close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1 Географія
2 Фізика
3 Укр. мова
4 Алгебра
5 Ін. мова
Понеділок
§ 28 опрацювати, закінчити роботу в контурній карті,
проаналізувати забезпеченість водними ресурсами (стор. 147) в
зошиті.
§ 30, задача 1 стор. 151, впр. 30 № 1-3, тест 1-5 стор. 164.
Стор. 137, 141-142 (вивч.), впр. 221
Алгебра
§15 вивчити таблицю,розібрати усно приклад 1-3 стор 159-160
виконати № 310,317,319 письмово
Англ.Тема: Британські письменники
1) Нова лексика (записати до словника)
a lyricist [ˈlɪrɪsɪst] лірик
manual [ˈmænjʊəl] інструкція
harvesting [ˈhɑːvɪstɪŋ] врожай
Romantic Movement [rəˈmæntɪk ˈmuːvmənt] романтизм (літ. напрям)
revise [rɪˈvaɪz] виправляти, перевіряти
adopt [əˈdɒpt] приймати
Домашнє завдання - впр. 2,стр.78 – читати, перекладати; вивчити нові
слова
6 Ф-ра
7
Вівторок
Рос. мова
Світ. літ
Хімія
Історія
Всесв.
5 Біологія
1
2
3
4
1 Укр. літ
2 Хімія
3 Геометрія
§ 21, впр. 142.
Впр. 176,166
§ 15 (п. 3-5)
§12-13 конспект.
§ 32,33, стор. 158-168
Середа
Стор. 142-143 (ознайом. З пам’яткою); скласти порівняльну
характеристику героїв «Давньої казки».
Впр. 168
Геометрія
Повторити § 14,розібрати усно приклади стор.112113,виконати письмово за варіантами
4 Фізика
5 Технології
6 Технології
1
2
3
4
5
6
§ 30, задача 2 стор. 152, впр. 30 №4,5; тест 1-5 стор. 164.
Четвер
Алгебра
§11-15 повторити,виконати стор.164, №329,330
Іст Укр.
§23, характеристика правління І. Виговського (письмово).
Біологія
§34, стор. 162-172 виписати ряди з прикладами.
Основ. здор. §8 опрацювати.
П’ятниця
1 Англ. мова
Тема: Резюме на прочитану книгу
1) Нова лексика (записати до словника)
determination [dɪˌtɜːmɪˈneɪʃ(ə)n] рішучість, стремління
to convince [kənˈvɪn(t)s] переконувати
to identify [aɪˈdɛntɪfaɪ] ідентифікувати
magical spells [ˈmædʒɪk(ə)l spɛlz] магічні закляття
Домашнє завдання - впр. 2,стр.81 – читати, перекладати; вивчити нові
слова
2 Геометрия
3 Географія
4 Рос. мова
5
§10-14 повторити, §15 вивчити,виконати №663,666,674
§29 опрацювати.
§22, впр. 145.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа