close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від_22.09.07 № 408-р
м.Вознесенськ
Про забезпечення пожежної
безпеки в
районі в
осінньо-зимовий період
2007-2008 року
Відповідно до
статей 2, 13, 27 Закону України
"Про
місцеві
державні адміністрації" , статті 4Закону України "Про пожежну безпеку":
1. Затвердити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в Вознесенському районі в осінньо-зимовий період 2007-2008 років" (додаються).
2. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам
райдержадміністрації, та запропонувати керівникам підприємств і установ
усіх форм власності затвердити заходи, спрямовані на посилення пожежної
безпеки та забезпечення їх виконання.
3. Рекомендувати виконкомам сільських та селищної рад в місячний
термін прийняти відповідні рішення з даного питання.
4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.08.06 № 380-р
"Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в районі в осінньозимовий період 2006-2007 років визнати такими, що втратило чинність.
5. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Суржикова О.І.
Голова райдержадміністрації
М.Г.Федоров
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 22.09.07 № 408-р
ЗАХОДИ
щодо забезпечення пожежної безпеки у Вознесенському районі
в осінньо-зимовий період 2007-2008 років
№
з\п
ЗАХОДИ
СТРОК
ВИКОНАНН
Я
Відповідальні за виконання
заходів
1
2
3
4
1
2
3
4
Організувати спільні з
Вересень,
Вознесенським райвідділом ГУМНС жовтень
перевірки протипожежного стану
2007 року
будівель, приміщень, цехів, складів
виробничих підприємств, будівель з
масовим перебуванням людей,
підвалів, горищ, технічних поверхів
житлових будинків, а також
підлеглих їм територій. Звернути
увагу на справність
електроустановок, технологічного
обладнання, дотримання
протипожежного режиму та ін.
Вжити заходів до усунення недоліків
протипожежного стану
Вересень
Організувати
роботу пожежно- жовтень
технічних комісій, вжити необхідних 2007
заходів щодо ремонту наявного року,
пожежно-технічного
обладнання,
придбання
первинних
засобів
пожежогасіння.
На засідання районної комісії ТЄБ Жовтень
та НС запросити керівників 2007
відомств і
сільсько- року
господарських
підприємств
розглянути питання організації
протипожежного захисту ферм
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням),
Вознесенський
районний відділ
головного управління
МНС (за
узгодженням),
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Провести роботу щодо одержання постійно
новоутвореними підприємствами та
організаціями дозволів на початок
роботи від органів державного пожежного нагляду згідно з чинним
законодавством.
Вознесенський
районний відділ
головного управління
МНС (за
узгодженням),
райдержадміністрація
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
5
Забезпечити об'єкти усіх
форм Вересеньвласності
надійним
зв'язком, жовтень
поновити
на
них
наочну 2007
протипожежну агітацію.
року.
постійно
6
7
8
Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003
року
N202 "Про затвердження
положення про місцеву пожежну
охорону"
та
відповідного
розпорядження
голови
облдержадміністрації,
рішень
обласного координаційного комітету
з
безпечної
життєдіяльності
населення, розпорядження голови
райдержадміністрації з цих питань,
забезпечити боєздатність місцевих
(сільських) пожежних команд в
районі,
інших
протипожежних
формувань в сільській місцевості.
Провести комплекс профілактичних
заходів по забезпеченню пожежної
безпеки в сільській місцевості
Разом з Вознесенським райвідділом
ГУМНС провести обстеження
протипожежного стану
тваринницьких, птахівничих
приміщень, місць зберігання грубих
кормів, зерна, фуражу господарств з
різноманітними формами власності.
Вжити заходів щодо організації їх
протипожежного захисту
грудень
Вересень
2007лютий
2008
(за узгодженням)
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням), Цех
електрозв’язку № 3
(за узгодженням)
Вознесенський
районний відділ
головного управління
МНС,
райдержадміністрація
(за узгодженням)
Селищний та сільський
голови (за
узгодженням),
керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням),
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Листопад- Селищний та сільський
грудень
голови (за
узгодженням),
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
9
Забезпечити
ферми,
склади
зерна
та
місця
постійного
зберігання
грубих
кормів
цілодобовою фізичною охороною.
10 Відремонтувати
пожежні
водоймища,
пристосувати
водонапірні башти для відбору з них
води
пожежною
технікою.
Влаштувати під'їзд з твердим
покриттям до природних та штучних
джерел води.
11 З тваринниками та персоналом, який
обслуговує електрообладнання та
тепловиробні пристрої, провести
протипожежні інструктажі, пожежно-технічний мінімум і прийняти
від них відповідні заліки.
12 Здійснити перевірку
технічного
стану та ремонту електрообладнання,
пристроїв для захисту від блискавок.
Здійснювати постійний контроль за
правильністю їх утримання та
експлуатації, своєчасним і якісним
ремонтом
13 Очистити виробничі, складські та
господарські території, горища та
підвали від горючих матеріалів.
Знести тимчасові дерев'яні будівлі,
що знаходяться в протипожежних
Вересеньлютий
Селищний, сільський
голови (за
узгодженням),
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
Вересень- Селищний та сільський
жовтень
голови (за
2007 року узгодженням),
керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням),
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Вересень- Керівники
жовтень
підприємств,
2007 року. організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
Вересеньлистопад
2007
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
Вересеньлистопад
2007
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
14
15
16
17
розривах. Категорично заборонити
спалювати сміття,
виробничі
відходи біля будівель та споруд,
лісових масивів, їх утилізацію
здійснювати тільки у спеціально
відведених для цього місцях
Визначити порядок зберігання та
використання вибухо та пожежонебезпечних речовин, балонів з
газом, целулоїду, карбіду кальцію та
інших
матеріалів
що
мають
підвищену
пожежну
небезпеку.
Особливу
увагу
звернути
на
відповідальність
протипожежним
вимогам місць їх використання,
фасування,
проведення
зливноналивних операцій
На
кожному
підприємстві,
в
навчальних закладах, лікувальних,
оздоровчих, культурно-освітніх і
видовищних закладах, готелях та
інших аналогічних за призначенням
об'єктах практично опрацювати
загальнооб'єктові
інструкції
по
заходам пожежної безпеки та
відпрацювати
з
обслуговуючим
персоналом дії згідно з планами
евакуації
людей
на
випадок
виникнення пожежі
Запропонувати
Вознесенському
філіалу ВАТ Енергопостачальна
Компанія
"Миколаївобленерго"
перевірити технічний стан ліній
електропередач(ЛЕП) електродротів
та електрообладнання, заборонити
експлуатацію електропристроїв та
електромереж, які знаходяться у
пожежонебезпечному стані. Вжити
заходів щодо їх ремонту або заміни
Доручити фінуправлінню райдержадміністрації вжити заходів щодо
забезпечення пожежних підрозділів,
МПО
смт.Олександрівка пальномастильними
матеріалами,
закупівлі
зимової
форми
для
Вересеньлистопад
2007
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
Вересеньлистопад
2007
Керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням)
Вересеньлистопад
2007
ВАТ
Енергопостачальна
Компанія
"Миколаївобленерго"
(за узгодженням)
Вересеньлистопад
2007
Фінансове управління
райдержадміністрації
особового складу та оплати
пально-енергетичні ресурси.
за
18 Відділу освіти райдержадміністрації
спільно з Вознесенським райвідділом
ГУМНС, добровільним пожежним
товариствам району розробити та
здійснити
комплекс
заходів,
спрямованих
на
запобігання
пожежам, пов'язаних із дитячими
пустощами з вогнем, виховання у
дітей дбайливого ставлення
до
національного багатства, запобігання
загибелі дітей на пожежах
19 Вжити заходів щодо перевірки місць
можливої
реалізації
виробів
протипожежного призначення, а у
разі виявлення не сертифікованої
продукції вжити заходів щодо
заборони її використання
та
реалізації.
Вересеньлистопад
2007
Відділ освіти
райдержадміністрації
Вересеньлистопад
2007
Управління економіки
райдержадміністрації
20 Вжити заходів щодо удосконалення
функціонування
системи
підтвердження
відповідності
продукції вимогам пожежної безпеки
та
сертифікації
виробів
протипожежного призначення
21 Організувати
згідно
з
законодавством
проведення
періодичного контролю продукції,
що реалізується через торговельну
мережу, на її відповідність вимогам
пожежної безпеки
22 Забезпечити
дотримання
вимог
чинного законодавства з питань
надання послуг та виконання робіт
протипожежного
призначення
підприємствами,
установами,
організаціями
та
приватними
підприємцями лише при наявності в
них ліцензії на проведення даного
виду діяльності
23 Рекомендувати керівникам
підприємств, установ та організацій
Вересеньлистопад
2007
Управління економіки
райдержадміністрації
Вересеньлистопад
2007
Управління економіки
райдержадміністрації
Вересеньлистопад
2007
Управління економіки
райдержадміністрації,
Вознесенський
Райвідділ ГУМНС (за
узгодженням)
постійно
Вознесенський
Райвідділ ГУМНС,за
при
наявності питань щодо
організації
пожежної
безпеки
об'єктів звертатися за консультацією
до Вознесенського
Райвідділу
ГУМНС та Головного управління
МНС України в Миколаївській
області
24 Запропонувати сільським головам та
керівникам с\г підприємств по їх
територіях,
відділу
з
питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації,
з метою якісної
організації пожежогасіння вжити
заходів до залучення для гасіння
пожеж пожежної та пристосованої
для цілей пожежогасіння техніки
підприємств,
установ,
організацій, військових формувань.
Визначити можливість створення
резервного
фонду
пальномастильних матеріалів
25 Рекомендувати редакції газети "Вісті
Вознесенщини" вжити заходів щодо
висвітлення цього розпорядження в
газеті
Узгодженням
Вересеньлистопад
2007
Селищний та сільський
голови (за
узгодженням),
керівники
підприємств,
організацій (усіх форм
власності району) (за
узгодженням),
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
жовтень
Редакція газети "Вісті
Вознесенщини" (за
узгодженням)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа