close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«Майданчики освітніх послуг»
(зведена база даних про профільне навчання, пріоритетні напрямки позакласної
роботи, функціонування майданчиків інновацій, учнівських об’єднань за інтересами,
участь ЗНЗ у проектах)
№
з/п
Профілі
Назва школи
Напрямки
позакласної
роботи
«Майданчики
інновацій»
Учнівські клуби,
товариства
Участь в
проектах
Великомостівський освітній округ
1
Великомостівськ
ий НВК «ЗШ ІІІІ ст. – ліцей»
Економічний
Історикоправовий
Біологохімічний
2
Журналістика
Екологонатуралістичн
ий
Універсальний
Інформатизаці
я
ПЛАСТ
Універсальний
Шкільне
лісництво
Універсальний
Інформаційнотехнологічний
Історичне
краєзнавство
Двірцівський
НВК «ЗШ І-ІІІ
ст. – дитячий
садок»
4
Екологонатуралістичн
ий
Універсальний
Бутинська ЗШ ІІІІ ст.
3
Євроінтеграція
КІ «Закон і ми»,
«Здорове
майбутнє»
ІО «Ерудит»
ПО
«Молода
Просвіта»
Євроклуб «Діти
Європи»
Сучасний підхід до
організації роботи з
обдарованими дітьми.
Організація
роботи
учнівських товариств,
клубів.
Організація
роботи
Літньої
профільної школи для
учнів округу
Діяльність
«Школи
лідерів»
НП
«Відкритий
світ»
НТ «Біос»
КІ «Юні поети»
Використання методу
сліпого набору для
формування
комп’ютерної
грамотності учнів.
Навчання учнів основ
педагогіки та вікової
психології («Школа
майбутнього вчителя»)
ОП
«Школа
сприяння
здоров’ю»
ІО «Що? Де?
Коли?»
КІ «Джерельце»
ПО
«Молода
Просвіта»
КІ
«Юні
дослідники»
Державно-громадське
управління
КІ
«Козача
пристанчата»
Організація
міжкласних
факультативів
Реклинецька ЗШ
І-ІІІ ст.
5
6
Сілецька ЗШ ІІІІ ст.
Волсвинська
ЗШ І-ІІ ст.
Народознавств
о
7
Куличківська
ЗШ І-ІІ ст.
Народознавств
о
ПЛАСТ
8
Межирічанська
ЗШ І-ІІ ст.
Історичне
краєзнавство
Історичне
краєзнавство
9
Пристанська ЗШ
І-ІІ ст.
Використання
етнопедагогіки
у
навчально-виховному
процесі
Використання
етнопедагогіки
в
навчально-виховному
процесі
«Школа-родина»
роботи
Екологонатуралістичн
ий
Екологонатуралістичн
ий
10
Стремінська ЗШ
І ст.
11
Борівська ЗШ І
ст.
Белзький освітній округ
1
Белзька ЗШ І-ІІІ
ст.
Технологічний
(автосправа)
Історичне
краєзнавство
Музейна
КІ «Лада»
Організація позакласної
роботи
у
творчих,
інтелектуальних
справа
дитячих клубах.
Рейтингова
роботи
колективів.
2
Мурованська ЗШ
І-ІІІ ст.
3
4.
5
Острівський
НВК «ЗШ І-ІІІ
ст. – дитячий
садок»
Угнівська ЗШ ІІІІ ст.
Хлівчанська ЗШ
І-ІІІ ст.
Універсальний
Художньоестетичний
Екологонатуралістич
ний
НТ
«Зелена
планета»
ПО
«Молода
Просвіта»
Творче використання
інтерактивних
технологій навчання.
Технологічний
(автосправа)
Екологонатуралістич
ний
ІК
«Що?
Коли?»
Де?
Універсальний
Спортивнооздоровча
робота
Історичне
краєзнавство
ІК
«Що?
Коли?»
Де?
Організація наступності
у розвитку нахилів та
інтересів учнів через
активне використання
дитячого портфоліо
Використання
проектних технологій у
навчально-виховному
процесі
Універсальний
Шкільний
туризм
ПЛАСТ
НО
«Молода
просвіта»
НТ
«Юний
краєзнавець»
НТ «Пошук»
ТО «Літературна
студія «Зернятко»
Екологонатуралістич
ний
6
Борятинський
НВК «ЗШ І-ІІ ст.
– дитячий садок»
7
9
10
Дібровська ЗШ ІІІ ст.
Домашівська
ЗШ І-ІІ ст.
Карівська ЗШ ІІІ ст.
11
Низівська ЗШ ІІІ ст.
КІ «Світлиця»
Організація наступності
у розвитку нахилів та
інтересів учнів через
активне використання
дитячого портфоліо.
Шкільне
лісництво
КІ «Лісівники»
Шкільне
лісництво
Шкільне
лісництво
Музейна
справа
КІ
«Юні
дендрологи»
Використання
проектних технологій у
навчально-виховному
процесі
Педагогічне
проектування
Екологонатуралістич
ний
КІ
«Товариство
юних
друзів
природи»
КІ «Орхідея»
Навчання
за
технологією
проблемного навчання
Екологонатуралістич
ний
12
Себечівська ЗШ
І-ІІ ст.
13
Стаївська ЗШ ІІІ
ст.
ім.
О.Лещука
Музейна
справа
ІК
«Що?
Коли?»
Де?
ОП «Школа
сприяння
здоров’ю»
МП «Чиста
Балтика»
Використання
проектних технологій у
навчально-виховному
процесі та у методичній
роботі
Організація наступності
у розвитку нахилів та
інтересів учнів через
активне використання
дитячого портфоліо
Народознавчи
й
Ванівський НВК
«ЗШ І-ІІ ст. –
дитячий садок»
8
оцінка
класних
Державно-громадське
управління.
МП «Все це
дарі
Божі.
Християнські
цінності
та
соціальні
медіа»
МП «Чиста
Балтика»
«Школа-родина»
14
15
Піддубнівська
ЗШ І ст.
Цеблівська ЗШ І
ст.
Народознавчи
й
Моральноетичний
Екологонатуралістич
ний
Екологонатуралістич
ний
Народознавчи
й
16
17
Перемисловицьк
а ЗШ Іст.
Глухівський
НВК «ЗШ І ст. –
дитячий садок»
18
“Школа
гуманного
колективного
виховання»
(за
В.Сухомлинським )
Жужелянська
ЗШ І ст.
Тартаківський освітній округ
1
Тартаківський НВК
«ЗШ І-ІІІ ст. - ліцей»
2
Фізикоматематичн
ий
Спортивнооздоровча
робота
Журналістика
Універсаль
ний
Історичне
краєзнавство
Універсаль
ний
Туристичне
краєзнавство
Впровадження
елементів
артвиховання та арттерапії
Діяльність «Школи
лідерів»
Використання
проектних
технологій
у
навчальновиховному процесі
Удосконалення
форм
і
методів
профорієнтаційної
роботи в системі
наступності
розвитку дитини
Княжівська ЗШ І-ІІІ
ст.
3
Лучицький
НВК
«ЗШ І-ІІІ ст. –
дитячий садок»
4
Боб"ятинський НВК
«ЗШ І-ІІ ст. –
дитячий садок»
Спортивнооздоровча
робота
Історичне
краєзнавство
5
ОП
«Школа
сприяння
здоров’ю»
ТО «Соколи»
Горбківська ЗШ І-ІІ
ст.
6
7
8
Матівська ЗШ І-ІІ
ст.
Переспівська ЗШ І-ІІ
ст.
Спасівська ЗШ І-ІІ
ст.
9
10
Залижнянська ЗШ І
ст.
Романівський НВК
«ЗШ І ст. – дитячий
садок»
Екологонатуралістич
ний
Шкільне
лісництво
Шкільний
туризм
Декоративноприкладне
мистецтво
ОП
«Школа
сприяння
здоров’ю»
КІ
планета»
Творче
використання
інтерактивних
технологій навчання
«Школа-родина»
«Зелена
Використання
етнопедагогіки
в
навчальновиховному процесі
Екологонатуралістич
ний
Спортивнооздоровча
робота
Забузький освітній округ
1
Забузький НВК
«ЗШ ІІІ ст. ліцей»
Фізикоматематичний
Екологонатуралістичний
КІ
«Екологічний
клуб»
Інформаційнокомінікативна
спрямованість
ОП «Школа
сприяння
здоров’ю»
навчання
2
3
4
Ільковицький
НВК «ЗШ І-ІІІ
ст. – дитячий
садок»
Варязька ЗШ ІІІ
ст.
Перетіцька ЗШ ІІІІ ст.
5
Історичний
Журналістика
ПО
«Молода
Просвіта»
ІК
«Що?
Де?
Коли?»
Організація роботи
сучасного
інформаційнометодичного
центру.
Універсальний
Екологонатуралістичний
Євроінтеграція
Євроклуб
«Євростудія»
Портфоліо
особистих
досягнень учнів.
Створення
та
організація
артстудії
(студії
образотворчого
мистецтва).
Універсальний
Шкільне
лісництво
Художньоестетичний
Універсальний
Екологонатуралістичний
Туристичний
ТО «Студія Артклас»
КІ «Юні лісівники»,
«Первоцвіти»
Універсальний
Народознавство
НТ «Академік»
Савчинська ЗШ
І-ІІІ ст.
6
ПО
«Молода
Просвіта»
Використання
сучасної
технології
формування
творчої
особистості
Використання
сучасної
технології
формування
творчої
особистості
Навчання
учнів
основ педагогіки
та
вікової
психології
(«Школа
майбутнього
вчителя»)
Сучасні
форми
учнівського
самоврядування
серед молодших
школярів
Стенятинська
ЗШ І-ІІІ ст.
Універсальний
7
Екологонатуралістичний
КІ «Еко», «Юний
еколог»,
«Екологічна варта».
Хоробрівська
ЗШ І-ІІІ ст.
8
Войславицька
ЗШ І-ІІ ст.
Історичне
краєзнавство
Шкільний
туризм
9
ПО
«Молода
просвіта»
Телязька ЗШ І-ІІ
ст.
10
Тудорковицька
ЗШ І-ІІ ст.
Екологонатуралістичний
Екологонатуралістичний
11
Угринівська ЗШ
І-ІІ ст.
КІ «Юні екологи»
Використання
сучасної
технології
формування
творчої
особистості
Державногромадське
управління
Використання
етнопедагогіки в
навчальновиховному процесі
Державногромадське
управління
“Школа гуманного
колективного
виховання» ( за
В.Сухомлинським
)”
НП «Школа
майбутнього»
МП
«Чиста
Балтика»
НП
«Відкритий
світ»
МП
«Чиста
Балтика»
ОП
«Школа
сприяння
здоров’ю»
НП
«Відкритий
світ»
МП
«Чиста
Балтика»
Шкільне
лісництво
12
13
Ульвівський
НВК «ЗШ І-ІІ ст.
– дитячий садок»
Бояницька ЗШ І
ст.
НТ «Пошук»
Організація
наступності
у
розвитку нахилів
та інтересів учнів
через
активне
використання
дитячого
портфоліо
«Школа-родина»»
Екологонатуралістичний
Екологонатуралістичний
14
“Школа гуманного
колективного
виховання»(заВ.Су
хомлинським)”
Опільська ЗШ І
ст.
15
16
Суховільська
ЗШ І ст.
Скоморохівська
ЗШ І ст.
Художньоестетичний
Художньоестетичний
«Школа-родина»
Сокальський освітній округ
1
2
3
Сокальська
гімназія
О.Романіва
ім.
Сокальський
НВК «ЗШ І-ІІІ
ст.№ 2 – ліцей»
Сокальська СШ
І-ІІІст. №3
Української
філології
профіль
Математичний
профіль
Журналістика
Музейна справа
Наукове
товариство
гімназистів
Євроклуб
ІК
«Що?
Де?
Коли?»
ТО «Соколята»
КІ
«Правовий
клуб»
Інформаційнотехнологічний
Художньоестетичний
Біологохімічний
Біотехнологічний
Шкільний туризс
Інформатизація
НТ
«Юний
дослідник»
ПЛАСТ
Євроклуб
Іноземної
філології
Правий
Історикофілологічний
Євроінтеграція
Журналістика
ІК «Чомучки»
НТ «Єдісон»
Євроклуб «Разом
до Європи»
Клуб
інтересами
«Розумні
підприємці»
за
Сучасний підхід до
організації роботи з
обдарованими
дітьми. Системний
підхід
до
організації науководослідної роботи .
Портфоліо
особистих
досягнень учнів.
Активне
використання ІКТ у
навчальновиховному процесі
(NETшколи).
Інформаційнокомуніктивного
спрямування
навчання.
НП
«Відкритий
світ»
«Використання
іншомовного
портфоліо у роботі
з
обдарованими
учнями. Розвиток
сучасних
форм
самоврядування
серед
молодших
школярів.
Рейтингова система
оцінювання.
4
Сокальський
НВК «ЗШ І-ІІІ
ст. № 4 – ліцей»
Фізикоматематичний
Спортивний
Універсальний
Універсальний
5
Сокальська ЗШ
І-ІІІ ст. № 5
Євроінтеграція
Спортивнооздоровча робота
Правоосвітній
напрям
ІК
«Що?
Де?
Коли?»
КІ «Правознавець,
Моніторингова
діяльність у школі
як
інструмент
управління якістю
освіти. Організація
роботи
Літньої
профільної школи .
ВП
«Школа
сприяння
здоров’ю»
Створення
та
організація роботи
сучасного Центру
ОП «Школа
сприяння
здоров’ю»
НП
«Відкритий
світ»
6
Універсальний
Екологонатуралістичний
Універсальний
Географічний
Екологонатуралістичний
Української
філології
профіль
Екологонатуралістичний
Історичне
краєзнавство
Волицька ЗШ ІІІІ ст.
7
8
9
Жвирківська ЗШ
І-ІІІ ст.
Поторицька ЗШ
І-ІІІ ст.
Зубківський
НВК «ЗШ І ст. –
дитячий садок»
10
Комарівська ЗШ
І ст.
Умовні позначки:
КІ - клуб за інтересами
НТ- наукове товариство
ПО – просвітницька організація
ІК – інтелектуальний клуб
НП - Національний проект
ВП – Всеукраїнський проект
ОП - обласний проект
захисту
дитини.
прав
Впровадження
сучасних
форм
самоврядування
серед
молодших
школярів
Організація роботи
сучасної науководослідної ділянки
Використання
технології
критичного
мислення
у
навчальновиховному процесі
Екологонатуралістичний
Екологонатуралістичний
“Школа гуманного
колективного
виховання»
(за
В.Сухомлинським)
Екологонатуралістичний
Активне
використання
ігрових технологій
Завишенський
НВК «ЗШ І ст. –
дитячий садок»
11
«Клуб
юних
журналістів»
Євроклуб
«Планета»
ПО
«Молода
Просвіта»
НТ «Ерудит»
ІК
«Що?
Де?
Коли?»
КІ «Хочу і буду»,
«Сапфір»
ПО
«Молода
просвіта»
ІК
«Що?
Де?
Коли?»
КІ
«Екологічна
варта»
ТО
«Шкільний
кур’єр»
НТ «Промінь»
ІК
«Клуб
обдарованих
і
кмітливих»
ТО
«Мовознавець»,
«Природознавець»
МП «Все це
дарі
Божі.
Християнські
цінності
та
соціальні
медіа»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа