close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 26 січня 2015 року
м. Ланівці
№16-од
Про заходи щодо проведення
часткової мобілізації в районі
Відповідно до вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання Указу
Президента України від 14 січня 2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію»,
затвердженого Законом України від 15 січня 2015 року №113-VІІІ «Про затвердження
Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» на виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2015 року №20-од «Про заходи
щодо проведення часткової мобілізації в області», та з метою забезпечення проведення
на території району часткової мобілізації людськими, транспортними та іншими
ресурсами, виконання заходів, спрямованих на задоволення потреб Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших
військових формувань України (далі - інших військових формувань):
1. Організацію здійснення заходів з часткової мобілізації (далі – мобілізація) і
контроль за здійсненням цих заходів в структурних підрозділах районної державної
адміністрації, виконавчих комітетах Лановецької міської і сільських рад, територіальних
підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, підприємствах, установах та
організаціях, які мають мобілізаційні завдання (замовлення), покласти на сектор
взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення мобілізаційної роботи, запобігання
і виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.
2. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення мобілізаційної
роботи, запобігання і виявлення корупції апарату районної державної адміністрації:
1) організувати виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань
проведення мобілізації;
2) провести уточнення заходів з мобілізації, у тому числі з переведення
відповідної сфери управління на території району на роботу в умовах особливого
періоду та здійснити контроль за їх виконанням;
3) подати пропозиції керівництву районної державної адміністрації щодо участі в
організації управління районом в особливий період;
4) організувати контроль за зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного
резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та
організаціях;
5) контролювати здійснення заходів з мобілізації підприємствами, установами та
організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління на
території району в умовах особливого періоду;
6) організувати роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб
Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та
забезпечення життєдіяльності населення району в особливий період;
7) підготувати і довести структурним підрозділам районної державної
адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань проведення мобілізації;
8) контролювати здійснення заходів щодо проведення мобілізації та стан
мобілізаційної готовності району;
9) сприяти військовому комісаріату у його роботі під час мобілізації;
10) організувати під час мобілізації в установленому порядку своєчасне
оповіщення і прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо
мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель
(приміщень), споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних
засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням
відповідно до мобілізаційних планів;
11) забезпечити виконання законів України та інших нормативно-правових актів з
мобілізації.
3. Виконавчим комітетам міської і сільських рад:
1) забезпечити проведення мобілізації на території відповідних населених
пунктів;
2) забезпечити на території відповідних населених пунктів виконання
мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які
залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);
3) здійснити під час мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і
організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, на роботу в
умовах особливого періоду;
4) довести розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до
підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених
пунктів і залучаються до їх виконання;
5) здійснити контроль за зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву
матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
6) у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що
перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання
(замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснити заходи щодо передачі таких
завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на
території відповідних населених пунктів;
7) організувати під час мобілізації в установленому порядку своєчасне
оповіщення та прибуття громадян, техніки на збірні пункти та у військові частини,
виділення будівель (приміщень), споруд, земельних ділянок, транспортних та інших
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим
військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів;
8) забезпечити надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію,
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх
управління, згідно із законодавством;
9) сприяти військовому комісаріату у його роботі під час мобілізації;
10) одержувати від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про
характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і
організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, з метою
планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час
мобілізації;
11) вирішити разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо
виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і
організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до
виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв’язку із зазначеними підприємствами,
установами і організаціями під час мобілізації;
12) забезпечити на території відповідних населених пунктів виконання законів
України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізації.
4.
Збаразько-Лановецькому об’єднаному районному військовому комісаріату:
1) забезпечити виконання законодавства з питань військового обов’язку,
військової служби та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів
на території району;
2) організувати виконання покладених завдань у взаємодії з структурними
підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами міської та
сільських рад, органами прокуратури та органами внутрішніх справ, органами місцевого
самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, іншими військовими
формуваннями та громадськими об’єднаннями;
3) провести оповіщення, збір та поставку людських і транспортних ресурсів на
території району, призначених для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших
військових формувань в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахування
резерву;
4) організувати взаємодію з підприємствами єдиної транспортної системи під час
її функціонування в особливий період;
5) взаємодіяти з районною державною адміністрацією, органами місцевого
самоврядування та брати участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо забезпечення в особливий період
потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, у тому числі з питань
оповіщення та збору військовозобов’язаних, виділення необхідних будівель
(приміщень), споруд та об’єктів інфраструктури, утримання запасу матеріальнотехнічних ресурсів, постачання техніки на збірні пункти та у військові частини,
розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил
та інших військових формувань;
6)
організовувати
у
межах
виділених
асигнувань
перевезення
військовозобов’язаних, призваних на збори, до місця їх проведення та у зворотному
напрямку.
5. Лановецькому РВ УМВС України в Тернопільській області:
1) організувати охорону об’єктів, що забезпечують виконання заходів з
мобілізації (дільниць оповіщення і пунктів попереднього збору органів місцевого
самоврядування, пунктів попереднього збору військовозобов’язаних і техніки
підприємств тощо) та забезпечити на них дотримання правопорядку;
2) проводити розшук, затримання і доставку до військового комісаріату громадян,
які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилати у двотижневий строк до
військового комісаріату і органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий
облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні
перебувати на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали
громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік;
3) інформувати військовий комісаріат про реєстрацію, перереєстрацію,
переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які плануються для передачі
військовим формуванням, в органах технічного нагляду і Державтоінспекції управління
Міністерства внутрішніх справ України в області.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Виконувач обов’язків голови
районної державної адміністрації
Р.М.КУШНІР
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа