close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Реферати українською / Конфлікти в діяльності вчителя. Соціальні процеси й особистість
учителя (реферат)
Категорії рефератів
Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Конфлікти в діяльності вчителя. Соціальні процеси й
особистість учителя (реферат) / Сторінка: 1
Скачати безкоштовно цей реферат
РЕФЕРАТ на тему: Конфлікти в діяльності вчителя Соціальні процеси й особистість
учителя Конфлікти в діяльності вчителя Життя кожної людини передусім залежить від
загального стану суспільства, яке визначає інтегральні чинники впливу й критерії
людського життя: стабільність або соціальну напруженість, атмосферу доброзичливості
або підозрілості, орієнтацію на деперсоніфіковані цінності або на конкретну особистість
тощо. Це зумовлює бажання особистості співпрацювати з державою, представниками
урядових органів або прагнення позбутись їх впливу, недовіру, зменшення контактів із
різними соціальними і професійними прошарками суспільства. Загальна атмосфера в
суспільстві не тільки визначає прямі форми впливу, вона детермінує людське життя через
безліч опосередкованих чинників: норми життя, традиції, сукупність визнаних форм
поведінки, соціальні очікування тощо. Водночас будь-яка людина живе в безпосередньому
оточенні, яке специфічним чином трансформує та реалізує ці загальні чинники, робить їх
неповторними й унікальними, висуває свої вимоги. Зрештою, сама людина також
сприймає і перетворює чинники попередніх рівнів, створює власну систему цінностей,
трансформує загальні й особливі впливи так, що вони стають якісно новими. Ця
сукупність впливових чинників людської поведінки нерідко породжує суперечності, адже
гармонізувати, привести до спільного знаменника велику кількість їх окремих складників
просто неможливо. Все це призводить до зовнішніх та внутрішніх конфліктів, які людина
має розв'язувати, що вона й робить більш або менш вдало. Саме аналізу провідних
чинників, що породжують у житті вчителів різні конфлікти, присвячено цей розділ.
Соціальні процеси й особистість учителя Сьогодні у суспільстві відбуваються значні
соціальні, політичні та економічні зміни. Ці процеси зачіпають кожного громадянина,
істотно змінюючи психологію як окремих соціальних груп, так і кожної конкретної
особистості. Важко зорієнтуватися в швидкоплинному світі, а ще важче усвідомити,
зрозуміти нові психологічні тенденції в собі самому і в навколишніх. Найскладніше і
водночас найважливіше адекватно орієнтуватися в тому, що відбувається, саме вчителеві.
Адже він змушений працювати в так званому метаплані: з одного боку, усвідомлювати,
що ж відбувається з ним самим, вчасно коригувати небажані зміни в структурі власних
особистісних якостей, а з другого — розуміти те, що відбувається з іншими, знати
об'єктивні причини, що детермінують особистісний розвиток його колег, учнів, їх батьків.
Нині найвагомішим чинником, що зумовлює ці зміни, є соціальні процеси, докорінна
перебудова суспільства. Проте так склалося, що під впливом загалом позитивних процесів
суспільна й індивідуальна психологія можуть розвиватися нелінійно, не лише в
теоретично спрогнозованому оптимальному напрямі. Соціальні зміни супроводжуються
низкою побічних небажаних психологічних наслідків. І не можна заплющувати на це очі,
ігнорувати викривлення, що виникають, бо інакше розвиток суспільства в цілому може
зазнавати опору з боку саме психологічного чинника. Сучасна психологія не вперше
стикається з аналізом тих психологічних наслідків, що виникають у процесі змін
суспільства. Ті явища, що виявилися несподіваними для більшості сучасників, здавна були
предметом дослідження вчених. Багато фактів настільки типові для різних країн, держав,
націй, соціальних спільнот, що подекуди можна лише дивуватися: чому, перш ніж
починати соціальні реформи, державні діячі, політики не ознайомляться з відповідними
теоретичними і практичними дослідженнями, не зроблять їх відомими кожному
громадянинові. Тоді б і самі зміни, і труднощі, що їх супроводжують, не сприймалися
багатьма людьми як всесвітня катастрофа, як крах власної долі. Є чимало чудових книг з
питань соціальної та індивідуальної психології, проте більшість з них недосяжні для
масового читача, зокрема й учителів.
1234567
Попередня | Наступна
Скачати безкоштовно цей реферат: "Конфлікти в діяльності вчителя. Соціальні процеси й
особистість учителя (реферат)"
Інші реферати в категорії: Психологія
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Вгору
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа