close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про надання дозволу на складання
Проектів землеустрою щодо організації території
земельних часток (паїв) в межах
території Лисогірської сільської ради
Розглянувши заяви громадян (власників сертифікатів) про передачу їм у
власність земельних часток (паїв) в натурі згідно з отриманими сертифікатами
на право на земельну частку (пай), на виконання Указу Президента України від
03.12.1999 року № 1529/99 “Про невідкладні заходи щодо реформування
аграрного сектора економіки”,
відповідно до пунктів 1, 7 статті 119
Конституції України, керуючись статтями 17, 81, 116, 118 та пунктом 12
розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, відповідно до
пунктів 1, 7 статті 2, пункту 7 статті 13, частини першої статті 41 Закону
України “Про місцеві державні адміністрації”:
1. Надати дозвіл на складання Проектів землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв) в межах території Лисогірської сільської ради
громадянам згідно з додатком.
2. Громадянам, зазначеним у додатку, в місячний термін замовити в
землевпорядній організації розробку Проектів землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв).
3. Розроблені Проекти
встановленому порядку.
подати
для
розгляду
та
затвердження
у
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Цвігуна Л.А.
Голова райдержадміністрації
В.М.Михнюк
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 21.03.07. №82-р
СПИСОК
громадян, які подали заяви на передачу їм у власність земельних часток
(паїв) в межах території Лисогірської сільської ради
КСП ім. Ілліча
№
п/п
1
1
2
3
4
Прізвище, ім’я, по батькові
2
Цап Володимир Миколайович
Ніколаєв Василь Павлович
Гавва Лілія Сергіївна
Понятовський Іван Миколайович
Керівник апарату
райдержадміністрації
Номер
сертифі
ката
3
0183914
0183912
0183911
0172777
Площа земельної частки
(паю) в умовних
кадастрових гектарах
всього
в тому числі
рілля
4
5
4,417
4,417
4,417
4,417
4,417
4,417
4,417
4,417
В.А.Кабакчей
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа