close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
12 .01. 2015
м. Верхньодніпровськ
№ 12
Про підсумки проведення
I-II етапів Всеукраїнських олімпіад
з навчальних предметів,
та спеціальних дисциплін у 2014-2015 н. р
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства
освіти і науки України від 08 серпня 2014 року № 918 «Про проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015
навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської
облдержадміністрації від 10 вересня 2014року №544/01/212-14 ««Про проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015
навчальному
році»,
наказу
відділу
освіти
Верхньодніпровської
райдержадміністрації від 19 вересня 2014 року №166 «Про проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2014/2015
навчальному році» та з метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення їх
інтересу до поглибленого вивчення базових і спеціальних дисциплін, стимулювання
творчого самовдосконалення дітей протягом жовтня - грудня 2014 року було проведено III етапи Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: української мови і літератури,
російської мови і літератури, іноземних мов (англійської, німецької), історії, математики,
біології, фізики, географії, природознавства, ОІОТ, хімії, астрономії, екології.
У I етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 4876 учнів із 18 шкіл
району(4876 учнів із 18 шкіл у 2013р). Відповідно до рішень оргкомітетів I етапу у 18
загальноосвітніх закладах проведено олімпіади з математики, української мови і
літератури, історії, у 15-17 - з російської мови і літератури, хімії, біології, географії,
англійської мови, фізики, , 12 – з інформатики, у 12-з природознавства.. Найбільш
масовими залишаються олімпіади з математики, української мови та літератури, історії,
географії, біології. І етап Всеукраїнських олімпіад проведено згідно чинних нормативних
документів.
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад проходив на базі КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ№3 І-ІІІ ст..». Слід зазначити, що керівництво навчального закладу забезпечило
1
належні умови для дотримання санітарно – гігієнічних правил та норм впродовж
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад проходив за завданнями підготовленими
творчими групами учителів-предметників району. Учасники ІІ етапу Всеукраїнських
олімпіад з навчальних предметів були забезпечені примірниками завдань та папером з
штампом відділу освіти.
Оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад забезпечив проведення
організаційних лінійок перед початком кожної олімпіади , на яких учасники олімпіад
були ознайомлені з порядком і правилами їх проведення, обсягом виконуваних робіт та
обладнанням.
Згідно п.41., 4.2, Положення учасникам було надано право подати заяву у
письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та
об’єктивності
оцінювання виконаних ними завдань. У 2014р. цим правом скористався 1 учасник.
Питання вирішено на користь заявника.
Під час проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад були допущенні
порушення. Використання учнями мобільних телефонів, що категорично заборонено.
Саме з цієї причини результати однієї учнівської роботи (хімія) були анульовані. Під час
друкування завдань з української мови і літератури для 11 класу було допущено технічну
помилку-надруковні завдання для 10 класу.
Всього у районних олімпіадах 2014 р. взяло участь 537 учні із 18 шкіл, що
становить 54% від можливої кількості учасників ( відповідно у 2013р.- 710 учні 56% ).
Проте кількісний склад команд учнів-учасників ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з
різних предметів різний.
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури взяли
участь 53 учні з 18 шкіл (у 2013р. 56 із 17). Претендентами на нагородження дипломами
І-ІІІ ступенів є учні Ганнівського НВК (уч. Криворотенко О.Г., Палій В.М.),
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»(уч. Воскобойнікова О.Ф.., Стипанець Т.В.., Красота
О.С., Лисенко Н.В.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» (уч. Гладка Т.А., Збаранська
Л.М., Винник Н.М.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5» (уч.Рижик О.В., Кирильченко
О.В.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3» (уч. Сафронова Л.В.), КЗ «Новомиколаївська
СЗШ№2»(вч.Підгірна Н.М..),Мишуринрізької СЗШ (вч. Черепахіна М.М.), КЗ
«Дніпровська СЗБШ» (вч. Зінченко Ю.П.). Рішенням оргкомітету за поданням журі
учасниками ІІІ етапу олімпіади
визначено учнів
Ганнівського НВК, КЗ
«Верхньодніпровська СЗШ№3», КЗ «Верхньодніпровська СШ№1».
Разом з тим журі рекомендує учителям предметникам системно працювати над
підвищенням орфографічної грамотності учнів, знання пунктуації в реченях з різними
видами зв'язку, будувати схеми речень, робити словотвірний розбір, синтаксичний розбір
речень. Під час повторення звертати увагу на знання учнів граматичних ознак частин
мови, теорії літератури, типів мовлення, більше працювати над змістом творів та їх
аналізом, розвивати в учнів художнє мислення.
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури взяли
участь 45 учнів із 15 шкіл(у 2013р. 41 учнів з 13 шкіл). Кращими виявилися роботи учнів
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»(уч. Пархоменко Л.Ф.), КЗ «Верхньодніпровська
СШ№1 (уч. Максімова І.Д.), КЗ «Пушкарівська СЗШ»(уч. Харченко О.В.), КЗ
«Дніпровська СЗБШ» (уч.Горбань Н.О.), Верхівцевського НВК (уч. Джангуланова Г.І.),
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» (уч. Пономар Т.Є.), Ганнівського НВК (уч.Копачова
Н.О.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3» (уч. Прохоренко О.В,). Рішенням оргкомітету
за поданням журі учасниками ІІІ етапу олімпіади визначено учнів Ганнівського НВК ,
2
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3» та КЗ «Пушкарівська СЗШ».
Разом з тим журі
звертає увагу на низький рівень знань учнів фонетики, фразеології, пунктуації при
вставних словах, в простих та складних реченнях, вміння здійснювати морфологічний
розбір слова, синтаксичний розбір складних речень. Рекомендує поліпшити роботу з
розвитку зв'язного мовлення, більше звертати увагу на звуко-буквенний
аналіз(транскрипція).
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов, що включає олімпіаду з
англійської мови( 41 учні - учасників із 13 шкіл ) та німецької мови ( 4 учнів-учасників
з 1 школи), найбільшу кількість дипломів отримали учні КЗ « Верхньодніпровська
СШ№1 (уч. англ. мови Халіна С.О., Азімов О.В., Немудра Ю.В., Грицай А.С.),
переможцями є також учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5» (уч. англ. мови Пащенко
І.В., Шарая Л.Г.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» (уч. анг.мови Павлова К.О.,Зайцева
В.Г.), КЗ «Дніпровська СЗБШ» ( уч. англ. мови Попкова Т.М. ), КЗ «Новомиколаївська
CЗШ№1» (Панішев А.М.), Верхівцевського НВК В ( уч. анг. мови Дігтяр О.О.).
Відповідно до рейтингу команди району участь у ІІІ етапі олімпіади з англійської мови
братимуть участь учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5» та КЗ «Верхньодніпровська
СШ№1». Серед 4-х учасників олімпіади з німецької мови право брати участь у ІІІ етапі
вибороли 2 учні Верхівцевського НВК(уч. Гуріна В.В., Малієнко В.І..). Разом з тим
оргкомітет та журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови відмічає, що
проведення олімпіади з даного предмету як і в попередні роки проходить за участю 1
навчального закладу району. Журі олімпіади з іноземної мови звертає увагу на низький
рівень розвитку в учнів навичок писемного мовлення, посередній лексичний запас,
складність у висловлюванні власної думки під час усного мовлення, у побудові речень,
відсутність ідіоматичних зворотів. Учні під час виконання творчих завдань не
дотримуються структури твору, у творах відсутні граматичні структури:інфінітивні та
герундіальні, допускають помилки у побудові речень, недоцільно вживають артиклі та
прийменники.
47 учні з 17 шкіл( у 2013р. 45 з 17 ) змагалися за призові місця у ІІ етапі
олімпіади з історії. Переможцями олімпіади стали учні КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ№5» (уч. Зелена І.Ю., Терентенко В.Д.), КЗ «Верхньодніпровська СШ№1» (уч.
Тарновська О.М., Погтєряйко В.І.), КЗ «Пушкарівська СЗШ» (уч. Крайнік О.В.), КЗ
«Дніпровська СЗБШ» (уч.
Терещенко Н.М., Титаренко Л.П., Балуєва Н.А.),
Мишуринрізької СЗШ (вч. Федьора Н.А.), Верхівцевського НВК (уч. Чумаченко О.А.),
Ганнівського НВК (Василюк Т.І.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»(уч. Потєряйко
А.В.). Рішенням оргкомітету за поданням журі учасниками ІІІ етапу олімпіади
визначено учнів Ганнівського НВК, КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5», КЗ
«Верхньодніпровська СШ№1». Журі відзначає недостатній рівень сформованості
картографічних вмінь учнів, недостатні знання термінів, про діяльність історичних
персоналій, діячів культури, невміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки,
систематизувати та логічно викладати матеріал.
На районній олімпіаді з географії завдання виконували
45 учнів 14
загальноосвітніх навчальних закладів (у 2013 49 учнів з 17). Найкращі результати
показали юні географи з КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» ( уч. Голтвянський О.Г.,
Чумаченко Л.Г.),
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»(уч. Пащенко Л.М.), КЗ
«Верхньодніпровська СЗШ№3» (уч. Бідюк О.І.), КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
(уч.Шинкаренко Н.Д.), Верхівцевського НВК (уч. Орлова Г.С., Холопова Л.Б.),
Мишуринрізької СЗШ (вч. Федьора Н.А.), КЗ «Пушкарівська СЗШ»(уч. Забігай В.В.),
3
КЗ «Дніпровська СЗБШ» (уч. Гаценко К.В.), КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2» (вч.
Холодна Л.В.). В цілому переможці продемонстрували достатні знання програмового
матеріалу. Але
значна частина учасників посередньо володіє географічною
номенклатурою, допустила помилки під час розв’язування практичних завдань на
топографічній карті. Журі рекомендує учителям під час проведення уроків застосовувати
проблемний виклад інформаці, формувати в учнів логічне мислення, формувати уміння
учнів аналізувати географічні закономірності. Рішенням оргкомітету за поданням журі
на ІІІ етап олімпіади направляються учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2», КЗ
«Верхньодніпровська СШ№1», КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5» та КЗ «Пушкарівська
СЗШ».
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології взяли участь 52 учні з 15 шкіл (у
2013р. 52 учнів з 16). Глибокі знання біології продемонстрували учні КЗ
«Верхньодніпровська СЗШ№5» (уч. Климко Г.М., Пузіно Н.І.), Верхівцевського НВК
(уч. Лісова О.О., Лесична Л.А.), КЗ «Верхньодніпровська СШ№1» (уч.Трофимович О.І.),
КЗ «верхівцевська СЗШ№2» (уч. Жарко І.В.), КЗ «Пушкарівська СЗШ» (уч. Кузнєцова
А.І.), КЗ «Дніпровська СЗБШ» (уч.Кияк С.В.). Юні біологи мали можливість показати
свої знання виконуючи тестові завдання. Але тестова форма проведення олімпіади
свідчить, що не всі учні мають достатній досвід роботи з даним видом завдань.
Найбільше помилок допущено у завданнях групи В¹, В² та Б (встановлення послідовності
процесів, етапів та встановлення відповідності). За рішенням оргкомітету у ІІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади з біології район представлятимуть учні Верхівцевського НВК,
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5», КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№1».
Серед 56 учнів з 13 шкіл району - учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
хімії у 2014 році слід виокремити групу учнів
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
(уч Ляшенко А.Х., Кияк С.В..), які кілька років поспіль показують найкращі результати.
Переможцями даної олімпіади стали також учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
(уч.ЛебідьТ.І.)., КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»(уч.Ясик Н.Ф.), КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ№5»(вч. Кравець Г.В.), КЗ «Верхньодніпровська СШ№» (вч. Роговська
О.В.),Верхівцевського НВК (уч.Лесична Л.А.), КЗ «Пушкарівська СЗШ» (уч.Кузнєцова
А.І.), КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2» уч.Ткаліч В.П.).Члени журі відзначають, що
найбільше учні допустили помилок під час розв'язування задач (на надлишок, на розчини,
на сплави, на суміші, з органічної хімії). Допустили помилки у математичних
розрахунках. Показали посередні знання на виведення формули речовини, виділення
хімічних елементів з складних речовин, на зсув хімічної рівноваги, його залежність від
різних чинників (9 клас), 10 клас- з теми «Класи неорганічних сполук», 11 классистематизації основних класів неорганічних сполук, складання генетичних рядів.
У ІІІ етапі олімпіади з хімії за рішенням журі братимуть участь учні КЗ « Дніпровська
СЗБШ», КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2», КЗ «Пушкарівська СЗШ», Верхівцевського
НВК.
В районній олімпіаді з фізики взяли участь 50 учнів 7-11кл. з 16 шкіл(у 2013р.
51 учнів з 15 шкіл). Переможцями олімпіади стали учні КЗ «Дніпровська СЗБШ» (уч.
Марченко О.А., Швед О.В.),
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3» та КЗ
«Верхньодніпровська СЗШ№5»(уч. Соболь О.М.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»(уч.
Скрипченко В.Ю.), Верхівцевського НВК (уч. Угнівенко В.П., Хоменко В.В, савицька
Т.О..), КЗ Пушкарівська СЗШ»(вч. Бойко Н.Т., Педан О.Ф.), КЗ «Верхньодніпровська
СШ№1» (уч. Косенко І.В.). Найбільше помилок учасники олімпіади допустили: 8 класвизначенні середньої швидкості, маси речовини, залежності об'єму речовини від її
4
густини, 9клас-визначення виду з'єднання провідників, складання рівняння теплового
балансу, 10 клас- визначення видів руху за графіком і побудова графіків залежності а(t).
11 клас- допустили неточності в записі умови задачі, відсутність малюнків , які б
пояснювали розуміння умови задачі. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики район
представлятимуть учні КЗ «Дніпровська СЗБШ».
У ІІ етапі олімпіади з математики змагалися 83 юних математиків з 18
загальноосвітніх начальних закладів району(у 2013 - 80 з 17). Найбільшу кількість
дипломів (8) отримали учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5(уч. Молдован Т.М.,
Коротун Л.М., Кравчук Т.А., Земелько Л.М.). Переможцями олімпіади є також учні КЗ
«Дніпровська СЗБШ» (уч.Смирна О.В., Мелешко Т.М.), КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ№3(уч.
Прокопенко
Л.М.,
Острякова
Л.М.,
Зеленська
Н.В.),
КЗ
«Верхньодніпровська СЗШ№2»(уч. Кузнєцов Р.А.), КЗ «Пушкарівська СЗШ (уч. Педан
О.Ф.), КЗ «Правобережненська СЗШ» (уч. Тесленко Л.О.), КЗ «Верхівцевська СЗШ№2»(
Єременко О.П.),
Верхівцевського НВК(Токарська С.В.). Типовими помилками
допущеними учасниками олімпіади є: 6клас-недостатнє оперування формулами
знаходження площі, периметра, 7 клас-невміння складати рівняння до задач про
відсотковий вміст величин, 8 клас- застосування способу розкладання на розрядні
доданки, невідповідність малюнка умові геометричної задачі, 9-клас- застосування
формули скороченого множення при перетворенні підкореневих виразів, доведення
геометричних завдань, не знають формули квадратного тричлена, 10 клас-розв'язання
геометричної задачі, 11-клас-використання властивостей обернених функцій, некоректна
побудова малюнка. За рішенням журі у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики
район представлятимуть учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5» та КЗ «Дніпровська
СЗБШ».
У районній олімпіаді з інформатики (програмування) взяли участь 14 учнів з
8 шкіл району (у 2013р.- 14 з 7). Дещо кращий рівень знань з програмування серед учні
КЗ «Пушкарівська СЗШ» (уч. Карасьова Л.М.), КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ№5»(уч.Лихолат І.В.), КЗ «Верхівцевська СЗШ№2» (уч. Чабанюк Л.С.), КЗ
«Верхньодніпровська СШ№1» (уч. Клешня С.М.), КЗ«Дніпровська СЗБШ» (уч. Костін
О.К), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» (уч. Крижановський С.М.), КЗ «Водянська
СЗШ» (уч. Самарська М.Л.). У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з ОІОТ район
представлятиме учні КЗ «Пушкарівська СЗШ» та КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5».
У 2014р. 14 учнів з 10 загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь у
районній олімпіаді з екології (у 2011р -17 із 12 ЗНЗ). Олімпіада проходила у ІІ етапи:
теоретичний етап
та захист наукових проектів. Захист проектів та їх оцінка
здійснювалося згідно Положення про екологічну олімпіаду затвердженого начальником
головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
у 2006р. та рекомендацій природничо – математичного відділу ДОІППО. Переможцями
олімпіади з екології стали учні КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»(вч. Климко Г.М.), КЗ
«Новомиколаївська СЗШ№2»(уч.
Литвиненко Т.С.),
КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ№2»(уч. Середа Т.В.), Верхівцевського НВК (уч. Лесична Л.А.), КЗ «Дніпровська
СЗБШ» (уч. Цимбал Е.С.), КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»(уч. Ясик Н.Ф.), КЗ
«Пушкарівська СЗШ» (уч. Кузнєцова А.І.).Рішенням оргкомітету за поданням журі на
обласний етап олімпіади надіслано проекти учнів КЗ « Верхньодніповська СЗШ№5» та
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2».
У 2014р. продовжено традицію щодо проведення районної олімпіади з
природознавства для учнів 5класів. Змагалися за звання найкращих знавців довкілля 14
учнів з 12 шкіл. Ними стали учні КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»(уч. Кременчуцька
5
Т.М.) та КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»( уч. Пузіно Н.І.). Журі звертає увагу вчителів
предметників на необхідність формувати вміння в учнів виконувати завдання тестового
характеру, а також давати аргументовану розгорнуту відповідь на теоретичні питання.
У 2014р. 19 учнів 9 -11 класів з 12 навчальних закладів (у 2013р - 18 учнів з 10)
змагалися за звання найкращих знавців астрономії. Олімпіада проходила для 2 вікових
категорій: молодша група (8-10 класи) та старша група(11 клас) . Переможцями
олімпіади стали учні КЗ «Дніпровська СЗБШ»(уч. Марченко О.А.), КЗ «Пушкарівська
СЗШ» (уч. Педан О.Ф., Бойко Н.Т.), КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3, СЗШ№5»(уч.
Соболь О.М.), КЗ «Водянська» СЗШ (уч. Земелько Л.М.), Верхівцевського НВК(уч.
Савицька Т.О.). Рішенням оргкомітету за поданням журі на обласний етап олімпіади
направляються учні КЗ «Пушкарівська СЗШ» та КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5».
Журі також рекомендує учителям у роботі з молодшою групою учасників звернути увагу
на формування умінь працювати з картою зоряного неба та розв'язувати задачі.
Результати виступів учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
проаналізовано. Аналіз свідчить, що більшість учнів виявили глибокі теоретичні знання
і продемонстрували вміння творчо застосовувати їх на практиці, робити узагальнення та
висновки , висловлювати та відстоювати власну думку . Проте, як і в минулі роки,
гострою залишається проблема розриву у кількості отриманих балів переможцями
олімпіад і учасниками, які посіли останні місця у змаганнях. Загалом кількість учнів, які
посіли І-ІІІ місця у 2014році становить 182 з 14 олімпіад (проти 164 у 2013 році.).Слід
відмітити збільшення частки дипломів, які отримали учні сільських навчальних
закладів. У 2014 році 31(16%) проти 29 (13%) у 2013 році.
Членами журі підготовлені також рекомендації та пропозиції учителям
предметникам району щодо підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та
удосконалення роботи з обдарованими дітьми..
Загалом, найвищий рейтинг серед міських шкіл за результатами ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»(дир.
Аністратенко Н.С.), КЗ «Дніпровська СЗБШ»(дир.
Ляшенко А.Х.), КЗ
«Верхньодніпровська СШ№1»(дир. Роговська О.В.). Найвищий рейтинг серед сільських
навчальних закладів у КЗ «Пушкарівська СЗШ»(дир. Забігай В. В), Ганнівського
НВК.(дир. Василюк Т.І.), Мишуринрізької СЗШ (дир.. Косенко Л.М.).
Досягнення головної мети олімпіади щодо виявлення обдарованих, творчих
школярів стало можливим завдяки співпраці відділу освіти, районного методичного
кабінету, керівників навчальних закладів, керівників предметних науково – методичних
комісій та найкращих вчителів району.
Враховуючи вищезазначене та на підставі спільних рішень оргкомітету та журі
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами І-ІІІ ступенів переможців ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 1).
2. Направити для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів переможців ІІ етапу (додаток 2).
3. Призначити супроводжуючими та керівниками команд вчителів, учні яких
стали переможцями ІІ етапу (додаток 2).
6
4. Затвердити кошторис витрат на участь команди учнів та вчителів району у
ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (додаток 3).
5. Головному бухгалтеру відділу освіти (Чуйко Л.М.) профінансувати фактичні
витрати на відрядження на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.
6. Районному методичному кабінету:
6.1. За результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014 році
підготувати методичні рекомендації та пропозиції для вчителів предметників щодо
удосконалення роботи з обдарованою молоддю.
Лютий 2015р.
6.2. Внести до плану роботи РМК на 2015 – 2016н.р. проведення семінарів –
тренінгів, інструктивно – методичних нарад з питання підготовки членів жур до участі у
ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад , організації об’єктивної і неупередженої роботи під час
проведення олімпіад з навчальних дисциплін.
6.3 Підготувати матеріали для поповнення розділу сайту відділу освіти
«Обдарована молодь Верхньодніпровщини »
Лютий - березень 2015р.
6.4. Врахувати результати участі навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнських
олімпіад при визначені рейтингу ефективності навчально – виховної діяльності у 2014 –
2015 н.р.
7. Керівникам предметних науково – методичних комісій:
7.1. На найближчому засіданні предметних науково – методичних комісій
проаналізувати результати виконання завдань учасниками олімпіад.
7.2. Познайомити членів предметних науково – методичних комісій з
методичними рекомендаціями та пропозиціями РМК щодо організації роботи з
обдарованими дітьми на заняттях з навчальних предметів та в позаурочний час.
Лютий-квітень 2015р.
7.3. Підготувати пропозиції щодо ефективної організації роботи членів журі
під час проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.
Січень - лютий 2015 року
8. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
8.1.Оголосити подяку із занесенням у трудові книжки вчителям, учні яких
посіли І-ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
8.2.Розробити та застосовувати систему заохочення призерів Всеукраїнських
олімпіад з навчальних дисциплін.
Постійно.
8.3.Подати пропозиції до відділу освіти щодо визначення претендентів з числа
переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів для представлення
на сайті відділу освіти у розділі «Обдарована молодь Верхньодніпровщини »
9. Наказ розмістити на сайті відділу освіти.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу
освіти Голтвянську Н.М.
Додатки до наказу:
Додаток 1. Список переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних
предметів у 2014-2015 н.р. на 7 арк.
7
Додаток 2. Претенденти на участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад на 7 арк.
Додаток 3. Кошторис витрат на 2 арк.
Додаток 4. Результати участі ЗНЗ у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Зведена
таблиця. 3 арк.
Начальник
Н.Ф.ХОДОС
Юрисконсульт
_______________А.Р. Лисак
12 січня 2015р.
8
Аркуш ознайомлення з наказом
№з
/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
ПІП
Голтвянська Н.М..
Цимбаліст К.В.
Дубінчак Р.С..
Привалова Л.І.
Роговська О.В.
Голтвянський О.Г.
Прокопенко Л.М.
Аністратенко Н.С.
Забігай В.В.
Воронцова Л.Ф.
Смакота Н.Г.
Ляшенко А.Х.
Скворцова Л.В.
Козаченко Г.П.
Вовк А.А..
Писаревська Н.І.
Василюк Т.І.
Довженко І.В.
Стаднік В.В.
Косенко Л.М.
Піцик І.А.
Чутро І.В.
Єрмоленко Л.В.
Назва посади
Підпис
Дата
Заступник начальника відділу освіти
Методист РМК
Методист РМК
Директор КЗ «Верхньодніпровська СШ№ І-ІІІ ст.»
Директор КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2 І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3 І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5 І-ІІІ ст..»
Директор КЗ « Пушкарівська СЗШ І-ІІІ ст..»
Директор Верхівцевського НВК
Директор КЗ «Верхівцевська СЗШ№2 І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Дніпровська СЗБШ»
Директор КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1 І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2 І-ІІІ ст.»
Директор КЗ «Боровківська СЗШ І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Водянська СЗШ І-ІІІст..»
Директор Ганнівського НВК
Директор КЗ «Дніпровокам’нська СЗШ І-ІІІ ст.»
Директор КЗ «Любомирівська СЗШ І-ІІІ ст..»
Директор КЗ « Мишуринрізька СЗШ І-ІІІ ст.»
Директор КЗ «Першотравенська СЗШ І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Правобережненська СЗШ І-ІІІ ст..»
Директор КЗ «Андріївська НСЗШ І-ІІ ст.»
9
Додаток 1
до наказу відділу освіти
від 12.01.2015 р. №12
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Список переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів
у 2014-2015 н.р.
Прізвище, ім’я , по батькові
Місце
Навчальний заклад
Клас
Прізвище, ім’я , по батькові
переможця
вчителя
Українська мова та література
Святодух Анжеліка Олександрівна
І Ганнівський НВК
8 Криворотенко Ольга Григорівна
Шкуро Олександра Ігорівна
ІІ КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
8 Стипанець Тетяна Валентинівна
Феденко Анна Іванівна
ІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
8 Рижик Оксана Василівна
Логвінова Вікторія Сергіївна
ІІІ КЗ «Дніпровська СЗБШ»
8 Зінченко Юлія Петрівна
Пархоменко Вікторія Олександрівна
ІІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
8 Гладка Тамара Арсентіївна
Різак Анна Іванівна
І Ганнівський НВК
9 Криворотенко Ольга Григорівна
Хомяков Іван Ігорович
ІІ КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
9 Красота Ольга Сергіївна
Лихолат Єлизавета Русланівна
ІІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
9 Винник Ніна Миколаївна
Діхтяренко Катерина Ігорівна
ІІІ КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2»
9 Підгірна Наталія Михайлівна
Закалюжна Наталія Дмитрівна
І КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
10 Воскобойнікова Ольга Федорівна
Андрущенко Віта Олександрівна
ІІ Мишуринрізька СЗШ
10 Черепахіна Марія Михайлівна
Осташко Лілія Володимирівна
ІІ Ганнівський НВК
10 Криворотенко Ольга Григорівна
Голтвянська Катерина Олегівна
ІІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» 10 Збаранська Людмила Миколаївна
Семенченко Юлія Костянтинівна
І КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3» 11 Сафронова Людмила Василівна
Чернявська Світлана Сергіївна
ІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5» 11 Кирильченко Оксана Вікторівна
Ліб Валерія Сергіївна
ІІ КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
11 Лисенко Наталя Володимирівна
Редько Анастасія Олександрівна
ІІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2» 11 Збаранська Людмила Миколаївна
Плахотна Аліна Валентинівна
ІІІ Ганнівський НВК
11 Палій Вікторія Миколаївна
Російська мова та література
Феденко Анна Іванівна
І КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
8 Пархоменко Любов Федорівна
Шкуро Олександра Ігорівна
ІІ КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
8 Максімова Ірина Дмитрівна
Пархоменко Вікторія Олександрівна
ІІІ КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
8 Пономар Тетяна Євгенівна
Різак Анна Іванівна
І Ганнівський НВК
9 Копачова Надія Олександрівна
10
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Макарова Юлія Вячеславівна
Нещерет Анна Сергіївна
Мельник Тетяна Миколаївна
Закалюжна Наталія Дмитрівна
Стойкова Катерина Олександрівна
Шапошнікова Ольга Ігорівна
Семенченко Юлія Костянтинівна
Сподаренко Марина Юріївна
Шкіль Інна Володимирівна
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Святковський Данило Павлович
Лилик Іван Євгенович
Ткач Валерія Алімівна
Пархоменко Вікторія Олександрівна
Шкуро Олександра Ігорівна
Кривошеєнко Альона Миколаївна
Кауров Єгор Сергійович
Липка Єгор Євгенович
Закалюжна Наталія Дмитрівна
Замєсова Анастасія Сергіївна
Стойкова Катерина Олександрівна
Бацко Тетяна Андріївна
Малик Дмитро Сергійович
Матвійчук Євген Дмитрович
Мініч Галина Сергіївна
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
47
48
49
Щербаков Раймонд Олегович
Борець Роман Сергійович
Курманенко Станіслав Геннадійович
І
ІІ
ІІІ
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
Верхівцевський НВК
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Англійська мова
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
Верхівцевський НВК
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»
Німецька мова
Верхівцевський НВК
Верхівцевський НВК
Верхівцевський НВК
Історія
9
9
10
10
10
10
11
11
11
Горбань Ніна Олександрівна
Максімова Ірина Дмитрівна
Харченко Ольга Василівна
Максімова Ірина Дмитрівна
Пархоменко Любов Федорівна
Горбань Ніна Олександрівна
Прохоренко Олена Валеріївна
Джангуланова Галина Іванівна
Харченко Ольга Василівна
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
Попкова Тетяна Михайлівна
Азімов Олександр Вікторович
Дігтяр Олена Олкександрівна
Павлова Каріна Олександрівна
Немудра Юлія Вікторівна
Грицай Анна Сергіївна
Халіна Світлана Олексіївна
Шарая Лілія Григорівна
Халіна Світлана Олексіївна
Зайцева Вікторія Георгіївна
Пащенко Ірина Володимирівна
Попкова Тетяна Михайлівна
Халіна Світлана Олексіївна
Халіна Світлана Олексіївна
Панішев Анатолій Миколайович
9 Гуріна Валентина Василівна
10 Малієнко Валентина Іванівна
9 Гуріна Валентина Василівна
11
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Феденко Анна Іванівна
Феденко Антон Ігорович
Борець Микола Сергійович
Сніцар Олександр Анатолійович
Корота Олександр Станіславович
Різак Анна Іванівна
Дікун Анна Анатоліївна
Хомяков Іван Ігорович
Липка Єгор Євгенович
Макарова Юлія В'ячеславівна
Грицай Вікторія Русланівна
Закалюжна Наталія Дмитрівна
Стойкова Катерина Олександрівна
Гордієнко Катерина Дмитрівна
Яриловець Віктор Ігорович
Перетятько Андрій Ігорович
Лихолат Олексій Сергійович
Вітебський Ярослав Геннадійович
Виноградна Анна Володимирівна
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Костенко Роман Тарасович
Кожушко Вероніка Станіславівна
Трофименко Ярослав Ігорович
Бабіч Аріна Борисівна
Андрієнко Мирослав Євгенійович
Карапетян Карен Вагаршакович
Куцій Віталій Дмитрович
Мусіяк Андрій Геннадійович
Кирильченко Роман Олександрович
Святковський Данило Павлович
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
Верхівцевський НВК
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Ганнівський НВК
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Мишуринрізька СЗШ
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
Математика
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Правобережненська СЗШ»
Верхівцевський НВК
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
Зелена Ірина Юріївна
Тарновська Ольга Миколаївна
ЧумаченкоОксана Ананіївна
Терещенко Наталія Микоаївна
Крайнік Олена Вікторівна
Василюк Тетяна Іванівна
Крайнік Олена Вікторівна
Тарновська Ольга Миколаївна
Терентенко Валентина Дмитрівна
Балуєва Ніна Андріївна
Крайнік Олена Вікторівна
Потєряйко Владислав Вікторович
Терентенко Валентина Дмитрівна
Потєряйко Антон Вікторович
Тарновська Ольга Миколаївна
Зелена Ірина Юріївна
Федьора Ніна Антонівна
Крайнік Олена Вікторівна
Титаренко Лариса Петрівна
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
Коротун Людмила Миколаївна
Острякова Людмила Максимівна
Тесленко Лариса Олексіївна
Токарська Світлана Володимирівна
Педан Ольга Федорівна
Молдован Тетяна Миколаївна
Смирна Олександра Володимирівна
Молдован Тетяна Миколаївна
Молдован Тетяна Миколаївна
Мелешко Тетяна Михайлівна
12
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Маслюк Віра Олексіївна
Голубєва Дар'я Володимирівна
Іванченко Костянтин Сергійович
Липка Єгор Євгенович
Нода Катерина Сергіївна
Голтвянська Катерина Олегівна
Бацко Тетяна Андріївна
Федоров Артур Костянтинович
Шевченко Сергій Віталійович
Кузнєцов Андрій Русланович
Кішинський Нікіта Вячеславович
Максимович Денис Андрійович
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Боровський Андрій Васильович
Суханов Олександр Сергійович
Міняйло Дмитро Васильович
Карапетян Карен Вагаршакович
Кондратюк Ірина Анатоліївна
Святковський Данило Павлович
Кукса Костянтин Володимирович
Пархоменко Вікторія Олександрівна
Лилик Іван Євгенович
Покопенко Андрій Анатолійович
Нода Катерина Сергіївна
Липка Єгор Євгенович
Лихолат Єлизавета Русланівна
Мороз Володимир Анатолійович
Федоров Артур Костянтинович
Довбань Ілля Валерійович
Мельник Тетяна Миколаївна
Марченко Ксенія Анатоліївна
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхівцевська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Фізика
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Верхівцевський НВК
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
Верхівцевський НВК
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
Кравчук Тетяна Анатоліївна
Єременко Ольга Петрівна
Молдован Тетяна Миколаївна
Молдован Тетяна Миколаївна
Смирна Олександра Володимирівна
Кузнєцов Руслан Анатолійович
Мелешко Тетяна Михайлівна
Прокопенко Людмила Миколаївна
Педан Ольга Федорівна
Кузнєцов Руслан Анатолійович
Зеленська Надія Василівна
Земелько Леонід Матвійович
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
Соболь Олена Миколаївна
Марченко Олена Анатоліївна
Скрипченко Володимир Юрійович
Соболь Олена Миколаївна
Хоменко Віра Василівна
Марченко Олена Анатоліївна
Соболь Олена Миколаївна
Скрипченко Володимир Юрійович
Косенко Ігор Вікторович
Соболь Олена Миколаївна
Марченко Олена Анатоліївна
Соболь Олена Миколаївна
Скрипченко Володимир Юрійович
Швед Оксана Володимирівна
Соболь Олена Миколаївна
Савицька Тамара Олександрівна
Педан Ольга Федорівна
Марченко Олена Анатоліївна
13
109
110
111
112
Шевченко Сергій Віталійович
Волкова Каміла Вячеславівна
Максимович Денис Андрійович
Смок Геннадій Олексндрович
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Верхівцевський НВК
Астрономія
11
11
11
11
Бойко Надія Трохимівна
Соболь Олена Миколаївна
Соболь Олена Миколаївна
Угнівенко Валентина Петрівна
10
10
8
8
10
Педан Ольга Федорівна
Савицька Тамара Олександрівна
Марченко Олена Анатоліївна
Марченко Олена Анатоліївна
Соболь Олена Миколаївна
11
11
11
11
Соболь Олена Миколаївна
Марченко Олена Анатоліївна
Земелько Леонід Матвійович
Бойко Надія Трохимівна
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
Кияк Світлана Володимирівна
Кравець Галина Василівна
Кияк Світлана Володимирівна
Лебідь Тетяна Іванівна
Ясик Ніна Федорівна
Ляшенко Андрій Хомич
Ляшенко Андрій Хомич
Ясик Ніна Федорівна
Ткаліч Валентина Петрівна
Ляшенко Андрій Хомич
Роговська Ольга Володимирівна
Лебідь Тетяна Іванівна
Лесична Людмила Анатоліївна
Ляшенко Андрій Хомич
Молодша група (8-10 клас)
113
114
115
116
117
Кабаченко Богдан Володимирович
Копійка Денис Олександрович
Чередніков Максим Русланович
Святковський Данило Павлович
Нестеренко Аріна Віталіївна
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Верхівцевський НВК
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
Старша група (11 клас)
118
119
120
121
Чернявська Світлана Сергіївна
Марченко Ксенія Анатоліївна
Плужник Андрій Віталійович
Вітебський Ярослав Геннадйович
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Галанік Марина Станіславівна
Кирильченко Роман Олександрович
Куцій Віталій Дмитрович
Кузнєцов Анатолій Русланович
Савченко Римма Едуардівна
Святковський Данило Павлович
Чередніков Максим Русланович
Ревединська Марія Олександрівна
Чорна Єлизавета Олександрівна
Гаценко Арсеній Вадимович
Хомяков Іван Володимирович
Бєзнікова Юлія Ігорівна
Борець Роман Сергійович
Бацко Тетяна Андріївна
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Водянська СЗШ»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Хімія
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
Верхівцевський НВК
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
14
136
137
138
139
140
Кузнєцов Владислав Сергійович
Гриценко Марина Олегівна
Шевченко Сергій Віталійович
Сумін Максим Володимирович
Кузнєцов Андрій Русланович
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
143
144
145
146
147
Феденко Анна Іванівна
Чередніков Максим Русланович
Василенко Діана Віталіївна
Кукса Костінтин Володимирович
Прокопенко Андрій Анатолійович
Хомяков Іван Володимирович
Лихолат Єлизавета Русланівна
Липка Єгор Євгенович
Діхтяренко Катерина Ігорівна
Голтвянська Катерина Олегівна
Чуприна Владислав Олександрович
Андрущенко Віта Олександрівна
Федоров Артур Костянтинович
Вінніченко Аліна Ігорівна
Вітебський Ярослав Геннадійович
Перетятько Андрій Ігорович
Лихолат Олексій Сергійович
Яриловець Віктор Ігорович
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
148
149
150
151
Шепель Владислав Олекандрович
Лигун Анастасія Сергіївна
Давиденко Яна Андріївна
Мусіяк Рада Геннадіївна
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
Географія
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
Верхівцевський НВК
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
Мишуринрізька СЗШ
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№3»
Верхівцевський НВК
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Мишуринрізька СЗШ
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
Природознавство
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Біологія
10
11
11
11
11
Лебідь Тетяна Іванівна
Ляшенко Андрій Хомич
Кузнєцова Алла Іванівна
Ляшенко Андрій Хомич
Лебідь Тетяна Іванівна
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
Пащенко Лариса Миколаївна
Гаценко Катерина Василівна
Холопова Любов Борисівна
Пащенко Лариса Миколаївна
Бідюк Олена Іванівна
Шинкаренко Наталія Дмитрівна
Чумаченко Людмила Георгіївна
Пащенко Лариса Миколаївна
Холодна Любов Володимирівна
Голтвянський Олег Григорович
Голтвянський Олег Григорович
Федьора Ніна Антонівна
Бідюк Олена Іванівна
Орлова Галина Савеліївна
Забігай Владислав Валерійович
Пащенко Лариса Миколаївна
Федьора Ніна Антонівна
Шинкаренко Наталія Дмитрівна
5
5
5
5
Кременчуцька Тетяна Михайлівна
Кременчуцька Тетяна Михайлівна
Пузіно Наталія Іллівна
Пузіно Наталія Іллівна
15
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Феденко Анна Іванівна
Фєєр анжела Володимирівна
Борець Микола Сергіович
Чередніков Максим Русланович
Діденко Тетяна Вододимирівна
Іванченко Костянтин Сергійович
Вітебський Роман Геннадійович
Борець Роман Сергійович
Стойкова Катерина Олександрівна
Вініченко Аліна Ігорівна
Ліб Валерія Сергіївна
Чернявська Світлана Сергіївна
Касян ірина Юріївна
Шевченко Сергій Віталійович
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Змієвська Єлизавета Олегівна
Стойкова Катерина Олексндрівна
Кановська Катерина Олександрівна
Борець Роман Сергійович
Гордієнко Катерина Дмитрівна
Запара Аліна Анатоліївна
Виноградна Анна Володимирівна
Редько Анастасія Олександрівна
Шевченко Сергій Віталійович
І
І
ІІ
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхівцевська СЗШ№2»
Верхівцевський НВК
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Верхівцевський НВК
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
Верхівцевський НВК
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Екологія
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»
Верхівцевський НВК
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
ОІОТ(програмування)
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
Климко Галина Михайлівна
Жарко Ірина Вікторівна
Лісова Ольга Олександрівна
Кияк Світлана Володимирівна
Пузіно Наталія Іллівна
Пузіно Наталія Іллівна
Кузнєцова Алла Іванівна
Лесична Людмила Анатоліївна
Климко Галина Михайлівна
Лесична Людмила Анатоліївна
Трофимович Ольга Іванівна
Климко Галина Михайлівна
Трофимович Ольга Іванівна
Кузнєцова Алла Іванівна
10
10
10
10
10
11
11
11
11
Литвиненко Тетяна Сергіївна
Климко Галина Михайлівна
Ясик Ніна Федорівна
Лесична Людмила Анатоліївна
Середа Таїсія Володимирівна
Климко Галина Михайлівна
Цимбал Ельза Станіславівна
Середа Таїсія Володимирівна
Кузнєцова Алла Іванівна
Молодша група (9-10 клас)
175
176
177
Кабаченко Богдан Володимирович
Липка Єгор Євгенович
Галушка Олександр Валентинович
І
ІІ
ІІІ
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№5»
КЗ «Верхівцевська СЗШ№2»
10 Карасьова Людмила Миколаївна
9 Лихолат Ірина Вячеславівна
10 Чабанюк Лариса Станіславівна
Старша група(11 клас)
178
Нор Дмитро Ігорович
І
КЗ «Верхньодніпровська СШ№1»
11 Клешня Світлана Миколаївна
16
179
180
181
182
Сердюк Владислав Юрійович
Сумін Максим Володимирович
Плужник Андрій Віталійович
Кузнєцов Андрій Русланович
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
КЗ «Верхівцевська СЗШ№2»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Водянська СЗШ»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ№2»
11
11
11
11
Чабанюк Лариса Станіславівна
Костін Олексій Кузьмович
Самарська Марія Леонідівна
Крижановський Сергій Михайлович
17
ДОДАТОК 2
до наказу відділу освіти
від 12.01.15р. №12
Про учасників ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, супроводжуючих, членів журі
№
п/
п
1
Предмет
Дати проведення Місце проведення
Учасники ІІІ етапу олімпіад.
Резервний склад команд
Супроводжуючі
Члени журі
Німецька
мови
17.01.2015
ДОІППО
Щербакова Раймонд Олегович
Борець Роман Сергійович
(Верхівцевський НВК)
Супроводжуючі
Гуріна
Валентина Василівна
2
Екологія І тур
17.01.2015
ДОІППО
10 клас
Змієвська Єлизавета Олегівна
(КЗ «Новомиколаївська СЗШ№2 І-ІІІ
ст.»
11 клас
ЗапараАліна Анатоліївна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5.»
Супроводжуючі
Литвиненко
Тетяна Сергіївна
Климко
Галина Михайлівна
Резерв
Стойкова Катерина Олександрівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5.»),
Винаградна Анна Володимирівна
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»)
Екологія ІІ тур
01.02.2015
За результатами І туру
18
3
4
Математика
Хімія І тур
18.01.2015
25.01.2015
08.02.2015
ДОІППО
7 клас
Карапетян Карен Вагаршакович
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5.»)
8 клас
Святковський Данило Павлович
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»
9 клас
Іванченко Костянтин Сергійович
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5.»)
Резерв
Куцій Віталій Дмитрович(7клас)
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»)
Липка Єгор Євгенович (9клас)
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5.»)
Голтвянська Катерина Олегівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2.»)
Шевченко Сергій Віталійович (11
клас)
(КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «СЗШ №31»
8 клас
Святковський Данило Павлович
Дніпропетровської
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»
міської ради,
Чередніков Максим Русланович
Дніпропетровський
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»
національний
університет імені Олеся 9клас
Гончара
Гаценко Арсеній Вадимович
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»
Безнікова Юлія Ігорівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2.»)
10 клас
Супроводжуючі
Молдован
Тетяна Миколаївна
Мелешко
Тетяна Михайлівна
Члени журі
Ляшенко
Андрій Хомич
Супроводжуючі
Кияк
Світлана
Володимирівна
Лебідь
19
Борець Рома Сергійович
(Верхвцевський НВК)
Бацко Тетяна Андріївна
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»)
11 клас
Гриценко Марина Олегівна
(КЗ «Дніпровська СЗБШ»)
Шевченко Сергій Віталійович
(КЗ «Пушкарівська СЗШ)
Тетяна Іванівна
Кукса
Наталія Миколаївна
Резерв
8 клас
Ревединська Марія Олександрівна
(КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»)
9 клас
Фоменко Юрій Юрійович
КЗ «Новомиколаївська СЗШ№1»)
10 клас
Кузнєцов Владислав Сергійович
(КЗ « Верхньодніпровська СЗШ№2»)
11 клас
Кузнєцов Андрій Русланович
КЗ « Верхньодніпровська СЗШ№2»)
Хімія ІІ тур
5
Географія
25.01.2015
ДОІППО
За результатами І туру
8клас
Феденко Анна Іванівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5.»)
9 клас
Хомяков Іван Володимирович
(КЗ «Верхньодніпровська СШ№1 .)
Члени журі
Орлова
Галина Савеліївна
Супроводжуючі
20
10 клас
Голтвянська Катерина Олегівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2.»)
11 клас
Вітебський Ярослав Геннадійович
(КЗ «Пушкарівська СЗШ»
Забігай
Владислав
Валерійович
Резерв
Учні, які посіли ІІ та ІІІ місця
6
Українська
мова і
література
30.01.2015
ДОІППО
8 клас
Святодух Анжеліка Олександрівна
(Ганнівський НВК)
9 клас
Різак Анна Іванівна
(Ганнівський НВК)
10 клас
Закалюжна Наталя Дмитрівна
(КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»)
11 клас
Семенченко Юлія Костянтинівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3»)
Члени журі
Криворотенко
Ольга Григорівна
Супроводжуючі
Василюк
Тетяна Іванівна
Воскобойнікова
Ольга Федорівна
Резерв
Учні, які посіли ІІ та ІІІ місця
7
Біологія
31.01.2015
ДОІППО
9 клас
Діденко Тетяна Володимирівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»)
10 клас
Борець Роман Сергійович
Супроводжуючі
Трофимович
Ольга Іванівна
Лесична
21
Верхівцевський НВК
11 клас
Ліб Валерія Сергіївна
(КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»)
Людмила Анатоліївна
Резерв
Учні, які посіли ІІ та ІІІ місця
8
9
10
Інформатика І
тур
Інформатика ІІ
тур
Англійська
мова
Фізика
31.01.2015
ДОІППО
01.02.2015
комунальний заклад
освіти «Ліцей
10 клас
Кабаченко Богдан Володимирович
(КЗ «Пушкарівська СЗШ ..»
9 клас
Липка Єгор Євгенович
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»)
Супроводжуючі
Лихолат
Ірина Вячеславівна
За результатами І туру
07.02.2015
Дніпропетровський
університет імені
Альфреда Нобеля
14.02.2015
ДОІППО
11 клас
Малик Дмитро Сергійович
(КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»)
10 клас
Закалюжна Наталя Дмитрівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №1»)
8 клас
Святковський Данило Павлович
(КЗ «Дніпровська СЗБШ.»
9 клас
Нода Катерина Сергіївна
(КЗ «Дніпровська СЗБШ.»
10 клас
Мороз Володимир Анатолійович
(КЗ «Дніпровська СЗБШ.»
Супроводжуючі
Халіна
Світлана Олексіївна
Супроводжуючі
Марченко
Олена Анатоліївна
22
11 клас
Марченко Ксенія Анатоліївна
(КЗ «Дніпровська СЗБШ.»
Резерв
Учні, які посіли ІІ та ІІІ місця
11
Історія
15.02.2015
ДОІППО
8 клас
Феденко Анна Іванівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»)
9 клас
Різак Анна Іванівна
(Ганнівський НВК)
11 клас
Яриловець Віктор Ігорович
(КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»)
Супроводжуючі
Зелена
Ірина Юріївна
Василюк
Тетяна Іванівна
Резерв
Учні, які посіли ІІ та ІІІ місця
12
Астрономія
21.02.2015
ДОІППО
Молодша група
Кабаченко Богдан Володимирович
(КЗ «Пушкарівська СЗШ)
Супроводжуючі
Педан
Ольга Федорівна
Старша група
Чернявська Світлана Сергіївна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»)
Резерв
23
13
Російська мова
28.02.2015
ДОІППО
Чередніков Максим Русланович
(КЗ «Дніпровська СЗБШ «
Копійка Денис Олександрович
Верхівцевський НВК
Марченко Ксенія Анатоліївна
(КЗ «Дніпровська СЗБШ№)
8клас
Феденко Анна Іванівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»)
9клас
Різак Анна Іванівна
(ГаннівськийНВК)
10 клас
Мельник Тетяна Миколаївна
(КЗ «Пушкрівська СЗШ»)
11 клас
Семенченко Юлія Костянтинівна
(КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3»)
Супроводжуючі
Копачова
Надія Олександрівна
Прохоренко
Олена Валеріївна
Резерв
Учні, які посіли ІІ та ІІІ місця
24
Додаток 4
до наказу відділу освіти
від 12.01.2015р № 12
Результати участі команд учнів навчальних закладів Верхньодніпровського району
у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015н.р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3»
КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»
Верхівцевський НВК
КЗ «Верхівцевська СЗШ №2»
КЗ «Дніпровська СЗБШ»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ №1»
КЗ «Новомиколаївська СЗШ №2»
КЗ «Боровківська СЗШ»
КЗ «Водянська СЗШ»
Ганнівський НВК
КЗ «Дніпровокам’янська СЗШ»
КЗ «Любомирівська СЗШ»
Мишуринрізька СЗШ
КЗ «Правобережненська СЗШ»
КЗ «Першотравенська СЗШ»
КЗ «Пушкарівська СЗШ»
КЗ «Андріївська НСЗШ»
1
3
4
1
2
1
1
2
1
1
1
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
Дипломи
І
ІІ ІІІ
Біологія
Дипломи
І
ІІ ІІІ
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
Географія
5
4
4
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
Дипломи
І
ІІ ІІІ
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
К-ть учасників у 2015р.
Німецька мова
К-ть учасників у 2015р.
Англійська
мова
Дипломи
І ІІ ІІІ
К-ть учасників у 2015р.
Російська мова і
література
Дипломи
І
ІІ ІІІ
К-ть учасників у 2015.
Українська мова
і література
Дипломи
І
ІІ ІІІ
К-ть учасників у 2015р.
Назва школи
К-ть учасників у 2015р.
№
з/п
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
2
25
1. КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»
2. КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2»
3. КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3»
4. КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»
5. Верхівцевський НВК
6. КЗ «Верхівцевська СЗШ №2»
7. КЗ «Дніпровська СЗБШ»
8. КЗ «Новомиколаївська СЗШ №1»
9. КЗ «Новомиколаївська СЗШ №2»
10. КЗ «Боровківська СЗШ»
11. КЗ «Водянська СЗШ»
12. Ганнівський НВК
13. КЗ «Дніпровокам’янська СЗШ»
14. КЗ «Любомирівська СЗШ»
15. Мишуринрізька СЗШ
16. КЗ «Правобережненська СЗШ»
17. КЗ «Першотравенська СЗШ»
18. КЗ «Пушкарівська СЗШ»
19. КЗ «Андріївська НСЗШ»
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
5
5
6
5
5
5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
Астрономія
Дипломи
І
ІІ ІІІ
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
Історія
Дипломи
І
ІІ ІІІ
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
2
Математика
Дипломи
І
ІІ ІІІ
1
3
1
2
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
К-ть учасників у 2015р.
Фізика
Дипломи
І
ІІ
ІІІ
К-ть учасників у 2015р.
Природознавство
Дипломи
І
ІІ ІІІ
К-ть учасників у 2015р.
Назва школи
К-ть учасників у 2015р.
№
з/
п
К-ть учасників у 2015р.
Результати участі команд учнів навчальних закладів Верхньодніпровського району
у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015н.р.
6
7
6
9
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
4
26
Результати участі команд учнів навчальних закладів Верхньодніпровського району
у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015н.р.
1. КЗ «Верхньодніпровська СШ №1»
2. КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2»
3. КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3»
4. КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5»
5. Верхівцевський НВК
6. КЗ «Верхівцевська СЗШ №2»
7. КЗ «Дніпровська СЗБШ»
8. КЗ «Новомиколаївська СЗШ №1»
9. КЗ «Новомиколаївська СЗШ №2»
10. КЗ «Боровківська СЗШ»
11. КЗ «Водянська СЗШ»
12. Ганнівський НВК
13. КЗ «Дніпровокам’янська СЗШ»
14. КЗ «Любомирівська СЗШ»
15. Мишуринрізька СЗШ
16. КЗ «Правобережненська СЗШ»
17. КЗ «Першотравенська СЗШ»
18. КЗ «Пушкарівська СЗШ»
19. КЗ «Андріївська НСЗШ»
Диплом І ступеня 5 балів
1
4
1
1
4
3
1
1
2
1
5
5
5
5
6
5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
Дипломи
І
ІІ ІІІ
2
2
1
1
1
1
1
Всього
І
2
3
2
4
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
9
2
3
11
3
Всього балів
Дипломи
ІІ
ІІІ
І
10
13
6
4
16
7
2
12
1
5
15
5
11
7
2
10
3
3
27
23
12
38
17
4
32
4
4
1
1
1
1
2
6
3
1
1
4
1
3
9
18
1
4
6
Дипломи
ІІ
ІІІ
К-ть балів
Екологія
К-ть дипломів.
Дипломи
І
ІІ ІІІ
Інформатика
(програмування)
Дипломи
І
ІІ ІІІ
К-ть учасників у 2015р.
Хімія
К-ть учасників у 2015р.
Назва школи
К-ть учасників у 2015р.
№
з/
п
Диплом ІІ ступеня 3 бали Диплом ІІІ ступеня 1 балів
27
28
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа