close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами
на 2015 рік
Централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району, код ЄДРПОУ 38212592
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
1
Код 19.20.2 за ДК 016-2010 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(19.20.21-00.00
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний
бензин)
Лот 1 - Бензин моторний марок: А-95, А-92,
паливо дизельне; Лот 2 - мастила автомобільні (2
найменування) (19.20.29-00.00 Оливи мінеральні
мастильні; важкі дистиляти, н. в. і. у.)
Код 19.20.2 за ДК 016-2010 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(19.20.21-00.00
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний
бензин)
Код 05.10.1 за ДК 016-2010 – Вугілля кам'яне
(05.10.10-00.00 Вугілля кам'яне)
Код 06.20.1 за ДК 016-2010 Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані (06.20.10-00.00)
Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета
бюджетних
закупівлі
коштів)
2
3
Орієнтовний
початок проведення
Процедура закупівлі
процедури
закупівлі
4
5
2210
867 000 (вісімсот шістдесят
сім тисяч) грн. 00 коп. з
ПДВ
Відкриті торги
Грудень 2014
року
2210
748 000 (сімсот сорок вісім
тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ
Відкриті торги
Січень 2015 року
2275
2274
2 610 000 (два мільйони
шістсот десять тисяч) грн.
Відкриті торги
00 коп. з ПДВ
869 759 (вісімсот шістдесят
дев’ять тисяч сімсот
Переговорна
п’ятдесят дев’ять) грн. 95 процедура закупівлі
коп. з ПДВ
Грудень 2014
року
Грудень 2014
року
Примітки
6
Торги відмінені
Код 35.12.1 за ДК 016-2010 – передавання
електричної енергії (35.12.10-00.00)
Код 10.11.3 за ДК 016-2010 - м'ясо заморожене та
заморожені харчові субпродукти; м'ясо та
харчові субпродукти, інші (10.11.32-90.00
Свинина, заморожена (крім туш і напівтуш,
стегон; лопаток і відрубів з кісткою), 10.11.3910.00 Субпродукти харчові великої рогатої
худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин
родини конячих, заморожені)
Код 10.13.1 за ДК 016-2010 - консерви та готові
страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові
(10.13.15-95.00 Продукти готові з м'яса чи
субпродуктів, інші, зокрема з крові, крім ковбас
або подібних виробів, готових гомогенізованих
продуктів, готових продуктів з печінки та
готових страв, 10.13.15-85.00 М'ясо чи
субпродукти великої рогатої худоби, готові чи
законсервовані, крім ковбас або подібних
виробів, готових гомогенізованих продуктів,
готових продуктів з печінки та готових страв)
Код 10.51.3 за ДК 016-2010 - масло вершкове та
молочні пасти (10.51.30-30.00 Масло вершкове з
умістом жиру не більше ніж 85 мас. %)
2273
2230
1 266 899 (один млн. двісті
шістдесят шість тисяч
Переговорна
вісімсот дев’яносто дев’ять)
процедура закупівлі
грн. 20 коп. з ПДВ
643 000 (шістсот сорок три
тисячі) грн.. 00 коп.
Відкриті торги
Грудень 2014
року
Замовником
застосовується
скорочена
процедура
закупівлі у
Січень 2015 року
відповідності до
ч. 3 ст. 21 Закону
№ 1197 від
10.04.2014 року
Січень 2015 року
2230
2230
350990 (триста п’ятдесят
тисяч дев’ятсот дев’яносто)
грн.. 00 коп.
295 240 (триста дев’яносто
п’ять тисяч двісті сорок)
грн..00 коп.
Відкриті торги
Замовником
застосовується
скорочена
процедура
закупівлі у
відповідності до
ч. 3 ст. 21 Закону
№ 1197 від
10.04.2014 року
Відкриті торги
Замовником
застосовується
Січень 2015 року
скорочена
процедура
закупівлі у
відповідності до
ч. 3 ст. 21 Закону
№ 1197 від
10.04.2014 року
Код 10.51.4 за ДК 016-2010 - сир сичужний та
кисломолочний (10.51.40-30.00 Сир свіжий (без
визрівання), зокрема сир альбумінний і
кисломолочний, 10.51.40-30.00 Сир сичужний
тертий, у порошку, блакитний та інший
неперероблений (крім свіжого сиру))
Код 01.13.5 за ДК 016-2010 - коренеплоди та
бульби їстівні з високим умістом крохмалю та
інуліну (01.13.51-00.00 Картопля)
Код 10.71.1 за ДК 016-2010 - вироби
хлібобулочні, кондитерські та кулінарні
борошняні, не тривалого зберігання (10.71.1100.90 Вироби хлібобулочні, нетривалого
зберігання, інші, 10.71.12-00.90 Вироби
кондитерські та кулінарні, борошняні, інші)
2230
307 670 (триста сім тисяч
шістсот сімдесят) грн..00
коп.
Відкриті торги
2230
199 650 (сто дев’яносто
дев’ять тисяч шістсот
п’ятдесят) грн..00 коп.
Відкриті торги
2230
288 090 (двісті вісімдесят
вісім тисяч дев’яносто) грн.
00 коп.
Відкриті торги
Замовником
застосовується
Січень 2015 року
скорочена
процедура
закупівлі у
відповідності до
ч. 3 ст. 21 Закону
№ 1197 від
10.04.2014 року
Замовником
застосовується
Січень 2015 року
скорочена
процедура
закупівлі у
відповідності до
ч. 3 ст. 21 Закону
№ 1197 від
10.04.2014 року
Замовником
застосовується
Січень 2015 року
скорочена
процедура
закупівлі у
відповідності до
ч. 3 ст. 21 Закону
№ 1197 від
10.04.2014 року
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.01.2015р. № 7.
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів
________________
Н.О. Чернікова
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
________________
(підпис)
Л. М. Бєкірова
(ініціали та прізвище)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа