close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
на №
від
Голові Куп’янської районної ради
С. Черновій
Районна державна адміністрація просить Вас винести на чергову сесію
районної ради розгляд питання про затвердження Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Куп'янському районі на 2014-2015 роки.
Додаток: проект рішення.
Голова районної
державної адміністрації
Г. Ківшар
Куп’янська районна рада
______сесія______скликання
Рішення
від_____________2014 року
№ _______
Про затвердження Програми
сприяння розвитку громадянського
суспільства у Куп'янському
районі на 2014-2015 роки
Відповідно до вимог п. 16 ст. 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у
Куп'янському районі на 2014-2015 роки (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань районної ради (Дяченко М.О.)
Голова районної ради
С.Чернова
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Куп'янської районної ради
від ____ січня 2014 року
( _____ сесія VІ скликання)
ПРОГРАМА
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У КУП'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2014 - 2015 РОКИ
Куп'янськ 2014
2
ЗМІСТ:
№ з/п
Назва розділу
№ сторінок
1
Паспорт Програми
3-4
2.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
4-6
3.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, строки
виконання програми
6-7
4.
Мета Програми
7
5.
Основні завдання Програми
7
6.
Фінансове забезпечення програми
8
7.
Очікувані результати виконання програми
8.
Координація та контроль за виконанням Програми
9.
Додаток до Програми
8-9
9
3
1. Паспорт Програми
Назва Програми
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у
Куп'янському районі на 2014 – 2015 роки
Ініціатор
розроблення Куп'янська районна державна адміністрація
Програми
Підстава для розробки Указ Президента України від 25 січня 2012 року №32/2012
Програми
«Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року
№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»;рішення сесії Харківської обласної
ради від 26 квітня 2012 року №391-VI «Про схвалення концепції
Харківської обласної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2012-2015 роки»;
Харківська обласна цільова Програма сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2012-2015 роки
Нормативно-правова база Конституція України, Закони України „Про місцеві державні
Програми
адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про
професійні спілки їх права та гарантії діяльності”, „Про органи
самоорганізації населення”, „Про об’єднання громадян”, „Про
благодійництво та благодійні організації”, „Про доступ до
публічної інформації”, „Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики“, постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від
12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями та творчими спілками,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”
Співрозробники
Громадська рада при Куп'янській районній державній адміністрації
Програми
Відповідальний
Відділ масових комунікацій апарату Куп'янської районної
виконавець Програми
державної адміністрації
Учасники Програми
Управління,
відділи
та
інші
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, виконкоми сільських рад, Куп'янське
міськрайонне управління юстиції Харківської області, Центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Термін
реалізації 2014 - 2015 роки
Програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів
необхідних для реалізації
Програми, всього,
у тому числі:
82,0 тис.грн
районний бюджет
82,0 тис.грн
коштів інших джерел фінансування
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Куп'янський район характеризується існуванням значної кількості інститутів
громадянського суспільства. Станом на 01.11.2013 за даними Куп'янського міськрайонного
управління юстиції Харківської області на Куп`янщині зареєстровано 68 районних організації
політичних партій та 15 громадських організацій.
Районна державна адміністрація та районна рада співпрацюють з інститутами
громадянського суспільства як з рівноправними партнерами у вирішенні питань місцевого
значення. Стан розвитку відносин місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з громадськістю засвідчує демократичність і публічність процесів та
реалістичність кроків становлення громадянського суспільства в районі.
Традиційними формами взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства є співпраця в рамках діяльності
громадської ради при Куп'янській районній державній адміністрації, головною метою якою є
сприяння формуванню і реалізації ефективної політики з питань соціально-економічного та
суспільно-політичного життя в районі.
Набуття чинності постанови Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” дозволило представникам
громадських організацій району провести обрання нових громадських рад. На органи
виконавчої влади покладається функція сприяння у діяльності громадської ради і належне
забезпечення її роботи.
Продовжується взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства у формі засідань круглих столів,
робочих зустрічей, нарад, участі представників громадського активу у сесіях районної ради та
заходах з нагоди відзначення державних, професійних, релігійних свят і пам’ятних дат.
На сьогодні потребує подальшого розвитку стан громадянського суспільства в районі,
налагодження співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства, забезпечення аналізу процесів у
сфері суспільних відносин, збереженні громадянського порозуміння на території району.
Ключовою складовою роботи у сфері суспільно-політичних процесів є аналіз,
прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення. Районна державна адміністрація
інформує Харківську обласну державну адміністрацію про стан суспільно-політичної ситуації
на території району, готуються аналітичні матеріали щодо прогнозу розвитку суспільних
процесів в районі на перспективу. Але базових матеріалів для аналізу немає, оскільки впродовж
минулих років не фінансувалися проведення соціологічних досліджень на території району.
Ще одним важливим напрямом співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства є проведення заходів з метою
залучення громадян до формування та реалізації державної політики, ухвалення органами
виконавчої влади рішень щодо розв’язання суспільних проблем через консультації з
громадськістю, референдуми, громадські слухання та відкриті обговорення питань місцевого
значення. Сьогодні існує проблема низького рівня участі громадян у цих заходах, низька
зацікавленість інститутів громадянського суспільства щодо процесів розробки та ухвалення
управлінських рішень. Окремо актуальними питаннями є підвищення рівня громадянської
просвіти, розвиток волонтерського руху, ознайомлення населення району зі сферою сприяння
розвитку громадянського суспільства.
У зв’язку з вищевикладеним та для системної роботи у сфері сприяння розвитку
громадянського суспільства на території району розроблена Програма сприяння розвитку
громадянського суспільства у Куп'янському районі на 2014 – 2015 роки (далі – Програма).
Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеві
державні адміністрації”, „Про об’єднання громадян”, „Про місцеве самоврядування в Україні”,
„Про професійні спілки та гарантії їх діяльності”, „Про органи самоорганізації населення”,
„Про благодійництво і благодійні організації”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики”, Указу Президента України від 24.03.2012 №
212/2012 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, постанови Кабінету Міністрів від
03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики” та від 12.10.2011 № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими
спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”.
Програма окреслює комплекс заходів діяльності Куп'янської районної державної
адміністрації, виконкомів сільських рад у співпраці з інститутами громадянського суспільства,
які беруть активну участь у соціально-економічному та суспільно-політичному житті району.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,
строки виконання програми
Строк виконання Програми – два роки (2014-2015).
На першому, підготовчому, етапі (2014 рік) здійснюються заходи організаційного
характеру, а саме:
популяризація Програми у середовищі інститутів громадянського суспільства в районі;
розроблення та у прийнятний спосіб оприлюднення методичних матеріалів щодо
організації взаємодії місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства, зокрема,
проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади.
На другому етапі (2015 рік):
забезпечення виконання передбачених у регіональній цільовій програмі сприяння
розвитку громадянського суспільства заходів;
визначення здобутків та недоліків, формування пропозиції щодо подальшого
вдосконалення взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування.
4. Мета Програми
Мета Програми - створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського
суспільства на Куп'янщині, залучення громадян до процесу прийняття публічних рішень на
місцевому рівні, підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, реалізації права громадян
на участь у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вирішенні питань
місцевого значення, сприяння громадській активності та збереженню громадянського
порозуміння на території Куп'янського району, досягнення європейських стандартів
забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина
5. Основні завдання Програми
Основними завданнями реалізації Програми є:
створення сприятливих умов для діяльності та розвитку інститутів громадянського
суспільства Куп'янського району;
вдосконалення процесу консультацій з громадськістю;
стимулювання громадської активності та розвиток самоорганізації громадян з метою
вирішення питань місцевого значення;
сприяння роботі громадської ради при Куп'янській райдержадміністрації та матеріальнотехнічне забезпечення її діяльності;
адаптація та впровадження ефективних практик громадського контролю діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної, регіональної,
місцевої політики;
сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, виявлення та популяризація
кращих практик їх діяльності;
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань взаємодії та комунікації з інститутами громадянського
суспільства;
забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадянського
суспільства через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії.
Основні заходи реалізації Програми наведені у додатку 1.
6. Фінансове забезпечення програми
Загальна вартість реалізації Програми становить 82,0 тис. грн.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Розпорядником коштів Програми виступає районна державна адміністрація.
Розрахунок асигнувань на реалізацію заходів (ресурсне забезпечення Програми)
наведено у додатку 1.
7. Очікувані результати виконання програми
Реалізація Програми дозволить:
розвинути мережу інститутів громадянського суспільства, зміцнити їх авторитет та
вплив на вирішення суспільно вагомих проблем;
підвищити ефективність діяльності Куп'янської районної державної адміністрації,
Куп'янської районної ради, інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо спільного з громадськістю вирішення питань місцевого значення;
створити сприятливі умови для впровадження громадських ініціатив;
забезпечити більш повне врахування інтересів територіальних громад при прийнятті
публічно-правових рішень;
піднести рівень довіри жителів району до місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, місцевих осередків інститутів громадянського суспільства;
забезпечити стабільність і прогнозованість суспільно-політичного життя району;
забезпечити відкритость та прозорість у діяльності влади;
підвищити рівень професійної компетентності державних службовців з питань взаємодії
з інститутами громадянського суспільства;
покращити рівень професіоналізму та розвитку інститутів громадянського суспільства;
підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь громадян у житті
територіальних громад, діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та
реалізації державної політики.
Прийняття та реалізація Програми дозволить закріпити на місцевому рівні механізми
удосконалення процесу взаємодії органів влади та недержавних організацій. Програма
розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку
громадянського суспільства, а також стане стимулом для громадських організацій у
налагодженні співпраці з органами влади і підсилить відповідальність за результативність цієї
співпраці, підвищить значення громадської проблематики у поточній та довгостроковій
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку
громадської активності.
Таким чином, Програма забезпечить: визначення короткострокових, середньострокових
та довгострокових пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку
громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення
ефективності її зусиль у сфері громадянського суспільства; створення цілісної системи
ініціювання, впровадження та контролю за виконанням спільних заходів між місцевими
органами влади та інститутами громадянського суспільства району; підвищення ефективності
використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що
також матиме позитивний вплив на залучення зовнішніх ресурсів на вирішення місцевих
проблем.
Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження
системного моніторингу розвитку громадянського суспільства в районі, в тому числі шляхом
проведення соціологічних досліджень.
8. Координація та контроль за виконанням Програми
Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює районна державна
адміністрація. Районна рада здійснює контроль за виконанням цієї Програми шляхом
заслуховування звітів про хід її виконання.
Поточну координацію та контроль здійснює відділ масових комунікацій апарату
районної державної адміністрації.
Громадський супровід виконання Програми здійснює громадська рада при Куп'янській
районній державній адміністрації.
Виконавці Програми інформацію про реалізацію заходів Програми надають відділу
масових комунікацій апарату районної державної адміністрації щорічно до 01 грудня.
Відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації подає щороку до 1
лютого узагальнену інформацію про виконання Програми голові районної державної
адміністрації та голові районної ради.
№ Назва напряму діяльності
з/п
(пріоритетні завдання)
1
1
2
Підвищення ефективності
комунікації органу
виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування
з інститутами
громадянського
суспільства і забезпечення
умов для співпраці на
засадах партнерства і
взаємовідповідальності
Напрямки діяльності та заходи
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства
у Куп'янському районі Харківської області на 2014-2015 роки
Перелік заходів
Термін
Виконавці
Джерела Орієнтовні обсяги
Програми
виконанфінансуванфінансування
ня заходу
ня
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі:
2014р.
2015р.
3
4
5
6
7
8
1. Організувати на
2014Куп'янська
належному рівні
2015
райдержадміністрація,
проведення
роки
Куп'янська районна
консультацій з
рада, органи місцевого
громадськістю
самоврядування
відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України від
3.11.2010 №996
2. Сприяти роботі
громадської ради при
райдержадміністрації
та вирішити питання
щодо матеріальнотехнічного
забезпечення її роботи
(зв’язок, канцтовари,
комп’ютерне
забезпечення)
3. Організовувати
щорічні звіти голови
районної державної
адміністрації щодо
Очікувані результати
9
Пропозиції від
інститутів
громадянського
суспільства щодо
вдосконалення
розвитку району та
врахування їх при
підготовці
управлінських рішень
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація
Районний
бюджет
5.0
5,0
Належні умови для
участі громадськості у
прийнятті
управлінських рішень
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація
-
-
-
Отримання інформації
про розвиток району,
відкритість і прозорість
у діяльності влади
виконання програм
соціальноекономічного і
культурного розвитку
району, пріоритетних
напрямів роботи
райдержадміністрації
на поточний рік
4. Проводити
2014громадські слухання
2015
щодо реалізації
роки
Стратегії державної
політики сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в Україні
5. Проводити
2014соціологічні
2015
дослідження із
роки
соціально значущих
питань для
Куп'янського району
6. Відзначати подяками 2014і почесними грамотами 2015
районної державної
роки
адміністрації кращих
лідерів інститутів
громадянського
суспільства
7. Проводити спільно з 2014інститутами
2015
громадянського
роки
суспільства заходи з
нагоди державних свят,
Куп'янська
райдержадміністрація,
Куп'янська районна
рада, громадська рада
при
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Куп'янська
райдержадміністрація,
Куп'янська районна
рада
-
-
-
Районний
бюджет
10.0
10,0
Куп'янська
райдержадміністрація,
Куп'янська районна
рада
Районний
бюджет
1,0
1,0
Куп'янська
райдержадміністрація,
Куп'янська районна
рада, органи місцевого
самоврядування
Районний
бюджет
5,0
5,0
Визначення стану
виконання Програми
сприяння розвитку
громадянського
суспільства в районі
Виявлення
пріоритетних
соціальних проблем та
громадська оцінка
діяльності органів
влади
Стимулювання участі
лідерів громадських
організацій у вирішенні
питань місцевого
значення
Забезпечення
координації
проведення масових
заходів
2.
3.
пам’ятних та
ювілейних дат
Організація довгострокової Провести публічні
2014взаємодії районної
консультації
2015
державної адміністрації,
райдержадміністрації роки
органів місцевого
та органів місцевого
самоврядування та ІГС
самоврядування з
громадськістю (дні
відкритих дверей,
громадські
обговорення, засідання
«круглих столів»,
засідання громадської
ради, тощо) з метою
залучення
громадськості до
формування та
реалізації державної та
регіональної політики
Забезпечення належного 1. Інформування
2014рівня інформації про
населення з питань
2015
діяльність громадських
історії та сучасного
роки
організацій через
стану розвитку
проведення інформаційно- громадських
просвітницької кампанії
організацій через
місцеві ЗМІ
2. Забезпечити
2014висвітлення заходів
2015
Програми сприяння
роки
розвитку
громадянського
суспільства у
Куп'янському районі на
період 2014-2015 роки
Куп'янська
райдержадміністрація,
Куп'янська районна
рада органи місцевого
самоврядування.
-
-
-
Активізація участі
громадських
організацій та
громадськості у
формуванні і реалізації
державної та
регіональної політики.
Куп'янська
райдержадміністрація
через відділ масових
комунікацій апарату,
районна рада
Районний
бюджет
5,0
5,0
Ознайомлення
населення району з
відповідною сферою та
оперативне
інформування про
сучасний стан галузі
Куп'янська
райдержадміністрація
через відділ масових
комунікацій апарату,
районна рада
Районний
бюджет
5,0
5,0
Надання інформації
про стан виконання
Програми
у засобах масової
інформації
3. Забезпечити
оформлення в
навчальних та
бібліотечних закладах
району книжкових
виставок, тематичних
полиць щодо сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
4.Організувати в
навчальних закладах
району відкриті уроки
на тематику розвитку
інститутів
громадянського
суспільства у сучасних
умовах
5.Співпрацювати з
інститутами
громадянського
суспільства у питаннях
поширення серед
населення ідеї
нетерпимості до
проявів корупції
6.Сприяти участі
делегацій
представників
громадськості та ІГС
району у масових
заходах з відзначення
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація
(відділ освіти, відділ
культури та туризму)
-
-
-
Доступ мешканців
району до інформації
про заходи сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація
(відділ освіти)
-
-
-
Ознайомлення
школярів з відповідною
сферою
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація
через відділ масових
комунікацій, головний
спеціаліст з питань
протидії корупції
-
-
-
Запобігання проявам
корупції та підвищення
рівня правової
культури
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація,
районна рада
Районний
бюджет
8,0
8,0
Підвищення престижу
ІГС району.
4.
5.
державних свят та
пам’ятних історичних
подій з виїздом у
населені пункти області
та України
Розширення участі
Залучати представників 2014громадських організацій громадських
2015
району у процесах
організацій та
роки
вироблення та реалізації
громадську раду при
районною державною
райдержадміністрації
адміністрацією та органами до розробки
місцевого самоврядування регіональних та
владних рішень
місцевих програм
Консолідація громадських
організацій задля
створення позитивного
іміджу рідного краю поза
межами району
Організувати у
Куп'янській
центральній районній
бібліотеці постійно
діючу виставку:
„Видатні люди
Куп'янщини”
Перший заступник голови
районної державної адміністрація
20142015
роки
Куп'янська
райдержадміністрація
(структурні
підрозділи), Куп'янська
районна рада,
громадська рада при
райдержадміністрації
Куп'янська
райдержадміністрація
(відділ культури та
туризму)
-
-
-
Районний
бюджет
2,0
2,0
В.Білозерський
Активізація участі
громадських
організацій та
громадськості у
формуванні і реалізації
державної та
регіональної політики.
Забезпечення
пропаганди та
популяризації історії
Куп'янського району
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа