close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема 25. Особливості землевпорядкування в районах розвинутої ерозії
ґрунтів
План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:
5.1.1. Поняття про види ерозії та форми їх виявлення. Завдання щодо боротьби з ерозією
ґрунтів.
5.1.2. Протиерозійна організація території в районах з вітровою та водною ерозією ґрунтів.
5.1.3. Схеми і проекти протиерозійних заходів.
1.
Ерозія ґрунтів – це відокремлення і переміщення верхніх найродючіших шарів ґрунту з
одного місця на інше під впливом води або вітру.
Процес водної ерозії складається із трьох етапів:
– відокремлення часточок ґрунту;
– перенесення ґрунту – рух часточок ґрунту від місця ерозії;
– відкладання часточок ґрунту в новому місці.
Існують різні пропозиції щодо класифікації протиерозійних прийомів та заходів, але
найбільш поширеним є поєднання усіх протиерозійних заходів у чотири групи:
організаційно-господарські, агромеліоративні, лісомеліоративні та гідромеліоративні.
2.
Головним завданням протиерозійної організації території є раціональне розміщення
складових комплексу з органічним їх ув’язуванням між собою з природними умовами і
характером використання кожної конкретної земельної ділянки.
Протиерозійну організацію території здійснюють у послідовності:
– розподіл земельних фондів за інтенсивністю використання;
– розміщення водорегулювальних смуг, посилених канавою і валом дорогою, на межах
переходу одного фонду в інший;
– організація сівозмін на виділених фондах.
Під час розробки проектів внутрігосподарського землевпорядкування з комплексом
протиерозійних заходів враховують:
– спеціалізацію господарства і перспективу структури посівних площ.
– визначення лінійних рубежів.
– раціональний склад і розподіл земельних угідь
– раціональне використання сильно-еродованих ґрунтів.
– раціональне проектування полів.
Контурно-меліоративна організація території проектується в межах землекористування
господарств різних форм власності (акціонерних товариств, державних підприємств,
фермерських господарств) з урахуванням організації території прилеглих землекористувань,
які мають сумісні єдині водозбірні площі басейнів невеликих річок, балок і малих
водозборів.
3.
Проекти землеустрою, що забезпечують комплекс протиерозійних заходів
розробляються
для
ефективного
ведення
сільськогосподарського
виробництва,
раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного
середовища і покращення природних ландшафтів.
Робота під час виконання таких проектів включає:
– підготовчі роботи;
– розробку проектів;
– оформлення, розгляд і затвердження проектів;
– перенесення в натуру;
– авторський нагляд.
Особливість процесу підготовчих робіт є виготовлення картограми крутості схилів та
встановлення екологічної придатності ґрунтів
Гідротехнічні спорудження залежно від свого призначення поділяються на:
– водозатримувальні спорудження;
– водонаправляючі спорудження;
– водоскидні спорудження.
Залежно від застосовуваного будівельного матеріалу гідротехнічні спорудження
поділяють на:
– земляні;
– побудовані з місцевих будівельних матеріалів (каменю, цегли, деревини);
– бетонні й залізобетонні.
При проектуванні споруджень варто обмежувати, по можливості, застосування дорогих
споруджень, віддаючи перевагу найпростішим спорудженням які, не потребують дорогих
будівельних матеріалів.
Водозатримувальні вали-канави – це лінійні виїмково-насипні спорудження.
Вали-тераси – один з видів водозатримувальних протиерозійних споруджень.
Застосовуються вони на орних і пасовищних площах. Розташовують їх у напрямку
горизонталей, вони служать для повної затримки стоку.
Мікролимани служать для регулювання й комплексного використання поверхневого
стоку, а також припинення ерозійних процесів.
Влаштовують їх по границях полів сівозмін і інших виробничих ділянок, пересічених
балками, шляхом створення валів, сполучених з дорогами. Сполучення мікролиманів і валівтерас у полі сприяє більш рівномірному зволоженню водозбірної площі й одночасному
дозріванню врожаю.
Водонаправляючі вали – є одним з видів водонаправляючиx протиерозійних
гідротехнічних споруджень, призначених для збору й відводу поверхневого стоку
атмосферних опадів і вихідних на поверхню ґрунтових вод. Відведені цими валами води,
направляються до водозатримувальних споруджень та до водоскидних споруджень.
Нагірні канави – є одним з водонаправляючих протиерозійних гідротехнічних
споруджень. Влаштовуються для збору й відводу поверхневого стоку атмосферних опадів і
вихідних на поверхню ґрунтових вод.
Вали й канави-розпилювачі – різновид водонаправляючих протиерозійних
гідротехнічних споруджень, застосовуваних для розосередження концентрованих потоків,
що збираються по дну балок, доріг.
Протиерозійні ставки створюються з метою затримки стоку зливових і талих вод,
що викликають ерозійні процеси на нижче розташованих ділянках. Ставки можуть
розташовуватися у вигляді одиночних ставків або каскаду їх. Затриманий стік
використається для зрошення прилеглих земель.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа