«Промислове звірівництво»;
кваліфікація: технолог-дослідник з технології промислового звірівництва;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом виробництва й переробки продукції промислового
звірівництва й кінології, її удосконалення та розробки, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.18010001-«Якість, стандартизація та сертифікація»;
кваліфікація: керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом оцінки якості й безпечності, сертифікації продукції,
2
товарів та послуг, визначення стандартів та відповідності до них, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «БАКАЛАВР»: напрям підготовки 6.051401-«Біотехнологія»;
кваліфікація: фахівець з біотехнології;
працевлаштування – кваліфіковані професійні фахівці з правом роботи у
підприємствах хімічної, фармацевтичної, сільськогосподарської й
біотехнологічної галузей виробництва
ОКР «МАГІСТР»: у стані підготовки ліцензійних документів;
кваліфікація: ;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом роботи у біотехнологічних
виробництвах, їх удосконалення та розробки, а також роботи у вишах та НДІ
ОКР «МАГІСТР»: спеціальність 8.18010001-«Якість, стандартизація та сертифікація»;
кваліфікація: керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації,
сертифікації та якості;
працевлаштування – професійні фахівці-менеджери з правом оцінки якості й безпечності,
сертифікації продукції, товарів та послуг, визначення стандартів та відповідності до них, а
також роботи у вишах та НДІ
3
Концепція
підготовки фахівців із спеціальності
«Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва»
ОКР
Спеціаліст
(інженертехнолог)
Магістр
(технологдослідник)
Вид професійної діяльності
Виробництво продукції
Переробка продукції
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Виробництво різних видів
продукції тваринництва, оцінка її якості,
реалізація,
вдосконалення
елементів
технологій,
стимуляції
продуктивності
тварин.
Первинна переробка молока, сепарування,
пакетування, виготовлення м’яких сирів.
Забій тварин на м'ясо, охолодження,
замороження,
розрубка,
фасування,
виготовлення
м’ясних
консервів
та
паштетів. Оцінка якості продукції та її
реалізація. Зберігання продукції.
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Виробництво різних видів
продукції тваринництва, оцінка її якості,
реалізація,
вдосконалення
елементів
технологій,
стимуляції
продуктивності,
управління продуктивністю тварин.
Первинна переробка молока, сепарування,
пакетування, виготовлення м’яких сирів,
молочних консервів, …….. Забій тварин на
м'ясо,
охолодження,
замороження,
розрубка, фасування, виготовлення м’ясних
консервів, паштетів та ковбасних виробів.
Оцінка якості продукції та її реалізація.
Зберігання і сертифікація продукції.
Види с.-г. тварин: велика рогата худоба, вівці, кози, свині, риба
Концепція
підготовки фахівців із спеціальності
«Розведення та селекція тварин»
ОКР
Вид професійної діяльності
Виробництво продукції
Переробка продукції
Спеціаліст
(інженертехнолог)
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Організація селекційноплемінної
роботи
та
біотехнології
відтворення
тварин.
Оцінка
якості
племінних ресурсів.
Породоутворення.
Селекція
тварин.
Стимуляція
продуктивності тварин.
Кількісна і якісна оцінка якості і
безпечності тваринницької продукції,
залежно від генетико-селекційного
фактору. Сертифікація продукції.
Магістр
(технологдослідник)
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Організація селекційноплемінної
роботи
та
біотехнології
відтворення
тварин.
Оцінка
якості
племінних ресурсів.
Породоутворення.
Геноміка і селекція тварин. Генна та
генетична інженерія і удосконалення
генетичних
ресурсів.
Управління
продуктивністю тварин.
Управління кількісною і якісною
характеристикою, безпечністю
тваринницької продукції, залежно від
генетико-селекційного фактору.
Сертифікація продукції.
Види с.-г. тварин: велика рогата худоба, вівці, кози, свині, риба
Концепція
підготовки фахівців із спеціальності
«Птахівництво»
ОКР
Вид професійної діяльності
Виробництво продукції
Переробка продукції
Спеціаліст
(інженертехнолог)
Технологічні
дисципліни
згідно Первинна
переробка
тваринницької
навчального
плану
бакалавра. сировини птиці. Забій птиці на м'ясо,
Виробництво різних видів продукції охолодження, замороження, розрубка,
птахівництва, оцінка її якості, реалізація, фасування,
виготовлення
м’ясних
вдосконалення
елементів
технологій, консервів та паштетів. Оцінка якості
стимуляції
продуктивності
тварин. продукції та її реалізація. Зберігання
Селекція птиці
продукції.
Магістр
(технологдослідник)
Технологічні
дисципліни
згідно
навчального
плану
бакалавра.
Виробництво різних видів продукції
птахівництва, оцінка її якості, реалізація,
вдосконалення
елементів
технологій,
стимуляції продуктивності, управління
продуктивністю тварин. Селекція птиці.
Генетичні ресурси та їх використання.
Біотехнологія розмноження птиці.
Первинна
переробка
тваринницької
сировини птиці. Забій птиці на м'ясо,
охолодження, замороження, розрубка,
фасування,
виготовлення
м’ясних
консервів, паштетів та ковбасних виробів.
Зберігання і сертифікація продукції.
Види птиці: усі сільськогосподарські, а також декоративні
Концепція
підготовки фахівців із спеціальності
«Конярство та кіннозаводство»
ОКР
Спеціаліст
(інженертехнолог)
Магістр
(технологдослідник)
Вид професійної діяльності
Виробництво продукції
Переробка продукції
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Організація відтворення
Первинна переробка молока, сепарування,
коней, їх використання та тренінгу.
пакетування,
виготовлення
молочних
Утримання і годівля коней, їх селекція.
продуктів. Організація роботи цехів з
Виробництво різних видів коней для
переробки молока. Забій тварин на м'ясо,
виробництва продукції тваринництва, оцінка
охолодження, замороження, розрубка,
її
якості,
реалізація,
вдосконалення
фасування, виготовлення м’ясних виробів.
елементів
технологій,
стимуляції
Оцінка якості продукції та її реалізація.
продуктивності тварин. Селекція тварин.
Зберігання продукції.
Організація роботи кінних заводів та
іподромів.
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Організація відтворення
коней, їх використання та тренінгу.
Первинна переробка молока, сепарування,
Утримання і годівля коней, їх селекція.
пакетування,
виготовлення
молочних
Виробництво
різних
видів
продукції
продуктів. Управління роботою цехів з
тваринництва, оцінка її якості, реалізація,
переробки молока. Забій тварин на м'ясо,
вдосконалення
елементів
технологій,
охолодження, замороження, розрубка,
стимуляції
продуктивності,
управління
фасування, виготовлення м’ясних виробів.
продуктивністю тварин. Селекція тварин.
Оцінка якості продукції та її реалізація.
Генетичні ресурси та їх використання.
Зберігання і сертифікація продукції.
Біотехнологія
розмноження
коней.
Управління роботою кінних заводів та
іподромів.
Види тварин: домашні коні та їх дикі родичі
Концепція
підготовки фахівців із спеціальності
«Промислове звірівництво»
ОКР
Вид професійної діяльності
Виробництво продукції
Переробка продукції
Спеціаліст
(інженертехнолог)
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Виробництво різних видів
продукції звірівництва та кінології, оцінка її
якості, реалізація, вдосконалення елементів
технологій,
стимуляції
продуктивності
тварин. Селекція тварин
Забій тварин на м'ясо, охолодження,
замороження,
розрубка,
фасування,
виготовлення
м’ясних
консервів
та
паштетів. Оцінка якості продукції та її
реалізація. Зберігання продукції.
Магістр
(технологдослідник)
Технологічні дисципліни згідно навчального
плану бакалавра. Виробництво різних видів
продукції звірівництва та кінології, оцінка її
якості, реалізація, вдосконалення елементів
технологій,
стимуляції
продуктивності,
управління
продуктивністю
тварин.
Селекція тварин. Генетичні ресурси та їх
використання. Біотехнологія розмноження
тварин.
Забій тварин на м'ясо, охолодження,
замороження,
розрубка,
фасування,
виготовлення
м’ясних
консервів
та
паштетів. Оцінка якості продукції та її
реалізація. Зберігання і сертифікація
продукції.
Види тварин: кролі, хутрові звіри, собаки
Концепція
підготовки фахівців із спеціальності
«Якість, стандартизація та сертифікація»
Вид професійної діяльності
ОКР
Оцінювання якості, стандартизація та
сертифікація
Лабораторна діагностика якості та безпеки
Спеціаліст
продукції, вимірювання фізико-хімічного
(фахівець із
складу речовин, стандартизація продукції
стандартизації, та послуг, використання систем управління
сертифікації та якістю,
сертифікація
персоналу,
якості)
забезпечення соціальної та екологічної
безпеки продукції та ін.
Магістр
(керівник
установи
(структурного
підрозділу) із
стандартизації,
сертифікації та
якості)
Лабораторна діагностика якості та безпеки
продукції, вимірювання фізико-хімічного
складу речовин, стандартизація продукції
та послуг, використання систем управління
якістю,
сертифікація
персоналу,
забезпечення соціальної та екологічної
безпеки продукції та ін.
Керівництво установою
-
Управління
фінансово-економічною
діялністю,
трудовими
ресурсами,
інформаційними зв”язками, діяльністю
організації, змістом робіт, медеджмент
організації та ін.
Об'єкт діяльності: продукції, товари, послуги, технологія, організація
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
1. Термін навчання бакалавра – 4,0 роки (денна форма
навчання) та 4,5 роки (заочна форма навчання)
2. Термін навчання магістра – 1,5 роки (денна форма
навчання) та 2,0 роки (заочна форма навчання)
3. Фінансові умови – скрізь по усіх ОКР наявні бюджетні
та контрактні місця
4. Під час працевлаштування має значення запис двох
дипломів - кваліфікація як бакалавра так і магістра, а
тому сфера практичної діяльності випускника
факультету залежить від «широти» кваліфікаційних
можливостей
5. Для всіх випускників-магістрів фах бакалавра
з
«ТВППТ» дає право працювати в тому числі і в галузях
з виробництва та переробки продукції тваринництва 10
Дякую за увагу!
Вибирайте Вашу
професійну кар'єру
та достаток!
e-mail: [email protected]
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа