close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про затвердження штатного розпису комунального
закладу Сумської обласної ради «Сумський ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою
імені І.Г. Харитоненка»
Для забезпечення функціонування комунального закладу Сумської
обласної ради “Сумський ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені І.Г. Харитоненка” та враховуючи специфіку діяльності
закладу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ”, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.
03.2007 р. №180 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2005 р. № 557, наказу Міністерства освіти Української РСР
від 29.08.1979 р. № 245 “Про типові штати загальноосвітніх шкіл-інтернатів”,
сумісного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і
науки України від 03.05.2006 р. № 243/344 “Про затвердження типових
нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів та військового ліцею”, Методичних рекомендацій із питань порядку
формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів від
19.06.2001р. № 1/9-234, доручення голови обласної державної адміністрації
від 05.11.2007 р. № 28 “Про поліпшення харчування, медичного
обслуговування та матеріального забезпечення учнів загальноосвітніх і
спеціальних шкіл-інтернатів області”, думки Департаменту військової освіти
та науки Міністерства оборони України, досвіду формування штатного
розпису п’яти ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою України,
обласна рада вирішила:
1. Затвердити штатний розпис комунального закладу Сумської обласної
ради «Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
І.Г. Харитоненка» (додається).
2. Головному фінансовому управлінню обласної державної
адміністрації (Цвинтарна В.О.) передбачити додаткові кошти на 2008 рік в
сумі 336469,51 грн. та наступні бюджетні періоди на фонд заробітної плати
згідно зі штатним розписом ліцею.
3. Начальнику комунального закладу Сумської обласної ради
«Сумський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І.Г.
Харитоненка» (Свідлов Ю.І.) за погодженням з управлінням освіти і науки
(Пшенична Л.В.) та головним фінансовим управлінням обласної державної
адміністрації (Цвинтарна В.О.) встановити розміри посадових окладів.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради з питань освіти, науки, культури та туризму; з питань
управління комунальною власністю та приватизації.
Голова
В.І.Шапошнік
Додаток
до рішення обласної ради
п’ятого скликання
від __________________
Штатний розпис
комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені І.Г. Харитоненка»
№
з/п
Назва структурного підрозділу
та посад
Кількість
штатних
посад
Підстава
1
2
3
6
А. Військовослужбовці
1.
2.
3.
4.
5.
Начальник ліцею
Ком. роти –ст. офіцер - вихователь
Ком. роти –ст. офіцер - вихователь
Ком взводу - офіцер - вихователь
Ком. взводу - офіцер - вихователь
1
1
1
1
1
Постанова КМ №717
Розпорядження
Голови ОДА
Б. Працівники
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Заст. нач. ліцею з навч. роботи
Заст. нач. ліцею з вих. роботи
Заст. нач. ліцею з МТЗ
Вчитель
Методист військових дисциплін
Керівник гуртка
Соціальний педагог
Психолог
Педагог - організатор
Вихователь
Комендант
Головний бухгалтер
Бухгалтер-касир
Лаборант
Завідувач бібліотеки
Бібліотекар
Зав. мед. частини - лікар-педіатр
Медична сестра
Дієтична сестра
Шеф – кухар
Зав. складом реч. та військ-техн.
майна
Секретар-друкарка
Юрисконсульт
Диригент-хормейстер
Постанова КМ №717
Розпорядження Голови ОДА
1
1
1
11,56
1
1
1
1
1
4,64
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
За нормами навантаження
На сесію
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
На сесію
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
На сесію
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
1
Погоджено з Упр.осв.і науки
1
1
1
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
На сесію
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Музикант
Помічник вихователя
Кухар
Підсобний робітник
Машиніст з прання
Кастелянка
Швачка
Взуттьовик
Технік з обсл. техн. зас. навчання
Художник-реставратор
Електромонтер
Столяр
Слюсар
Водій
Водій
Черговий ліцею
Охоронник
Двірник
Прибиральниця
Всього
12
2,28
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
4
3
1
10
91,98
На сесію
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
На сесію
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
Вводиться за наявністю транспорту
На сесію
За нормами Міністерства
Погоджено з Упр.осв.і науки
Погоджено з Упр.осв.і науки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа