close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Реферати українською / Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого
покоління (реферат)
Категорії рефератів
Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації
молодого покоління (реферат) / Сторінка: 1
Скачати безкоштовно цей реферат
Реферат на тему: Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління
Згідно з положеннями, запропонованими А.Маслоу і К.Роджерсом, процес
самоактуалізації особистості в юнацькому віці відбувається досить інтенсивно. Цей
процес настільки багатоплановий, що й дотепер не отримана повна характеристика умов,
у яких він протікає, й особливостей, якими він відрізняється. Так, недостатньо розроблено
питання про те, яким чином життєві настанови особистості впливають на процес її
самоактуалізації в юнацькому віці. Дослідженню проблем саморозвитку, самоактуалізації
і самореалізації особистості присвячені роботи представників гуманістичної психології –
А.Маслоу [2; 3], К.Роджерса [8; 9], В.Франкла [10], Г.Олпорта [1]. У центрі уваги
гуманістичних психологів стоїть здорова творча особистість, метою якої є
самоактуалізація (самореалізація). Сучасні теоретичні та прикладні аспекти проблеми
самоактуалізації особистості тісно пов’язані з проблемами, що розглядаються в
концепціях Л.Коростильової, Е.Рибалко, Н.Бітянової, В.Козлова, К.АбульхановоїСлавської, Н.Ануфрієвої, І.Беха, Л.Сохань, Т.Титаренко та ін.) [7]. За результатами
досліджень П.Юровського, Л.Божович, Л.Марковця та інших було доведено, що вплив
найближчого соціального оточення юнака (до якого входять батьки, рідні, однокласники,
вчителі, друзі та ін.) на формування його життєвої позиції, основних життєвих настанов,
спрямованості його особистості є вирішальним. У зв’язку з вищесказаним проблематика
нашої роботи лежить у річищі прикладної вікової та педагогічної психології. Ми
вважаємо, що існує чіткий взаємозв’язок між тим, які саме настанови були сформовані у
людини в сім’ї та школі, і тим, як відбувається процес самоактуалізації її особистості. Так,
наприклад, життєвий сценарій, який визначається у людини ще в дитинстві, передбачає: 1)
батьківські вказівки; 2) певний особистісний розвиток; 3) рішення в дитячому віці; 4)
дійсну включеність у щось реальне, конкретне. Результатом цього є вибір людиною
певного шляху реалізації своїх особистісних потенціалів, самоактуалізації особистості.
Ми вважаємо, що вивчення процесу становлення особистості в юнацькому віці має
розглядатися як двоєдиний процес соціалізації – самоактуалізації. Мета роботи полягає у
визначенні структури психотипу самоактуалізуючої особистості в галузі педагогіки. Наше
експериментальне дослідження проводилося на базі Мелітопольського державного
педагогічного університету. Репрезентативна вибірка склала 150 студентів 1, 3, 5 курсів
віком 17-23 роки. Для проведення емпіричного дослідження нами був підготовлений
комплексний інструментарій, який поєднав декілька методик. Методика “Кольоровий тест
ставлень” (КТС) є оригінальною розробкою А.Еткінда, що дозволяє вивчати емоційні
компоненти ставлень людини до значущих для неї об’єктів. Як стимульний матеріал нами
були використані таблиці кольорових виборів Люшера. За результатами теоретичного
аналізу літератури з проблеми дослідження нами були виділені 22 основних поняття, що
мали безпосереднє відношення до умов і факторів процесу самоактуалізації особистості,
які і склали вербальний ряд значень. Студентам пропонувались поняття: адаптивність,
прийняття інших, внутрішній контроль, домінування, відхід від проблем, мати, навчання,
моє майбутнє, самореалізація, відповідальність, особистість, прийняття себе, емоційний
комфорт, зовнішній контроль, підпорядкування, батько, університет, творчість, робота,
самостійність, цілеспрямованість, друзі. Досліджувані повинні були визначити, якому з
понять вербального ряду відповідає певний колір із невербального ряду, а потім провести
ранжирування всіх 8 кольорів за ступенем їх привабливості для себе особисто. Результати
кореляційного аналізу за Пірсоном, отримані за даною методикою, свідчать про
найбільший ступінь залежності між такими значеннями понять, як “батько” й “мати”
(0,430). На думку студентів, родина є найбільшою цінністю. На формування установок
особистості майбутніх педагогів упливає найближче оточення. Причому своє майбутнє
студенти пов’язують саме з батьком (0,253). Очевидно, що це відбувається тому, що у
1234
Попередня | Наступна
Скачати безкоштовно цей реферат: "Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації
молодого покоління (реферат)"
Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Вгору
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа