close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Звіт
Державного архіву Полтавської області
про консультації з громадськістю у 2014 році
Питання (проект
рішення), яке
планується
винести на
обговорення
Проведення
засідання
підсумкової
колегії
держархіву
області
за участю
представників
Громадської ради
при Полтавській
облдержадміністр
ації та засобів
масової
інформації
Участь членів
Громадської ради
при Полтавській
облдержадміністр
ації
у роботі колегії
держархіву
області
та обговорення
пріоритетних
питань
розвитку архівної
справи в області
Забезпечення
проведення
роз'яснювальної
роботи
з питань,
пов'язаних з
розвитком
громадянського
суспільства
Відмітка про
виконання
Форма проведення консультацій
з громадськістю
Відповідальна
особа (контактні
дані – ПІБ,
телефони)
Засідання колегії На підсумкове засідання колегії
проведено
були запрошені представники
громадськості, які залучалися до
04.02.2014
обговорення питань (підсумки
діяльності архівних установ
області за 2013 рік та завдання на
2014 рік представлені на веб-сайті
державного архіву)
http://www. poltava.archives.gov.ua
Бігдан Олена
Анатоліївна,
начальник відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
Протягом року
члени
громадської
ради
запрошувалися
на засідання
колегії:
12.06.2014;
30.09.2014;
17.11.2014
Запрошені представники
громадськості залучалися для
публічного обговорення питань
Бігдан Олена
Анатоліївна,
начальник відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
Інформація (підготовлені статті,
участь у радіопередачах та
телепередачах, до єдиного дня
інформування, про видатні події в
Україні та ін.) постійно
висвітлювалася на веб-сайті
державного архіву
http://www. poltava.archives.gov.ua
Гудим Валентина
Володимирівна,
директор
т. 7-92-41; 2-94-95;
Пустовіт Тарас
Павлович, заступник
директора-начальник
відділу інформації та
використання
документів
т. 7-51-18;
Бігдан Олена
Анатоліївна,
начальник відділу
організаційної та
кадрової роботи
Протягом року
Висвітлення
діяльності
державного архіву
області у засобах
масової
інформації
Підготовка
проекту обласної
Програми
збереженості
документів
Національного
архівного фонду
на 2015 рік
Систематичне
наповнення та
постійне
оновлення
спеціальних
рубрик:
Протягом року
Підготовлено
проект рішення
обласної ради
про зміни та
доповнення до
Комплексної
програми
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства та
інформаційної
сфери в
Полтавській
області на 20132015 роки
(напрямок
„Забезпечення
збереженості
документів
Національного
архівного фонду
на 2014 рік”).
Проект
розміщено на
веб-сайті
державного
архіву у
листопаді 2014
року
Протягом року
Інформація про проведені
організаційно-масові заходи
(відкриття виставок, підготовка
статей, проведення „круглого
столу” та ін.), про проведення
засідань колегії, про участь у
радіопередачах та телепередачах,
участь у презентаціях та
конференціях, плановозвітнаінформація, робота із
зверненнями громадян та ін.
постійно висвітлювалась у засобах
масової інформації та на веб-сайті
державного архіву
http://www. poltava.archives.gov.ua
Обговорення проекту було подано
у рубриці „Галузеві програми” на
офіційому веб-сайті державного
архіву
http://www. poltava.archives.gov.ua
Зміни та доповнення до Комплексної
Програми затверджені рішенням
двадцять п’ятої сесії шостого
скликання Полтавської обласної ради
від 19.12.2014 подані на веб-сайті
державного архіву у рубриці
„Галузеві програми”
Протягом року постійно
наповнювалися рубрики
офіційного веб-сайту державного
архіву
http://www. poltava.archives.gov.ua
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
Пустовіт Тарас
Павлович, заступник
директора-начальник
відділу інформації та
використання
документів
т. 7-51-18;
Бігдан Олена
Анатоліївна,
начальник відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
Бігдан Олена
Анатоліївна,
начальник відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
Донских Вікторія
Сергіївна, головний
спеціаліст відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
Донских Вікторія
Сергіївна, головний
спеціаліст відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
“Звернення
громадян”,
“Інформуємо
громадськість”,
“Доступ до
публічної
інформації” та ін.
офіційного вебсайту Державного
архіву
Полтавської
області
Організація та
проведення
документальних
виставок
e-mail:
[email protected]
Протягом року
1.Протягом року відкрито 11
виставок, проведено 1 засідання
„круглого стлу” до дня місцевого
самоврядування, презентовано
буклет до 70-річчя визволення
України від фашистських
загарбників. На заходах були
присутні члени
Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, члени Ради
ветеранів, представники засобів
масової інформації, громадськість,
студенти та учні м. Полтави та ін.
Інформація про заплановані та
проведені заходи
оприлюднювалася на веб-сайті
державного архіву у рубриці
„Анонси”, „Новини”.
2. Підготовлено 12 он-лайн
виставок, які були подані на
офіційному веб-сайті державного
архіву
http://www. poltava.archives.gov.ua
Гудим Валентина
Володимирівна,
директор
т. 7-92-41; 2-94-95;
Пустовіт Тарас
Павлович, заступник
директора-начальник
відділу інформації та
використання
документів
т. 7-51-18;
Бігдан Олена
Анатоліївна,
начальник відділу
організаційної та
кадрової роботи
т. 7-36-65
e-mail:
[email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа