close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
шістдесят дев’ята сесія
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2015
м. Дніпрорудне
Про внесення змін до рішення сімдесятої сесії
Дніпрорудненської міської ради п’ятого скликання
від 30.09.2010 № 11 «Про затвердження обов’язкового
переліку послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, які знаходяться на балансі
КУП «Наш дім» ДМР»
№ 04
Розглянувши клопотання керівництва КУП «Наш дім» ДМР щодо
зменшення обов’язкового переліку послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій для окремих будинків, приймаючи до уваги протоколи
загальних зборів мешканців відповідних жилих будинків та зазначені у них
переліки послуг для включення до тарифу, на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріальнотехнічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків,
споруд і прибудинкових територій», керуючись ст..2, 7, 30 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», ст.25 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», від імені і в інтересах територіальної громади міста,
Дніпрорудненська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення сімдесятої сесії Дніпрорудненської міської ради
п’ятого скликання від 30.09.2010 № 11 «Про затвердження обов’язкового переліку
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
знаходяться на балансі КУП «Наш дім» ДМР», а саме, додаток до рішення
«Обов'язковий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій для забезпечення належного утримання та експлуатації житлового
фонду міста у відповідності до технічних стандартів та санітарних норм»
викласти в редакції згідно з додатком до даного рішення.
2. Секретарю міської ради Ручці І.І. в десятиденний термін оприлюднити
дане рішення шляхом розміщення, в мережі Інтернет на офіційному сайті
Дніпрорудненської міської ради і виконавчого комітету, на інформаційному
стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека».
3. Дане рішення набуває чинності з дати його офіційного оприлюднення.
Міський голова
Є.С.МАТВЄЄВ
Додаток
до рішення шістдесят дев’ятої сесії
29.01.2015 № 04
Обов'язковий перелік
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для
забезпечення належного утримання та експлуатації житлового фонду міста у
відповідності до технічних стандартів та санітарних норм
I. Для багатоквартирних будинків (від чотирьох поверхів та вище):
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Найменування послуги
Періодичність
надання послуги
Прибирання прибудинкової території *
3 рази на тиждень
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 1 раз на рік
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових Постійно
систем:
- гарячого водопостачання
- холодного водопостачання
- водовідведення
- теплопостачання
- зливової каналізації
Дератизація
2 рази на рік
Дезінсекція
2 рази на рік
Обслуговування димовентиляційних каналів
1 раз на рік
Поточний ремонт конструктивних елементів, Згідно графіку,
внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного затвердженого
водопостачання, водовідведення, теплопостачання керівником
та зливової каналізації і технічних пристроїв підприємствабудинків та елементів зовнішнього упорядження, що виконавця послуг
розміщені на закріпленій в установленому порядку з утримання
прибудинковій території (в тому числі спортивних, будинків і споруд
дитячих та інших майданчиків)
та прибудинкових
територій
Освітлення місць загального користування і підвалів Постійно
та підкачування води
II. Для багатоквартирних будинків (одно – та трьохповерхових):
№
з/п
1.
2.
3.
Найменування послуги
Прибирання прибудинкової території
Обслуговування димовентиляційних каналів
Поточний ремонт конструктивних елементів,
внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного
водопостачання, водовідведення, теплопостачання
та зливової каналізації і технічних пристроїв
будинків та елементів зовнішнього упорядження, що
розміщені на закріпленій в установленому порядку
прибудинковій території (в тому числі спортивних,
Періодичність
надання послуги
3 рази на тиждень
1 раз на рік
Згідно графіку,
затвердженого
керівником
підприємствавиконавця послуг
з утримання
будинків і споруд
дитячих та інших майданчиків)
4.
та прибудинкових
територій
Освітлення місць загального користування і підвалів Постійно
та підкачування води
*Для будинків, обладнаних сміттєпроводами, дана послуга включає виконання
робіт з прибирання сміття (технічне обслуговування сміттєпроводів).
Секретар ради
І.І.РУЧКА
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа