close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО
РАЙОНУ
УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАКАЗ
№ 251
26.12.2014
Про надання дозволу на переведення на
екстернатну форму навчання Алана
Мартінеса Боцієва, учня 1-А класу
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №41 Харківської міської ради
Харківської області
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до
законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освітив щодо
організації навчально-виховного процесу», відповідно до Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положення про екстернат у
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 19.05.2008 № 43 та п. 7 Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №
94 зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України
№ 1151 від 21.12.2009, на підставі дозволу Департаменту освіти Харківської
міської ради від 26.12.2014 №3378/02-20/14 про переведення на екстернатну
форму навчання
учня 1-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області Алана Мартінеса
Боцієва, який прискорено
опанував
відповідний навчальний
матеріал,
проходження ним річного оцінювання за 1-й клас, семестрового оцінювання за
І семестр 2-го класу до початку
ІІ семестру 2014/2015 навчального
року, на підставі заяви батьків учня наданих документів та з метою
забезпечення рівного доступу до якісної освіти
НАКАЗУЮ:
1.
Дозволити перевести на навчання за екстернатною формою учня
1-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Харківської
міської ради Харківської області Алана Мартінеса Боцієва, який прискорено
опанував відповідний навчальний матеріал.
2.
В.о. директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№41 Харківської міської ради Харківської області Гонському Є.В.:
2.1. Ознайомити екстерна, його батьків з Положенням про екстернат у
загальноосвітніх навчальних закладах, іншими нормативними документами,
програмами з навчальних предметів та порядком проведення атестації.
До 30.12.2014
2.2. Затвердити графік проведення консультацій.
До 30.12.2014
2.3. Погодити з управлінням освіти
адміністрації Червонозаводського
району Харківської міської ради і затвердити графік проведення атестації.
До 30.12.2014
2.4. Погодити з управлінням освіти адміністрації Червонозаводського
району Харківської міської ради і затвердити склад педагогічних працівників з
відповідною фаховою освітою, які будуть членами атестаційних комісій.
До 30.12.2014
2.5. Оцінювання навчальних досягнень здійснювати виключно відповідно
до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
20.08.2008 року № 755.
Постійно
3.
Завідувачу ЛКТО управління освіти Фесенко О.В. розмістити цей
наказ на сайті управління освіти.
До 30.12.204
4.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на
головного
спеціаліста управління освіти адміністрації Червонозаводського району
Харківської міської ради Дерев’янко Т.Є.
Начальник управління освіти
З наказом ознайомлені:
Дерев’янко Т.Є.
Гонський Є.В.
Фесенко О.В.
Дерев’янко Т.Є.
О.С.Нижник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа