close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Зв’язкиЧорноморського державного
університету імені Петра Могили
(м. Миколаїв, Україна) із партнерами
Республіки Польща
Миколаїв
2014
1
Гранатуров Ю.І. – секретар
Миколаївської міської ради,
в.о. міського голови
доктор технічних наук, професор
Клименко Л.П. – ректор
Чорноморського державного
університету імені Петра Могили,
доктор технічних наук, професор
Історія двох великих слов’янських народів, українського і польського,
має вікову традицію. За довгі роки взаємовідносин були спільні перемоги та
радощі, жахи і трагедії, дискримінації й руйнування.
Сьогодні, не дивлячись на складну історичну спадщину, вступаючи у
новий
інтеграційний
взаємопрагматичні
період,
партнерські
варто
зміцнювати
відносини.
Адже,
конструктивні
як
заявляє
і
голова
Миколаївського польського товариства Єлизавета Селянська: «Сьогодні
польське населення, що мешкає у Миколаєві разом з українцями та
представниками різних етносів, робить значний внесок у розбудову
державності, культурний розвиток суспільства. І тепер товариство поляків
бачить першочергові задачі в укріпленні та збагаченні культурних і
просвітницьких зв’язків, а також у взаєморозумінні між громадянами
України та Польщі».
Яскравим прикладом розвитку українсько-польських відносин є тривалі
партнерські зв’язки Чорноморського державного університету імені Петра
Могили із вищими навчальними закладами та організаціями Республіки
Польща. Сподіваємося, що подальше зміцнення і взаємні плідні здобутки
реально сприятимуть підписанню та імплементації Угоди про асоціацію
України та Європейського Союзу, а українському місту Миколаїв і
польському місту Люблін відшукати спільні взаємовигідні умови з метою
підписання Угоди про партнерські зв’язки.
2
Почесний професор
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
(м. Миколаїв, Україна)
Станіслав Саган
Екс-президент Асоціації університетів Карпатського регіону,
віце-ректор,професор права Жешувського університету
імені королеви Ядвіги.
Професор honoriscausaАкадемії імені Яна Длугоша
міста Ченстохова (Республіка Польща).
3
Сінкевич Євген Григорович
Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, директор науково-дослідного інституту полоністики
Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
4
Центр вивчення польської мови в Інституті філології
Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Чорноморський державний університет імені Петра Могили є одним із
небагатьох вищих навчальних закладів півдня України, що надає студентам
можливість вивчення польської мови – мови сусіда та стратегічного партнера
України. Велику роботу в цьому напрямку здійснює Інститут філології,
очолюваний
директором,
доктором
філологічних
наук,
професором
О.В. Пронкевич.
Викладачі кафедриукраїнської філології, теорії та історії літератури
(завідувач – доктор філологічних наук, професор І.І. Даниленко) понад 10
років організовують заняття з польської мови як другої або третьої іноземної
(слов’янської)
мови,а
студенти
спеціальності
«Українська
мова
та
література» вивчають польську мову протягом 3 років. Окрім цього, кафедра
систематично працює з польськими науковими осередками.
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили
функціонує спеціалізований центр вивчення польської мови та культури
Польщі, в якому є багато наукової, методичної та художньої літератури.
5
Протягом десяти років заняття з польської мови здійснювали фахівці з
Польщі:
Леслав
Щупак,
РегінаВойтонь,
ВойцехЗволінський
та
МіхалінаЛісяк. Кожного року збільшується інтерес студентів до вивчення
польської мови. Так, наприклад, 2013 року 175 студентів обрали для
вивчення саме польську мову. Усі охочі мають змогу користуватися новими
підручниками, словниками, навчальними посібниками та енциклопедичними
виданнями, а також можуть ознайомлюватися з найкращою польською
художньою літературою. Однак сьогодні ще бракує необхідного технічного
забезпечення кабінету. Викладачам польської мови,Александрі Цибульській
та Юлії Жигалкіній, задля реалізації навчальної мети необхідні сучасні
електронні
пристрої
(ноутбуки
або
планшети).
Все
це
сприятиме
ознайомленню студентів з автентичними аудіо- та відеоматеріалами
(польськими піснями, фільмами, записами діалогів).
Окрім цього, існує потреба у розширенні студентських обмінів, а для
організації мовної та культурної практики університет потребує коштів Адже
вивчення польської мови передбачає для всіх студентів обов’язкову
тритижневу мовну практику в одному з вищих навчальних закладів
Республіки Польща. Не зважаючи на це, студенти щороку їздять до Польщіі
беруть участь в українсько-польських студентських програмах.
6
Викликає схвалення й те, що студенти, які показують найкращі
результати у вивченні польської мови, мають змогу взяти участь у літніх
курсах вивчення польської мови, що проводяться під час канікул у різних
університетах Польщі.
Тим, хто має бажання займатися науковою діяльністю, надається
можливість відвідувати міжнародні конференції, що відбуваються в
польських
університетах,
з
якими
співпрацює
Інститут
філології
Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
7
Після прослуховування курсу, студенти оволодівають польською мовою
на рівні С1 (за міжнародною шкалою оцінювання рівня володіння іноземною
мовою). Цей рівень забезпечує вільне спілкування польською мовою в різних
ситуаціях повсякденного життя та абсолютне розуміння усного й писемного
мовлення.
8
Вивчення польської мови та культури
представниками Чорноморського державного
університету імені Петра Могилив Республіці Польща
Яскравим прикладом вивчення мови і культури Польщі є досвід
кандидата політичних наук, доцента ЧДУ імені Петра МогилиПалагнюк
Ю.В., висвітлений у книзі «Поляки на півдні України: історія та сьогодення».
Том 2. – Жешов-Київ-Миколаїв. – Вид-во МДГУ ім. П. Могили. – 2008. - с.
53-55.
Автор розповіла, як на початку ХХІ ст. перебувала у Літній школі
польської мови та культури, організованої Жешувським університетом імені
Королеви Ядвіги.
…
Літня
школа
польської
мови
та
культури
Жешувського
університету є міжнародною школою, в якій приймають участь студенти,
магістри, аспіранти з різних країн Європи (Словенія, Словаччина, Україна,
Румунія, країни Балтії, Турція тощо). Усіх слухачів об’єднує інтерес до
Республіки Польща, її мови, культури, історії, суспільно-політичного
9
життя, що є надзвичайним досвідом кожного учасника та, безумовно,
досягненням університету. Адже учасники Літньої школи обговорюють
особливості різних процесів у своїй культурі, науці, спираючись на польський
досвід з різних питань. Безумовно, це збагачує духовно, розширює мислення
та світосприйняття кожного учасника програми.
Структура занять Літньої школи розроблена на основі різних
викладацьких методик із залученням до співпраці найкращих викладачів
університету. Варто підкреслити, що навчання передбачає напружений
графік роботи: п’ять-шість пар на день. Це обумовлено, по-перше,
бажанням організаторів Літньої школи подати якнайбільше матеріалу та
інформації; по-друге, жагою до знань та нової цікавої інформації всіх
учасників програми.
Заняття присвячені різноманітним явищам польської культури. Одним
із важливих напрямків є вивчення історії польської літератури та
ознайомлення з її основними напрямками, представниками та творами.
Найбільшу увагу приділено польським поетам: А.Міцкевичу, Ю.Словацькому,
Ц.К.Норвіду тощо. Українських учасників Літньої школи зацікавив польській
поет з України А.Мальчевський, представник так званої Української школи
поетів, який писав вірші про Україну (наприклад, «Марія»). Особливе
зацікавлення слухачів викликала відома історична трилогія Г.Сінкевича:
«Вогнем та мечем», «Потоп» та «Пан Володийовський», а також
найвідоміша повість Б.Пруса «Лялька». У літній школі також були
запроваджені спеціальні заняття, на яких можна було переглядати відомі
польські фільми, зняті за мотивами літературних шедеврів вітчизняних
письменників. Звичайно, ці класи були найулюбленішими серед учасників
Літньої школи, адже у такій приємній атмосфері можна було чимало
довідатись про літературу, історію та культуру Польщі, що є однією з
найефективніших форм вивчення польської мови.
Звичайно в Літній школі багато уваги присвячено вивченню польської
мови. Через те, що учасники володіли польською мовою на різних рівнях, було
10
запроваджено систему занять у групах відповідно до рівня знань. Досвідчені
професійні викладачі робили цікавим та інформативним кожне заняття за
допомогою свого завзяття й прекрасного почуття гумору. Безперечно,
рівень володіння польською мовою значно покращився у всіх учасників
програми в результаті таких продуманих курсів. Також можна відзначити й
заняття зі співів, де слухачі вивчали польські народні пісні, що
користуються чималим успіхом в учасників програми.
Інтенсивне вивчення польської мови значно допомогло мені покращити
свій рівень володіння нею, що, у свою чергу, полегшило опанування науковими
матеріалами польською мовою. Перебування у Літній школі у Жешувському
університеті я також використала для глибшого ознайомлення з
проблематикою дисертаційного дослідження, що лежить у площині
порівняння постсоціалістичного реформування сфери мас-медіа в Україні та
Польщі. У цьому мені допомогла прекрасна бібліотека навчального закладу,
яка має багату електронну базу та великий спектр науково-методичної
літератури. Також особисті бесіди з викладачами університету, такими як:
доктор гуманітарних наук С. Кринські, доктор А. Нєволак, доктор Дж.
Русін; бесіди присвячені проблемам регулювання польських мас-медіа, історії
та напрямків реформування засобів масової інформації, свободи ЗМІ в
Польщі та Україні. Такі консультації допомогли усвідомити нові аспекти
дослідження, розширити уявлення про зазначену проблему.
Варто підкреслити й чудову організацію не тільки навчальної
програми, й щоденного перебування учасників Літньої школи у Жешувському
університеті: забезпечення проживання у студентському гуртожитку,
розташованому
в
мальовничому
районі
міста
Жешув;
смачне
та
збалансоване триразове харчування у студентській їдальні. Запам’ятався й
великий навчальний комплекс університету, його просторі аудиторії, зручні
зони відпочинку, продумана система безпеки. Вражаючим є й місто Жешув з
його акуратним історичним центром. Організатори занять заохочували
учасників
до
активного
спілкування
зі
студентами
11
Жешувськогоуніверситету, адже таке спілкування й поза заняттями
приносить чималий досвід вивчення польської мови та культури, що є метою
Літньої школи.
Ще однією приємною частиною Літньої школи були екскурсії,
організовані Жешувським університетом, до королівського міста Краків,
всесвітньо відомого курорту Закопане у Карпатах та високогірного озера
Морське Око у горах Татри. У Кракові ми відвідали королівський замок
Вавель із костьолом, де поховані королі та відомі діячі Польщі, також
спустилися у печери дракона під замком; прогулялися головною площею
міста, милуючись чудовими краєвидами торгових рядів Сукеніце, оглянули
Маріацький костьол, погодували голубів та послухали сумну гру трубача з
міської вежі. У Карпатах і Татрах піднімалися на гірські вершини та
насолоджувалися красою ландшафтів: бурхливими річками, зеленими лісами,
водоспадами та озерами; раділи влітку снігу, що покривав вершини гір.
Окрім того, перлиною всіх екскурсій стали відвідини дерев’яної церкви Папи
Римського Івана Павла II поблизу м. Закопане.
Перебування в Літній школі польської мови та культури, організоване
Жешувським університетом, неодмінно запам’ятається назавжди та
залишиться у серці кожного її учасника. Отриманий безцінний досвід у
вивченні
польської мови, культури, традицій використовуватиметься
випускниками Літньої школи для поширення знань про Польщу, а також для
міжкультурного й наукового співробітництва між Республікою Польща та
іншими країнами. Прикладом такого співробітництва є партнерські
відносини між Україною та Польщею, в тому числі й плідна співпраця між
Жешувським університетом імені королеви Ядвіги та Чорноморським
державним університетом імені Петра Могили.
12
«Поляки на півдні України: історія та
сьогодення».Видання здійсненеу 2-х томах:
Вид-во МДГУ
Жешув–Київ-Миколаїв:
ім. П. Могили, 2008. Том 1. – 328 с., Том 2. – 264 с.
Дослідження присвячене пам’яті відомого польського політика,
громадського і культурно-освітнього діяча ЄжиГедройця.
До підготовки видання залучено українських і польських науковців та
громадських діячів.
До складу редакційної колегії увійшли:
Співголови редакційної колегії:
Ніколаєнко С.М. –Міністр освіти і науки України (2005-2007 рр.),
голова Громадської ради освітян і науковців України, доктор педагогічних
наук, професор.
Клименко Л.П. – доктор технічних наук, професор, ректор ЧДУ імені
Петра Могили.
13
БонусякВладімір – доктор історії, професор, ректор Жешувського
університету імені Королеви Ядвіги.
Михальченко М.І. – член-кореспондент Національної академії наук
України, доктор філософських наук, професор, Президент Української
академії політичних наук (м. Київ).
Заступники співголів редакційної колегії:
Багмет М.О. – доктор історичних наук, професор, проректор ЧДУ імені
Петра Могили.
Панченко П.П. - доктор історичних наук, професор, віце-президент
Української академії історичних наук (м. Київ).
Саган Станіслав – доктор з права, професор, віце-ректорЖешувського
університету імені Королеви Ядвіги.
Відповідальний секретар редакційної колегії:
Котляр Ю.В. - доктор історичних наук, професор ЧДУ імені Петра
Могили.
Члени редакційної колегії:
Бабак О.І. – кандидат історичних наук, доцент (м. Херсон).
Бажан О.В. - заступник директора Центрального державного архіву
громадських об’єднань України (м. Київ).
Білоусова Л.Г. – заступник директора Державного архіву Одеської
області.
Войтонь Реґіна – магістр з польської та слов’янської філології
(м. Катовіце, Республіка Польща).
ГнатюкОля – професор, радник зі справ культури і науки в посольстві
Республіки Польща в Україні.
14
Євтушенко О.Н. – доктор політичних наук,професор кафедри
державної служби Інституту державного управління ЧДУ імені Петра
Могили.
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор ЧДУ імені Петра
Могили.
Кушнір В.Г. – кандидат історичних наук, доцент (м. Одеса).
Левченко Л.Л. - кандидат історичних наук, директор Державного
архіву Миколаївської області.
Ляпіна Л.А. – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра
Могили.
Маковська Н.В. – кандидат історичних наук, доцент, директор
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України
(м. Київ).
Мещанінов О.П. – доктор педагогічних наук, професор ЧДУ імені
Петра Могили.
Міронова І.С. – кандидат історичних наук, доцент ЧДУ імені Петра
Могили.
Міхель Д.О. – начальник відділу зв’язків з громадськістюЧДУ імені
Петра Могили.
Музичук О.В. – директор Центрального державного історичного архіву
України (м. Київ).
Недзельський
Петро
–
професор
Щецинського
університету
(Республіка Польща).
Олійник О.В. – кандидат юридичних наук, начальник відділу
Міністерства освіти і науки України (м. Київ).
ОнухЄжи – директор Польського інституту, радник Посольства
Республіки Польща в Україні.
Пронкевич О.В. – доктор філологічних наук, професор, декан
інституту філології ЧДУ імені Петра Могили.
15
Селянська Л.Г. – голова Миколаївського польського культурнонаціонального товариства.
Семенченко Ф.Г. - кандидат політичних наук, доцент (м. Херсон).
Сінкевич Є.Г. – доктор історичних наук, професор ЧДУ імені Петра
Могили.
Соскін О.І. – кандидат економічних наук, професор (м. Київ).
Шевченко Н.В. - кандидат історичних наук, доцент ЧДУ імені Петра
Могили.
Шитюк М.М. - доктор історичних наук, професор Миколаївського
національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Рецензенти:
Падалка С.С. - доктор історичних наук, професор (м. Київ).
Сусоров В.Д. - доктор історичних наук, професор (м. Херсон).
Шкляж Й.М. - доктор історичних наук, професор (м. Миколаїв).
Передмову до книг підготував тодішній Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Польщі в Україні Яцек Ключковський.
Кошти на публікацію двохтомного видання виділив Польський уряд за
сприянням Посольства Республіки Польща в Україні.
У першому томі в 37 статях висвітлено яскраві сторінки появи на півдні
України польських поселенців та їх плідна діяльність до середини ХХ ст.
У другому томі міститься 16 статей, де розкрито внесок представників
польського етносу в розвиток України в кінці ХХ ст. на початку ХХІ ст. та
охоплює
питання
сучасності,
а
також
представлено
оригінальні
документи,отримані в Київських та ряді обласних державних архівах.
16
Науково-дослідний інститут полоністики
ЧДУ імені Петра Могили
7 листопада 2013 року в Чорноморському державному університеті
імені Петра Могили урочисто відкрито науково-дослідний інститут
полоністики. На презентації були консул з питань науки та культури
Генерального
Представництва
Республіки
Польща
в
Одесі
ПьотрЗібеннайхен, голова Миколаївського об’єднання товариства поляків
Єлизавета Селянська, викладачі і студенти університету.
Цього дня під керівництвом директора науково-дослідного інституту
полоністики
доктора
історичних
наук,
професора
Сінкевича
Є.Г.
продемонстровано здобутки у пізнанні польської мови, літератури, культури
та історії, а також окреслено нові завдання.
17
Положення про науково-дослідний інститут полоністики
Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
1. Загальна частина
1.1.
Положення розроблено відповідно до чинного законодавства
України. Воно є документом, що регламентує діяльність науково-дослідного
Інституту полоністики Чорноморського державного університету імені Петра
Могили (скорочено – Інститут полоністики).
Інститут полоністики є структурним підрозділом Чорноморського
державного університету імені Петра Могили без права юридичної особи.
Інститут полоністики у своїй діяльності повністю підпорядковується
ЧДУ імені Петра Могили. При цьому внутрішня документація Інституту
полоністики повинна мати відповідні узгоджувальні підписи посадових осіб
ЧДУ імені Петра Могили.
Інститут полоністики створено відповідно до рішення Вченої Ради
ЧДУ імені Петра Могили ( протокол № 1 від 16 січня 2009 р.).
1.2. Місцезнаходження Інституту полоністики: вул. 68 Десантників, 10
(корпус №3), м. Миколаїв, тел. 0512 765595.
1.3. Структурні підрозділи Інституту полоністики створюються
відповідно до законодавства та головних завдань діяльності цього підрозділу
наказом ректора ЧДУ імені Петра Могили за поданням директора Інституту
полоністики і погодженням з проректором із наукової роботи. Структурні
підрозділи Інституту полоністики функціонують згідно з окремими
положеннями, що розроблені Інститутом полоністики та за умови ухвали
18
вченою радою, обов'язковим затвердженням ректора ЧДУ імені Петра
Могили.
Структурні наукові підрозділи Інституту полоністики діють на основі
статуту ЧДУ імені Петра Могили, а також цього Положення. Вони
створюються наказом ректора і знаходяться в підпорядкуванні проректора з
наукової роботи ЧДУ імені Петра Могили.
2. Мета, напрями, завдання, права та обов’язки науково-дослідного
Інституту полоністики
2.1. Головним завданням НДІ полоністики є:
– здійснення досліджень з метою отримання нових наукових знань з
історії поляків півдня України, історії Польщі та українсько-польських
відносин;
– забезпечення
освітньої
діяльності,
що
включає
наукову,
культурну, методичну роботу;
– організація і проведення конференцій, симпозіумів тощо;
– здійснення наукової, творчої, мистецької та культурно-виховної
діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-культурного
розвитку держави.
2.2. Інститут полоністики відповідно до цих завдань має право:
– звертатися до керівництва університету з пропозиціями, клопотаннями з
питань, що входять до компетенції Інституту полоністики і не суперечать
чинному законодавству України, Статуту ЧДУ імені Петра Могили, цьому
Положенню;
– проводити видавничу діяльність в установленому порядку;
– брати участь у діяльності міжнародних освітніх організацій;
– подавати пропозиції адміністрації ЧДУ імені Петра Могили щодо
встановлення доплат і надбавок відповідно до кваліфікації, особистого
19
трудового внеску, стипендій та інших заохочувальних виплат згідно з
чинним законодавством;
– співпрацювати з підрозділами університету, іншими організаціями
України та зарубіжжя;
– мати необхідні технічні засоби, матеріали тощо;
– за погодженням із ректором ЧДУ імені Петра Могили запрошувати
провідних викладачів і вчених з інших регіонів України та з інших
країн до участі у наукових дослідженнях;
– з дозволу Міністерства освіти і науки України та в межах фонду оплати
праці визначати та вносити зміни до штатного розкладу наукового
персоналу та всіх інших категорій працівників Інституту полоністики;
– створювати, реорганізовувати (визначати та вносити зміни у структуру),
ліквідовувати відділення, відділи тощо, які є структурними підрозділами
Інституту полоністики, згідно з чинним законодавством та Статутом ЧДУ
імені Петра Могили.
2.3. Інститут полоністики у своїй діяльності дотримується державних
стандартів освіти, фінансової, трудової дисципліни, дбає про соціальний
захист, належні умови праці, збереження майна, дотримання прав трудового
колективу, наукових
працівників, навчально-допоміжного персоналу,
відповідно до чинного законодавства України, Статуту ЧДУ імені Петра
Могили та цього Положення.
3. Організаційна структура Інституту полоністики
3.1. Структура НДІ полоністики визначається директором за погодженням
з проректором із наукової роботи ЧДУ, ухвалою вченої ради та
затверджується наказом ректора ЧДУ імені Петра Могили відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», положення про організацію наукової,
науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах 3 і 4 рівнів
акредитації та головних завдань діяльності Інституту полоністики.
20
3.2. Директор НДУ полоністики подає ректору ЧДУ імені Петра Могили
пропозиції
щодо
встановлення
штатів
у
межах
бюджетного
та
позабюджетного фінансування.
3.3. Основними структурними підрозділами є відділи, що обслуговують
наукові дослідження та забезпечують життєдіяльність Інституту полоністики.
3.4. Структурні підрозділи НДІ полоністики функціонують відповідно до
окремих положень, що розробляються згідно з чинним законодавством,
погоджуються з проректором університету із наукової роботи, ухвалою
вченої ради та затверджуються наказом ректора ЧДУ імені Петра Могили.
4. Управління Інститутом полоністики
4.1. Керівництво Інститутом полоністики здійснює його директор.
4.2. Директор Інституту полоністики призначається на посаду наказом
ректора ЧДУ імені Петра Могили у відповідності до результатів конкурсу.
Конкурс
на
заміщення
посади
директора
Інституту
полоністики
оголошується ректором університету кожні п’ять років. Ректор університету
приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора Інституту, які
відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», чинному
законодавству України і вносить кандидатури претендентів до вченої ради
ЧДУ імені Петра Могили.
Вчена Рада ЧДУ імені Петра Могили результатами голосування може
рекомендувати ректору на посаду директора Інституту полоністики
кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час
голосування. Кожний член вченої ради може голосувати лише за одну
кандидатуру. Ректор призначає на умовах контракту одну з рекомендованих
кандидатур.
Директор Інституту полоністики може бути звільнений з посади ректором
ЧДУ імені Петра Могили на підставах, визначених трудовим законодавством
21
а також за порушення Статуту університету, цього Положення та умов
контракту.
До обрання за конкурсом директора Інституту ректор ЧДУ імені Петра
Могили призначає на умовах контракту виконуючого обов’язки директора
Інституту полоністики на термін до проведення виборів, але не більше ніж на
два роки.
Директор керує Інститутом полоністики через систему лінійного та
функціонального управління, до якого входять заступник директора,
керівники та працівники інших структурних підрозділів.
4.3. Заступник директора, керівники та працівники інших структурних
підрозділів самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень і
несуть повну відповідальність за наслідки їхньої реалізації.
4.4. Порядок організації наукової діяльності в Інституті полоністики
визначений
чинним
законодавством,
нормативно-правовими
актами
Міністерства освіти і науки України, внутрішнім розпорядженням ЧДУ імені
Петра Могили та Законом України «Про наукову та науково-технічну
діяльність».
5. Права та обов’язки директора
5.1. Директор підпорядковується ректорові ЧДУ імені Петра Могили.
5.2. Директор Інституту полоністики несе повну відповідальність за
результати роботи Інституту.
5.3. Директор Інституту полоністики
- надає ректору ЧДУ імені Петра Могили на затвердження Положення про
Інститут, узгоджене з проректором з наукової роботи, зміни та доповнення до
нього після погодження з вченою радою університету;
- видає розпорядження з усіх напрямів діяльності Інституту полоністики
відповідно до цього положення;
22
- подає
ректору зміни до структури Інституту полоністики, погоджені з
проректором з наукової
роботи, штатний розклад Інституту, план
розміщення підрозділів;
- подає ректору університету попередньо узгоджені з проректором з наукової
роботи кандидатури заступника директора та завідувачів відділень;
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України,
Статуту університету, цього Положення;
-у межах
своїх повноважень вирішує питання діяльності Інституту
полоністики;
- здійснює безпосереднє управління діяльністю Інституту полоністики;
- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма
працівниками і структурними підрозділами Інституту полоністики, згідно
цього Положення;
- представляє Інститут полоністики у державних та інших
органах,
відповідає за результати його діяльності перед ректором університету;
- забезпечує і контролює охорону праці, дотримання законності та порядку;
- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
- забезпечує дотримання службової дисципліни;
- здійснює контроль за якістю науково-дослідної роботи за погодженням з
проректором з наукової роботи та ректором університету;
- затверджує функціональні обов’язки заступника директора, керівників і
співробітників підрозділів;
- створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження,
затверджує та подає їх на погодження ректору університету;
- затверджує функціональні обов’язки заступника директора, керівників і
співробітників підрозділів;
5.5 Директор видає розпорядження, що стосуються діяльності
Інституту полоністики. Вони
є обов’язковим для виконання
всіма
працівниками Інституту і можуть бути скасовані лише ректором ЧДУ імені
Петра Могили. Відповідно до цього Положення Директор Інституту може
23
делегувати частину своїх повноважень своєму заступнику та керівникам
структурних підрозділів.
5.6. Директор Інституту забезпечує:
- виконання договірних зобов'язань зі здійснення наукової діяльності;
- ефективність науково-дослідної роботи;
- розвиток міжнародної діяльності Інституту полоністики;
- захист інформації, що становить державну, службову та комерційну
таємницю;
- дотримання чинного законодавства.
5.7. Директор Інституту полоністики виступає з поточними звітами перед
проректором з наукової роботи та щорічним звітом перед вченою радою ЧДУ
імені Петра Могили про результати діяльності.
6. Фінансування і матеріальне забезпечення
6.1.Фінансування
Інституту
полоністики
здійснюється
за
рахунок
спеціальних коштів, отриманих від надання платних освітніх та наукових
послуг, коштів грантів та спонсорських внесків за наказом ректора
університету.
7. Інше
7.1.
Права
та
обов’язки
співробітників
Інституту
полоністики
визначаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту», положення
про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних
закладах 3 та 4 рівнів акредитації, чинного законодавства України, Статуту
університету.
7.2. Ліквідація та реорганізація Інституту полоністики здійснюється у
відповідності до чинного законодавства України.
24
7.3. Положення Інституту полоністики приймається на вченій раді
університету і затверджується ректором ЧДУ імені Петра Могили. Зміни і
доповнення до Положення приймаються вченою радою університету
(більшістю голосів), затверджується ректором університету.
Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідно до порядку, що
визначений у положенні про організацію наукової, науково-технічної
діяльності у вищих навчальних закладах 3 та 4 рівнів акредитації.
25
Польські гості в Чорноморському державному
університеті імені Петра Могили
Одним із пріоритетних напрямків міжнародної взаємодії університету є
багаторічна співпраця ЧДУ ім. Петра Могили з вищими навчальними
закладами Республіки Польща. Традиційним стало наукове співробітництво,
в рамках якого представники польської професорсько-викладацької еліти з
метою інтелектуального обміну та налагодження ефективної співпраці
відвідують ЧДУ ім. Петра Могили. У контексті польсько-української
взаємодії 5 грудня 2013 р. до ЧДУ імені Петра Могили прибули
представники Університету імені Адама Міцкевича в місті Познань:
ТадеушВаллас – д. політ. н., професор, декан факультету політичних наук та
журналістики, Анджей Стельмах – професор, заступник декана з питань
наукової роботи, глава Департаменту політичних систем Університету імені
Адама Міцкевича. У рамках візиту відбулася зустріч із ректором ЧДУ
Леонідом Клименком, проректором з наукової роботи Володимиром
Беглицею та главами департаментів. Важливі питання співпраці висвітлено
директором Інституту державного управління Володимиром Ємельяновим.
Зокрема, йшлося про обмін науково-практичним досвідом з польськими
колегами. Стратегічним питанням подальшого розвитку співпраці між ЧДУ
імені Петра Могили та Познанським університетом імені Адама Міцкевича є
обговорення видання трьох спільних монографій викладачів Інституту
державного управління, факультетів політичних та економічних наук.
Визначено план дій щодо реєстрації спільних наукових видань, що
сприятимуть обміну досвідом між українськими та польськими науковцями.
Актуальним є питання реалізації програми подвійних дипломів для
українських студентів, внаслідок чого обговорено формат співробітництва та
проблему узгодження навчальних планів між університетами. До дискусії
залучено
професорсько-викладацький
склад
Інституту
державного
26
управління й факультету політичних та економічних наук. На зустрічі
представників двох університетів окреслено план майбутньої співпраці та
реалізацію майбутніх важливих наукових проектів.
27
Партнерські польські відносини Інституту державного
управління
За роки існування Чорноморський державний університет імені Петра
Могили розгорнув масштабну міжнародну, насамперед євроінтеграційну
діяльність,
спрямовану
на
підвищення
якості
підготовки
майбутніх
спеціалістів і посилення авторитету університету за кордоном.
Сьогодні українсько-польські науково-освітні партнерські зв’язки
зосереджені на таких напрямах:
-
зміцнення контактів з представниками посольства Республіки
Польща в Україні і зокрема з Генеральним Консульством Республіки Польща
в Одесі;
-
співпраця з різними польськими навчальними закладами та
організаціями;
-
запрошення польських вчених, громадських діячів і політиків до
Миколаєва для творчих зустрічей із викладачами та студентами, задля
читання лекцій, проведення занять з вивчення польської мови й участі у
різнопланових науково-практичних і методичних конференціях, семінарах,
круглих столах та інших форумах;
-
залучення як миколаївських, так і польських аспірантів і
студентів до участі у чисельних міжнародних академічних програмах
взаємообміну,
проходженні
мовної
та
культурологічної
практики
й
стажування.
Надзвичайну активність і послідовність у розвитку партнерських відносин
досягли представники Інституту державного управління, що готує магістрів
за спеціальністю «Державна служба». Очолює цей підрозділ доктор наук з
державного управління, професор Ємельянов В.М. Саме за його ініціативою
підписано і успішно реалізується Договір про співробітництво між ЧДУ імені
Петра Могили та університетом імені Адама Міцкевича в м. Познань.
28
Результати співпраці науковців двох університетів сприяли збагаченню
науково-практичних знань відповідно до Болонської конвенції і відображено
у трьох спільних українсько-польських монографіях, а також у підготовчій
роботі щодо впровадження в практику програми реалізації вручення
подвійних дипломів як українським, так і польським студентам.
29
Прикладом ефективної українсько-польської діяльності стала 2009
року практика читання циклу лекцій доктором наук з державного управління,
доцентом Сорокою С. В. на тему історії й сьогодення ЄС та розвитку
євроінтеграційних
процесів
в
Україні
для
студентів
спеціальності
«Європейська інтеграція» факультету політичних наук і журналістики
університету імені Адама Міцкевича в Познані.
Саме доцент Світлана Сорока відзначає розвиток партнерських
відносин, наступним чином:
… Останнім часом посилено освітньо-науковий обмін студентів. Так, з
20 до 28 травня 2012 р. та з 22 травнядо 1 червня 2013 р. в рамках обміну,
студентийвикладачі
факультету
політології
та
журналістикиПознанськогоуніверситетуімені Адама Міцкевичаперебували у
Миколаєві вЧорноморському державному університетіімені Петра Могили. В
свою чергу з 5 до 15 жовтня 2012 р. відбувся науково-інтеграційний візит
студентів
факультету
політичних
наук
Чорноморського
державного
університету імені Петра Могили до університету імені Адама Міцкевича в
м. Познань. А з 1 до 9 липня 2013 р. слухачі Інституту державного
управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили
теж відвідали Познанський університет імені Адама Міцкевича. Під час
30
останнього перебування українські студенти мали можливість відвідати
СтароствоПовятове
в
м.
Гнєзно;
Маршалковське
управління
Великопольського воєводства в м. Познань, де відбулася зустрічіз
представниками відділу міжнародної співпраці, які розповіли про польський
досвід
відносно
реформування
системи
місцевого
самоврядування.
Миколаївські студенти також зустрілися з депутатом від Республіки Польща
в Європейському Парламенті АнджеємГжибом та депутатом Сейму
Республіки Польща ВальдомДжіковським.
Ще одним важливим напрямком співпраці стала безкоштовна
публікація статей у наукових збірниках як польського, так і українського
університетів.
31
Крім того, такі польські вчені як Анджей Стельмах (доктор політичних
наук, професор), ТадеушВаллас (доктор політичних наук, професор),
ЄжиБабяк (доктор політичних наук, професор) ввійшли до складу
редакційної
колегії
журналу
“PublicPolicyandEconomicDevelopment
:
scientificandproductionjournal”, що видається у Миколаєві, а науковці ЧДУ
імені Петра Могили стали членами редакційної колегії польського журналу,
зокрема, доктор наук з державного управління, професор Ємельянов В.М.
поповнив
склад
редакційної
колегії
журналу
“Środkowoeuropejskiestudiapolityczne”.
Завжди цікаві дискусії розгортаються між українськими й польськими
колегами під час міжнародних науково-практичних конференцій, що
відбуваються
в Криму (м. Ялта іСевастополь) під назвою «Ольвійський
форум», а в м. Слубіце (Республіка Польща) під назвою «Європа ХХІ
століття».
Варто відзначити і те, що представники Інституту державного
управління
часто
є
переможцями
Стипендіальної
програми
імені
32
ЛейнаКіркланда Так, СорокаС.В.за даною програмою проходила стажування
у 2008-2009 рр. в університеті імені Адама Міцкевича в м. Познань; кандидат
наук з державного управління МатяжС.В. –в 2009-2010 рр. в університеті
Марії Кюрі-Склодовської в м. Любліні, аспіранткаДонченко Т.О. у 2011-2012
рр. проходила практику у вищеназваному університеті м. Любліна.
Крім того, Матяж С.В. у травні-червні 2010 р. здійснювала стажування
у Департаменті меценатства Міністерства культури і народної спадщини
Республіки Польща, де ознайомилася із системою виконавчої влади. Цього ж
року вона відвідала відділ європейських фундацій Міськвиконкому (Уряд
міста) м. Любліна, а також переймала досвід щодо корпоративної соціальної
відповідальності у громадській організації «Академія розвитку філантропії в
Польщі». Тоді ж вона отримала диплом 10 Ювілейної східноїЛітньої школи
Варшавського університету.
З 02 квітня до 29 червня 2011 р. Матяж С.В. перебувала на стажуванні в
Парламенті Республіки Польща в рамках Міжнародної парламентської
програми. Під час даного стажування вона брала участь у засіданнях таких
парламентських комітетів: Комітет у справах національних і етнічних
меншин, Комітет з питань навколишнього середовища, природних ресурсів
та лісового господарства; Комітет у справах Європейського Союзу, Комітет з
33
питань сільського господарства та розвитку села, Комітет з питань соціальної
та сімейної політики, Комітет з економічних питань, Комітет з питань
місцевого самоврядування і регіональної політики. 2012 рокуїй вдалося
взятиучасть у роботі II Конгресі українців у Польщі (м. Пшемишль), що
відбувався з нагоди 65-ї річниці операції «Вісла» (1947 р.) та у виїзному
засіданні Комітету у справах національних і етнічних меншин Поморського
воєводства (м. Кощежина, м. Вєжици), під час якого йшлося про проблеми
кашубської культури та освіти.
34
Магістр державного управління, аспірант Донченко Т.О.,отримавши
грант
на
стипендії
польсько-американської
комісії
Фулбрайтаім.
Л.
Кіркландау 2011-2012 рр., навчалася та мала змогузахистити диплом з
відзнакою в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) на
тему:«Деякі
безробіттю
аспекти
політики
на
зайнятості
та
протидія
прикладі
молодіжному
Польщі»
(«Wybraneaspektypolitykizatrudnieniaiprzeciwdziałaniabezrobociumłodzieżynapr
zykładziePolski»). На базі цього університету аспірантка під керівництвом
доктора М. Гвозди провела соціологічне дослідженняпід назвою: «Думки
молоді щодо ринку праці та проблем безробіття».
Крім того, Донченко Т. О. пройшла стажування у травні 2012 р.у
Воєводському центрі зайнятості в місті Люблін, а в червні 2012 р. –
стажування в Міністерстві праці і соціальної політики Республіки Польща.
Вона також ознайомилась із практичним досвідом в Європейському центрі
навчання та виховання молоді в м. Розкошах Республіки Польща, а у червні
2012 р. – в Бюро кар’єри вищої державної школи імені Яна Павла ІІ (м. Біла
Подляска).
35
Нещодавно, у 2013 р. аспіранткаПалагнюк О.В. взяла участь у Літній
школі «Європейський Союз та політика Європейського добросусідства»,
заняття якої проводилися у Коледжі Європи (м. Варшава). У Літній школі
актуальними були питання взаємодії та співпраці країн Європейського Союзу
в сучасних соціально-економічних умовах та в період трансформацій.
Є й інші цікаві українсько-польські напрацювання. Так, завідувач
кафедри державної політики та менеджменту, проректор університету,
доктор історичних наук, професор Багмет М.О. разом із деканом факультету
соціології, кандидатом політичних наук, доцентом Ляпіною Л.А. перебували
на підготовчих курсах в Кракові, організованих Фундацією Інституту
Стратегічних студій в якості заходів щодо підвищення обізнаності
громадянського
суспільства
України
відносно
європейської
та
євроатлантичної інтеграції.
36
Крім того, професор Багмет М.О. в жовтні 2013 р. перебував у Любліні
на ІІІ Конгресі ініціатив Східної Європи, рішення якого спонукали як
підготовку даного буклета, так і розгляду питань відносно підписання Угоди
про партнерство між містами Люблін і Миколаїв та підготовки конкурсних
проектів від ЧДУ ім. Петра Могили до наступного IVКонгресу ініціатив
Східної Європи, проведення якого передбачено у жовтні 2014 р. у Любліні.
37
Українсько-польські зв’язки інших підрозділів
Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили всі
підрозділи тією чи іншою мірою мають дружні взаємовідносини з вищими
навчальними закладами та різними організаціями Республіки Польща.
Координує таку діяльність проректор з наукової роботи, доктор наук з
державного управління, доцент Беглиця В.П.
Особливу
увагу
українсько-польським
взаєминам
приділяють
працівники відділу міжнародних зв’язків (керівник – Іовчева А.М.), науководослідної частини (керівник – кандидат технічних наук, доцент Андреєв В.І.),
навчально-методичного відділу (керівник – Калініченко В.І.), наукової
бібліотеки (керівник – Петроченко Г.М.), та редакційно-видавничого відділу
(керівник – Чорна Л.М.).
38
Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат економічних наук,
доцент Норд Г.Л. неодноразово здійснювала ефективні подорожі до
польських освітянських центрів Республіки Польща з метою налагодження
системи проходження освітянських практик.
Останнім часом активізовано українсько-польську роботу на факультеті
комп’ютерних наук (декан – кандидат технічних наук, доцент Гожий О.П.).
Керівник факультету особисто пройшов стажування та сертифікацію у Вищій
школі інформатики (м. Лодзь), підтримує відповідну спрямованість колег, а
також планує розгорнути діяльність щодо отримання як польськими, так і
українськими студентами подвійних дипломів. Наслідком такої роботи є
підписання у кінці 2013 року договору про співпрацю ЧДУ імені Петра
Могили з Люблінським політехнічним університетом.
39
Серед професорсько-викладацького складу факультету політичних наук
(декан – доктор політичних наук, професор Шевчук О.В.) особливою
активністю
щодо
розвитку
українсько-польських
відносин,
крім
представників Науково-дослідного інституту полоністики, відрізняються
члени кафедри політичних наук (завідувач – доктор політичних наук,
професор Іванов М.С.), кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики (завідувач – доктор історичних наук, професор Тригуб О.П.),
кафедри історії (завідувач – доктор історичних наук, професор – Котляр
Ю.В.), кафедри всесвітньої історії (завідувач – доктор історичних наук,
професор – Пронь С.В.).
Оригінальний досвід у розвитку українсько-польських відносин є у
кандидата історичних наук, доцента Пронь Т.М., якою захищено докторську
дисертацію на тему: «Міждержавний обмін територіями і населенням
СРСР/України й Польщі в 1944-1951 роках та його наслідки». Автор
опублікувала цікаву монографію та підготувала десятки статей, що
стосуються вищезгаданого питання. Крім того, доцент Пронь Т.М.
підтримує тісні зв’язки з Варшавським університетом, Поморською
академією
(м.
Слупськ),
Зеленогурським
університетом
та
іншими
польськими вищими навчальними закладами й установами.
40
2012 року студенти спеціальності "Міжнародні відносини" (факультет
політичних наук) здійснили подорож до Республіки Польща задля підтримки
студентських українсько-польських зв’язків.Мандрівка відбулася за сприяння
директора Інституту державного управління професора Ємельянова В.М. За
цією програмою відвідано Познанський університет ім. Адама Міцкевича.
Делегацію очолив викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики Погромський В.О.
Під час візиту студенти ознайомились з особливостями польського
законотворчого процесу, відвідавши Сейм Республіки Польща.
Окрім
цього,
проведено
зустріч
з
польськими
депутатами
Європарламенту, які розповіли про стан євроінтеграційних процесів в
Польщі, розкрили плюси та мінуси входження Республіки Польща до ЄС, а
також відповіли на різні запитання студентів.
41
Також в університеті ім. Адама Міцкевича Погромським В.О. проведено
лекції на тему: «Стан євроінтеграції України на сучасному етапі».
Цікаво й те, що у приміщенні міської управи м. Познань студентами
спеціальності "Міжнародні відносини" презентовано Миколаївську область.
Під час презентації розкрито інвестиційний потенціал нашого краю,
можливості Миколаївщини у якості туристичного та рекреаційного центру,
висвітлено наукові, освітні та виробничі здатності південного регіону
України.
Відвідування
Республіки
Польща
пройшло
на
високому
організаційному та науковому рівні. Студенти побували у музеях, наукових
закладах, поспілкувались зі своїми польськими ровесниками, відвідали
громадські та державні установи, поглибили знання з польської та
англійської мов.
У свою чергу, починаючи з 2012 р., студенти факультету політичних
наук Познанського університету імені Адама Міцкевича беруть участь у
Міжнародній науковій конференції молодих учених «Ольвійський форум»,
що традиційно відбувається наприкінці травня на узбережжі Чорного моря в
42
смт. Коблеве. Обмін досвідом, ідеями, розвиток дружніх відносин між
українськими та польськими студентами – головна мета таких заходів.
Польські студенти із задоволенням беруть участь у ділових іграх, секційних
засіданнях та різних навчальних семінарах.
Гідні уваги й напрацювання представників факультету економічних
наук. Студенти Кувардіна Валерія, Матвєєв Владислав, Фурман Альона,
Шевцова Ольга у вересні 2013 р. були запрошені в рамках проекту Фундації
Молодь-Освіта-Майбутнє
Програми
Національного
центру
культури
(Республіки Польщі) «Через мистецтво та мову до знань та дружби» на 8-й
Економічний форум молодих лідерів, що відбувся в м. Новий Сонч. На
форумі було 350 молодих лідерів із 42 країн світу, які обговорювали поточні
економічні, політичні та соціальні питання. Метою форуму є залучення
молоді до міжнародних обговорень, а також забезпечення можливості
студентським лідерам висловити власну позицію щодо глобальних проблем.
Студенти Веремейчик Андрій і Нетилько Анастасія у 2013 р. отримали
стипендії на навчання у Варшавському університеті з наук про життя
(WarsawUniversityofLifeSciences) за програмою ErasmusMundus і зараз
співпрацюють
з
університетом
щодо
нових
студентських
програм
стажування та обміну.
Разом з тим, студенти ДавідГутек та МарцинВойцик з Люблінського
університету імені Марії Кюрі-Склодовської в кінці вересня 2013 р.
проходили стажуваня у Чорноморському державному університеті імені
Петра Могили на факультеті політичних наук, де вивчали особливості
навчального процесу та налагодили дружні стосунки зі студентами
спеціальності «Економіка підприємства».
Професорсько-викладацький
склад
факультету
економічних
наук
активно бере участь у різноманітних заходах щодо українсько-польської
співпраці. Наприклад, викладачі Ляховець О.О., Бабкова-Пилипенко Н.П.,
43
Конєва Т.А. відвідали Міжнародну наукову конференцію «Європа ХХІ
століття», що відбулася у лютому 2013 р. у м. Слубіци (Польща) в
університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань). Крім того, здійснено
навчальні подорожі до м. Ополе з метою вивчення особливостей здобуття
вищої освіти для українських студентів.
Заслуговує на увагу й те, що представники факультету щороку
публікують наукові дослідження у польській збірці наукових праць
«Studiesofeconomicandsocialprocesses:
theEuropeanUnionintimeofcrisis»
(Ляховець О.О., Полєтаєв О.О., Черненок К.П., Прядко І.В., Конєву Т.А.,
Руденко Н.О.).
12 студентів юридичного факультету під керівництвом кандидата
юридичних наук Шведової Г.Л. відвідали м. Люблін на запрошення школи
українського права Католицького університету Іоанна Павла ІІ. Відвідувачі
ознайомилися зі структурою й умовами навчального процесу на юридичному
факультеті польського університету та заклали фундамент для подальшої
співпраці.
Організатором подорожі є завідувач кафедри історії та теорії держави і
права ЧДУ імені Петра Могили, кандидат юридичних наук, доцент Лісна І.С.
44
Окрім зустрічей із деканом та студентами юридичного факультету
Католицького університету в м. Любліні українська молодь познайомилася з
мером (Президентом) міста Люблін, представниками міської ради; студенти
відвідали пам’ятки культури в столиці Республіки Польща – Варшаві.
45
Останнім часом зміцнюється співпраця і викладачів еколого-медичного
факультету з польськими колегами. Плідною є робота кандидата технічних
наук Воскобойнікової Н.О. щодо налагодження зв’язків із науковцями
університету Миколи Коперника (м. Торунь) щодо спільного розроблення
відновлювальних джерел енергії для підвищення енергоефективності та
екологічної безпеки студентських кампусів (містечок).
З цією метою підготовлено Угоду про підписання контракту ЧДУ імені
Петра Могили (м. Миколаїв, Україна) з Університетом Миколи Коперника
(м. Торунь, Республіка Польща), створено робочу група щодо розроблення та
реалізації проекту. З української сторони цією проблемою успішно
займаються ректор університету, доктор технічних наук, професор Клименко
Л.П., доктор сільськогосподарських наук, професорГрабак Н. Х., кандидат
технічних наук Воскобойнікова Н.О., кандидат технічних наук, доцент
Андреєв В.І., кандидат технічних наук, доцент Кубов В.І., аспірант Зюляєв
Д.Д. та інші науковці.
46
Про
здобутки
ЧДУ
імені
Петра
Могили
щодо
використання
відновлювальних джерел енергії для підвищення енергоефективності та
екологічної безпеки університетських кампусів свідчать наукові дисертаційні
дослідження, 3 патенти України, експериментальні стенди, публікації, 30 з
яких опубліковано у зарубіжних, в тому числі і польських, виданнях.
47
Залучення представників ЧДУ імені Петра Могили до
роботи Миколаївського обласного товариства поляків
Активним залучення студентів та викладацького складу до роботи
Миколаївського обласного товариства поляків займається прес-секретар
університету Василь Фляк. Він постійно ініціює нові проекти, пов’язані з
Польщею, польською культурою і мовою. Головою Миколаївського
обласного товариства поляків є Єлизавета Селянська.
Василь Фляк активно сприяє залученню шкільної молоді до вивчення
польської мови, прикладом чого є гурткова робота та викладання польської
мови у Миколаївській загальноосвітній школі №1 імені Олега Ольжича та
популяризація польської мови серед студентства університету. За його
ініціативи студенти, які вивчають польську, взяли участь у телевізійній
програмі «Словник польсько@польський», за що отримав дві подарункові
книжки з автографом професора Яна Мьодка.
Він також займається перекладацькою діяльністю (здійснив переклади
роману і повісті польського письменника АнджеяСабковського). Виступає у
ролі перекладача, коли прибувають делегації поляків.
48
Василь Фляк систематично бере участь у міських і регіональних
заходах, присвячених знаменним датам польської історії, а також заохочує до
участі у них й представників польського етносу. Займається організацією
заходів й для гостей з польських осередків та посольства Республіки Польща
в Україні, польських політиків, громадських діячів, вчених і студентів. На
таких зустрічах, як, наприклад, з польським сенатором Станіславом Гогачем і
послом Євросоюзу в Україні Яном Томбіньськім, завжди порушує питання
існування на Миколаївщині людей, життя яких пов’язане з Польщею.
Велику увагу приділено налагодженню контактів між представниками
польської національної меншини та студентами і викладачами ЧДУ імені
Петра Могили. А також організовує для охочих відвідати рідну землю
подорожі до Республіки Польща. Про це детально й цікаво висвітлено у
циклі програм на радіо та телебаченні, водночас надруковано у місцевій
пресі, в газеті Миколаївського обласного товариства поляків «Kotwica».
49
Перелік українсько-польських проектів
для «Центру східних компетенцій»
(м. Люблін), що заплановано подати на
конкурси до IV Конгресу ініціатив
Східної Європи у жовтні 2014 року
50
1.
Проект щодо покращення результативності
науки та якості освіти
- Розроблення і реалізація інтегрованих українсько-польських навчальних
програм для отримання подвійних українсько-польських дипломів для
підготовки бакалаврів і магістрів у ЧДУ імені Петра Могили (Україна) і в
Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Складовської, Познанському
університеті
імені
Адама Міцкевича
та Лодзинській
Вищій
школі
інформатики (Республіка Польща) з таких напрямів підготовки: політологія,
соціологія, міжнародні відносини, економіка, системне програмування.
- Створення у вищезгаданих українсько-польських вищих навчальних
закладах Міжнародного студентського Центру соціополітичних досліджень.
- Розширення мережі польських навчальних закладів (Варшавський
університет, Яголонський університет у Кракові, Католицький університет
Іоанна Павла ІІ у Любліні, Жешувський університет імені королеви Ядвіги)
для українсько-польського стажування й обміну студентами та аспірантами
за програмами: ERASMUS та TEMPUS.
- Створення українсько-польських редакційних колегій із залученням
учених з інших країн для випуску спільної наукової продукції, що входить до
міжнародної науково-метричної бази різних спеціальностей.
-
Проведення
спільних
науково-практичних,
науково-методичних
конференцій, круглих столів, дискурсів, тренінгів та інших українськопольських і міжнародних форумів.
51
2. Проект покращення управління та публічного
адміністрування в регіонах
- Запровадження системного стажування студентів Інституту державного
управління ЧДУ імені Петра Могили і українських та польських державних
службовців в органах державної влади України та Республіки Польща
(зокрема м. Миколаєва, Любліна і Жешува).
Проведення підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та
допоміжно-методичного складу вищих навчальних закладів України та
Польщі.
52
3. Проект щодо соціальної ініціативи
- Створення за ініціативою ЧДУ імені Петра Могили разом із фахівцями
Торунського університету імені Миколи Коперника Українсько-польського
наукового
центру,
діяльність
якого
спрямована
на
використання
відновлювальних джерел енергії для підвищення енергоефективності та
екологічної безпеки студентських кампусів (містечок).
53
4. Проект щодо громадянського суспільства
- Імплементація польського досвіду для вирішення проблем гендерної
політики
з
метою
створення
у
Миколаєві
Спеціалізованого
мультинаціонального клубу.
54
5. Проект туристичного напряму
- Використання доробку адміністрації м. Любліна та інших польських
міст у створенні Миколаївського туристично-інформаційного центру (ТІЦ) з
метою наближення туристичної сфери до європейських стандартів.
55
6. Проект транскордонного співробітництва
- Залучення представників Миколаївського обласного товариства поляків,
підрозділів ЧДУ імені Петра Могили до Центру вивчення польської мови і
Науково-дослідного інституту полоністики з метою посилення діяльності
представників польського етносу у вивченні своєї історії, культури та
традицій. Підготовка та участь у мистецькому фестивалі у м. Люблін
(Польща).
56
Миколаївська міська рада
Гранатуров Ю.І. – секретар
в.о. Миколаївського міського голови.
Миколаївської
міської
ради,
Андрієнко Ю.Г. – перший заступник Миколаївського міського
голови.
Васюков Р.О. – заступник Миколаївського міського голови.
Шуліченко Т.В. - начальник управління економіки та інвестицій
Миколаївської міської ради.
Загороднюк В.В. – член виконавчого комітету.
Чорноморський державний університет
імені Петра Могили
Клименко Л.П. – ректор університету, доктор технічних наук,
професор.
Беглиця В.П. – проректор, доктор наук з державного управління,
доцент.
Багмет М.О. – проректор, доктор історичних наук, професор.
Ємельянов В.М. – директор Інституту державного управління,
доктор наук з державного управління, професор.
Пронкевич О.В. – директор Інституту філології, доктор філологічних
наук, професор.
Сорока С.В. – доктор наук з державного управління, доцент.
Матяж С.В. – кандидат наук з державного управління.
Фляк В.Ф. – прес-секретар університету.
Матеріал підготовлено за участіСелянськоїЄ.Г. – голови Миколаївського
об’єднання товариства поляків.
Відповідальні за випуск: Багмет М.О., Гуцалова М.В., Загороднюк В.В., Фляк В.Ф.
Літературний редактор: кандидат філологічних наук, доцент Жвава О.А.
57
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа