close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
2 лютого 2015 року
№ 38
Про надання дозволу на зарахування
на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації
за курс початкової, базової
та повної загальної середньої освіти
у 2014/2015 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008
№ 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за
№498/15189 та п.7 Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842 (із змінами, внесеними
згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 845,
від 21.12.2009 № 1151, від 23.11.2010 № 1116), з метою забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Надати дозвіл на зарахування на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за курс
базової загальної середньої освіти неповнолітнім громадянам, які не
завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої
освіти та мають бажання прискорено опанувати навчальний матеріал
відповідного классу(додаток до наказу №1)
2. Надати дозвіл на зарахування на навчання за екстернатною формою,
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за курс
повної загальної середньої освіти неповнолітнім громадянам, які не
завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої
освіти та мають бажання прискорено опанувати навчальний матеріал
відповідного класу(додаток №2)
3. Головному спеціалісту відділу освіти ( Кодберг).
3.1. Встановити контроль за дотриманням термінів прийому заяв від
громадян стосовно проходження екстернату.
До 01.03.2015
3.2.Підготувати :
- списки екстернів, які подали заяви на проведення річного оцінювання
навчальних досягнень
До 05.03.2015
- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної
підсумкової атестації
До 01.05.2015
- списки екстернів, які пройшли державну підсумкову атестацію
До 15.06.2015
3.3. Забезпечити своєчасне подання до Державного
підприємства
«Інфоресурс» анкет і замовлення на виготовлення екстернам документів про
базову та повну загальну середню освіту
До 01.05.2015
4. Керівникам навчально-виховних закладів.:
4.1. Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження
екстернату виключно у нормативно встановлені терміни. Зарахування на
проходження екстернату здійснювати за погодженням з відділом освіти.
4.2. Забезпечити ведення у загальноосвітньому навчальному закладі
відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на
навчання екстерном, списки екстернів, розклади проведення консультацій з
предметів, державної підсумкової атестації, протоколи проведення державної
підсумкової атестації з базових навчальних дисциплін, класні журнали з
обліком результатів державної підсумкової атестації екстернів).
4.3. Здійснювати зарахування екстернів до складу учнів школи та до
алфавітної книги. Видавати наказ про зарахування учнів-екстернів окремо на
кожного з них та вносити до книги обліку руху учнів.
4.4. Проведення річного оцінювання за курс базової та повної
загальної середньої освіти здійснювати виключно у письмовій формі з усіх
предметів інваріантної складової робочого навчального плану.
4.5. Забезпечити збереження контрольних (письмових) робіт річного
оцінювання протягом одного року після їх проведення, а протоколів
проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації –
постійно.
4.6. Допускати до проходження державної підсумкової атестації всіх
учнів, незалежно від того, які бали вони отримали за результатами річного
оцінювання.
4.7. Здійснювати державну підсумкову атестацію учнів-екстернів за
курс базової та повної загальної середньої освіти виключно з тих предметів,
що визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України.
5. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти (Гужва).
здійснювати оплату вчителям згідно з чинними нормативними документами.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста
відділу освіти Кодберг Л. В.
Начальник відділу освіти
Виконавець:
Кодберг Л.В.
В.Д.Баца
Завізовано:
Куделя Т.О.
Надіслано:
закладам освіти-7
до справи-1
Додаток №1
до наказу від 02.02.2015№38
Список громадян
для зарахування на навчання за екстернатною формою, проходження річного оцінювання
та державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти
№
Прізвище, ім`я,
Дата
Освіта
На який документ
Базовий навчальний
з/п
по батькові
народженн
буде проводитись
заклад
я
екстернат
1
Федоркін
10.03.
8 клас
Свідоцтво про
Вільненська ЗОШ ІАртем
2000
базову середню
ІІІст.
Андрійович
освіту
2
Кучко
30.05.
8
Свідоцтво про
Волноваська ЗОШ ІІван
2000
клас
базову середню
ІІІст. №2
Олександрович
освіту
Додаток №2
до наказу від 02.02.2015 №38
Список громадян
для зарахування на навчання за екстернатною формою, проходження річного оцінювання
та державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти
№
з/п
Прізвище, ім`я, по
батькові
1
Черткова
Світлана
Сергіївна
Найденко Гліб
Володимирович
2
3
4
5
6
7.
Добровольський
Сергій
Михайлович
Ковальова
Катерина
Іллівна
Лупинос
Аліна
Геннадіївна
Санін
Артем
Миколайович
Шаргородська
Анастасія
Олександрівна
Дата
народжен
ня
28.05
1998
Освіта
10
клас
23.01.
1998
10 клас
13.03.
1998
10 клас
16.10.
1998
10 клас
13.04.
1998
10 клас
11.03.
1998
10 клас
23.08
1997
10 клас
На який документ
буде проводитись
екстернат
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
Базовий навчальний
заклад
Волноваська ЗОШ ІІІІст. №2
Прохорівська ЗОШ
І-ІІІст.
Волноваська ЗОШ
І-ІІІст . №7
Свободненська ЗОШ
1-111ст.
Оленівська ЗОШ ІІІІ ст.. №1
Оленівська ЗОШ ІІІІ ст.. №1
Волноваська ЗОШ ІІІІст. №2
8.
Сірий
Андрій
Олександрович
01.06.
1998
10 клас
атестат про повну
загальну середню
освіту
Волноваська ЗОШ ІІІІст. №2
9.
Бичков
Олексій
Сергійович
Паршута
Микита
Сергійович
04.11.
1997
10 клас
Волноваська ЗОШ ІІІІст. №2
15.12.
1998
10 клас
атестат про повну
загальну середню
освіту
атестат про повну
загальну середню
освіту
10
Начальник відділу освіти
Волноваська ЗОШ ІІІІст. №2
В.Д.Баца
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа